ระบบนิเวศ1

980 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบนิเวศ1

 1. 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ãкº¹ÔàÇÈ (Ecosystem)
 2. 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ãкº¹ÔàÇÈ(ecosystem) ¤×Í Ãкº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ã¹áËŋ§·ÕèÍÂًáËŋ§ ÇÈ( ã´áËŋ§Ë¹Ö觫Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡Ñ¹¹Õé¨ÐÁÕ 2 ÅѡɳР¤×Í 1. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËNjҧ¡Å؋ÁÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÍÂًÍÒÈÑÂÃÇÁ¡Ñ¹ã¹áËŋ§·Õè ÍÂً¹Ñé¹ ¨Ñ´à»š¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§ªÕÇÀÒ¾ 2. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËNjҧ¡Å؋ÁÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁ¢Í§áËŋ§·ÕèÍÂً «Öè§à»š¹ ÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ 䴌ᡋ ´Ô¹ ¹éíÒ ÍÒ¡ÒÈ áË¸ÒµØ áʧ ÊNjҧ ໚¹µŒ¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ñé§ 2 Åѡɳдѧ¡Å‹ÒÇ ¨Ðà¡Ô´¢Ö鹾ÌÍÁæ ¡Ñ¹ ã¹Ãкº¹ÔàÇÈ·Ø¡ ÃкºµŒÍ§¾Ö觾ÒÍÒÈÑ«Ö觡ѹáÅСѹ ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµäÁ‹ÊÒÁÒöÍÂً Í‹ҧⴴà´ÕèÂÇ䴌 ËÒ¡ ÊÔè§áǴŌÍÁÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Ö觶١ú¡Ç¹¡ç¨Ð ʋ§¼Å¡Ãзº¶Ö§¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ª¹Ô´Í×è¹ áÅШÐʋ§¼Å¶Ö§ ¡Ñ¹áÅСѹ·Ñé§Ãкº
 3. 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. »ÃÐàÀ·¢Í§Ãкº¹ÔàÇÈ âš໚¹Ãкº¹ÔàÇÈ·ÕèãË­‹·ÕèÊØ´ àÃÕÂ¡Ç‹Ò âÅ¡¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ËÃ×ͪÕÇÀÒ¤ (biosphere) áÅÐÊÔè§áǴŌÍÁã¹âÅ¡¢Í§àÃÒᵋÅкÃÔàdz¨ÐÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä»µÒÁ ÊÀÒ¾·Ò§ÀÙÁÔÈÒʵÏ áÅÐ ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ¡‹Íãˌà¡Ô´Ãкº¹ÔàÇÈ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂᵡµ‹Ò§ ¡Ñ¹ä»ÁÕÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂÃкº ¢¹Ò´ ãË­‹ºŒÒ§ àÅ硺ŒÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÅѺ«Ñº«ŒÍ¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ä» «Öè§àÃÒÊÒÁÒö¨íÒṡÃкº¹ÔàÇÈÍ͡໚¹ 2 ÃкºãË­‹ ¤×Í
