Successfully reported this slideshow.

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

338

Share

Loading in …3
×
1 of 41
1 of 41

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

338

Share

Download to read offline

Description

Sinaunang kabihasnan sa asya

Transcript

 1. 1. Yamang Tao ng Asya
 2. 2. MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA
 3. 3. Anu-ano ang nangyari o pagbabago sa paglipas ng panahon?
 4. 4. Konsepto at Kahulugan ng Kabihasnan at Sibilisasyon
 5. 5. SIBILISASYON Ang sibilisasyon ay mula sa salitang-ugat na civitas na salitang Latin na ang ibig sabihin ay lungsod. Ito ay nangangahulugang masalimuot na pamumuhay sa lungsod.
 6. 6. KABIHASNAN Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang-ugat na bihasa na ang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining.
 7. 7. KABIHASNANG SUMER
 8. 8. KABIHASNANG SUMER Ang Mesopotamia ang kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ang Mesopotamia sa Gitnang Silangan na tinawag na Fertile Crescent kung saan matatagpuan ang kambal- ilog na Tigris at Euprates.
 9. 9. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ilan sa mga pinakamahalagang lungsod na lumitaw sa Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at Kish.
 10. 10. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Pagtatanim, pangangalakal, pangangaso at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing hanapbuhay ng mga Sumerian.
 11. 11. Sistemang Panrelihiyon Ang pinakamalaking gusali sa Sumer ay ang templo na tinatawag na Ziggurat. Pinamunuan ng mga haring pari ang mga lungsod dito.
 12. 12. Sistemang Panlipunan Sa usaping pamumuhay may espesyalisasyon ang mga Sumerian na nagbigay-daan sa pag-usbong ng uring panlipunan. Mataas ang tingin sa mga pinunong hari, kasunod nito ang mga mangangalakal, artisano, at mga scribe, at sa huli ay mga magsasaka at alipin.
 13. 13. Mga Ambag ng Sumerian Isa sa mga ambag ng mga Sumerian ay ang sistema ng pagsulat na tinawag ba cuneiform kung saan naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahahalagang pangyayaring naganap.
 14. 14. Iba pang kontibusyon • Epic of Gilgamesh • Araro at mga kariton na may gulong • Palayok • Perang pilak • Lunar calendar • Decimal system
 15. 15. KABIHASNANG INDUS
 16. 16. KABIHASNANG INDUS Sa Timog Asya makikita ang lambak-ilog ng Indus at Ganges. Dito umusbong ang kabihasnang Indus.
 17. 17. Sistemang Pampulitika at Pang- ekonomiya Mohenjo-Daro at Harappa
 18. 18. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya May dalawang importanteng lungsod ang umusbong dito, ang Harappa at Mohenjo- Daro. Planado at organisado ang mga lungsod na ito na ipinakita sa mga lansangang nakadisensyo sa kuwadrado (grid-patterned) at pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan.
 19. 19. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya • Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihasnang Indus. • Pinamunuan ang kabihasnang ito ng mga haring pari. • Pagsasaka ang ikinabuhay ng mga tao dito. • Natuto rin silang makipag- kalakalan sa mga karatig lungsod.
 20. 20. Sistemang Panrelihiyon Sinasamba ng mga Dravidian ang maraming Diyos na sumisimbolo sa pwersa ng kalikasan.
 21. 21. Mga Ambag PICTOGRAM Ang mga Dravidian ay gumamit ng mga pictogram bilang sistema ng pagsulat, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung ano ang kahulugan ng mga ito.
 22. 22. KABIHASNANG INDUS Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihasnang Indus . May paliwanag ang iskolar dito. Ayon sa kanilang teorya : 1. Kalamidad 2. Pananakop Ngunit walalang matibay na ebidensyang naipakita sa mga paliwanag na ito.
 23. 23. KABIHASNANG SHANG
 24. 24. KABIHASNANG SHANG Ito ang kabihasnang nagsimula sa lambak ng Huang Ho sa China na tinawag ding Yellow River dahil pagkatapos ng pagbaha ang tubig nito ay nag-iiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito.
 25. 25. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya May mga pamayanan ng umusbong dito bago ang Shang. Ito ang kalinangan ng Yanshao (3000 BCE – 1500 BCE) at Lungshan (2500 BCE - 2000 BCE). Pagtatanim ang pangunahing gawain sa panahong ito.
 26. 26. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ang Lungshan ay naging transisyon tungo sa Kabihasnang Shang. May hinalang may naunang dinastiya na natatag dito, ang Xia subalit wala itong matibay na basehan ebidensyang arkeolohikal.
 27. 27. Mga Ambag Calligraphy ang sistema ng kanilang pagsulat na nagsilbing taga pag-isa sa mga Tsino. Gianamit na simbolo ng pagsulat ang mga oracle bone. ORACLE BONES CALLIGRAPHY
 28. 28. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan? A. Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng tao B. Pamumuhay na pinaunlad ng tao gamit ang bagong teknolohiya C. Pamumuhay na nakagawian bunga ng pagtira sa mga ilog at lamba D. Pamumuhay na nabago ng kapaligiran
 29. 29. 2. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pandaigdig? A. Sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform B. Ang pagkatuklas ng pottery wheel C. Mga seda at porcelana D. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system
 30. 30. 3. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nila bilang dambana ng kanilang diyos o diyosa? A. Great Wall of China B. Taj Mahal C. Ziggurat D. Hanging Garden
 31. 31. 4. Ito ang sistema ng pagsulat na ginagamit ng kabihasnang Shang. A. cuneiform B. pictograph C. calligraphy D. oracle bones
 32. 32. 5. Ito ang pinakamahalagang lungsod sa Kabihasnang Indus. A. Tigris at Euphrates B. Ur at Uruk C. Huang Ho at Yang tze D. Mohenjo-Daro at Harrapa
 33. 33. Sagot: 1.A 2.A 3.C 4.C 5.D
 34. 34. Takdang Aralin 1. Magsaliksik at lumikom ng mga datos mula sa aklat o internet tungkol sa kaisipang Asyano sa pagbuo ng Imperyo. 2. Paano nabuo ang imperyo batay sa mga pananaw, tradisyon at paniniwala na nagsilbing haligi ng kanilang pag unlad? Ipaliwanag.

