2014 02 samba

313 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014 02 samba

 1. 1. “SAMBA“ – SPOLEK ABSOLVENTŮ MBA BRNO, 5. 2. 2014 ONDŘEJ FELIX ZATANČEME SI S EGOVERNMENTEM
 2. 2. Pár  otázek  na  začátek   •  Co  má  mít  společného  ministr  dopravy  s     registrováním  převodu  vozidel  ?   •  Co  má  mít  společného  ministr  práce  a   sociálních  věcí  s  iden?tou  občanů  ČR  ?   •  Co  má  mít  ministr  vnitra  společného  s   potvrzováním  státního  občanství  ?  
 3. 3. Práce  s  informacemi   =   provoz  státu     Nezměnilo  se  cosi  ?  
 4. 4. Práce  s  informacemi   Jak  Chamurappi  distribuoval  svůj      zákoník?   –  Vytvořil  originál   –  Nechal  ho  zkopírovat   –  Rozvezl  po  říší  a  instaloval  na  náměsKch  a   rozcesKch   –  Aktualizace  ?     Co  se  od  té  doby  změnilo  ?   hMp://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi    
 5. 5. Práce  s  informacemi   Jak  se  distribuuje  sbírka  zákonů  v  ČR  v  roce  2014  ?   –  Vláda  napíše,  parlament  schválí,  prezident   podepíše   –  Vy?skne  se  sbírka  v  xxxxx  kopiích   –  Rozveze  se  po  republice  čtenářům  (přes   distributory)   –  Jak  se  to  má  dělat  v  roce  2014  ?   –  Proč  to  stát  tak  nedělá  ?   –  Aktualizace  ?   hMp://www.systemaspi.cz/    
 6. 6. Práce  s  informacemi   Proč  to  stát  tak  nedělá  ?   Co  umožňovaly  kartotéky?   Co  umožňuje  internet  ?     Poprvé  v  historii  lidstva  je  lacinější  než  distribuovat   kopie  originálu  dojít  si  pro  originál  ke  zdroji         hMp://en.wikipedia.org/  
 7. 7. Práce  s  informacemi   Co  umožňuje  internet  ?   –  –  –  –  –  Vytváří  stále  se  učícího  zákazníka   Vytváří  pro  zákazníka    možnost  samoobsluhy     Vytváří  pro  dodavatele  standardy  založené   na  očekáváních  zákazníka   Vytváří  globálně  de-­‐facto  standardy   důležitější  než  úřední  standardy   Zásadně  mění  vztahy  v  hodnotových   řetězcích       hMp://en.wikipedia.org/  
 8. 8. Práce  s  informacemi   Kde  jsou  dnes  zdroje  informací  ?   Proč  máme  pořád  redaktory,  redakce  a   distribuce  ?   Kdy  půjdeme  peer  to  peer  (co  je  na  to   nutné)  ?   Kdy  budeme  individuální  (proč  máme  jednu   globální  tlachárnu)  ?       hMp://en.wikipedia.org/  
 9. 9. Informační  systémy   =   provoz  státu     Nezměnilo  se  cosi  ?  
 10. 10. Informační  systémy   Římský  daňový  systém   Publicani  –  tax  farmers  (123  BC)   Výměna  nejistých  budoucích  příjmů  za  stálou  jistou   rentu   Census   Daně  z  majetku     Tax  farming  prac-ces  are  believed  to  have  contributed  to  the   fall  of  the  Roman  empire   hMp://en.wikipedia.org/wiki/Farm_(revenue_leasing)    
 11. 11. Informační  systémy   Bismarckova  sociální  reforma   Důchodová  knížka  -­‐  vydá  pošta   Kupuji  na  poště  pojistné  známky   Já  mám  knihu,  pošta  má  knihu   Polepím  knihu   Dostávám  od  pošty  důchod   Fungovalo  od  1889  do  196x  
 12. 12. O Společném (sdíleném) ve veřejné správě
 

 13. 13. Co  je  veřejná  správa  ?   •  Komplexní  a  komplikovaný  systém   •  Cca  7000  OVM   •  Regulovaný  ?síci  právních  předpisů   •  Vykonávaný  ?síci  agend  pomocí  ?síců  agendových   informačních  systémů   •  Každý  OVM  je  v  rámci  své  zákonné  pravomoci  svébytný  =  Tisíce   izolovaných  systémů  spolupracujících  občas  na  základě   dvoustranných  smluv  a  zákonných  zmocnění   •  Proč  ?  