 4. 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ãкº¹ÔàÇȵÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ໚¹Ãкº¹ÔàÇÈ·Õèà¡Ô´¢Öé¹àͧáÅÐÁÕÍÂً㹸ÃÃÁªÒµÔ 䴌ᡋ Ãкº¹ÔàÇȹéíÒà¤çÁ ઋ¹ Ãкº¹ÔàÇÈ·ÐàÅ ÁËÒÊÁطà ໚¹µŒ¹ Ãкº¹ÔàÇȹéíҨ״ ઋ¹ Ãкº¹ÔàÇÈáÁ‹¹éíÒ ÅíÒ¤Åͧ ˹ͧ ºÖ§ ໚¹µŒ¹ Ãкº¹ÔàÇȺ¹º¡ ઋ¹ Ãкº¹ÔàÇÈ»†ÒäÁŒ ·Ø§Ë­ŒÒ ·ÐàÅ·ÃÒ ໚¹µŒ¹ ‹ 2. Ãкº¹ÔàÇÈ·ÕèÁ¹ØɏÊÌҧ¢Öé¹ à»š¹Ãкº¹ÔàÇÈ·ÕèÁ¹ØɏÊÌҧ¢Öé¹ àª‹¹ Ãкº¹ÔàÇÈ àÁ×ͧ Ãкº¹ÔàÇÈáËŋ§à¡ÉµÃ Ãкº¹ÔàÇÈáËŋ§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ໚¹µŒ¹
 5. 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁ ã¹Ãкº¹ÔàÇÈÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸µ‹Í¡Ñ¹ ઋ¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ઋ¹ ´Ô¹ ¹éíÒ áʧÊNjҧ ÍÒ¡ÒÈ áË¸ÒµØ ¤ÇÒÁª×é¹ ÍسËÀÙÁÔ à»š¹µŒ¹ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§ÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¨Ðʋ§¼Å¡Ãзºµ‹Í¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ áÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§ ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ¡ç¨Ðʋ§¼Å¡Ãзºµ‹ÍÊÔè§áǴŌÍÁઋ¹¡Ñ¹ Ãкº¹ÔàÇÈ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅÃÐËNjҧ ÊÔè§áǴŌÍÁáÅÐÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨Ð¡‹Íãˌà¡Ô´ÊÁ´ØŠ㹸ÃÃÁªÒµÔ
 6. 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÑºÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ÊÔè§áǴŌÍÁ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ͧ¤»ÃСͺ·ÕèäÁ‹ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡Í‹ҧ·ÕèÁÕÍÂً㹸ÃÃÁªÒµÔ ઋ¹ áʧÊNjҧÍسËÀÙÁÔ áË¸ÒµØ ¤ÇÒÁª×é¹ ÍÒ¡ÒÈáÅСÒ«µ‹Ò§æ ¤ÇÒÁ໚¹¡Ã´-àºÊ¢Í§´Ô¹áÅйéíÒ ¤ÇÒÁà¤çÁ ¡ÃÐáÊÅÁ ¡ÃÐáʹéíÒ ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸«Ö觡ѹáÅСѹã¹Ãкº¹ÔàÇÈ áÅШÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í ¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹Ãкº¹ÔàÇÈ ´Ñ§¹Õé
