1ประวัติและผลงานโดยสรุปชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ชื่อสกุล ไชยมงคล     สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 7 เดือน...
2      1 เม.ย. 49       ครูชานาญการ          คศ.2           19,030      12 ม.ค. 52  ...
3                     โครงงานวิทย์                     วิทย์เพิ่มเติม 17    ...
4   ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา          พ.ค.395   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด     21–23 ส.ค.   โรงเร...
5   การเรียนรู้12 การประชุมสัมมนาการปฏิรูป         5-7 ก.ค. 43 สหวิทยาเขตพาน-ป่าแดด    เกียรติบัตร   การ...
6   วิทยาศาสตร์ ณ แหล่งเรียนรู้จริงตาม   ธรรมชาติ22 เข้าร่วมศึกษานิทรรศการและ        15 – 20  กรมวิชาการ  ...
7ที่          เรื่อง        ว.ด.ป.    หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง30 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเ...
8   Multimedia เพื่อการเรียนการสอน             การศึกษาพะเยา เขต 140 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูวิทย์ฯ   ...
9 49 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทย์                สพท.พะเยา เขต 1     เกียรติบัตร 50 อบรมพัฒนาคุณภาพด้...
106   27-28 มี.ค.46 วิทยากรค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด       รร.นครวิทยาคม    เกียรติบัตร7   28 ต.ค.46   ว...
11     53      หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ณ. ศูนย์    โรงเรียนฟาก            หุ่นยนต์โรงเรียนฟากก...
121  13 ธ.ค. 37 ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน     กลุ่มโรงเรียน  เกียรติบัตร         ดีเด่น   ...
13ที่  ว.ด.ป.            เรื่อง          หน่วยงาน    หลักฐานอ้างอิง8   4-6 ส.ค. 42 ฝึกสอนและส...
1414 3 พ.ค. 44 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากของ       กรมสามัญ ,     เกียรติบัตร         หลักสูตรการฝ...
15         งาน "เสมา45: เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน"21  9 ต.ค.45  ครูผู้มีผลงานการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น  ...
16         มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4         การศึกษาขั้น                     ...
1735   17 – 18  การประกวดสื่อประเภท CAI / WAI ระดับ     สพฐ.  เกียรติบัตร    ก.ย. 53  เงิน ในงานมหกรรมการประ...
18    ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย...
19และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไปเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อ...
20นักเรียนและสามารถสอนนักเรียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากการประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้า ทาให้ข้าพเจ้าสามารถอบรมสั่งสอนและสนับส...
21     - ฝึกซ้อมและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ป...
22 - วันต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู มพช. - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน - ...
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
รายงาน Obec awards
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงาน Obec awards

2,479 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงาน Obec awards

 1. 1. 1ประวัติและผลงานโดยสรุปชื่อ นางสาวจิราภรณ์ ชื่อสกุล ไชยมงคล สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2508 เป็นบุตรคนที่ 3 จานวนพี่น้อง 4 คนบิดาชื่อ นายเสถียร มารดาชื่อ นางฟองจันทร์ สถานที่เกิดจังหวัดพะเยาปัจจุบันอยู่ที่บ้านเลขที่ 419/4 ถนนแม่ตาสายกลาง ตาบลแม่ตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยารหัสไปรษณีย์ 56000 โทรศัพท์ 0-9557-0363 E-mail : kunjira7@gmail.comรับราชการครั้งแรกตาแหน่ง อาจารย์ 1 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2534ความสนใจ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด , การสอนวิทยาศาสตร์ด้วย ICTความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel , Power Point , Publisher , Flippublisher ,Namo , SPSS.,Social Mediaวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน : วิชาวิทยาศาสตร์คติในการทางาน : ทาหน้าที่ และรับผิดชอบให้ดีที่สุด ประวัติการรับราชการ / การปฏิบัติงาน เริ่มรับราชการในตาแหน่ง อาจารย์ 1 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2534 เคยดารงตาแหน่ง /วิทยฐานะ ที่สาคัญ ดังนี้ วัน เดือน ปี ตาแหน่ง / วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ /อันดับ ขั้น / บาท โรงเรียนนครวิทยาคม 16 ธ.ค.34 อาจารย์ 1 3 4,250 1 ต.ค.36 อาจารย์ 1 4 6,460 1 ต.ค.40 อาจารย์ 1 5 9,300 1 ต.ค.44 อาจารย์ 2 6 11,760 1 ต.ค.46 อาจารย์ 2 7 13,680 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 24 ธ.ค. 47 ครู คศ.2 16,510 1 เม.ย. 48 ครู คศ.2 16,910 1 ก.พ. 49 ครูชานาญการ คศ.2 18,600
