<ul><ul><li>1. MK 14.12.2004. not. Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” </li></ul></ul><ul><ul><li>2....
2004.12.14. noteikumi nr. 1015 Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai 2. Noteikumi attiecas uz C kategorijas pie...
4.tabula Koksnes sadedzināšana Piezīme. Ja nav gaisa attīrīšanas iekārtu, mitrai koksnei piemēro sausas koksnes NOX un CO ...
2. 2.2.t 3.pielikums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.379 I. Emisijas robežvērtības šo noteikumu 5.pu...
2. 2.3 Piezīmes. 1   (Svītrota ar MK 01.11.2005. noteikumiem nr.834) . 2  NOx – slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta NO2. ...
3. Putekļu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums Uzņēmuma ietekmes zonā M 1:25 000 Izkliežu aprēķini veikti analiz...
2.1 . Piesārņojošo vielu emisijas noteikšanas veidi 1.Aprēķini izmantojot emisijas faktorus: -MK 14.12.2004. not. Nr.1015 ...
3. 3.1.t EPA EMISIJAS FAKTORI Cieto daļiņu emisijas faktori dažāda veida koksnes atkritumu sadedzināšanai [1]  [1] Filt...
3. 3.2. NO x , SO 2 un CO emisijas faktori [ 5 ] dažāda veida koksnes atkritumu sadedzināšanai  5 Emisijas faktori ka...
3. 3.3.
3. 4.
4.1 . <ul><li>Izmešu aprēķina piemērs – šķelda </li></ul><ul><li>Katlu mājā uzstādīts katls AK -1000S ar siltumjaudu 1MW ,...
4. 4.2 . Kurināmā zemākā siltumspēja  45,54 10880 SNG 42,49 10150 Dīzeļdegviela Pēc sertifikāta 40,5-40,7 9680-9730 Mazu...
4. 4.4.t
4. 4.4.t Kurināmā blīvumi (1 (krauj)kubikmetra masa, kg)  Pēc sertifikāta 530 520-540 SNG Pēc sertifikāta 850 840-860 Dīz...
4. 5.
6. Izmešu aprēķina piemērs –dabas gāze Katlu mājā uzstādīts katls RK -1,6 ar siltumjaudu 1860MW , kurināmais - dabasgāze....
Koncentrācijas pārvēršana uz citu O 2 % C uzz –uzzināmā koncentrācija pie O 2 % uzz , mg/nm 3 C mer –mērījumos iegūtā ko...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vides prasbas mazo katlu maju apsaimniekosana

2,764 views

Published on

ekosoft.lv presentation

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vides prasbas mazo katlu maju apsaimniekosana

 1. 2. <ul><ul><li>1. MK 14.12.2004. not. Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” </li></ul></ul><ul><ul><li>2. MK 20.08.2002. not. Nr.379 &quot;Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un </li></ul></ul><ul><ul><li>kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>3. MK 21.10.2003. not. Nr.588 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Dabas resursu nodokļa likums. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. MK 22.04.2003. Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrādi” </li></ul></ul><ul><ul><li>6. MK 09.07.2002. “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas </li></ul></ul><ul><ul><li>darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” </li></ul></ul>Uz katlu māju emisiju attiecināmie normatīvie akti 3. 2.1 1. 2. 3.
 2. 3. 2004.12.14. noteikumi nr. 1015 Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai 2. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām – mazo katlumāju apsaimniekošanu, kuru ievadītā siltuma jauda ir: 2.1. no 0,2 līdz 5 megavatiem, ja mazajā katlumājā izmanto biomasu vai gāzveida kurināmo; 2.2. no 0,2 līdz 0,5 megavatiem, ja mazajā katlumājā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu). 1.tabula Dabasgāzes sadedzināšana 2. 2.1 .   1,57   1,22   ar dūmgāzu recirkulācijas iekārtu   1.4.2.   0,38   2,72   bez emisijas samazināšanas iekārtām   1.4.1.   ar tangensiālo degļu izvietojumu:   1.4.   1,34   0,51   ar dūmgāzu recirkulācijas iekārtu   1.3.   1,34   0,80   NO x degļi ar samazinātu NO x emisiju   1.2.   1,34   1,60   bez emisijas samazināšanas iekārtām   1.1.   Katli:   1.   CO emisijas faktors (g/m 3 )   NO x emisijas faktors* (g/m 3 )   Sadedzināšanas iekārtas veids   Nr. p.k.