 7. 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. áʧÊNjҧ áʧ¨Ò¡´Ç§ÍҷԵ໚¹¾Åѧ§Ò¹·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Ø¡ª¹Ô´º¹âÅ¡ »ÃÔÁÒ³áʧ㹠¸ÃÃÁªÒµÔᵋÅÐáˋ§¨Ðᵡµ‹Ò§¡Ñ¹·íÒãˌÊÔè§ÁÕªÇÔµã¹áµ‹ÅÐáˋ§áµ¡ µ‹Ò§¡Ñ¹ä» ¾×ªµŒÍ§¡ÒÃáʧ¨Ò¡´Ç§ Õ ÍҷԵÁÒ¡¡Ç‹ÒÊѵǏ ¾×ªãªŒáʧ໚¹¾Åѧ§Ò¹ã¹¡Ãкǹ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐˏáʧà¾×èÍÊÌҧÊÒÃÍÒËÒà ÊÒÃÍÒËÒÃÊÌҧ¢Ö鹨ж‹Ò·ʹä»ÂѧÊѵǏã¹Ë‹Ç§â«‹ÍÒËÒà ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáʧ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ ᵡµ‹Ò§¡Ñ¹·íÒãˌ¾×ª·ÕèÁÕáʧÊNjҧʋͧ ¶Ö§ ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ˹Òṋ¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒºÃÔàdz·ÕèÁÕáʧʋͧ¶Ö§¹ŒÍ ¾×ª ᵋÅЪ¹Ô´µŒÍ§¡ÒÃáʧ㹻ÃÔÁҳᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ áʧ¨ÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§ÊѵǏ´ÇÂઋ¹¡Ñ¹ ÊѵǏºÒ§ª¹Ô´µŒÍ§¡ÒÃáʧ¹ŒÍ ÁÑ¡ Œ ÍÒÈÑÂÍÂًã¹Ã‹Áà§ÒËÃ×Íã¹·ÕèÁ×´ ઋ¹ µÑÇ͋͹¢Í§áÁŧ㹷ÐàÅ·ÃÒ«Öè§ÁÕáʧÁÒ¡ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ ÊѵǏ ¨ÐËź«Í¹µÑÇáÅШÐÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§¤×¹ ã¹·ÐàÅÅÖ¡¨ÐÁÕáʧÊNjҧ¹ŒÍÂÁÒ¡ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕàÅ ÊѵǏ ¨ÐÁÕÍÇÑÂÇзÕè·íÒ˹ŒÒ·Õè¡íÒà¹Ô´áʧ䴌àͧ໚¹µŒ¹
 8. 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. á˸ҵØáÅСÒ« ¾×ªáÅÐÊѵǏ¹íÒá˸ҵØáÅСÒ«µ‹Ò§æ ä»ãªŒã¹¡ÒÃÊÌҧÍÒËÒÃáÅÐâ¤Ã§ÊÌҧ¢Í§ Ëҧ¡Ò ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃá˸ҵØáÅСÒ«¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ¾×ªµŒÍ§¡Òà ÍÍ¡«ÔਹµèíҡNjÒÊѵǏà¾ÃÒÐÊѵǏÁÕ¡ÒÃà¤Å×è͹äËǡNjҾת ¾×ªµŒÍ§¡ÒáÒ« ¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´ÊÙ§¡Ç‹ÒÊѵǏà¾×è͹íÒä»ãªŒã¹¡Ãкǹ¡Òà Êѧà¤ÃÒÐˏáʧ ໚¹µŒ¹ ¡Ò«áÅÐá˸ҵطÕèÊíҤѭ 䴌ᡋ ÍÍ¡«Ôਹ ¤ÒϺ͹ ä¹âµÃਹ ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ â¾á·Êà«ÕÂÁ áÁ¡¹Õà«ÕÂÁ ÏÅÏ «Ö觨ÐÁÕÍÂًã¹Ãкº¹ÔàÇÈã¹»ÃÔÁÒ³·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ ã¹´Ô¹¨ÐÁÕá˸ҵطÕè ¨íÒ໚¹µ‹Í¾×ª¾Ç¡ä¹âµÃਹ¿ÍÊ¿ÍÃÑÊ â¾á·Êà«ÕÂÁã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ áÅлÃÔÁÒ³¢Í§áË ¸ÒµØ´Ñ§¡Å‹ÒǨÐᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ä»µÒÁÊÀÒ¾¾×é¹·Õ贌Ç ¨Ö§·íÒãˌÅѡɳÐ੾ÒТͧ¾×ªáÅÐÊѵǏ ÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹´ŒÇÂ