 2. 2. 2 1 เม.ย. 49 ครูชานาญการ คศ.2 19,030 12 ม.ค. 52 ครูชานาญการพิเศษ คศ.3 24,850 ประวัติงานสอน จานวน ประจาชั้น / กลุ่มประสบการณ์ ที่ ปีการศึกษา ชั้น นักเรียน ชม./สัปดาห์ โรงเรียน พิเศษ / วิชา 1 2534 ม.2/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 345 27 นครวิทยาคม 2 2535 ม.3/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 371 29 นครวิทยาคม 3 2536 ม.2/2 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 354 28 นครวิทยาคม 4 2537 ม.2/3 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 363 27 นครวิทยาคม 5 2538 ม.2/1 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 359 30 นครวิทยาคม 6 2539 ม.2/2 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 385 27 นครวิทยาคม 7 2540 ม.2/3 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 365 29 นครวิทยาคม 8 2541 ม.2/4 วิทยาศาสตร์ ม.1,2 384 28 นครวิทยาคม 9 2542 ม.4/1 วิทยาศาสตร์ ม.1,2,4,6 396 20 นครวิทยาคม 10 2543 ม.5/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,3,4,6 360 22 นครวิทยาคม 11 2544 ม.4/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 342 21 นครวิทยาคม 12 2545 ม.5/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 355 21 นครวิทยาคม 13 2546 ม.6/1 วิทยาศาสตร์ ม.2,4,5,6 372 24 นครวิทยาคม 14 2547 ม.2/5 วิทยาศาสตร์ ม.1,2,3,4 377 25 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม 15 2548 ม.3/5 วิทยาศาสตร์ ม.2,3,4,5 313 25 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม 16 2549 ม.1/4 วิทยาศาสตร์ ม.2,3 242 22 ฟากกว๊านฯ
 3. 3. 3 โครงงานวิทย์ วิทย์เพิ่มเติม 17 2550 ม.2/4 วิทย์พื้นฐาน ม.2,3,4,5 488 22 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ ชีววิทยาพื้นฐาน 18 2551 ม.3/4 วิทย์พื้นฐาน ม.2,3,4,5 329 22 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ ชีววิทยาพื้นฐาน 19 2552 ม.1/3 วิทย์พื้นฐาน ม.2,3 260 18 ฟากกว๊านฯ โครงงานวิทย์ 20 2553 ม.2/3 วิทย์พื้นฐาน ม. 3 259 18 ฟากกว๊านฯ 21 2544 ม.3/3 วิทย์พื้นฐาน ม. 3 251 18 ฟากกว๊านฯ ประวัติการศึกษา อบรม ดูงาน การศึกษา คุณวุฒิ วิชาเอก ว.ด.ป. สถานศึกษา เอกสารอ้างอิง ค.ม. หลักสูตรและการสอน 21 ธ.ค. 47 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาบัตร ศษ.บ. บริหารการศึกษา 26 เม.ย.42 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาบัตร ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 มี.ค. 31 วิทยาลัยครูเชียงราย ปริญญาบัตร การอบรม ดูงาน ที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง 1 การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ พ.ค.35 ค่าย ต.ช.ด.แม่จัน เกียรติบัตร รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการทา 6-7 เม.ย.36 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรติบัตร โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 การอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นสาหรับ 23-24 ส.ค. กรมพัฒนาและส่งเสริม เกียรติบัตร ครู 38 พลังงาน 4 การฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา 22-24 สถาบันราชภัฎเชียงราย เกียรติบัตร
 4. 4. 4 ครูสังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ค.395 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัด 21–23 ส.ค. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เกียรติบัตร กิจกรรมคิวซีซีในโรงเรียนสาหรับ 39 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน มัธยมศึกษา6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 3-6 มิ.ย.42 ศูนย์ประสานงาน เกียรติบัตร กิจกรรมในกระบวนการเรียนการ สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัด สอนสิ่งแวดล้อมและชุมชนศึกษา เชียงรายและมูลนิธิพัฒนา สตรีภาคเหนือ7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อและ 13-16 ก.ค. โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เกียรติบัตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 42 สิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีกรณีศึกษา เน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง8 การฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตาม 28-29 ต.ค. โรงเรียนพานพิทยาคม เกียรติบัตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 429 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางใน 18 พ.ย. 42 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เกียรติบัตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมและพลังงานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา10 การฝึกหลักสูตรส่งเสริมการฝึกและ 14 – 16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกียรติบัตร ฝึกพิเศษสาขาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ก.ค. 4311 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตาม 25 มิ.ย. 43 สามัญศึกษาจังหวัด เกียรติบัตร โครงการปฏิรูปการจัดประสบการณ์ เชียงราย