 3. 4. 4.tabula Koksnes sadedzināšana Piezīme. Ja nav gaisa attīrīšanas iekārtu, mitrai koksnei piemēro sausas koksnes NOX un CO emisijas faktorus. Ja ir gaisa attīrīšanas iekārtas, piemēro tikai cieto daļiņu (PM10) emisijas faktoru. 3. 2.1 .   nav datu   nav datu   0,17   elektrostatiskie filtri   Jebkura veida   10.   nav datu   nav datu   0,32   auduma filtrs   Jebkura veida   9.   nav datu   nav datu   0,28   slapjais skrubers   Jebkura veida   8.   nav datu   nav datu   0,86   multiciklons   Mitra koksne   7.   nav datu   nav datu   1,16   multiciklons   Sausa koksne   6.   nav datu   nav datu   1,38   multiciklons   Mizas un mitra koksne   5.   nav datu   nav datu   2,11   multiciklons   Mizas   4.   nav datu   nav datu   1,25  –   Mitra koksne   3.   4,80   3,93   1,55  –   Sausa koksne   2.   2,70   0,99   2,15  –   Mizas, mizas un mitra koksne   1.   CO emisijas faktors (g/kg)   NO x emisijas faktors (g/kg)   Cieto daļiņu (PM 10 ) emisijas faktors (g/kg)   Attīrīšanas iekārta   Kurināmā veids   Nr.
 4. 5. 2. 2.2.t 3.pielikums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.379 I. Emisijas robežvērtības šo noteikumu 5.punktā noteiktajām sadedzināšanas iekārtām1 1.tabula   6   1000 500 50 30 30     2000 2000 1000 1000 1000     600 600 400 200 11 200     2500 9 2300 9 850 9, 10 200 10 200 10 līdz 10 10- 50 50- 100 100- 300 virs 300 Cietais kurināmais 9   3.   3   50 8 50 8 50 30 30   400 400 300 300 300   400 400 400 200 200   1700 1700 850 400- 200 7 200 līdz 10 10- 50 50- 100 100- 300 virs 300 Šķidrais kurināmais   2.   3   5 6 5 6 5 6   150 150 100   350 350 200 5   35 4 35 4 35 4 līdz 10 10- 50 virs 50 Gāzveida kurināmais   1.                 cietās daļiņas (pelni) CO   NO x 2   SO 2 Skābekļa saturs izplūdes gāzēs 3 (O 2 %) Emisijas robežvērtība (mg/m 3 ) Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW) Kurināmā veids   Nr. p.k.
 5. 6. 2. 2.3 Piezīmes. 1   (Svītrota ar MK 01.11.2005. noteikumiem nr.834) . 2  NOx – slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta NO2. Neattiecas uz gāztur­bīnām. 3   Emisijas robežvērtība atbilstoši noteiktajam skābekļa saturam dūmgāzēs. 4   SO2 emisijas robežvērtība sašķidrinātai gāzei - 5 mg/m3, gāzēm ar zemu kaloritāti, kuras iegūst no koksa, – 400 mg/m3 un zemas kaloritātes domnas krāšņu gāzēm - 200 mg/m3. 5    NOx emisijas robežvērtība dabas gāzei (dabiskas izcelsmes metānam, kurā inerto gāzu un citu sastāvdaļu ir ne vairāk kā 20 % no tilpuma) – 150 mg/m3 sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu no 50 līdz 300 MW un 100 mg/m3 – sadedzināšanas iekārtām ar ieejas siltuma jaudu lielāku par 300 MW. 6   Emisijas robežvērtība domnas krāšņu gāzu putekļiem ir 10 mg/m3 un gāzēm, kas rodas metālpārstrādes rūpniecībā, – 30 mg/m3. 7   Atbilstoši jaudai lineāri dilstošā secībā. 8   Ja kurināmā darba masas pelnu saturs ir lielāks par 0,06 %, emisijas robežvērtība putekļiem ir 100 mg/m3. 9   SO2 emisijas robežvērtība biomasai – 200 mg/m3. 10  Ja emisijas robežvērtību nav iespējams nodrošināt kurināmā sēra satura dēļ, nodrošina SO2 emisijas robežvērtību 300 mg/m3 vai atsēro vismaz 92 % kurināmā sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar 300 MW vai mazāka, un nodrošina SO2 emisijas robežvērtību 400 mg/m3 vai atsēro vismaz 95 % kurināmā sadedzināšanas iekārtām, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir lielāka par 300 MW .
