Advertisement

Společenská odpovědnost SW firem

Owner & visionary at SALAMANDR
Feb. 22, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Společenská odpovědnost SW firem

 1. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Spole enská odpov dnost (CSR)č ěSpole enská odpov dnost (CSR)č ě SW firemSW firem Když vyřešíme příčinu, tak vyřešíme i následky problému
 2. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Situace veSituace ve výrobních firmáchvýrobních firmách  Je naprosto normální, že výrobci hraček, automobilů, potravin, atd. jsou odpovědní za své výrobky  Tito výrobci musí velmi často hledat nové postupy v oblasti fyziky, chemie a dalších přírodních věd, aby našli řešení problému
 3. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Spole enskáčSpole enskáč odpov dnost firem (CSR)ěodpov dnost firem (CSR)ě  CSR (ang. Corporate Social Responsibility) je závazek firem chovat se v souladu s hodnotami a cíli naší společnosti  CSR se týká i dalších činností firmy, které mohou mít vliv na zákazníky a okolní svět
 4. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Compliance –Compliance – v souladu s pravidlyv souladu s pravidly  Compliance představuje zejména jednání společnosti a zaměstnanců v souladu s právními předpisy
 5. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Spole enská odpov dnost (CSR)č ěSpole enská odpov dnost (CSR)č ě SW firemSW firem  Kritika SW firem a pojmenování slabin nemá za cíl poškodit zájmy několika SW firem  Kritika a pojmenování problémů má za cíl vyvolat diskusi a ochránit miliardy uživatelů, dříve než budou umírat lidé po hackerském útoku
 6. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Spole enská odpov dnost (CSR)č ěSpole enská odpov dnost (CSR)č ě SW firemSW firem  Operační systém je základ každého počítače a mobilního telefonu  Operační systém se nachází v miliardách zařízení po celém světě  Kdo získá přístup do operačního systému ten má přístup ke všem programům v počítači nebo telefonu
 7. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a SW firmyCSR a SW firmy  Programování je exaktní obor, kde je možné vše jasně definovat, naprogramovat a otestovat  Při programování není nutné respektovat přírodní zákony  Chyba nebo zadní vrátka v programu nejsou výsledkem neznalosti přírodních zákonů  Chyba nebo zadní vrátka v programu JSOU výsledkem špatné práce analytiků a programátorů
 8. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Automobilky a SW firmyAutomobilky a SW firmy Pravidla a odpovědnost, které platí v oblasti výroby automobilů, tak v oblasti SW firem neplatí
 9. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Automobilky a SW firmyAutomobilky a SW firmy Pravidla a odpovědnost, která platí v oblasti výroby automobilů, v oblasti SW firem neplatí  Chyba v konstrukci automobilu se týká tisíců, maximálně milionů řidičů a cestujících  Chyba v operačním systému se týká všech lidí na planetě Zemi
 10. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Automobilky a SW firmyAutomobilky a SW firmy  Volkswagen (DieselGate)  Vědci a technici narazili na limity současného poznání v oblasti naftových motorů a spalování nafty  Manažeři prosadili neetické řešení Rozsah problému  Od roku 2015  Nehody: 0  Zasažená vozidla : cca 11 milionů
 11. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Automobilky a SW firmyAutomobilky a SW firmy  Takata (explodující airbagy)  Nebezpečí spočívalo v náhlé explozi airbagu  Objevují se zprávy, že vedení firmy o problémech vědělo Rozsah problému  Od roku 2013  Nehody: > 100  Zasažená vozidla : cca 53 milionů
 12. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Automobilky a SW firmyAutomobilky a SW firmy  Takata i Volkoswagen  Vyšetřování probíhají  Výrobci jsou odpovědní za TDI motory, resp airbagy  Nikdo nepochybuje o chybě výrobců
 13. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Svět IT  PR oddělení velkých SW firem prosadilo v průběhu minulých 15-20 let názor, že prý není možné operační systémy vytvořit lépe  Tento názor je základem všech současných problémů s počítačovými viry a hackerskými útoky Rozsah problému  Minimálně od roku 1989  Nehody a havárie: nezjištěno  Zasažená zařízení: několik miliard
 14. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Co člověk vymyslel může jiný člověk zdokonalit a vylepšit Tento to přístup je základem technického pokroku  Jednou ze základních chyb prostředí velkých SW firem je fakt, že se chovají, jako by v tomto oboru zdokonalování a kvalitní práce nebyly možné