 5. 5. 5 การเรียนรู้12 การประชุมสัมมนาการปฏิรูป 5-7 ก.ค. 43 สหวิทยาเขตพาน-ป่าแดด เกียรติบัตร การศึกษาโดยยุทธศาสตร์การประกัน คุณภาพการศึกษา13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการ 20 ก.ย. 43 ชมรมกัลยาณมิตรครู เกียรติบัตร สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เชียงราย14 การประกันคุณภาพการศึกษา 29 ก.ย. 43 โรงเรียนนครวิทยาคม เกียรติบัตร15 การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 15-16 มิ.ย. เกียรติบัตร สาคัญ 4316 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัย 9-10 ต.ค. ชมรมกัลยาณมิตรครู เกียรติบัตร ชั้นเรียน 43 เชียงราย17 ศึกษาดูงานเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ 1 ธ.ค.43 โรงเรียนแม่หอพระ เกียรติบัตร เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วิทยาคมและโรงเรียนสอง แคววิทยาคม จ.เชียงใหม่18 ประชุมสัมมนาตามโครงการปฏิรูป 27 มี.ค. 47 โรงเรียนนครวิทยาคม เกียรติบัตร การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน19 อบรมหลักสูตรตามโครงการประชุม 23 เม.ย. – สสวท. เกียรติบัตร เชิงปฏิบัติการสาหรับครูผู้สอนวิชา 3 พ.ค. 44 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง20 ศึกษาดูงานในงานสัมมนาทางวิชาการ 20 ก.ย. 44 เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่ เกียรติบัตร การปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนกรม สามัญศึกษา เขตการศึกษา 821 การอบรมเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ตาม 23 – 30 สานักงานสามัญศึกษา เกียรติบัตร ธรรมชาติและวิธีการจัดค่าย มี.ค. 45 จังหวัดเชียงราย
 6. 6. 6 วิทยาศาสตร์ ณ แหล่งเรียนรู้จริงตาม ธรรมชาติ22 เข้าร่วมศึกษานิทรรศการและ 15 – 20 กรมวิชาการ เกียรติบัตร ประชุมสัมมนาทางวิชาการ งาน" ส.ค.45 กระทรวงศึกษาธิการ เสมา’ 45 : เปิดโลกการศึกษาขั้น พื้นฐาน”23 เข้าร่วมกิจกรรมบ้านหลักสูตรในงาน 20 ส.ค. 45 กรมวิชาการ เกียรติบัตร เสมา’45 เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ24 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา 3-5 ต.ค.45 สหวิทยาเขตพาน-ป่าแดด เกียรติบัตร หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน25 การประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 45 กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา26 การประชุมปฏิบัติการ หัวหน้าหมวด 4-6 ธ.ค. 45 สาขาครูวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตร วิทยาศาสตร์เรื่อง สื่อไฮเทคราคาถูก สสวท. และการจัดการเรียนรู้สาระ วิทยาศาสตร์ด้วยแหล่งเรียนรู้ตาม ธรรมชาติ27 เข้าร่วมศึกษานิทรรศการและ 8-9 มี.ค. 46 สานักงานสามัญศึกษา เกียรติบัตร ประชุมสัมมนาทางวิชาการในงาน จังหวัดเชียงราย “ก้าวสู่มิติใหม่แห่งคุณภาพการศึกษา”28 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับ 29-31 มี.ค. สานักงานสามัญศึกษา เกียรติบัตร กระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตร 46 จังหวัดเชียงราย สถานศึกษา29 การอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่ 31 ก.ค.-1 โรงเรียนนครวิทยาคม เกียรติบัตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ส.ค. 46
 7. 7. 7ที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง30 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผล 2-3 ต.ค.46 โรงเรียนนครวิทยาคม เกียรติบัตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ หลักสูตรสถานศึกษา31 เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอก 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบัตร สถานที่ ตามโครงการจัดงานชุมนุมยุว 47 ราชา จ.ชลบุรี กาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 932 เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอก 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบัตร สถานที่ ตามโครงการจัดงานชุมนุมยุว 47 ราชา จ.ชลบุรี กาชาด กลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 933 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด กลุ่ม 14-20 พ.ย. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรี เกียรติบัตร ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 9 47 ราชา จ.ชลบุรี34 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม 23 มี.ค. 48 โรงเรียนฟากกว๊าน เกียรติบัตร Flippublisher วิทยาคม35 อบรมการสร้างเวปไซด์ด้วยโปรแกรม 12-13 พ.ค. โรงเรียนฟากกว๊าน เกียรติบัตร Namo 48 วิทยาคม36 อบรมการผลิตสื่อและเทคโนโลยี 3 ก.ย. 48 โรงเรียนฟากกว๊าน เกียรติบัตร (ICT โปรแกรม E-book และ E- วิทยาคม Learning)37 อบรมการสร้างสื่อโปรแกรม E- 7 ก.ย. 49 โรงเรียนฟากกว๊าน เกียรติบัตร learning XHTML Editor (EXE) วิทยาคม38 อบรมการจัดการเรียนการสอนระบบ 13-15 ธ.ค. โรงเรียนฟากกว๊าน เกียรติบัตร Online (E-Learning) โดยใช้ 49 วิทยาคม โปรแกรม Moodle39 อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ 2-4 เม.ย. 50 สานักงานเขตพื้นที่ เกียรติบัตร
 8. 8. 8 Multimedia เพื่อการเรียนการสอน การศึกษาพะเยา เขต 140 อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูวิทย์ฯ 5-7 ก.ย. 50 ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตร41 อบรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ 18-20 ต.ค. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เกียรติบัตร การกระจายอานาจ 50 ประเภทที่ 142 ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยี 5 มิ.ย. 51 คณะวิทยาศาสตร์ เกียรติบัตร สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านน้าบาดาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่43 ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ 8 มิ.ย. 51 เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เกียรติบัตร กระจายอานาจ เขต 1ที่ เรื่อง ว.ด.