ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

17,139 views

Published on

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Published in: Technology, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14,132
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 1. 1. ก
 2. 2. ก 1. ก ก F (Monera kingdom kingdom Bacteria) Bacteria) 2. ก ((Protista) Protista) Protista FกF F5 3. ก ((Fungi kingdom) Fungi kingdom) กF 5 ก F กF 4. ก ((Plant kingdom) Plant kingdom) 5. ก F ((Animal kingdom) Animal kingdom)
 3. 3. ก ก (Monera kingdom Bacteria) kingdom Bacteria) ก ก F F F F F F F ก ก F ก F F F F ก ก ก F
 4. 4. F F ก
 5. 5. 1. F ก F ก ก F F 2. ก F F F F 3. F F
 6. 6. ก (Protista) ก F F F กก F ก F F F F F ก F F กF 1. ก F F F F กF (Protozoa) กF F F F ก F F ก F ก ก F ก ก F ก F ก ก F F ก ก F 2. ก F F F กF F กF F F F F F F F F F F ก
 7. 7.
 8. 8. ก F ( green algae ) ก ก F ก ( golden - brown alge ) F F F ก ก F ก F F ก ก F ( Brown alge ) F F F ก F F ก F
 9. 9. ก ((Fungi) Fungi) Fungi ก F กF ก ก F กF (hypha) F F F F ก F F กF F F F ก ก F ก F
 10. 10. 1. F F F F 2. F F F F
 11. 11. ก ((Plant kingdom)) Plant kingdom ก F F F F F 2กF F F ก F F กF ก F F F F F F F ก F F F ก F F ก ก ก ก F F F 2กF กF ก F ก FF F F ก F F F F F F ก ก F F ก F ก F กF F F F F กF F ก ก ก ก F F กF (Xylem) กF F F ก F F F กF ก ก F ก F F F F F ก F
 12. 12. 1. F F F 2. F F F 3. F กF F F ก F 4. F F F F
 13. 13. ก F F F F ก กF F ก F ก ก ก ก ก ก F F ก F ก F F
 14. 14. 1. F ก ก F F F ก F FF F กF F F ก ก ก F F F ก ก
 15. 15. 2. F F F F F F F ก F F F F F ก F F ก F กF ก ก ก ก F
 16. 16. 3. ก F 3 ก F F กF (flat worm) ก (round worm) F (segmented worm) 3.1 (flat worm) F ก F F F F F F F F F 3.2 ก (round worm) F ก F F F ก ก ก F F F F F F ก ก F F F F F ก 3.3 F (segmented worm) F ก ก F F ก F F ก F (cuticle) F F ก F F F ก กF F F F
 17. 17. 4. ก F กF F F F ก1 2 ก F กF F F ก F กF F F ก F F กก F กก F
 18. 18. 5. ก F ((Arthropod) Arthropod) Arthropod Fก F F F ก ก กF F F “Arthropod” F F F กF F F F F ก ก F กF ก ก F F ก F กก F ก F F ก F กF F F ก F F 4 ก F F กF กF 1 ก 3 F F ก F F ก F 3 F F กF F F ก F F 3 F 1 F ก F F F กF 2 ก 4 F F F F F กF 3 ก F 4 20 F 1 F ก F F กF กF 4 ก กก F 20 F Fก ก ก F F F ก F กก
 19. 19. 6. ก F F กF ก F F 5 F F F (tube feet) ก F กF F F F
 20. 20. 7. F ก ก Fก F F F ก ก F F ก F ก ก ก ก ก F ก กF ก ก F ก F ก F กF F 5กF F
 21. 21. 7.1 ก F F F F F ก ก ก ก ก ก F ก ก F ก F F F ก กF F ก F
 22. 22. 7.2 F ก ก F F F ก ก ก ก F F ก ก กF F F ก F ก F F Fก F F ก F ( ) F
 23. 23. 7.3 F F ก F ก ก F F F F F ก ก F F ก F F ก F ก กF กก F F
 24. 24. 7.4 ก ก F กF ก F ก ก F F F F F ก F ก F Fก F ก F ก F ก F ก F ก F F ก F F F กก ก กก ก FF ก F (flipper) F F F F ก ก
 25. 25. 7.5 F ก F F ก ก F ก F ก F F F F กF F ก F กF ก กก F F F ก ก FกF F ก F F ก (platypus) ก ก ก F F F ก F F ก กก ก F F F ก F F ก F ก F ก ก F F ก F F ก F F F
 26. 26. 1. ก ก F F F 2. ก F F 3. ก ก ก F
 27. 27. (virus) F F F F F F ก ก Fก F (parasite) ก กF F กF F F F ก F F F F F F ก F (DNA) F (RNA) F F F ก Fก F F F ก ก F F F F F F
 28. 28. 1. F 2. F F
 29. 29. F F F F ก F F ก กF F F F F

×