Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

th_kurdics

90 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

th_kurdics

  1. 1. To whom it may concern J´anos Kurdics e-mail, skype: j kurdics hu work: 31b Sostoi Street Nyiregyhaza 4400 Hungary, College of Nyiregyhaza, Inst of Mathematics and In- formatics phone: +36-42-599400(2342) fax: +36-42-402485 1 Theses supervised Titles in Hungarian, sorry. Also sorry to those former students of mine I forgot to mention. Please let me know that your thesis is missing. 1. Lajos Vikt´oria Galois: A testelm´elet ´es alkalmaz´asai 1998 2. Grasselli Bal´azs Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai, munk´ass´aguk 2000 3. Fejes Imre Az algebra nagy alakjai 2000 4. J´armezei Ditta Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai 2000 5. Erd˜os Anna Az algebra tudom´any´anak nagy alakjai Wedderburn ´elete ´es munk´ass´aga 2001 6. Kov´acs Ilona Ivett Az algebra tudom´any nagy alakjai 2001 7. Moln´ar Lea Az algebra egyik kiemelked˜o alakj´anak ´elete ´es munk´ass´aga: Emmy Noether 2001 8. Veress Edit Primsz´amok az iskolai gyakorlatban 2002 9. Szab´o Anita Sz´amrendszerek ´es tan´ıt´asuk 2002 10. Bul´atk´o Anita Algebrai strukt´ur´ak az oktat´asban 2002 11. Fekete Tam´as A klasszikus algebra alapt´etele 2002 12. B´anfalvi Zolt´an Mikl´os 32-edrendˆu csoportok 2002 13. Moldv´an Tam´as A sz´amfogalomr´ol 2003 14. Bodn´ar Barnab´asn´e Sz´amol´as t¨ortekkel 2005 15. K´onya Tibor: Egyenletek megold´asa 2006 16. Mestern´e Kardos Aranka: Sz´amelm´eleti alapfogalmak 2006 17. Csab´ak Enik˜o: Az egyenl˜otlens´egek megold´as´anak metodik´aja az ´altal´anos iskol´aban 2007 18. Szil´agyi Andrea: Vektor-´es m´atrixalgebra sz´am´ıt´og´eppel 2007 19. Eichinger L´aszl´o: Mˆuveletek racion´alis sz´amokkal, sz´am´ıt´og´epes megval´os´ıt´asuk ´es oktat´asuk az ´altal´anos iskola fels˜o tagozat´aban 2007 20. Szanyi Edina: Mˆuveletek sz´amrendszerekben, sz´am´ıt´og´epes megval´os´ıt´asuk ´es oktat´asuk 2007 21. Sz´ekely ´Eva: P´olya Gy¨orgy munk´ass´aga, gondolkod´asfejleszt´es az oktat´asban 2007 22. Szent-Mikl´ossy Andrea: R´egi iskolai matematika tank¨onyvek 2007 23. Szab´o ´Eva: Ker¨ulet- ´es ter¨uletsz´am´ıt´asi ´altal´anos iskolai p´eldat´ar 2008 24. Szab´o P´eter: Pr´ımsz´amok keres´ese sz´am´ıt´og´eppel 2008 25 P´ajk´an´e Cz´art Hajnalka: Matematikai bizony´ıt´asok - n´eh´any kedvencem 2009 26. Teremi G´abor: NIM j´at´ekszoftver fejleszt´ese 2009 27. Erd¨os Katalin: Lakatos Imre ´es munk´ass´aga 2010 28. H´ada Edina: Val´os, komplex, kvaterni´o aritmetika 2010 29. Dank´o Adrienn Beatrix: Egyenletmegold´as (p´eldat´ar) 2010 30. Kov´acs Erika T¨unde: Binomi´alis t´etel, binomi´alis egy¨utthat´ok 2010 31. Lencs´es T´ımea: A k´et Bolyai 2010 32. Dubay Krisztina : Pierre de Fermat munk´ass´aga 2011 33. Lakatos J´ozsef: Pitagorasz, a szamoszi b¨olcs 2011 34. Papp Lajos: Feladatok az 1900-as ´evekbeli Matamatikai Lapokb´ol 2011 35. Szalai Zita: ´Altal´anos iskolai feladatgyˆujtem´eny a hatv´anyoz´ashoz ´es gy¨okvon´ashoz 2011
  2. 2. 36. Ferencz Tam´as: R´ENYI ALFR´ED A VAL´OSZ´INˆUS´EGSZ´AM´IT´ASR´OL 2012 37. Csizmadia Zsuzsanna: Leonhard Euler ¨or¨oks´ege 2013 38. Kecskem´eti Vivien: Gener´atorf¨uggv´enyek 2014 39. Pint´er Tam´as: Szirakuzai Arkhim´ed´esz 2014 40. Gy¨ure Istv´an: A Bolyaiak 2014 41. Leitner L´aszl´o: Gr´afelm´elet a k¨oz´episkol´aban 2014

×