ป. หน่วยงานฝึกอบรม /ดูงาน เอกสารอ้างอิง44 อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ CAI ด้วย 12 – 15 เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เกียรติบัตร โปรแกรม Authorware พ.ค. 51 เขต 145 อบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ CAI ด้วย ร.ร.ฟากกว๊านวิทยาคม ผลงาน โปรแกรม Macromedia Dream weaver 8.0 , Sothink , Power Point to Flash46 ร่วมประชุมปฏิบัติการ การพัฒนา 9-31 ส.ค. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา เกียรติบัตร กระบวนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 น้อมเกล้าอุตรดิถต์ และการสื่อสาร (ICT) สู่การจัดการ เรียนรู้โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้ บ้าน)47 การประชุมปฏิบัติการการใช้ ICT เพื่อ 13-15 สานักงานการศึกษาขั้น หนังสือ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีนาคม 52 พื้นฐาน ราชการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในวิชาหลัก(วิทยาศาสตร์)48 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 28 มี.ค.-2 สทร. สพฐ. เกียรติบัตร บุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social เม.ย. 53 Media ในการจัดการเรียนรู้
 9. 9. 9 49 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทย์ สพท.พะเยา เขต 1 เกียรติบัตร 50 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e- 6 ธ.ค. 53 สพฐ. เกียรติบัตร training และผ่านเกณฑ์การ (4 เดือน) ประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์สาหรับชั้น ม. 1-3 51 อบรมออนไลน์การบูรณาการไอซีที 10 ต.ค. 54 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เกียรติบัตร ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู ( 1 เดือน) มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การเป็นวิทยากร ที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 19 พ.ค. 44 วิทยากรให้การศึกษาดูงานแก่ครูแกนนา รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร และครูเครือข่าย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 2 28 ก.ค. 44 วิทยากรให้การศึกษาดูงานแก่ครูแกนนา รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร และครูเครือข่าย โรงเรียนปล้องวิทยาคม 3 30 พ.ย. - 2 วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร ธ.ค. 44 4 11-13 ก.ค.43 วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์และ สหวิทยาเขต อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสาหรับครู พาน-ป่าแดด 5 19-21 มี.ค. 46 วิทยากรการประเมินภายในและการจัดทา รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร แผนการเรียนรู้
 10. 10. 106 27-28 มี.ค.46 วิทยากรค่ายนันทนาการต้านยาเสพติด รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร7 28 ต.ค.46 วิทยากรการอบรมอาสาสมัครปกครอง รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร นักเรียน8 1 ธ.ค. 48 วิทยากรพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการหนึ่ง โรงเรียนแม่สรวย เกียรติบัตร อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน วิทยาคม9 8 ก.พ. 49 วิทยากรพี่เลี้ยงการดาเนินงานโครงการหนึ่ง โรงเรียนในเขต เกียรติบัตร อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน พื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 210 28 ก.พ. 49 วิทยากรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบัตร และค่านิยมที่พึงประสงค์11 17-18 พ.ย. 49 วิทยากรค่ายสารวจดวงดาว ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบัตร12 29-30 เม.ย 49 วิทยากรห้องเรียนจาลอง E-Book ในงาน โรงแรมโลตัส เกียรติบัตร “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ ” ปางสวนแก้ว เชียงใหม่13 7-8 มี.ค. 50 วิทยากรค่ายเยาวชนกลุ่มต้นกล้ารักษ์ ร.ร.ฟากกว๊านฯ เกียรติบัตร ธรรมชาติ14 26-27 ม.ค. 50 วิทยากรอบรมสัมมนาครูและนักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา เกียรติบัตร กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มล้านนาที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง15 6 ก.ค. 50 วิทยากรอบรมสัมมนาครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านค่า เกียรติบัตร กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์16 30 ก.ค. - วิทยากรการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนพะเยา เกียรติบัตร กย. 52 ทางวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับ พิทยาคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์)17 27 – 29 มิ.ย. วิทยากรการอบรมและประกวดแข่งขัน ศูนย์หุ่นยนต์ เกียรติบัตร
 11. 11. 11 53 หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับจังหวัด ณ. ศูนย์ โรงเรียนฟาก หุ่นยนต์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัด กว๊านวิทยาคม พะเยา จังหวัดพะเยา 18 8 – 9 ธ.ค.53 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา โรงเรียนพะเยา เกียรติบัตร ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม พิทยาคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 19 13 – 17 มิ.ย. วิทยากรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สทร. สพฐ. เกียรติบัตร 54 ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel) 20 27 – 29 ก.ค. วิทยากรอบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์ ศูนย์คณิตศาสตร์ เกียรติบัตร 54 ขยายเป็นเครือข่าย Social Media ของศูนย์ รร.ในฝัน จ. พัฒนาการเรียนกาสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์ พะเยา แม่ข่ายจังหวัดพะเยา 21 21 – 22 พ.ย. วิทยากรการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อ มหาวิทยาลัย หนังสือราชการ 54 การสอนด้วยสื่อประสม (Web blog) ตาม แม่ฟ้าหลวง โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อ การศึกษาและพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลงานและความภาคภูมิใจ ที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง
 12. 12. 121 13 ธ.ค. 37 ผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร ดีเด่น กรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย2 8 ต.ค. 40 ส่งผลงานแผ่นใสประกอบการสอนวิชา กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร วิทยาศาสตร์ ว 204 เรื่องโลกและการ กรมสามัญศึกษา เปลี่ยนแปลง ร่วมแสดง ในงานประกวด จังหวัดเชียงราย แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ นักเรียน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงาน ทางวิชาการของครู ประจาปีการศึกษา 25403 16 ม.ค. 41 ครูดีเด่นด้านงานวิชาการ รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร4 1-3 ธ.ค.41 ส่งเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร ว 203 ร่วมแสดง ในงานประกวดแข่งขัน กรมสามัญศึกษา ทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานทางวิชาการ ของครู ประจาปีการศึกษา 25415 16 ม.ค. 42 ครูดีในดวงใจนักเรียนประจาปีการศึกษา รร.นครวิทยาคม เกียรติบัตร 25416 11-12 ได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการ กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร มี.ค.42 ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่าง กรมสามัญศึกษา เรียนของนักเรียน (สอร.) ดีเด่น จังหวัดเชียงราย7 4-6 ส.ค. 42 ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงสื่อการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร ของครู ประเภทอุปกรณ์การสอนในงาน กรมสามัญศึกษา ประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทาง จังหวัดเชียงราย วิชาการของนักเรียน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการของครู ประจาปี การศึกษา 2542
 13. 13. 13ที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง8 4-6 ส.ค. 42 ฝึกสอนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประเภททีม ระดับ ม. กรมสามัญศึกษา ต้น ในงานประกวดแข่งขันทักษะ จังหวัดเชียงราย ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานทางวิชาการ ของครู ประจาปีการศึกษา 25429 4 ม.ค.43 ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลดีเด่น ประจาปี โรงเรียน เกียรติบัตร การศึกษา 2542 นครวิทยาคม10 16 ม.ค. 43 ครูดีในดวงใจนักเรียนประจาปีการศึกษา โรงเรียน เกียรติบัตร 2542 นครวิทยาคม11 24-25 ก.ค. ฝึกสอนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร 43 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น ในการ กรมสามัญศึกษา แข่งขันทักษะความสามารถทางด้าน จังหวัดเชียงราย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มโรงเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจาปี การศึกษา 2543 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 212 6 - 8 ก.ย. ฝึกสอนและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการ กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร 43 ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมประเภททีม ม.ต้น ใน กรมสามัญศึกษา งานประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทาง จังหวัดเชียงราย วิชาการของนักเรียน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลงานทางวิชาการของครู ประจาปี การศึกษา 2543 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 113 13 ม.ค.44 นาผลงาน นักเรียนเข้าร่วมแสดงเนื่องในวัน เทศบาลตาบล เกียรติบัตร เด็กแห่งชาติ ประจาปี 2544 เมืองพาน
 14. 14. 1414 3 พ.ค. 44 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมากของ กรมสามัญ , เกียรติบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการประชุม สสวท.และ เชิงปฏิบัติการสาหรับครูผู้สอนวิชา มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของรัฐ (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ของกรม สามัญ สสวท.และมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง15 5-7 ก.ย.44 ส่งผลงานแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขต เกียรติบัตร สิ่งแวดล้อม ว 411 แสดงในนิทรรศการ พานป่าแดด ผลงานครูของสหวิทยาเขตพานป่าแดด เนื่อง ในงานแข่งขันทักษาความสามารถทาง วิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด เชียงราย ประจาปีการศึกษา 254416 5-7 ก.ย.44 งานวิจัยในชั้นเรียนผ่านการประเมินในการส่ง กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร เข้าร่วมในงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ กรมสามัญศึกษา ผลงานทางวิชาการของครู จังหวัดเชียงราย17 5-7 ก.ย.44 ส่งสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมแสดง กลุ่มโรงเรียน เกียรติบัตร ในงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และผลงานทาง กรมสามัญศึกษา วิชาการของครู จังหวัดเชียงราย18 30 พ.ย. 44 ได้รับการยกย่องเป็นครูดีที่หนูรัก ประจาปี กรมสามัญศึกษา เกียรติบัตร 254419 5 ธ.ค. 44 ส่งผลงานปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมแสดงใน โรงเรียน เกียรติบัตร นิทรรศการ"ผลงานของเรา" เนื่องในวโรกาส นครวิทยาคม 5 ธันวามหาราช20 15-20 ผ่านเกณฑ์ประเมินการเข้าร่วมศึกษา กระทรวง เกียรติบัตร ส.ค.45 นิทรรศการและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ศึกษาธิการ