 6. 7. 3. Putekļu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums Uzņēmuma ietekmes zonā M 1:25 000 Izkliežu aprēķini veikti analizējot tikai Uzņēmuma radīto gaisa piesārņojumu. 2.
 7. 8. 2.1 . Piesārņojošo vielu emisijas noteikšanas veidi 1.Aprēķini izmantojot emisijas faktorus: -MK 14.12.2004. not. Nr.1015 -Atzītu vides aizsardzības organizāciju dati (ASV un Eiropas vides aizsardzības aģentūras u. c . ) -Sadedzināšanas iekārtu izgatavotāju dati 2.Aprēķini izmantojot analītiskas un empīriskas formulas (metodikas) Izplatītākā - Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с дымовыми газами отопительных и отопительно – производственных котельных. М. 1991. 3.Dūmgāzu testēšanas rezultātu izmantošana 4.
 8. 9. 3. 3.1.t EPA EMISIJAS FAKTORI Cieto daļiņu emisijas faktori dažāda veida koksnes atkritumu sadedzināšanai [1] [1] Filtrējamās PM – cietās daļiņas, kuras iespējams nofiltrēt. [2] PM-10 – cietās daļiņas ar aerodinamisko diametru lielāku vai vienādu ar 10 mikroniem. [3] PM-2.5 – cietās daļiņas ar aerodinamisko diametru lielāku vai vienādu ar 2.5 mikroniem. EPA EMISIJAS FAKTORI Cieto daļiņu emisijas faktori dažāda veida koksnes atkritumu sadedzināšanai Mērvienības ir izteiktas piesārņojošās vielas gramos uz vienu ievadīto gigadžaulu siltuma. 15 17 23 Elektrofiltrs Jebkura veida 28 32 43 Auduma filtrs Jebkura veida 28 28 28 Slapjais skruberis Jebkura veida 52 86 95 Ciklons, multiciklons Mitra koksne 69 116 129 Ciklons, multiciklons Sausa koksne 82 138 150 Ciklons, multiciklons Miza un mitra koksne 125 211 232 Ciklons, multiciklons Miza 107 125 142 - Mitra koksne 133 155 172 - Sausa koksne 185 215 241 - Miza/Miza un mitra koksne Filtrējamās PM-2.5 [3] , g/GJ Filtrējamās PM-10 [2] , g/GJ Filtrējamās PM [1] , g/GJ Attīrīšanas iekārta Kurināmais
 9. 10. 3. 3.2. NO x , SO 2 un CO emisijas faktori [ 5 ] dažāda veida koksnes atkritumu sadedzināšanai 5 Emisijas faktori katliem ar vai bez cieto daļinu attīrīšanas iekārtām, 6 CO emisijas faktors katliem ar nepārtrauktu sasmalcināta kurināmā padevi ir 73 g/GJ). 258 6 11 211 Sausas koksnes katli 258 6 11 95 Miza/miza un mitra koksne/ mitras koksnes katli g/GJ g/GJ g/GJ CO emisijas faktors SO 2 emisijas faktors NO x emisijas faktors Kurināmais. Katls.
 10. 11. 3. 3.3.
 11. 12. 3. 4.
 12. 13. 4.1 . <ul><li>Izmešu aprēķina piemērs – šķelda </li></ul><ul><li>Katlu mājā uzstādīts katls AK -1000S ar siltumjaudu 1MW , kurināmais </li></ul><ul><li>šķelda ar mitruma saturu no 30 % līdz 50 %. Dūmgāzu attīrīšanai </li></ul><ul><li>uzstādīts multiciklons. Degšanas procesa un dūmgāzu novadīšanas </li></ul><ul><li>nodrošināšanai uzstādīts dūmsūknis ar ražīgumu 3800 m3/h </li></ul><ul><li>Pieņemtie aprēķinu lielumi: </li></ul><ul><li>Q - kurināmā sadegšanas siltums. Q = 7,33 MJ/kg ; </li></ul><ul><li>B – kurināmā patēriņš 15 000 m3/gadā vai 4950 t/gadā, ja šķeldas </li></ul><ul><li>blīvums ir 330 kg/m3 ; </li></ul><ul><li>T = 120 °C , katla lietderības koeficients – 80% (katla tehniskie dati). </li></ul><ul><li>Atbilstošie piesārņojošo vielu emisijas faktori ir : </li></ul><ul><li>Putekļi PM 10 </li></ul>g/GJ (pēc multiciklona); g/GJ; g/GJ. -Slāpekļa dioksīds -Oglekļa oksīds Kurināmā patēriņš pie maksimālās slodzes: g/s Katla maksimālie izmeši : Katla gada izmeši: Dūmgāzu tilpums un piesārņojošo vielu koncentrācija nm³/kg nm³/kg vai 2,752 nm³/kg x 0,171kg/s =0,471 nm³/s vai 3,962 m³/kg x 0,171kg/s =0,677 m³/s m³/kg Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs : mg/nm³ mg/nm³ mg/nm³, kas atbilst MK Noteikumu Nr.379 (20.08.2002.) 3.pielikuma prasībām . 5.
