Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obhajoba

4,052 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obhajoba

  1. 1. NÁVRH A IMPLEMENTACE WEBOVÉHO PORTÁLU K REGISTRACI PŘESTAVEB AUT NA LPG/CNG Jiří Macháček, DiS.2012 @JiriMachacek
  2. 2. Obsah Popis projektu  Cíl  Výsledky Použité technologie Aplikace Otázky a diskuze Závěr
  3. 3. Popis projektu Webová aplikace  Usnadnit agendu přestaveb automobilů na LPG/CNG  Generování příloh k velkému technickému průkazu vozidla  Generování štítku do motorového prostoru Evidence  vykonaných přestaveb  Montážních dílen  Formulářů s ochrannými prvky  Dostupných nádrží
  4. 4. Použité technologie Server  MySQL  Apache  PHP Webová aplikace  Nette Framework  Dibi
  5. 5. Ukázka aplikace
  6. 6. Zajímavá čísla Počet uživatelů  Administrátoři –3+1  Normální uživatelé – 36 Vytvořeno registrací – 482 od 9. 5. 2011 Počet plynových systémů – 3 Počet plynových nádrží  Namontovaných– 479  Nenamontovaných – 260 Počet evidovaných formulářů – 690 Data platná k 11.
  7. 7. Otázky a diskuse Jaká by byla nutná modifikace systému, aby byl tento systém použitelný pro ostatní distributory plynových systémů?
  8. 8. Závěr Děkuji za pozornost

×