 14. 14.                                      Ústava  ČR  článek  2   •  (1)  Lid  je  zdrojem  veškeré  státní  moci;  vykonává  ji  prostřednictvím   orgánů  moci  zákonodárné,  výkonné  a  soudní.   •  (2)  Ústavní  zákon  může  stanovit,  kdy  lid  vykonává  státní  moc  přímo.     •  (3)  Státní  moc  slouží  všem  občanům  a  lze  ji  uplatňovat  jen  v   případech,  v  mezích  a  způsoby,  které  stanoví  zákon.   •  (4)  Každý  občan  může  činit,  co  není  zákonem  zakázáno,  a  nikdo   nesmí  být  nucen  činit,  co  zákon  neukládá.  
 15. 15. IT  governance  ve  veřejné  správě   (drobná  specifika)   •  Premiér  není  CEO   •  Premiér  nemá  vojsko   •  Vláda  ukládá  ministrům  nebo  v  rámci   zákonného  zmocnění   •  Kraje  jsou  v  rozhodování  svébytné   •  Obce  jsou  v  rozhodování  svébytné   8.12.2010 eGovernment
 16. 16. Finanční  řízení  státu     •  •  •  •  •  •  Důsledně  oddělené  kapitoly  státního  rozpočtu   Jedny  příjmy,  mnoho  výdajů   Sta?cké  roční  plánování   Minimální  zpětná  kontrola   ObKžné  plánování  nad  rámec  roku   Projektové  řízení  de  facto  neznámé  
 17. 17. Společné  (sdílené)  =  principiální   problém  
 18. 18. Sdílené  veřejné  služby   =   efek?vní  provoz  státu     Nemá  se  cosi  změnit  ?  
 19. 19. Digital  Champions  Agenda  Dublin  2013   Public Administration as Orchestrated Set of Shared ICT services •  Shared - Implemented once, deployed by one agency for everybody countrywide •  Trustworthy- legally valid, secure and safe •  Orchestrated - homogeneous, no overlaps, governance by legislation •  Interconnected – inside country and internationally •  Accessible – self serviced or assisted, customizable and user friendly •  Available – from office, home, on road or abroad •  Efficient – shared infrastructure in Public Administration Cloud
 20. 20. Společné  (sdílené  dnes)   •  •  •  •  Komunikační  infrastruktura  (KIVS)   Informační  portál  (PVS)   Asistovaný  komunikační  kanál  (CzP)   Samoobslužný  asynchronní  komunikační  kanál   (DS)    
 21. 21. Společné  (sdílené  dnes  a  zítra)   •  Společná  opera?vní  paměť(ZR)   •  Společná  dlouhodobá  paměť(NDA)   •  Společný  systém  digitální  iden?ty  (ORG,   PVS,DS,ZR,  agendové  systémy)     •  Společná  digitální  mapa  (DMVS)   •  Společná  auten?zace  a   autorizace(ZR,PVS,DS,CzP,  agendové  systémy)  
 22. 22. Principy  Základních  registrů   (příklad  sdílené  infrastruktury)      
 23. 23. Zdroj  nejdůležitějších  aktuálních  referenčních   údajů   •  Referenční  údaj  definuje  aktuální  právně  platnou  hodnotu  příslušného   údaje   •  Pokud  není  referenční  údaj  zpochybněn,  je  považován  za  platný  a   jednotlivé  orgány  veřejné  moci  mají  povinnost  jeho  hodnotu    používat  ji   při  své  práci   •  O  změně  v  referenčních  údajích  v  registrech  evidovaných  subjektů  budou   jednotlivé  AIS  no?fikovány  (u  subjektu  XY  došlo  ke  změně)   •  Podle  svých  procesních  pravidel  a  oprávnění  si  pak  AIS  VS  ve  svých  údajích   aktualizují  změněné  údaje   •  Registry  udržují  jen  aktuální  údaje,  historie  je  záležitosK  věcně  příslušných   AIS  VS  
 24. 24. Jednoznačná  odpovědnost  za  změny  údajů   •  Je  jednoznačně  vymezena  odpovědnost  za  zakládaní  a  rušení   záznamů  o  subjektech   •  Je  jednoznačně  vymezena  odpovědnost  za  změny   jednotlivých  údajů  v  záznamech  o  subjektech   •  Změny  provádí  vždy  jeden  AIS  VS  –  editor   •  Editor  je  však  povinen  zohlednit  zpochybnění  údajů,  ať  už   jiným  AIS  VS  nebo  subjektem  údajů   •  Editor  je  povinen  zpochybnění  v  definované  lhůtě  podle  svého   procesu  prošetřit  a  vyřešit  