 15. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě Paradoxy prostředí SW, především operačních systémů  Zakladatel a spolumajitel firmy Microsoft je Bill Gates, který je nejbohatším člověkem na světě  Slabiny ve Windows, ve výrobku firmy Microsoft jsou příčinou, která nutí uživatele vynakládat velké prostředky na řešení hackerských útoků a počítačových virů
 16. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě Paradoxy prostředí SW, především operačních systémů  Slabiny ve Windows, ve výrobku firmy Microsoft, jsou nejsnazší cestou do počítačů a serverů v domácnostech, firmách i na úřadech po celém světě  Slabiny ve Windows představuji pro uživatele dodatečné náklady (nákup antiviru, atd.)  Slabiny jsou často společné pro nejnovější verzi i pro staré verze (např. XP, Vista, 7)
 17. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Největší problémy v prostředí IT jsou již víc jak 15 let stále zranitelné počítačové programy.  Seznam nejzranitelnějším programů se za poslední roky nezměnil  Windows (Microsoft)  Adobe Flash Player (ADOBE)  JAVA (Oracle)  Prohlížeč Internet Explorer (Microsoft)  Android (Google/ Alphabet)
 18. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě Paradox IT oboru V pořadí 2. a 3. nejhodnotnější firmy na burze svým přístupem vytvořily podmínky pro rozvoj počítačových virů a hackerských útoků 1)Apple 2)Alphabet 3)Microsoft
 19. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz ŘEŠENÍŘEŠENÍ
 20. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Řešení existuje, stačí připustit fakt, že je možné programy, především operační systémy, dělat lépe  Pokud já neznám řešení, tak to neznamená, že řešení neexistuje  Tvorba počítačových programu je exaktní obor, ve kterém je možné vše jasně a jednoznačně popsat
 21. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Řešení existuje, stačí připustit fakt, že je možné programy navrhovat a vytvářet lépe  Pokud VW, Takata a další výrobci jsou odpovědní za své výrobky, tak musí být odpovědní i výrobci operačních systémů a dalších počítačových programů
 22. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Řešení existuje, stačí připustit fakt, že je možné programy navrhovat a vytvářet lépe  Pokud v USA dokázali za 8 let připravit a realizovat program Apollo, tak je absurdní, že jsme za 15 let nevyřešili tak pozemské problémy jako jsou chyby v operačních systémech a zadní vrátka v nich.
 23. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Řešení existuje, stačí připustit fakt, že je možné programy dělat lépe  Tlak na SW firmy a především tvůrce operačních systémů způsobí, že se výrazně omezí prostor pro počítačové viry a hackerské útoky  Tlak na SW firmy ušetří občanům, firmám i úřadům velké finanční částky za dodatečná (a často neúčinná) bezpečnostní opatření
 24. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Řešení existuje!! Stačí připustit fakt, že je možné programy dělat lépe  Tlak na SW firmy nastaví v tomto oboru pravidla odpovědnosti, které jsou běžné mezi výrobci automobilů, letadel nebo například potravin  Přijetí odpovědnosti ze strany SW firem vrátí do prostředí IT důvěru a to pomůže rozvoji celého oboru
 25. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Požadovat po SW firmách stejnou odpovědnost za jejich výrobky, jako po jiných firmách, je na první pohled velký úkol  Tato změna pomůže vyřešit většinu problémů s počítačovými viry a hackerskými útoky
 26. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz CSR a odpov dnost SW fireměCSR a odpov dnost SW firemě  Prvním krokem je přijmout fakt, že velké SW firmy musí být za své výrobky stejně odpovědné jako výrobci letadel, automobilů nebo potravin  Základní úroveň bezpečnosti nesmí být business, ale základní vlastnost každého SW
 27. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz D kuji za as, který jste v novaliě č ěD kuji za as, který jste v novaliě č ě této presentacitéto presentaci Zaujala Vás tato presentace? Řekněte o tom, prosím, svým kolegům a známým Autor : Jiří Nápravník, e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz, @NapravnikJiri
 28. e-mail napravnik.jiri@salamandr.cz Další informaceDalší informace Další informace jak vyřešit problémy s IT (kyber) bezpečností najdete například na serveru SlideShare. Presentace se jmenuje : – Je čas změnit základy Cyber Security
Advertisement