2014 02 samba brno

222 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014 02 samba brno

 1. 1. “SAMBA“ – SPOLEK ABSOLVENTŮ MBA BRNO, 5. 2. 2014 ONDŘEJ FELIX ZATANČEME SI S EGOVERNMENTEM
 2. 2. Pár otázek na začátek • Co má mít společného ministr dopravy s registrováním převodu vozidel ? • Co má mít společného ministr práce a sociálních věcí s identitou občanů ČR ? • Co má mít ministr vnitra společného s potvrzováním státního občanství ?
 3. 3. Práce s informacemi = provoz státu Nezměnilo se cosi ?
 4. 4. Práce s informacemi Jak Chamurappi distribuoval svůj zákoník? – – – – Vytvořil originál Nechal ho zkopírovat Rozvezl po říší a instaloval na náměstích a rozcestích Aktualizace ? Co se od té doby změnilo ? http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi
 5. 5. Práce s informacemi Jak se distribuuje sbírka zákonů v ČR v roce 2014 ? – Vláda napíše, parlament schválí, prezident podepíše – Vytiskne se sbírka v xxxxx kopiích – Rozveze se po republice čtenářům (přes distributory) – Jak se to má dělat v roce 2014 ? – Proč to stát tak nedělá ? – Aktualizace ? http://www.systemaspi.cz/
 6. 6. Práce s informacemi Proč to stát tak nedělá ? Co umožňovaly kartotéky? Co umožňuje internet ? Poprvé v historii lidstva je lacinější než distribuovat kopie originálu dojít si pro originál ke zdroji http://en.wikipedia.org/
 7. 7. Práce s informacemi Co umožňuje internet ? – – – – – Vytváří stále se učícího zákazníka Vytváří pro zákazníka možnost samoobsluhy Vytváří pro dodavatele standardy založené na očekáváních zákazníka Vytváří globálně de-facto standardy důležitější než úřední standardy Zásadně mění vztahy v hodnotových řetězcích http://en.wikipedia.org/
 8. 8. Práce s informacemi Kde jsou dnes zdroje informací ? Proč máme pořád redaktory, redakce a distribuce ? Kdy půjdeme peer to peer (co je na to nutné) ? Kdy budeme individuální (proč máme jednu globální tlachárnu) ? http://en.wikipedia.org/
 9. 9. Informační systémy = provoz státu Nezměnilo se cosi ?
 10. 10. Informační systémy Římský daňový systém Publicani – tax farmers (123 BC) Výměna nejistých budoucích příjmů za stálou jistou rentu Census Daně z majetku Tax farming practices are believed to have contributed to the fall of the Roman empire http://en.wikipedia.org/wiki/Farm_(revenue_leasing)
 11. 11. Informační systémy Bismarckova sociální reforma Důchodová knížka - vydá pošta Kupuji na poště pojistné známky Já mám knihu, pošta má knihu Polepím knihu Dostávám od pošty důchod Fungovalo od 1889 do 196x
 12. 12. O Společném (sdíleném) ve veřejné správě
 13. 13. Co je veřejná správa ? • Komplexní a komplikovaný systém • Cca 7000 OVM • Regulovaný tisíci právních předpisů • Vykonávaný tisíci agend pomocí tisíců agendových informačních systémů • Každý OVM je v rámci své zákonné pravomoci svébytný = Tisíce izolovaných systémů spolupracujících občas na základě dvoustranných smluv a zákonných zmocnění • Proč ?
 14. 14. Ústava ČR článek 2 • (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. • (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. • (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. • (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
 15. 15. IT governance ve veřejné správě (drobná specifika) • Premiér není CEO • Premiér nemá vojsko • Vláda ukládá ministrům nebo v rámci zákonného zmocnění • Kraje jsou v rozhodování svébytné • Obce jsou v rozhodování svébytné 8.12.2010 eGovernment
 16. 16. Finanční řízení státu • • • • • • Důsledně oddělené kapitoly státního rozpočtu Jedny příjmy, mnoho výdajů Statické roční plánování Minimální zpětná kontrola Obtížné plánování nad rámec roku Projektové řízení de facto neznámé
 17. 17. Společné (sdílené) = principiální problém
 18. 18. Sdílené veřejné služby = efektivní provoz státu Nemá se cosi změnit ?
