Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?

34 views

Published on

Slides from conference "Artistic design in public spaces", October 16-17, 2018, Stockholm
Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?
• Kulturtrender som nostalgi och autenticitet – varför är det
inne just nu och hur kan du hoppa på tåget?
• Exempel på nytänkande små och stora kultursatsningar som
ger ringar på vattnet
• Så förstärker du konst och kulturupplevelsen med hjälp av
digitala verktyg
• Framtidsspaning – på vilket sätt blir konst och kultur en allt
viktigare del i samhället?
Joakim Lind, konsult & forskare med inriktning på kulturella &
kreativa näringar, Cloudberry. Joakim är delägare i kommunikationsbyrån Cloudberry och
har hjälpt åtskilliga regioner och kommuner att utveckla sitt
arbete kopplat utifrån populärkultur, litteratur och film. I sitt
forskningsprojekt studerar han hur populärkulturella berättelser
bidrar och påverkar bilden av platser och regioner.

Trends & Future Insights - How will our cultural society look in the near future?
• Cultural trends such as nostalgia and authenticity - why is it
inside right now and how can you jump on the train?
• Examples of innovative and small cultural initiatives such as
gives rings on the water
• Reinforce art and the cultural experience with the help of
digital tools
• Future insights - in what way does art and culture become everything more important part of society?
Joakim Lind, consultant & researcher with a focus on cultural &
creative industries, Cloudberry. Joakim is a partner in the communications agency Cloudberry and
has helped several regions and municipalities develop theirs
work linked from popular culture, literature and film. In his
research projects he studies how popular cultural stories
contributes and affects the image of places and regions.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden?

