Construir una pàgina facebook per a un cos policial

322 views

Published on

Article publicat el 11/05/2012. Versió catalana al bloc policiadecatalunya.blogspot.com (inactiu). Versió espanyola a la revista Usecnetwork Internacional Magazine http://usecmagazine.usecnetwork.com/argentina/?p=25900

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Construir una pàgina facebook per a un cos policial

  1. 1. Com construir una pàgina Facebook per a un cos policialJoan Brull – 11 de maig de 2012Fa poc més d’un any, Carlos Guadián publicava al seu blocK-Government unes propostes molt interessants entorn laconstrucció d’una pàgina a Facebook per a AdministracionsPúbliques. Un bon article que, recollint el títol i adaptantalguna de les propostes a les organitzacions policials, emserveix ara de pretext per llançar, després de diverseslectures i nombroses reflexions, algunes qüestionsrelacionades amb la construcció d’una pàgina Facebook, apartir del seu nou format, per a organitzacions policials.Abans d’entrar de ple en aspectes més concrets, no es pot obviar, d’entrada, el canviglobal de les pàgines Facebook des del passat 30 de març. Una reforma que algunshan batejat com a el nou Timeline de Facebook i que, finalment, ha acabat generantdiversos canvis substancials en el format i disseny de les pàgines, essent el mésevident aquell vinculat amb una nova reorganització de continguts. Una reformulacióque ha dut a la desaparició de la barra lateral (unes pestanyes que s’han acabatdesplaçant a una nova barra superior), la creació d’un espai per un encapçalamentgràfic, a banda de l’avatar ja existent, i un format de presentació de continguts basat,principalment, en dues columnes.Doncs bé, tenint present alguns d’aquests canvis, plantejo les següents propostes enel marc d’un espai on els estudis publicats que, des de Catalunya, analitzen lapresència dels cossos policials d’aquest país a les xarxes socials brillen per la sevaescassedat/absència. En aquests moments resulta prou interessant parlar-ne ja que, abanda dels Mossos d’Esquadra, són diversos els cossos policials locals que tenenperfils oberts a Facebook.ESTRATÈGIA, COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ1.- Cal haver dissenyat, prèviament, una estratègia comunicativa que fixarà,d’entrada, els objectius a assolir. Un document marc, bàsic per justificar la presènciade la organització a Facebook, i, necessari per conèixer amb antel·lació allò que es volpublicar i com es pretén publicar. Un posicionament que ha d’incloure aquells
  2. 2. principis que regiran aquesta participació virtual, amb més raó encara si el canalacaba essent gestionat per un grup de persones, característica comuna en nombrosesorganitzacions policials.2.- La coordinació i bona entesa entre el grup administrador, liderat per un delsseus membres, esdevindrà una de les claus de l’èxit d’aquesta presència 2.0. Per tant,tot i que els continguts a valorar i editar es plantegin sobre la base del treball en grup, ique siguin diverses les persones que publiquin, el perfil corporatiu ha de seguir unacerta sintonia per no mostrar públicament descoordinació o descurança en la gestiódel canal. Prèviament, les pautes de la organització hauran estat ben definides iconsensuades, cosa que farà indetectable el publicador real del post. Això no treu quepart de la riquesa de continguts provinguin de petits detalls aportats pels diferentsredactors de les diverses publicacions.3.- L’aposta per una bona planificació, relacionada amb l’increment de la difusió viralde les publicacions, facilitarà la gestió temporal de continguts. Això significa que al murs’hi ha de plasmar tot allò que la organització vol transmetre als usuaris però amb unesdirectrius prefixades de desconcentració, o sigui, deixant certs espais entrepublicacions. D’altra banda, dir que diverses organitzacions coincideixen en apostarper unes publicacions distribuïdes, diàriament, en franges horàries similars. Aquestapauta no deixa de ser una manera indirecta d’informar als seguidors quan disposarande nous continguts, sense vetar l’actualitat informativa.CONTINGUTS4.