 9. 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁ໚¹¡Ã´-àºÊ¢Í§´Ô¹áÅйéíÒ ¡Ã´- ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¨ÐÍÒÈÑÂÍÂً㹴ԹáÅÐáËŋ§¹éíÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ໚¹¡Ã´-àºÊ ¢Í§ ´Ô¹áÅйéíÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöà¨ÃÔ­àµÔºâµáÅдíÒçªÕÇÔµÍÂً䴌µÒÁ»¡µÔ ¤ÇÒÁ໚¹¡Ã´-àºÊ¢Í§´Ô¹áÅйéíҨТÖé¹ÍÂً¡Ñº»ÃÔÁÒ³¢Í§á˸ҵطÕèÅÐÅÒ »Ð»¹ÍÂً
 10. 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁª×é¹ »ÃÔÁÒ³¢Í§ä͹éíÒ·ÕèÍÂًã¹ÍÒ¡ÒÈ ¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§ä»µÒÁ¾×é¹·Õè Ä´Ù¡ÒŠઋ¹ ã¹à¢µÃŒÍ¹»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁª×鹨ÐÊÙ§ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ½¹µ¡Í‹ҧÊÁèíÒàÊÁÍ ã¹ à¢µË¹ÒǨÐÁÕ¤ÇÒÁª×é¹¹ŒÍ ¤ÇÒÁª×鹨ÐÁÕ¼Åâ´ÂµÃ§µ‹ÍÊÁ´ØŢͧ¹éíÒã¹Ã‹Ò§¡Ò ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ·íÒãˌ»ÃÔÁÒ³ ª¹Ô´ áÅСÒáÃШÒ¢ͧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹à¢µÃŒÍ¹ÁÕ ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡¡Ç‹Òã¹à¢µË¹ÒÇ
 11. 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁà¤çÁ ¤ÇÒÁà¤çÁ¢Í§´Ô¹áÅйéíÒ à»š¹»˜¨¨Ñ·ҧ¡ÒÂÀÒ¾·ÕèÁռŵ‹Í¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§ ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ·Ñ駾תáÅÐÊѵǏ ¾×ªºÒ§ª¹Ô´äÁ‹ÊÒÁÒö·Õè¨Ðà¨ÃÔ­àµÔºâµä´Œã¹´Ô¹à¤çÁ ᵋºÒ§ª¹Ô´ÊÒÁÒöà¨ÃÔ­àµÔºâµä´Œ´Õ ઋ¹ ¼Ñ¡ºØŒ§·ÐàÅ ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¾×é¹·Õè ªÒ·Ðàźҧ¾×é¹·Õè»ÃÐʺ»˜­ËÒàÃ×èͧ´Ô¹à¤çÁ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡Ò÷íҹҡ،§ ¡Òà ·íÒ¹Òà¡Å×Í