 15. 15. 15 งาน "เสมา45: เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน"21 9 ต.ค.45 ครูผู้มีผลงานการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น โรงเรียน เกียรติบัตร ผู้เรียนเป็นสาคัญในระดับ ดีเด่น นครวิทยาคม22 11 ต.ค.45 ผ่านการประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอร์และ กระทรวง เกียรติบัตร อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การ ศึกษาธิการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา23 8-9 มี.ค.46 มีส่วนร่วมในการนาผลงานทางวิชาการ สานักงานสามัญ เกียรติบัตร เผยแพร่ในงาน"ก้าวสู่มิติใหม่แห่งคุณภาพ ศึกษาจังหวัด การศึกษา" เชียงรายที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง24 9 มี.ค.46 เป็นครูแกนนาและดาเนินงานกัลยาณมิตร สานักงานสามัญ เกียรติบัตร นิเทศแก่ครูเครือข่าย ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ศึกษาจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา เชียงราย 254525 5 พ.ค. 46 เป็นครูผู้สอนดี สอนเก่ง ของโรงเรียนใน สานักงานสามัญ เกียรติบัตร สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย (ตาม ศึกษาจังหวัด โครงการครูสอนดี สอนเก่ง ของกรมวิชาการ) เชียงราย ประจาปีการศึกษา 254526 27 ม.ค.47 ส่งผลงานร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ ใน สานักงานเขต เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ พื้นที่การศึกษา และทักษะวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เชียงราย เขต 2 ตอนปลาย27 18 มี.ค. 47 ครูผู้มีผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับ ดี สานักงาน เกียรติบัตร ประจาปีการศึกษา 2546 กลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการ
 16. 16. 16 มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 การศึกษาขั้น พื้นฐาน28 22 ธ.ค. 47 ผลการเรียนระดับมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตร มหาวิทยาลัย ใบแสดงผล และการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผล ราชภัฎเชียงราย การเรียน การเรียนเฉลี่ย 4.0029 15 ม.ค.48 ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย เกียรติบัตร ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ ราชภัฎเชียงราย สอน เนื่องในการประชุมทางวิชาการ "สาน ฝันสู่ครูมืออาชีพ" ณ หอประชุมกาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย30 18 ส.ค. 49 ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณครูดี มหาวิทยาลัย เกียรติบัตร วิทยาศาสตร์เด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ราชภัฎเชียงราย ประจาปีการศึกษา 254931 9 ต.ค. 49 เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเยี่ยมของโรงเรียน โรงเรียน เกียรติบัตร ปีการศึกษา 2549 ฟากกว๊านวิทยาคมที่ ว.ด.ป. เรื่อง หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง32 16 ต.ค. 50 เกียรติบัตรครูเกียรติยศ กลุ่มสาระ เขตพื้นที่การศึกษา เกียรติบัตร วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 133 19 ก.พ. 50 โล่เชิดชูเกียรติยศครูดีเด่น ด้านการจัด เขตพื้นที่การศึกษา เกียรติบัตร กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา พะเยา เขต 1 254934 29 ก.ย. 51 ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเยี่ยมกลุ่มสาระ เขตพื้นที่การศึกษา โล่ห์รางวัล วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 1
 17. 17. 1735 17 – 18 การประกวดสื่อประเภท CAI / WAI ระดับ สพฐ. เกียรติบัตร ก.ย. 53 เงิน ในงานมหกรรมการประกวดสื่อ ICT ระดับประเทศ โรงเรียนแกนนา 46 ICT โรงเรียนในฝัน36 5– 7ก.ย. ได้รับรางวัลผู้นาเสนอสื่อการเรียนรู้ระดับ สพฐ. เกียรติบัตร 54 ยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการประชุมปฏิบัติการการนาเสนอผลงาน Success Story Asean Study และสื่อ ICT โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียนในฝันและ โรงเรียนเครือข่าย1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
 18. 18. 18 ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์2. คุณสมบัติเบื้องต้น ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 2.1 ดารงตาแหน่งครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2534 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปี 2.3 ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 2.4 ข้าพเจ้ามีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้ 2.4.1 การครองตน (มีคุณธรรม) จริยธรรมที่พึงประสงค์ ในการทางาน และการดารงชีวิตในสังคมข้าพเจ้ายึดหลักการในการครองตน ดังนี้ 1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าได้พยายามพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ด้วยความขยัน พยายามและอดทน ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบมีความตั้งใจที่จะทางานในหน้าที่ให้ได้รับความสาเร็จด้วยตนเองสังเกตได้จากการตั้งใจสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทาผลงานทางวิชาการจนสาเร็จได้เป็นครูชานาญการพิเศษมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและครอบครัว มีจิตใจมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลในชุมชนดูแลทุกข์สุขของมารดาด้วยความกตัญญู ให้ความช่วยเหลือต่อญาติพี่น้องตามความเหมาะสมและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นช่วยงานสังคมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีและเป็นที่รักของเพื่อนๆ 2. การประหยัดและเก็บออม รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลมปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเลิกใช้งานสอนให้นักเรียนรู้จักรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน รู้จักเก็บออมข้าพเจ้าเป็นผู้รู้จักใช้จ่ายและดารงตนอยู่บนรากฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงทาให้ไม่ขัดสนทางด้านการเงินและไม่มีหนี้สินสร้างครอบครัวสร้างบ้านได้พออยู่ตามฐานะรู้จักดูแล บารุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายข้าพเจ้าเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ทุกอย่างมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักยานยนต์ ปฏิบัติตนตามกฎหมายประพฤติ
 19. 19. 19และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไปเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ พูดจาไพเราะ มีมารยาทดีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นแบบอย่างความมีน้าใจการเสียสละ มีความประพฤติที่ดี เชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ตรงต่อเวลามาปฏิบัติงานแต่เช้าทุกวันไม่เคยหนีราชการไม่เคยขาดราชการและไม่เคยได้รับโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามศีล 5 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือบริจาคทรัพย์ให้กับทางราชการและงานส่วนรวมเป็นประจา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลืองานบุญต่างๆมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาทุกครั้งที่มีโอกาส 5. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลได้เข้าร่วมในศาสนกิจและทานุบารุงศาสนา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ช่วยสอดส่องดูแลผู้ที่กระทาผิดกฎหมายเสียภาษี เคารพกฎหมาย มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เข้าร่วมในพิธีการวันสาคัญทุกครั้ง ข้าพเจ้าสานึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์โดยยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณครู ดังนี้ รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้าอบรม สั่งสอน ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ไม่กระทาตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทาการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยชอบ พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู ช่วยเหลือ เกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยได้นามาเป็นแนวทางในการทาหน้าที่ครู โดยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอนเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ดังนี้ - ขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน ได้สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนตลอดเวลา --ในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษา เมื่อโฮมรูมนักเรียนทุกๆเช้าได้ชี้แนะ สั่งสอนแก่นักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม --ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคาบจริยธรรมทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอบายมุข เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
 20. 20. 20นักเรียนและสามารถสอนนักเรียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ จากการประพฤติปฏิบัติตนของข้าพเจ้า ทาให้ข้าพเจ้าสามารถอบรมสั่งสอนและสนับสนุนนักเรียนได้ในทุกๆด้านรวมทั้งด้านการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วย โดยได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้ ได้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการทาโครงงาน วิทยาศาสตร์ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม และการแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนานักเรียนด้านทักษะชีวิต ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน โดยทากิจกรรมต่างๆ ดังนี้ --สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้ใช้หลักประชาธิปไตย โดยการให้นักเรียนเลือกคณะกรรมการประจาห้องเรียน โดยใช้เสียงข้างมาก - ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้ง การตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ใช้เสียง ข้างมากช่วยในการตัดสินใจ - เน้นย้าให้นักเรียนร้องเพลงชาติในช่วงเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน - ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนนอกจากนี้แล้วยังได้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆจนได้รับรางวัลต่างๆอยู่เสมอ ดังขอยกตัวอย่างผลงานย้อนหลัง ดังนี้ ฝึกซ้อมและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขต ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลระดับดี 3 รางวัล 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลระดับดี 2 รางวัล -ฝึกซ้อมและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สหวิทยาเขต ช่วงชั้นที่ 3 – 4 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมวันที่ 28 สิงหาคม 2553ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง1 รางวัล 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล เหรียญทองแดง 1 รางวัล