 1. 1. Trender & framtidsspaning – hur kommer vårt kultursamhälle se ut inom den närmsta framtiden? Joakim Lind Cloudberry Communications AB och Åbo Akademi University Den 17 oktober 2018 Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet linkedin.com/in/joakimlind/
 2. 2. Good will hunting (Boston) Seinfeld (New York) Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 3. 3. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se DE PLATSANKNUTNA BERÄTTELSERNAS VÄRDESKAPANDE – KONSTEN I BERÄTTELSERNA OCH BERÄTTELSERNA I KONSTEN
 4. 4. Kultur och place branding Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 5. 5. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se FOTO: Joakim Lind
 6. 6. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 7. 7. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Tallinn Creative Hub http://refresh-rocks.squarespace.com/#home Tallinn Creative Hub Joakim Lind | www.cloudberry.se
 8. 8. https://www.amazon.co.uk/Routle dge-Handbook-Popular-Culture- Tourism/dp/113867835X https://www.routledge.com/The- Routledge-Handbook-of-Popular- Culture-and-Tourism/Lundberg- Ziakas/p/book/9781138678354
 9. 9. Innovation vs. kulturell delaktighet Ranking Innovation Scoreboard 2008 (UE15) 1 Sweden 2 Finland 3 Denmark 4 Germany 5 Netherlands 6 France 7 Austria 8 UK 9 Belgium 10 Luxemburg (UE27 average) 11 Ireland 12 Spain 13 Italy 14 Portugal 15 Greece Ranking Active cultural participation Eurobarometer 2007 (UE15) 1 Sweden 2 Luxemburg 3 Finland 4 France 5 Denmark 6 Netherlands 7 Belgium 8 Germany 9 UK 10 Austria (UE27 average) 11 Ireland 12 Italy 13 Spain 14 Greece 15 Portugal Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 10. 10. Kultur 3.0 | An 8-tiers approach to the indirect effects of cultural production (and participation) • Innovation • Welfare • Sustainability • Social cohesion • New entrepreneurship • Soft power • Local identity • Knowledge economy Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Sacco och kulturens olika typer/faser 1-2-3
 11. 11. Värdekedjor och -stjärnor Michael Porter & Richard Normann Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 12. 12. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet http://www.aok.dk/byliv/se-billederne- noegen-mand-med-hoved-i-spand-halshugger- den-lille-havfrue
 13. 13. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.dr.dk/nyheder/indland/df-efter-dobbelthaervaerk-den-lille- havfrue-skal-videoovervaages
 14. 14. Anholt Nation Brands Index matrix Nation Brands Index Tourism Export Governance Investment and Immigration Culture and Heritage People Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet The CBI study includes six key dimensions: • Presence: International status and standing • Place: Outdoors and transport • Prerequisites: Basic necessities, public amenities • People: Friendliness, cultural diversity • Pulse: Interesting events and activities • Potential: Economic and educational opportunities Joakim Lind | www.cloudberry.se
 15. 15. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 16. 16. ”Skådespelarsamhället” Guy Debord 1967Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 17. 17. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 18. 18. ”Rutan är en plats där gemensamma rättigheter och skyldigheter råder. Till Rutan kan vi gå om vi behöver hjälp, när någon står i den är det vårt ansvar att söka kontakt och försöka hjälpa till. I Rutan kan vi lämna ifrån oss våra ägodelar, i den stjäl vi inte.” Rutan har fått flera efterföljare på andra håll i världen, men Rutan i Värnamo är originalet och har därför nummer 1. Utöver Värnamo finns två stycken i Norge. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 19. 19. FOTO: ALEXANDER MAHMOUD/DAGENS NYHETER Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 20. 20. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://twitter.com/emmafastesson/status/986985629304197120Joakim Lind | www.cloudberry.se
 21. 21. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Temporär konst/installationer får kapacitet för stor räckvidd och bestående avtryck. Joakim Lind | www.cloudberry.se
 22. 22. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 23. 23. ”CULTURE IS NOT AN EXPENSE, IT IS AN INVESTMENT” FRANCISCO DE LA TORRE , THE MAYOR MÁLAGA Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.theguardian.com/world/2015/ma r/27/malaga-museums-tourists-arts-culture- spain Joakim Lind | www.cloudberry.se
 24. 24. Let’s Rethink… • Tema inför Århus kulturhuvudstadsåret 2017. http://www.aarhus2017.dk/en/ Joakim Lind | www.cloudberry.se
 25. 25. FOTO: Joakim Lind Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 26. 26. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 27. 27. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 28. 28. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 29. 29. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 30. 30. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://gizmodo.com/seouls-government- installed-a-giant-ear-to-collect-cit-1167844438
 31. 31. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 32. 32. http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/20 14/january/14/is-banksy-headed-for-moscow/ Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 33. 33. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 34. 34. Konsten att skapa stad Nacka Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.nacka.se/stadsutveckling- trafik/konsten-att-skapa-stad/om-konsten-att- skapa-stad/ Joakim Lind | www.cloudberry.se
 35. 35. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 36. 36. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 37. 37. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 38. 38. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet http://kronobergsgatan35.com/Joakim Lind | www.cloudberry.se Vill du veta mer? Kontakta: Andreas Blom Kollektivetlivet.se
 39. 39. https://www.dagensmedia.se/medier/utomhus/de-ska- pryda-stockholm-med-kommersiella-vaggmalningar- 6912754 https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/foretagens-nya-pr- knep-muralmalningar/reprir!LYw9zJpc2P6bVAjN4JDaCQ/ Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 40. 40. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 41. 41. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 42. 42. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Autencitet och anonymitet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 43. 43. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 44. 44. https://www.sydsvenskan.se/2016-12-08/vem-ar-musen-som-oppnat-butik-pa-bergsgatan Små uttryck kan får stor räckvidd Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 45. 45. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-har-mossen-byggt-nytt-igen-kondis-och-hotell-pa-varmdoKonstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
 46. 46. ”Gestaltningen av bassängen gör den till en skulptur i sig, vilket rimmar väl med platsen där den ligger som ju kallas skulpturparken”, sa konstvetaren Macarena Dusant till Stockholm Direkt. ”Det finns väldigt få offentliga konstverk i staden som är interaktiva på det här sättet, att människor faktiskt kan simma ovanför målningen.” Saga Berlin https://www.dn.se/arkiv/kultur/fredrik-strage- konstnaren-saga-berlin-atalas-men-borde- givetvis-hyllas/
 47. 47. The Yellow Duck ProjectKonstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 48. 48. Foto: August DellertKonstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 49. 49. http://time.com/5191243/fearless-girl-statue-location-moving/ Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 50. 50. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet ”MOBILE FIRST”Joakim Lind | www.cloudberry.se
 51. 51. THE FUN THEORYKonstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 52. 52. THE FUN THEORYKonstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Konst som kan användas för att göra nytta eller för göra en funktion mer intresseväckande, interaktiv och lekfull. Joakim Lind | www.cloudberry.se
 53. 53. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Pokemon GO (Augmented reality) skapar nya mötesformer och platser Joakim Lind | www.cloudberry.se
 54. 54. Augmented reality utvecklar platsen och projektet Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 55. 55. https://se.pinterest.com/pin/74731675042652479/ Augmented reality utvecklar och fördjupar upplevelsen – plattform för interaktion Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Joakim Lind | www.cloudberry.se
 56. 56. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet AU möjliggör fördjupad och utvecklad upplevelse av platsen. https://www.youtube.com/watch?v=EZkjdwm 5D2k Joakim Lind | www.cloudberry.se
 57. 57. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.ibigr oup.com/ibi- ideas/public-art- augmented- reality/ Joakim Lind | www.cloudberry.se
 58. 58. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.nytimes.com/2017/10/10/arts/design/augmented-reality-jeff-koons.htmll Vem äger den offentliga platsen i en digitaliserad värld. Är det tillåtet att göra vad man vill med en plats även om det skapats i en digitalt förstärkt miljö? Joakim Lind | www.cloudberry.se
 59. 59. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Källa:https://www.smithsonianmag.com/innovation/artificial-intelligence-is- now-used-predict-crime-is-it-biased-180968337/ Artificiell intelligens (analyser av stora mängder data) ger data som ger en bättre och mer direkt förstå av platsen och rummet – input som kan tas med in i utveckling av konstprojektet. Ex vis konstprojekt med en när dialogkapacitet med sin omgivning. Joakim Lind | www.cloudberry.se
 60. 60. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://www.bts.gov/content/aviation-and-highway-noise-new-york-city-metropolitan-area-2014 Joakim Lind | www.cloudberry.se
 61. 61. https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5dhuset_(tunnelbanestation)Sigvard Olsson Förstärkta eller förnyade berättelser av befintliga konstverk. Här exemplifierat med T- station Rådhuset där fiktiv berättelse skapar ett intresseväckande narrativ för platsen. https://sl.se/sv/info/kundservice/konstak/konstvisningar/
 62. 62. Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet https://stadslexikon.helsingborg.se/tuppePalle Pernevi, 1969 (Helsingborg, Vikingsbergsparken) Vi har alla en subjektiv och personlig relation till konsten.
 63. 63. Looking for a speaker in culture and creative industries economics? Contact: Joakim Lind m. +46 709-286973 joakim@cloudberry.se linkedin.com/in/joakimlind/ Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet Twitter: @jold Instagram: @fictiontourist Joakim Lind | www.cloudberry.se

×