 12. 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¡ÃÐáʹéíÒ ¡ÃÐáʹéíÒ໚¹»˜¨¨Ñ·ҧ¡ÒÂÀÒ¾·ÕèÁռŵ‹Í¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ¢ͧÊÔè§ÁÕªÕÇԵ㹹éíÒ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ ¢Í§¡Ò« áÅÐÍÒËÒ÷ÕèÅÐÅÒÂËÃ×ÍÅÍÂÍÂً㹹éíÒ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¨íҹǹ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèÍÂًã¹áËŋ§¹éíÒ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§¡Ò« áÅÐÍÒËÒ÷ÕèÅÐÅÒ ËÃ×ÍÅÍÂÍÂً㹹éíÒ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¨íҹǹ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÍÂًã¹áËŋ§¹éíÒ¹Ôè§áÅйéíÒ äËŨÐᵡµ‹Ò§¡Ñ¹
 13. 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¡ÃÐáÊÅÁ ¡ÃÐáÊÅÁ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊíҤѭµ‹Í¡ÒÃà¨ÃÔ­¾Ñ¹¸Ø¢Í§¾×ª ¨Ðª‹ÇÂ㹡Òö‹Ò ÅÐÍͧ àó٠áÅСÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ¢ͧàÁÅ紾ѹ¸Ø
 14. 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµã¹Ãкº¹ÔàÇÈ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËNjҧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµª¹Ô´à´ÕÂǡѹ «Ö觴íÒçªÕÇÔµÍÂًËÇÁ¡Ñ¹à»š¹ËÁً໚¹¡Å؋Á ໚¹½Ù§ ÁÕ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ñé§ã¹´ŒÒ¹ºÇ¡áÅÐź ¼Å´Õ¡ç¤×Í ¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹à»š¹½Ù§ ¨Ð·íÒ ãˌÁÕ¡Òû¡»‡Í§ÍѹµÃÒÂãˌ¡Ñ¹ ÁÕ¡ÒâÂÒ¾ѹ¸Øä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ ÁÕ¡ÒÃẋ§ º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè ໚¹¼ÙŒ¹íÒ½Ù§ ઋ¹ ¡ÒÃÃÇÁ½Ù§¢Í§ªŒÒ§ ÅÔ§ ¼Öé§ µ‹Í áµ¹ áÅÐ ¹¡ ¢³Ðà´ÕÂǡѹ¡çÁÕ¼Å㹷ҧź à¾ÃÒСÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹à»š¹¡Å؋ÁáÅдíÒçªÕÇÔµ Ẻà´ÕÂǡѹ¹Ñé¹ ¡‹Íãˌà¡Ô´¡ÒÃᡋ§á‹§á¢‹§¢Ñ¹ áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁ˹Òṋ¹¢Í§ »ÃЪҡÃÁÒ¡à¡Ô¹ä»
 15. 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
 16. 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËNjҧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµµ‹Ò§ª¹Ô´¡Ñ¹ ໚¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Åѡɳе‹Ò§ æ ´Ñ§¹Õé 1. ÀÒÇ¡Òóà»š¹¼ÙŒÍÒÈÑ ໚¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ª¹Ô´·Õè ÍÒÈÑÂÍÂًËÇÁ¡Ñ¹½†Ò¼ٌÍÒÈÑÂ໚¹¼ÙŒä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹ ¼ÙŒãˌÍÒÈÑÂ໚¹¼ÙŒàÊÕ »ÃÐ⪹ ઋ¹ µŒ¹¡Ò½Ò¡ «Öè§à¡Ô´º¹µŒ¹äÁŒãË­‹ ÁÕÃÒ¡¾ÔàÈÉ·Õèà¨ÒÐŧä»Âѧ ·‹Í¹éíÒáÅз‹ÍÍÒËÒâͧµŒ¹äÁŒà¾×èÍ´Ù´¹éíÒáÅÐ¸ÒµØ ÍÒËÒÃËÃ×ÍÊѵǏ»ÃÐàÀ· ËÁÑ´ àÃ×Í´ àËçº »ÅÔ§ ·Ò¡àËÒ äà ໚¹µŒ¹