 25. 25. Plná  transparentnost  pro  subjekty  údajů     –  Subjekty,  o  nichž  jsou  údaje  vedeny,  mají  právo  znát  a   zpochybnit  jejich  hodnotu   –  Subjekty,  o  nichž  jsou  údaje  vedeny,  mají  právo  na   informaci  kdo  údaje  o  nich  používal  a  aktualizoval   –  Výpis  přes  Czechpoint   –  Výpis  na  žádost  do  datové  schránky   –  Přístup  přes  interak?vní  aplikaci  v  portálu  veřejné   správy  
 26. 26. Bezpečné  sdílení  údajů  mezi  ISVS       •  ISZR  je  povinen  logovat  všechny  transakce     •  ISZR  je  povinen  ověřovat  přístupová  práva  všech  ISVS  a   jednotlivých  rolí  těchto  ISVS  k  údajům   •  Správa  základních  registrů  bude  dohledovat  a  řešit  jakékoli   porušení  pravidel  a  oprávnění   •  ISZR  vytváří  bezpečnou  bránu  pro  dotazování  ISVS  navzájem  
 27. 27. Násobná  digitální  idenWta     •  Zákon  o  základních  registrech  zavádí  nový  trvalý  iden?fikátor   fyzické  osoby   •  Nově  budou  přidělovány  i  trvalé  iden?fikátory  fyzických  osob  v   jednotlivých  agendách   •  Pouze  jedno  místo  bude  schopno  různé  agendové  iden?fikátory   propojovat  resp.  převádět  jeden  na  druhý   •  Při  ověřování  totožnos?  nahradí  RČ  revokovatelné  číslo   osobního  dokladu   •  Data  z  různých  agend  nepůjdou  jednoduše  spojovat  
 28. 28. Ochrana  soukromí  a  bezpečnost  osobních   údajů     •  Architektonická  bezpečnost  založená  na  násobné  digitální   iden?tě   •  Rychle  a  jednoduše  ověřitelná  totožnost  podle  platného   průkazu  totožnos?   •  Minimum  údajů  na  průkaze  totožnos?,  ostatní  údaje  v   registrech   •  Plná  transparentnost  a  kompletní  logování  transakcí  –   možnost  dohledu  
 29. 29. Celoplošná  dostupnost  pro  autorizované  ISVS    Připojení  registrů  v  CMS  KIVS              -­‐ –  –  –        Práva  a  oprávnění  v  RPP   Role  a  agendy  registrují  odpovědné  ústřední  orgány   ISVS  a  úředníky  registrují  odpovědné  úřady  –  správci   ISVS  
 30. 30. Strategie eGON 2007-2013 •  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – 2007 Pentagon •  Strategie rozvoje služeb pro informační společnost – 2008 •  Pět prioritních oblastí •  Usnesení č. 536/2008 schválila •  120 záměrů strategických projektů •  dalších 20 projektů Grémium náměstků •  Celkem v IOP a OP LZZ •  30 výzev •  6030 projektů (5500 CzechPoint) •  v celkové výši 19,1 mld. Kč.
 31. 31. Pět prioritních oblasti 1. Základní registry a identifikace l  registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností 2. Univerzální kontaktní místo l  asistovaná i samoobslužná komunikace s VS, portál VS a jednotlivé agendové portály, systém datových schránek 3. Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem l  včetně nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel.
 32. 32. Pět prioritních oblasti 4. Vlastní služby pro informační společnost Zdravotnictví, důchodová péče, školství, zejména v oblasti elektronické karty uživatelů, tedy pojištěnců, žáků, studentů. l  Veřejná správa v užším slova smyslu, zejména soudní, správní a daňové řízení, vedení elektronických spisů umožňujících jednoduché předávání agendy mezi jednotlivými orgány VS. l  Správa majetkových hodnot státu a samospráv, zejména evidence majetku, rozpočtování, státní pokladna, nakládání s majetkem a penězi, veřejné zakázky, dotace. l 
 33. 33. Pět prioritních oblasti 5. Digitalizace datových fondů a jejich archivace l  národní digitalizační centrum ,národní digitální knihovna, evidence kulturních památek ,národní digitální archiv
 34. 34. Realizované sdílené služby pro informační společnost Základní registry Datové schránky PVS Seznam OVM JIP KAAS CMS 1.0 Dvě datová centra státu Národní digitální archív ……. Bylo realizováno cca 290 projektů
 35. 35. Sdílené služby v realizaci •  •  •  •  •  •  •  •  Procesní modelování agend veřejné správy Identifikace, autorizace a autentizace s eOP eSbírka a eLegislativa NIS ITS NGN CMS 2.0 KIVS ….