 19. 19. Digital Champions Agenda Dublin 2013 Public Administration as Orchestrated Set of Shared ICT services • Shared - Implemented once, deployed by one agency for everybody countrywide • Trustworthy- legally valid, secure and safe • Orchestrated - homogeneous, no overlaps, governance by legislation • Interconnected – inside country and internationally • Accessible – self serviced or assisted, customizable and user friendly • Available – from office, home, on road or abroad • Efficient – shared infrastructure in Public Administration Cloud
 20. 20. Společné (sdílené dnes) • • • • Komunikační infrastruktura (KIVS) Informační portál (PVS) Asistovaný komunikační kanál (CzP) Samoobslužný asynchronní komunikační kanál (DS)
 21. 21. Společné (sdílené dnes a zítra) • Společná operativní paměť(ZR) • Společná dlouhodobá paměť(NDA) • Společný systém digitální identity (ORG, PVS,DS,ZR, agendové systémy) • Společná digitální mapa (DMVS) • Společná autentizace a autorizace(ZR,PVS,DS,CzP, agendové systémy)
 22. 22. Principy Základních registrů (příklad sdílené infrastruktury)
 23. 23. Zdroj nejdůležitějších aktuálních referenčních údajů • Referenční údaj definuje aktuální právně platnou hodnotu příslušného údaje • Pokud není referenční údaj zpochybněn, je považován za platný a jednotlivé orgány veřejné moci mají povinnost jeho hodnotu používat ji při své práci • O změně v referenčních údajích v registrech evidovaných subjektů budou jednotlivé AIS notifikovány (u subjektu XY došlo ke změně) • Podle svých procesních pravidel a oprávnění si pak AIS VS ve svých údajích aktualizují změněné údaje • Registry udržují jen aktuální údaje, historie je záležitostí věcně příslušných AIS VS
 24. 24. Jednoznačná odpovědnost za změny údajů • Je jednoznačně vymezena odpovědnost za zakládaní a rušení záznamů o subjektech • Je jednoznačně vymezena odpovědnost za změny jednotlivých údajů v záznamech o subjektech • Změny provádí vždy jeden AIS VS – editor • Editor je však povinen zohlednit zpochybnění údajů, ať už jiným AIS VS nebo subjektem údajů • Editor je povinen zpochybnění v definované lhůtě podle svého procesu prošetřit a vyřešit
 25. 25. Plná transparentnost pro subjekty údajů – Subjekty, o nichž jsou údaje vedeny, mají právo znát a zpochybnit jejich hodnotu – Subjekty, o nichž jsou údaje vedeny, mají právo na informaci kdo údaje o nich používal a aktualizoval – Výpis přes Czechpoint – Výpis na žádost do datové schránky – Přístup přes interaktivní aplikaci v portálu veřejné správy
 26. 26. Bezpečné sdílení údajů mezi ISVS • ISZR je povinen logovat všechny transakce • ISZR je povinen ověřovat přístupová práva všech ISVS a jednotlivých rolí těchto ISVS k údajům • Správa základních registrů bude dohledovat a řešit jakékoli porušení pravidel a oprávnění • ISZR vytváří bezpečnou bránu pro dotazování ISVS navzájem
 27. 27. Násobná digitální identita • Zákon o základních registrech zavádí nový trvalý identifikátor fyzické osoby • Nově budou přidělovány i trvalé identifikátory fyzických osob v jednotlivých agendách • Pouze jedno místo bude schopno různé agendové identifikátory propojovat resp. převádět jeden na druhý • Při ověřování totožnosti nahradí RČ revokovatelné číslo osobního dokladu • Data z různých agend nepůjdou jednoduše spojovat
 28. 28. Ochrana soukromí a bezpečnost osobních údajů • Architektonická bezpečnost založená na násobné digitální identitě • Rychle a jednoduše ověřitelná totožnost podle platného průkazu totožnosti • Minimum údajů na průkaze totožnosti, ostatní údaje v registrech • Plná transparentnost a kompletní logování transakcí – možnost dohledu
 29. 29. Celoplošná dostupnost pro autorizované ISVS - Připojení registrů v CMS KIVS – Práva a oprávnění v RPP – Role a agendy registrují odpovědné ústřední orgány – ISVS a úředníky registrují odpovědné úřady – správci ISVS
 30. 30. Strategie eGON 2007-2013 • Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – 2007 Pentagon • Strategie rozvoje služeb pro informační společnost – 2008 • Pět prioritních oblastí • Usnesení č. 536/2008 schválila • 120 záměrů strategických projektů • dalších 20 projektů Grémium náměstků • Celkem v IOP a OP LZZ • 30 výzev • 6030 projektů (5500 CzechPoint) • v celkové výši 19,1 mld. Kč.
 31. 31. Pět prioritních oblasti 1. Základní registry a identifikace  registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností 2. Univerzální kontaktní místo  asistovaná i samoobslužná komunikace s VS, portál VS a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem  včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel.
 32. 32. Pět prioritních oblasti 4. Vlastní služby pro informační společnost    Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů. Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS. Správa majetkových hodnot státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace.
 33. 33. Pět prioritních oblasti 5. Digitalizace datových fondů a jejich archivace  národní digitalizační centrum ,národní digitální knihovna, evidence kulturních památek ,národní digitální archiv
 34. 34. Realizované sdílené služby pro informační společnost Základní registry Datové schránky PVS Seznam OVM JIP KAAS CMS 1.0 Dvě datová centra státu Národní digitální archív ……. Bylo realizováno cca 290 projektů
 35. 35. Sdílené služby v realizaci • • • • • • • • Procesní modelování agend veřejné správy Identifikace, autorizace a autentizace s eOP eSbírka a eLegislativa NIS ITS NGN CMS 2.0 KIVS ….