- L’actualitat ha de liderar la planificació de continguts diaris. Uns plantejamentsprevis únicament acotats per una freqüència de publicació d’entre 2 i 4 posts per dia.Ara bé, el nombre de posts han de condicionar indirectament als administradors ja quela qualitat de les publicacions ha de primar per sobre la quantitat. Això no treu que elsgestors del canal tinguin clar que una de les claus de l’èxit es vincula amb elmanteniment del perfil actualitzat. Per tant, s’aconsella adequar aquest ritme depublicació a les dimensions del propi cos policial i del territori que serveix. El fet denodrir, diàriament, de publicacions la pàgina permet mantenir l’interès dels seguidors i,de retruc, augmenta les possibilitats que les comparticions de la publicació amplifiquinel missatge emès. Publicar indiscriminadament pot generar la opinió dels usuarisd’identificar la pàgina com a no desitjada (spam).
  3. 3. 5.- Fidelitzar els usuaris no resulta una tasca fàcil, d’entrada, sense esforç. Tenint encompte això, cal apostar per uns continguts útils per la ciutadania i fugir d’unaestratègia basada simplement en les activitats meritòries del servei públic de policia,podrien interpretar-se que es tendeix a l’autopropaganda pura i dura. En aquest sentit,caldrà aportar valor afegit i usabilitat als continguts per fer-los atractius i d’interèsper l’usuari. Unes publicacions que han de despertar la curiositat i certa necessitat deconsultar-les periòdicament.6.- Si bé és cert que s’aconsella als administradors valdre’s dels diferents recursosque ofereix una pàgina Facebook a l’hora de publicar, amb el nou format no es potobviar que, per exemple, l’ús de les ‘anotacions’ quedi relegat a un segon pla i s’emprila via dels recursos multimèdia. Actualment, la visibilitat de la pàgina s’incrementa ambla publicació de posts que s’acompanyin de fotografies (una o diverses incloses dinsun àlbum) i vídeos.7.- Evidentment, l’aposta per la publicació d’imatges i filmacions per millorar l’atracció ala pàgina i les seves publicacions vetllarà pels drets de propietat intel·lectual i lapròpia imatge. Ara bé, amb una fotografia es pot voler mostrar, per exemple, l’activitatd’una unitat especial o, bé, inclinar-se a transmetre proximitat i transparència. En elprimer cas, resulta lògic el difuminat dels rostres, per contra, en el segon cas, l’objectiusigui ben diferent i s’opti per la no pixelació. Així doncs, en cada cas, es fa oportúvalorar les tasques que té encomanades cada grup o unitat per trobar un equilibri entrela proximitat i les raons de seguretat personal o de la pròpia organització.8.- Valorar tots els detalls abans de publicar res per esquivar, preventivament, futurscomentaris negatius respecte la publicació i/o la organització. Cal partir del fet que laposició que pot ocupar la policia a la xarxa aconsella ser prudent i meditar allò que esvol transmetre. Una publicació mal interpretada pot tenir tant o més ressò que una notade premsa, per tant, s’ha d’estar atent en la seva redacció i a tot tipus de detalls perevitar malentesos en els usuaris o que informants malintencionats puguin donar lavolta a l’esperit d’allò que es volia transmetre.9.- Abans de redactar cal tenir ben presents les normes bàsiques de netiqueta, unamanera de transmetre als usuaris que la organització s’adapta al llenguatge propi deles xarxes socials. Per posar un exemple clar típic: el fet d’escriure, preferentment, enminúscules, ja que les majúscules sovint s’han identificat al fet d’estar cridant.