Editor's Notes

 • A
 • Description

  Sinaunang kabihasnan sa asya

  Transcript

  1. 1. Yamang Tao ng Asya
  2. 2. MGA SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA
  3. 3. Anu-ano ang nangyari o pagbabago sa paglipas ng panahon?
  4. 4. Konsepto at Kahulugan ng Kabihasnan at Sibilisasyon
  5. 5. SIBILISASYON Ang sibilisasyon ay mula sa salitang-ugat na civitas na salitang Latin na ang ibig sabihin ay lungsod. Ito ay nangangahulugang masalimuot na pamumuhay sa lungsod.
  6. 6. KABIHASNAN Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang-ugat na bihasa na ang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama rito ang wika, kaugalian, paniniwala at sining.
  7. 7. KABIHASNANG SUMER
  8. 8. KABIHASNANG SUMER Ang Mesopotamia ang kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ang Mesopotamia sa Gitnang Silangan na tinawag na Fertile Crescent kung saan matatagpuan ang kambal- ilog na Tigris at Euprates.
  9. 9. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ilan sa mga pinakamahalagang lungsod na lumitaw sa Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at Kish.
  10. 10. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Pagtatanim, pangangalakal, pangangaso at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing hanapbuhay ng mga Sumerian.
  11. 11. Sistemang Panrelihiyon Ang pinakamalaking gusali sa Sumer ay ang templo na tinatawag na Ziggurat. Pinamunuan ng mga haring pari ang mga lungsod dito.
  12. 12. Sistemang Panlipunan Sa usaping pamumuhay may espesyalisasyon ang mga Sumerian na nagbigay-daan sa pag-usbong ng uring panlipunan. Mataas ang tingin sa mga pinunong hari, kasunod nito ang mga mangangalakal, artisano, at mga scribe, at sa huli ay mga magsasaka at alipin.
  13. 13. Mga Ambag ng Sumerian Isa sa mga ambag ng mga Sumerian ay ang sistema ng pagsulat na tinawag ba cuneiform kung saan naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahahalagang pangyayaring naganap.
  14. 14. Iba pang kontibusyon • Epic of Gilgamesh • Araro at mga kariton na may gulong • Palayok • Perang pilak • Lunar calendar • Decimal system
  15. 15. KABIHASNANG INDUS
  16. 16. KABIHASNANG INDUS Sa Timog Asya makikita ang lambak-ilog ng Indus at Ganges. Dito umusbong ang kabihasnang Indus.
  17. 17. Sistemang Pampulitika at Pang- ekonomiya Mohenjo-Daro at Harappa
  18. 18. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya May dalawang importanteng lungsod ang umusbong dito, ang Harappa at Mohenjo- Daro. Planado at organisado ang mga lungsod na ito na ipinakita sa mga lansangang nakadisensyo sa kuwadrado (grid-patterned) at pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan.
  19. 19. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya • Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihasnang Indus. • Pinamunuan ang kabihasnang ito ng mga haring pari. • Pagsasaka ang ikinabuhay ng mga tao dito. • Natuto rin silang makipag- kalakalan sa mga karatig lungsod.
  20. 20. Sistemang Panrelihiyon Sinasamba ng mga Dravidian ang maraming Diyos na sumisimbolo sa pwersa ng kalikasan.