 21. 21. 21 - ฝึกซ้อมและเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจาปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน2554ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ science show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลการประพฤติปฏิบัติตนดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ตามมาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ /ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง ทาให้โรงเรียนได้รับการรับรองในมาตรฐานข้อนี้ในระดับ ดี 2.4.2 การครองคน (ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ยอมรับ รักใคร่ของศิษย์และผู้ร่วมงาน) ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสังเกตได้จากการมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานให้เกียรติและยกย่องเพื่อนร่วมงานเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสมีทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานมีความสามารถในการร่วมทางานเป็นกลุ่มรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรามีอารมณ์และจิตใจดีนอกจากนี้แล้วยังได้ใช้วิชาชีพครูในการพัฒนาโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ โดยรับผิดชอบต่องานสอนนักเรียนและการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเข้าสอนตรงเวลาและเข้าสอนทุกคาบในกรณีที่ติดราชการไม่สามารถเข้าสอนได้ก็จะมีการเขียนมอบหมายคาบสอนให้เพื่อนครูที่ว่างเข้าแทนโดยได้มีการฝากงานให้นักเรียนทาได้ตรวจผลงานของนักเรียนเป็นประจาสม่าเสมอในการรับมอบหมายงานจากหัวหน้าหรือผู้บริหารหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบหากไม่แล้วเสร็จจะใช้เวลานอกเวลาราชการทาเป็นประจาเพื่อให้งานแล้วเสร็จและให้ได้ผลงานที่ดีออกมานอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ ดังตัวอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนี้ - กิจกรรมปฐมนิเทศ - วันไหว้ครู - วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ - วันวิทยาศาสตร์ไทย - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
 22. 22. 22 - วันต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู มพช. - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน - กิจกรรมไปทาบุญที่วัดเนื่องในวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ - วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - กิจกรรมการนานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด - ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ - จัดทาเอกสารระบบดูแลฯเช่นการประเมิน E.Q , SDQ และสรุปการเยี่ยมบ้าน นอกจากการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆนอกโรงเรียน อาทิเช่นการอบรม ศึกษาดูงาน การนาเสนอผลงาน การให้คาปรึกษาในการทาผลงานทางวิชาการของเพื่อนร่วมงานต่างๆ เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนางสาวสุภาภัค สมศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวร การเป็นผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของนางวิลัยพร ชัยเมืองเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ การเป็นผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของนางภัคจิรา สารทอง เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ เป็นต้น 2.4.3 การครองงาน (รับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจทางานตามภารกิจ/ที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดความสาเร็จ) ข้าพเจ้าได้นาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็น “ครูแห่งแผ่นดิน”มาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต และการทางาน โดยยึดมั่นในพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้อง ให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกาลังทาอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้” จากพระราชดารัสดังกล่าวข้าพเจ้า จึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามบทบาทและหน้าที่ ของครูอย่างเต็มกาลังความสามารถมีศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพครูอุทิศเวลาให้กับการอบรมสั่งสอนนักเรียนโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จานวน 18 ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ยุวกาชาด วินัยนักเรียนอีก 3 ชั่วโมง ไม่เคยขาดงานดังปรากฏในสถิติการลาของข้าราชการประจาปีงบประมาณ 2553 ข้าพเจ้าลาป่วยเพียง 1 วัน 1 ครั้งเท่านั้น และในข้อมูลการลาข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2553 ถึง 30 กันยายน 2554 ข้าพเจ้าไม่เคยลางานเลย ในการวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว ว32101 และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ว30207 (โครงงานวิทยาศาสตร์)ได้พัฒนา แก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเกิด

×