 36. 36. Jak dál ? Public  AdministraWon  as     Orchestrated  Set  of    Shared  ICT  services  
 37. 37. Sdílené služby ve veřejné správě Správce l  Definuje obsah služby poskytované pro celou veřejnou správu, odpovídá za její zřízení a správu, řídí provozovatele Provozovatel (é) l  Podle definic správce poskytuje službu klientům v souladu s definovanými parametry služby Klienti – Uživatelé l  Službu využívají ke své činnosti
 38. 38. Sdílené služby ve veřejné správě • Služby veřejné správy l  Sociální dávky, důchody, zdravotní pojištění, průkazy totožnosti …... Služby pro informační společnost l  Poskytnutí referenčních údajů, ověření identity, zaručené podání a doručení …... Služby IT platforem l  Hosting, housing,IaaS, SaaS, PaaS, …... Služby komunikační infrastruktury l  VPN, VPN MPLS, propojení sítí
 39. 39. ZR jako sdílená služba pro informační společnost l  Služba poskytnutí referenčních údajů l  l  O fyzických osobách O právnických osobách ... Služba notifikace změny referenčních údajů l  Služba ověření identity fyzických osob l  Služba autentizace fyzických osob l  Správce MV, ČÚZAK, ČSÚ, ÚOOÚ, SZR l  Provozovatel SZR, ČÚZAK l  Uživatele OVM, občané a firmy l 
 40. 40. ZR jako sdílená služba pro informační společnost pro služby veřejné správy Umožňuje rušit ohlašovací povinnost u referenčních údajů l  Zaručuje aktuálnost referenčních údajů l  Propaguje změny v referenčních údajích veřejnou správou l  Zjednodušuje procesy služeb veřejné správy l  ….. l 
 41. 41. Sdílené služby ve veřejné správě l  l  Komplexní novely definující koncept sdílených služeb ve veřejné správě l  Zákon 365/2000 Sb o informačních systémech veřejné správy l  Zákon 111/2009 Sb o základních registrech l  Zákon 300/2008 Sb o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Governance sdílených služeb
 42. 42. Klíčová rizika pro implementaci sdílených služeb l  Sdílet služby znamená společnou správu služeb l  l  l  l  l  Pro služby veřejné správy parlament (agendové zákony) a vláda ( ÚSÚ) Pro služby pro informační společnost vláda, kraje, obce (RV KIS) – parlament (informatické zákony) Pro služby IT platforem vláda , kraje, obce Pro služby komunikační infrastruktury vláda, kraje, obce Existuje vůle pro společnou správu služeb ?
 43. 43. Klíčová rizika pro implementaci sdílených služeb l  l  l  l  Celoplošné sdílené ICT služby pro informační společnost jsou náročné inženýrské projekty Projekty musí být navrženy , implementovány a provozovány profesionálně Správci a provozovatelé služeb pro informační společnost musí mít profesionální zázemí umožňující zvládnout všechny fáze životního cyklu informačního systému dodávajícího danou službu Existuje vůle takové profesionální zázemí vytvořit ?
 44. 44. Některé identifikované problémy současného období l  l  l  l  l  Projektové řízení zneužité pro prevenci změn místo pro jejich zvládnutí Rozpočtová pravidla de facto znemožňující financování sdílených služeb De facto nemožnost vyžadovat kvalifikaci dodavatelů díky zcela formálnímu výkladu institutu diskriminace ve veřejných zakázkách auditními orgány De facto nemožnost využívat kvalitativní kritéria ve výběrových řízeních díky zcela formálnímu výkladu institutu transparentnosti ve veřejných zakázkách auditními orgány De facto zrušení schopnosti vyjednat smluvní podmínky (při vývoji nezbytné) v průběhu veřejné soutěže
 45. 45. Takže závěrem Chceme sdílené služby ve veřejné správě ? ano ? Jak budeme spravovat sdílené služby ve veřejné správě ? Jak budeme řídit sdílené služby ve veřejné správě ? Jak budeme provozovat sdílené služby ve veřejné správě ?
 46. 46. Pár cílů na další čtyři roky •  Propojit  stávající  agendy  do  jedné  velké  internetové   samoobsluhy  státní  a  veřejné  správy   •  Dostat  náklady  na  ICT  pod  kontrolu  a  zlevnit  náklady   na  provozní  ICT  systémy  ve  veřejné  správě   •  Začít  řídit  výkon  veřejné  správy  podle  výkonových  a   ekonomických  metrik  a  zlevnit  výkon  veřejné  správy   •  Zlepšit  výběr  daní  a  ostatních  odvodů  a  zjednodušit   jejich  administraci  a  zpracování.    
 47. 47. Pár  odpovědí  a  otázek  na  konec   •  Nic,  má  to  zvládat  profesionální  aparát   •  Nic,  má  to  zvládat  profesionální  aparát   •  Nic,  má  to  zvládat  profesionální  aparát   •  Co  mají  dělat  poli?ci  ?   •  Co  mají  dělat  profesionálové  ?   •  Jak  profesionály  dostat  do  veřejné  správy  ?  
 48. 48.       Děkuji  za  pozornost.              

×