 17. 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. ¡ÒÃŋÒàËÂ×èÍ à»š¹¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèªÕÇԵ˹Ö觵ŒÍ§µ¡à»š¹ ÍÒËÒâͧÍÕ¡ªÕÇԵ˹Öè§ àª‹¹¡Çҧ໚¹ÍÒËÒâͧÊѵǏ »ÅÒ໚¹ÍÒËÒâͧ Á¹Øɏ «Öè§ÊÔè§ÁÕªÕÇԵŋҪÕÇÔµÍ×è¹à»š¹ÍÒËÒà àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¼ÙŒÅ‹Ò áÅЪÕÇÔµ·ÕµŒÍ§µ¡à»š¹ ÍÒËÒùÑé¹ àÃÕÂ¡Ç‹Ò àËÂ×èÍ
 18. 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. ¡ÒÃ䴌»ÃÐ⪹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ໚¹¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ÃÐËNjҧÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ª¹Ô´ ·Õ赋ҧ½†Òµ‹Ò§ä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹¡Ñ¹áÅСѹ ᵋäÁ‹¨íÒ໚¹µŒÍ§ÍÂً´ŒÇ¡ѹ µÅÍ´àÇÅÒ ¹Ñ蹤×ͺҧ¤ÃÑé§ÍÒ¨ÍÂً´ŒÇ¡ѹ ºÒ§¤ÃÑ駡çÍÒ¨á¡㪌ªÕÇÔµÍÂًµÒÁ ÅíҾѧ䴌 ઋ¹ ¹¡àÍÕ駡Ѻ¤ÇÒ ¡Ò÷Õ蹡àÍÕé§à¡ÒÐÍÂًº¹ËÅѧ¤ÇÒ¹Ñé¹Áѹ¨Ð ¨Ô¡¡Ô¹àËçºãˌ¡Ñº¤ÇÒ ¢³Ðà´ÕÂǡѹ¡ç¨Ðʋ§àÊÕ§àµ×͹ÀÑÂãˌ¡Ñº¤ÇÒÂàÁ×èÍÁÕÈѵÃÙ ÁÒ·íÒÍѹµÃÒ¤ÇÒ ËÃ×ÍáÁŧ·Õè´Ù´¡Ô¹¹éíÒËÇÒ¹¨Ò¡´Í¡äÁŒ Áѹ¡ç¨Ðª‹Ç¼ÊÁ à¡ÊÃãˌ¡Ñº´Í¡äÁŒä»´ŒÇ¾ÌÍÁ¡Ñ¹
 19. 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. ÀÒÇÐáˋ§¡ÒÃà¡×éÍ¡ÙŠ໚¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ª¹Ô´ ·Õ轆Ò ˹Öè§ä´Œ»ÃÐ⪹ ʋǹÍÕ¡½†ÒÂäÁ‹àÊÕ»ÃÐ⪹áµ‹¡çäÁ‹ä´Œ»ÃÐ⪹ Í‹ҧઋ¹ ¡ÅŒÇÂäÁŒ»†Ò·Õèà¡ÒÐÍÂًµÒÁà»Å×Í¡¢Í§µŒ¹äÁŒãË­‹ã¹»†Ò ÍÒÈѤÇÒÁª×é¹áÅÐ ¸ÒµØÍÒËÒèҡà»Å×Í¡äÁŒ ᵋ¡çäÁ‹ä´ŒªÍ¹äªÃҡࢌÒä»·íÒÍѹµÃÒ¡ѺÅíÒµŒ¹¢Í§ µŒ¹äÁŒ µŒ¹äÁŒ¨Ö§äÁ‹àÊÕ¼ŻÃÐ⪹ ᵋ¡çäÁ‹ä´Œ»ÃÐ⪹¨Ò¡¡ÒÃà¡ÒТͧ ¡ÅŒÇÂäÁŒ¹Ñé¹
 20. 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. ÀÒÇзÕ赌ͧ¾Ö觾ҡѹáÅСѹ ໚¹¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ª¹Ô´ áÅÐ¡Ñ ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöÁÕªÕÇÔµÍÂً䴌 ¶ŒÒᡨҡ¡Ñ¹ ઋ¹ äÅह«Ö觻ÃСͺ´ŒÇÂÃÒáÅÐ ÊÒËËÒ ÊÒËËÒ¹Ñé¹ÊÒÁÒöÊÌҧÍÒËÒÃ䴌àͧ ᵋµŒÍ§ÍÒÈѤÇÒÁª×鹨ҡÃÒ áÅÐÃÒ¡ç䴌ÍÒËÒèҡÊÒËËÒ ઋ¹»ÅÇ¡¡Ô¹äÁŒà»š¹ÍÒËÒà ᵋã¹ÅíÒäʌ¢Í§ »ÅÇ¡äÁ‹ÁÕ¹éíÒ‹ÍÂÊíÒËÃѺ‹ÍÂà«ÅÅÙâÅÊ µŒÍ§ÍÒÈÑÂâ»Ã⵫ÑÇ «Öè§ÍÒÈÑÂÍÂً㹠ÅíÒäʌ¢Í§»ÅÇ¡àͧ໚¹µÑǪ‹Ç‹ÍÂà«ÅÅÙâÅÊ áÅÐâ»Ã⵫ÑÇàͧ¡ç䴌ÍÒËÒèҡ ¡ÒË͹Õ鴌ÇÂ