 13. 14. 4. 4.2 . Kurināmā zemākā siltumspēja 45,54 10880 SNG 42,49 10150 Dīzeļdegviela Pēc sertifikāta 40,5-40,7 9680-9730 Mazuts Uz nm3 33,66 8040 Dabas gāze Pēc sertifikāta 17,2 4100 Koksnes briketes Pēc sertifikāta 16,7-18,0 4000-4300 Koksnes granulas Pēc sertifikāta 6,28-8,37 1500-2000 Koksnes skaidas, šķelda 8,25 1970 Malka ar mitrumu 50% 12,0 2870 Malka ar mitrumu 30% Vid.- 2440 kcal/kg 10,22 MJ/kg 14,1 3360 Malka ar mitrumu 20% MJ/kg kcal/kg Piezīmes Zemākā siltumspēja Kurināmā veids
 14. 15. 4. 4.4.t
 15. 16. 4. 4.4.t Kurināmā blīvumi (1 (krauj)kubikmetra masa, kg) Pēc sertifikāta 530 520-540 SNG Pēc sertifikāta 850 840-860 Dīzeļdegviela Pēc sertifikāta 1000 900-1100 Mazuts 330 280-380 Skaidas, šķelda 220 210-220 Zāģskaidas 610 560-710 Slapja malka (vid. mitrums -70%) 460 390-550 Vidēji mitra malka (vid. mitrums – 35%) 400 340-440 Sausa malka (vid. mitrums -15%) vidējais intervāls Piezīmes Blīvums Kurināmā veids
 16. 17. 4. 5.
 17. 18. 6. Izmešu aprēķina piemērs –dabas gāze Katlu mājā uzstādīts katls RK -1,6 ar siltumjaudu 1860MW , kurināmais - dabasgāze. Pieņemtie aprēķinu lielumi: Q - kurināmā sadegšanas siltums. Q = 33,66 MJ/nm3 ; B – kurināmā patēriņš 500 000 nm3/gadā; T = 180 °C , katla lietderības koeficients – 95% . Atbilstošie piesārņojošo vielu emisijas faktori ir : -Slāpekļa dioksīds nm3; -Oglekļa oksīds nm3. Kurināmā patēriņš pie maksimālās slodzes: Katla maksimālie izmeši : Katla gada izmeši: Dūmgāzu tilpums un piesārņojošo vielu koncentrācija nm³/ nm³ nm³/nm³ vai 10,539 nm³/nm³x 0,058 nm³/s = 0,611 nm³/s m³/nm³ vai 17,488 m³/nm³ x 0,058 nm³/s =1,01 m³/s Piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs: mg/nm³ mg/nm³, kas atbilst MK Noteikumu Nr.379 (20.08.2002.) 3.pielikuma prasībām.
 18. 19. Koncentrācijas pārvēršana uz citu O 2 % C uzz –uzzināmā koncentrācija pie O 2 % uzz , mg/nm 3 C mer –mērījumos iegūtā koncentrācija pie O 2 % mer , mg/nm 3 Koncentrāciju pārvēršana no ppm uz mg/nm 3 1 ppm CO = 1,25 mg/nm 3 CO pie 0 0 C un 101,3 kPa 1 ppm NO 2 = 2,05 mg/nm 3 NO 2 pie 0 0 C un 101,3 kPa 1 ppm SO 2 = 2,93 mg/nm 3 SO 2 pie 0 0 C un 101,3 kPa 1 ppm C = 1,87 mg/nm 3 C pie 0 0 C un 101,3 kPa Enerģijas un jaudas mērvienības 1 J/s = 1 W 1 MJ/s = 0,8598 Gcal/h 1 kJ = 2,778 x 10 -4 kWh 1 kWh = 3600 kJ 1 kWh = 859,8 kcal 1 kcal = 1,163 x 10 -3 kWh 1 kcal = 4,1868 kJ Prefiksi giga (G) 10 9 mega (M) 10 6 kilo (k) 10 3 mili (m) 10 -3 mikro ( μ) 10 -6

×