  4. 4. INTERACCIÓ10.- L’esperit de les xarxes socials es basa en la interacció (feedback) entre usuaris,en una relació horitzontal entre tots els participants d’aquest entorn 2.0, premissabàsica que aconsella, segons els recursos humans de la organització, contestar totsaquells comentaris que plantegin dubtes o inquietuds. Per tant, per què el cos policialpugui esdevenir una policia regida sota el paraigües del concepte Web 2.0, dit d’altramanera, que els usuaris la copsin propera i transparent, cal que ofereixi aquest serveid’atenció ciutadana. Això significa que ha d’informar de qüestions d’interès social,respondre aquelles preguntes que se li plantegin i acceptar les queixes, sempre i quanaquestes respectin les pautes de participació preestablerts amb antel·lació. També hade valorar les suggerències dels usuaris, fet que li permetrà valorar i orientar-se capaquells interessos comuns.11.- Cal tenir paciència amb la resta d’usuaris, i saber o preveure la posició que lesorganitzacions policials ocupen actualment a la xarxa i vers la resta d’usuaris. Tot i quecal afrontar tot tipus de conflictes, es desaconsella entrar en discussions improductivesque, únicament, es basin en retrets. Facebook no només possibilita esborrarmissatges que l’administrador/s pensa que poden pertorbar el bon clima ifuncionament de la pàgina sinó també permet bloquejar usuaris. Hi ha usuaris queúnicament busquen protagonisme i contaminar la pàgina d’una manera o altra, enaquest cas, cal evitar caure en el seu parany si el cos policial no vol perdre credibilitatdavant la resta d’usuaris i rebaixar-se al seu nivell.PROMOCIÓ12.- La millor manera i més comuna de promocionar la pàgina és afegir un ‘like box’o, com a mínim, una icona amb el logotip de Facebook al web i que quan el visitant hicliqui l’enllaci directament amb el mur de la pàgina. Un espai que ha de ser fàcilmentvisible per qualsevol usuari de la web. D’aquesta manera, qui consulta la web se liobre un ventall més ampli de possibilitats si es planteja seguir l’activitat de la policia através de totes aquelles plataformes virtuals on la organització tingui presència.13.- Una forma, tot i que més personal, de publicitar la pàgina, sobretot a través delscontactes que es van establint, es basa en configurar la signatura de l’adreça decorreu electrònic del/s administrador/s afegint-hi l’enllaç directe a la pàginaFacebook.
  5. 5. 14.- Les xerrades que la organització imparteix en diversos àmbits esdevenen unabona manera d’arribar a la ciutadania emprant el boca orella tradicional. Uns col·loquisvinculats amb la transmissió de consells de seguretat i gestionats, habitualment, pelsgrups de policia de proximitat o de barri, i que, si s’informa de la participació a xarxessocials, permeten oferir a l’audiència una línia continuista amb aquells consells deseguretat que se li han tramès a la trobada.MONITORITZACIÓ15.- Cal que l’administrador/s o responsable/s de la pàgina conegui/n si l’estratègiaseguida o promoguda dóna els seus fruits, per això es fa necessari mesurar aquestaparticipació valent-se d’alguns paràmetres que poden ajudar en el moment de lesvaloracions. En el cas de les xarxes socials, resulta francament pobre guiar-seúnicament per l’increment o pèrdua de seguidors. Si bé és cert que aquesta dadaobjectiva, sovint, esdevé una de les justificacions que han permès a alguns cossospolicials continuar desenvolupant o ampliant la seva presència a les xarxes socials,també és cert que els objectius marcats no s’aconsegueixen un dia per l’altre, enaquest sentit, ser pacients ajudarà a les organitzacions a obrir-se camí i assentar-secada cop més en el nou entorn. Paral·lelament, també caldrà contrastar l’èxit o fracàsde l’estratègia amb les gràfiques que mostren la progressió quant al nombre devisites que reben els comptes, els m’agrades, els comentaris i les comparticions, jaque aquestes xifres, lluny de valorar-les en solitari, orientarà a les organitzacions sobrel’interès que desperta cada nova publicació.Presència de la Policia de Catalunya a FacebookCOS POLICIAL SEGUIDORS - AMISTATSCos de Mossos d’Esquadra 5.315Policia Local de Salou 3.295Policia Local de Sallent 3.177Policia Local Les Franqueses V. 1.656Policia Local de Pineda de Mar 731Policia Local de Roses 663Guàrdia Urbana de Badalona 629Policia Local d’Esplugues de Ll. 510Policia Local de Castellbisbal 319Policia Municipal de Girona 313Policia Local de Vandellòs – H. 195Policia Local SM Palautordera 190Policia Local de Sant Pol de Mar 89Guàrdia Municipal Maçanet S. 88policiadecatalunya.blogspot.com 12/04/2012

×