Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Олімпіадні завдання з історії та географії

301 views

Published on

Олімпіадні завдання з історії та географії

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Олімпіадні завдання з історії та географії

  1. 1. Олімпіада з географії 8 клас 1. Що відбувається, коли ви перетинаєте лінію зміни дат зі сходу на захід? 1) Сьогоднішня дата стає вчорашньої 2) Сьогоднішня дата стає завтрашньої 3) Дата залишається незмінною 4) День тижня залишається незмінним 2. Який з цих термінів не має відношення до інших? 1) морена 2) валунах глина 3) кама 4) льодовикова тріщина 3. В якій країні виростають в природних умовах каучукові дерева? 1) Малайзія 2) Бразилія 3) Індія 4) Індонезія 4. Чим, зокрема, пояснюється м'якість клімату Західної Європи? 1) широтним становищем Західної Європи 2) близькістю Західної Європи до моря 3) меридіональним становищем Західної Європи 4) відсутністю великих лісів в Західній Європі 5. Який з цих видів рослинності відноситься до середземноморського клімату? 1) тундра 2) маки 3) вологий тропічний ліс 4) степ 6. Яка з цих пустель є берегової? 1) Руб-Ель-Халі 2) Гобі 3) атаками 4) Такла-Макан 7. Що з переліченого нижче НЕ асоціюється з льодовиковими періодами? 1) зниження рівня моря 2) глобальне похолодання 3) просування зон рослинності у високі широти 4) утворення сухопутних мостів між материками 8. В якій з цих екологічних систем представлено саме велике розмаїття видів флори і фауни? 1) тундра 2) хвойний ліс 3) мангрові зарості 4) вологий тропічний ліс 9. Яку характеристику грунту показує рН?
  2. 2. 1) вміст заліза 2) пористість 3) кислотність 4) вміст глини 10. Визначте варіант, в якому різниця часу між містами встановлено правильно: 1) Москва - Томск - 4 ч. 2) Москва - Хабаровськ - 9 ч. 3) Москва - Астрахань - 2 год 4) Москва - Єкатеринбург - 5 ч. 7 клас 1. Масштаб та його види. (15 балів) 2. Поясніть, як пов’язані між собою будова земної кори та рельєф. (15 балів) (дати короткі відповіді; кожна правильна відповідь оцінюється п’ятьма балами; максимальна кількість балів - 25) 1. Чим відрізняється план від карти? 2. Чим відрізняється протока від затоки? 3. Що значить «орієнтуватися на місцевості»? 4. Що таке «ізотерми»? 5. Температура води на окремих ділянках Перуанської і Аляскинської течії приблизно однакова і становить +15°С. Чому ж одна з них вважається холодною, а інша – теплою? ю (розв'яжіть задачі з повним приведенням ходу рішення) 1. Визначте, через який час бархан почне засипати селище, якщо зараз відстань від краю бархана до селища 240 м, а швидкість його руху 8м / рік. (10 б.) 2. Визначте масштаб карти, якщо відомо, що 10 см на карті відповідають 1000 км на місцевості. (10 б.) Олімпіадні завдання з історії
  3. 3. 8 клас 1. Які з перелічених фактів(подій) можуть бути використані для характеристики доби розквіту Київської Русі? (4 б.) А. Укладення Нестором «Повісті минулих літ»; Б. Спорудження Софійського та Спасо-Преображенського соборів у Києві і Чернігові; В. Похід князя Ігоря Святославовича проти половців; Г. Укладення першого збірника законів «Руська правда»; Д. Знищення Хозарського каганату князем Святославом. 2. Порівняйте два історичних явища – Велику грецьку колонізацію і Великі географічні відкриття за схемою: (20 б.) – хронологічні рамки; – причини; – мета; – напрямки; – наслідки. Найдіть спільні риси і відмінності. 3. Поясніть поняття та складіть з ними речення: Запорізька Січ, Кіш, кошовий отаман, гетьман, клейноди, реєстрове козацтво, православні братства. (14 б.) 4. Дайте визначення: (6 б.) – віче – хартія
  4. 4. – вотчина – ярлик – інквізиція – кіммерійці 5. Історію якої держави сучасні французькі, італійські і німецькі школярі вчать як вітчизняну? Охарактеризуйте цю державу 5-ма реченнями. (10 б.) 6. Установіть хронологічну послідовність подій: (4 б.) А. Аугсбурзький релігійний мир; Б. Виступ М. Лютера проти продажу індульгенцій; В. Поява програми «12 статей» у Німеччині; Г. Створення «Товариства Ісуса». 7. Вам, як журналісту газети «Історик», доручили взяти інтерв'ю у Христофора Колумба. Які питання Ви б йому поставили? Що, на Вашу думку, відповів би Колумб? (15 б.) 8. Одним із найвідоміших дослідників скіфської історії і культури був наш земляк, уродженець Веселинівського району. Розкажіть про нього та його відкриття у невеличкій статті до газети «Рідне Прибужжя». (10 б.) 9. Установіть хронологічну послідовність: (4 б.) А. Укладення Тордесільяського договору; Б. Створення Ордену єзуїтів; В. Перша навколосвітня подорож; Г. Відкриття Америки Х. Колумбом.
  5. 5. 10. Закінчіть речення: (4 б.) Позитивним наслідком Люблінської унії було ...
  6. 6. 10. Закінчіть речення: (4 б.) Позитивним наслідком Люблінської унії було ...

×