 36. 36. Jak dál ? Public Administration as Orchestrated Set of Shared ICT services
 37. 37. Sdílené služby ve veřejné správě Správce  Definuje obsah služby poskytované pro celou veřejnou správu, odpovídá za její zřízení a správu, řídí provozovatele Provozovatel (é)  Podle definic správce poskytuje službu klientům v souladu s definovanými parametry služby Klienti – Uživatelé  Službu využívají ke své činnosti
 38. 38. Sdílené služby ve veřejné správě •Služby veřejné správy  Sociální dávky, důchody, zdravotní pojištění, průkazy totožnosti …... Služby pro informační společnost  Poskytnutí referenčních údajů, ověření identity, zaručené podání a doručení …... Služby IT platforem  Hosting, housing,IaaS, SaaS, PaaS, …... Služby komunikační infrastruktury  VPN, VPN MPLS, propojení sítí
 39. 39. ZR jako sdílená služba pro informační společnost  Služba poskytnutí referenčních údajů   O fyzických osobách O právnických osobách ... Služba notifikace změny referenčních údajů  Služba ověření identity fyzických osob  Služba autentizace fyzických osob  Správce MV, ČÚZAK, ČSÚ, ÚOOÚ, SZR  Provozovatel SZR, ČÚZAK  Uživatele OVM, občané a firmy 
 40. 40. ZR jako sdílená služba pro informační společnost pro služby veřejné správy Umožňuje rušit ohlašovací povinnost u referenčních údajů  Zaručuje aktuálnost referenčních údajů  Propaguje změny v referenčních údajích veřejnou správou  Zjednodušuje procesy služeb veřejné správy  ….. 
 41. 41. Sdílené služby ve veřejné správě   Komplexní novely definující koncept sdílených služeb ve veřejné správě  Zákon 365/2000 Sb o informačních systémech veřejné správy  Zákon 111/2009 Sb o základních registrech  Zákon 300/2008 Sb o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Governance sdílených služeb
 42. 42. Klíčová rizika pro implementaci sdílených služeb  Sdílet služby znamená společnou správu služeb      Pro služby veřejné správy parlament (agendové zákony) a vláda ( ÚSÚ) Pro služby pro informační společnost vláda, kraje, obce (RV KIS) – parlament (informatické zákony) Pro služby IT platforem vláda , kraje, obce Pro služby komunikační infrastruktury vláda, kraje, obce Existuje vůle pro společnou správu služeb ?
 43. 43. Klíčová rizika pro implementaci sdílených služeb     Celoplošné sdílené ICT služby pro informační společnost jsou náročné inženýrské projekty Projekty musí být navrženy , implementovány a provozovány profesionálně Správci a provozovatelé služeb pro informační společnost musí mít profesionální zázemí umožňující zvládnout všechny fáze životního cyklu informačního systému dodávajícího danou službu Existuje vůle takové profesionální zázemí vytvořit ?
 44. 44. Některé identifikované problémy současného období      Projektové řízení zneužité pro prevenci změn místo pro jejich zvládnutí Rozpočtová pravidla de facto znemožňující financování sdílených služeb De facto nemožnost vyžadovat kvalifikaci dodavatelů díky zcela formálnímu výkladu institutu diskriminace ve veřejných zakázkách auditními orgány De facto nemožnost využívat kvalitativní kritéria ve výběrových řízeních díky zcela formálnímu výkladu institutu transparentnosti ve veřejných zakázkách auditními orgány De facto zrušení schopnosti vyjednat smluvní podmínky (při vývoji nezbytné) v průběhu veřejné soutěže
 45. 45. Takže závěrem Chceme sdílené služby ve veřejné správě ? ano ? Jak budeme spravovat sdílené služby ve veřejné správě ? Jak budeme řídit sdílené služby ve veřejné správě ? Jak budeme provozovat sdílené služby ve veřejné správě ?
 46. 46. Pár cílů na další čtyři roky • Propojit stávající agendy do jedné velké internetové samoobsluhy státní a veřejné správy • Dostat náklady na ICT pod kontrolu a zlevnit náklady na provozní ICT systémy ve veřejné správě • Začít řídit výkon veřejné správy podle výkonových a ekonomických metrik a zlevnit výkon veřejné správy • Zlepšit výběr daní a ostatních odvodů a zjednodušit jejich administraci a zpracování.
 47. 47. Pár odpovědí a otázek na konec • Nic, má to zvládat profesionální aparát • Nic, má to zvládat profesionální aparát • Nic, má to zvládat profesionální aparát • Co mají dělat politici ? • Co mají dělat profesionálové ? • Jak profesionály dostat do veřejné správy ?
 48. 48. Děkuji za pozornost.

×