 21. 21. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. ÀÒÇТͧ¡ÒÃÊÌҧÊÒû¯ÔªÕǹР໚¹¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ·Õè ½†ÒÂ˹Öè§äÁ‹ä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹ ᵋÍÕ¡½†ÒÂ˹Ö觵ŒÍ§àÊÕ»ÃÐ⪹à¡Ô´¢Öé¹à¹×èͧ¨Ò¡ ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµºÒ§ª¹Ô´ä´Œ Ê¡Ñ´ÊÒÃÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂáŌÇÊÒùÑé¹ä»Áռŵ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ Í×è¹ àª‹¹ ÃÒྐྵԫÔàÅÕÂÁÊÌҧÊÒÃྐྵԫÕàÅÕÂÁÍÍ¡ÁÒáŌÇä»Áռŵ‹Í¡ÒÃÂѺÂÑé§ ¡ÒÃà¨ÃÔ­¢Í§ºÑ¤àµÃÕ 7. ÀÒÇСÒáմ¡Ñ¹ ໚¹ÀÒÇзÕè¡ÒôíÒçÍÂً¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµä»Áռŵ‹Í¡Òà ÀÒÇСÒÃ¡Õ ÍÂًÃÍ´¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÍÕ¡ª¹Ô´Ë¹Öè§ àª‹¹ µŒ¹äÁŒãË­‹ºÑ§áʧäÁ‹ãˌʋͧ¶Ö§äÁŒàÅç¡·Õè ÍÂً¢ŒÒ§Å‹Ò§ ·íÒãˌäÁŒàÅç¡äÁ‹ÍÒ¨àµÔºâµä´Œ
 22. 22. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8. ÀÒÇТͧ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ໚¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ªÕÇÔµ «Öè§ ÍҨ໚¹ª¹Ô´à´ÕÂǡѹËÃ×͵‹Ò§ª¹Ô´¡Ñ¹ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Ò÷ÕèÍÂًÍÒÈÑÂËÃ×ÍÍÒËÒà Í‹ҧà´ÕÂǡѹ㹡ÒôíÒçªÕÇÔµ áÅл˜¨¨Ñ´ѧ¡Å‹ÒǹÑé¹ÁÕ¨íÒ¡Ñ´ ¨Ö§à¡Ô´¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ à¾×èͤÃͺ¤Ãͧ·ÕèÍÂًÍÒÈÑÂËÃ×ÍዧªÔ§ÍÒËÒùÑé¹ àª‹¹ µŒ¹äÁŒÊͧµŒ¹·Õè¢Öé¹ÍÂً㹠¡Ãжҧà´ÕÂǡѹ 9. ÀÒÇСÒÃ໚¹¡ÅÒ§ ໚¹¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ò ªÕÇԵ㹠ÀÒÇСÒÃ໚ ªØÁª¹à´ÕÂǡѹᵋµ‹Ò§´íÒçªÕÇԵ໚¹ÍÔÊÃÐᡋ¡Ñ¹â´ÂäÁ‹ãˌáÅÐäÁ‹àÊÕ»ÃÐ⪹ µ‹Í¡Ñ¹
 23. 23. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10. ÀÒÇСÒËÍÂÊÅÒ ໚¹¡ÒôíÒçªÕÇÔµ¢Í§¾Ç¡àËç´ÃÒ ºÑ¤àµÃÕ ·ÕèÁÕ 10. ÀÒÇСÒË ªÕÇÔµÍÂً´ŒÇ¡ÒÃËÅÑè§ÊÒÃà͹ä«ÁÍÍ¡Áҹ͡Ëҧ¡Ò à¾×èÍ‹Í«ҡÊÔè§ÁÕªÕÇÔµãˌ ໚¹ÃÙ»¢Í§àËÅÇáŌǴٴ«ÖÁࢌÒÊًËҧ¡ÒÂã¹ÃÙ»¢Í§àËÅÇ «Öè§à»š¹ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·íÒãˌ à¡Ô´¡ÒÃËÁعàÇÕ¹¢Í§¸ÒµØÍÒËÒâÖé¹ã¹Ãкº¹ÔàÇÈ
 24. 24. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ¢Íº¤Ø³·Õµ´µÒÁ͋ҹ¹Ð¤‹Ð èÔ

×