  21. 21. Mga Ambag PICTOGRAM Ang mga Dravidian ay gumamit ng mga pictogram bilang sistema ng pagsulat, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung ano ang kahulugan ng mga ito.
  22. 22. KABIHASNANG INDUS Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihasnang Indus . May paliwanag ang iskolar dito. Ayon sa kanilang teorya : 1. Kalamidad 2. Pananakop Ngunit walalang matibay na ebidensyang naipakita sa mga paliwanag na ito.
  23. 23. KABIHASNANG SHANG
  24. 24. KABIHASNANG SHANG Ito ang kabihasnang nagsimula sa lambak ng Huang Ho sa China na tinawag ding Yellow River dahil pagkatapos ng pagbaha ang tubig nito ay nag-iiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito.
  25. 25. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya May mga pamayanan ng umusbong dito bago ang Shang. Ito ang kalinangan ng Yanshao (3000 BCE – 1500 BCE) at Lungshan (2500 BCE - 2000 BCE). Pagtatanim ang pangunahing gawain sa panahong ito.
  26. 26. Sistemang Pampulitika at Pang-ekonomiya Ang Lungshan ay naging transisyon tungo sa Kabihasnang Shang. May hinalang may naunang dinastiya na natatag dito, ang Xia subalit wala itong matibay na basehan ebidensyang arkeolohikal.
  27. 27. Mga Ambag Calligraphy ang sistema ng kanilang pagsulat na nagsilbing taga pag-isa sa mga Tsino. Gianamit na simbolo ng pagsulat ang mga oracle bone. ORACLE BONES CALLIGRAPHY
  28. 28. Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Alin sa mga sumusunod ang sumasaklaw sa kahulugan ng kabihasnan? A. Pamumuhay na nakagawian at pinaunlad ng maraming pangkat ng tao B. Pamumuhay na pinaunlad ng tao gamit ang bagong teknolohiya C. Pamumuhay na nakagawian bunga ng pagtira sa mga ilog at lamba D. Pamumuhay na nabago ng kapaligiran
  29. 29. 2. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pandaigdig? A. Sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform B. Ang pagkatuklas ng pottery wheel C. Mga seda at porcelana D. Pagkakatuklas ng paggamit ng decimal system
  30. 30. 3. Ano ang tawag sa templong dambana na itinatag ng mga Sumerian na kinilala nila bilang dambana ng kanilang diyos o diyosa? A. Great Wall of China B. Taj Mahal C. Ziggurat D. Hanging Garden
  31. 31. 4. Ito ang sistema ng pagsulat na ginagamit ng kabihasnang Shang. A. cuneiform B. pictograph C. calligraphy D. oracle bones
  32. 32. 5. Ito ang pinakamahalagang lungsod sa Kabihasnang Indus. A. Tigris at Euphrates B. Ur at Uruk C. Huang Ho at Yang tze D. Mohenjo-Daro at Harrapa
  33. 33. Sagot: 1.A 2.A 3.C 4.C 5.D
  34. 34. Takdang Aralin 1. Magsaliksik at lumikom ng mga datos mula sa aklat o internet tungkol sa kaisipang Asyano sa pagbuo ng Imperyo. 2. Paano nabuo ang imperyo batay sa mga pananaw, tradisyon at paniniwala na nagsilbing haligi ng kanilang pag unlad? Ipaliwanag.

  Editor's Notes

 • A
 • More Related Content

  Related Books

  Free with a 30 day trial from Scribd

  See all

  Related Audiobooks

  Free with a 30 day trial from Scribd

  See all

  ×