Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beat The Enemy

424 views

Published on

presentatie gebruikt door Wilbert bij MXMM op 24 mei.

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Beat The Enemy

  1. 1. Think strategic about live
  2. 2. Know your enemy  Wees nuchter en waakzaam, uw tegenstand de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. 1 Petrus 5:8  Wie is hij…  Een engel die zelf in het middelpunt van het universum wil staan; God wil zijn.  Hij haat God, hij haat Jezus, hij haat mensen
  3. 3. Know his stratetics  Zijn eerste doel is je te laten denken dat God niet goed is Gen. 3  Hij wil je aftrekken van een eenvoudige toewijding aan Jezus 2 Cor. 11:3  Hij wil Gods plan voor jou verhinderen  Hij wil je van God scheiden door je te laten zondigen Ef. 6:11  Als je zondigt kom je onder zijn invloed wordt hij jouw God
  4. 4. Frontal attack  Zonde brengt verontreiniging.  Seksualiteit buiten het huwelijk ○ Jezus spreekt over begeerte en lust  Occulte praktijken  Moord ○ Jezus noemt dit haat en onvergevingsgezindheid  Onteren van ouders, rebellie  Afgoderij; leugens over uzelf, God en anderen  Verontreiniging brengt boze geesten in uw leven; daarom heten ze ook onreine geesten
  5. 5. Surprise attack  Satan komt vaak op kousenvoeten je leven binnen. Hij is een sluipmoordenaar  Vervloekingen  De zonden van jouw voorgeslacht  Traumatische ervaringen  Heftige emotionele pijn  Onrecht  Schok of woede  Hij spreekt tot jouw gedachten
  6. 6. “Mind control”  Hij is de heerser over onze cultuur. Hij beheerst het denken van ongelovigen  Hij wil dat je God wantrouwt  Hij wil je laten denken dat je niks waard bent  Hij stimuleert iedere negatieve gedachte over anderen  Hij houdt je weg bij echt geestelijk leven  Hij boezemt je angst in
  7. 7. How to beat the enemy?  God houdt zoveel van je dat Jezus stierf aan het kruis toen jij bezig was te zondigen. God heeft lief. Rom. 5:8  Kijk eens naar de korte film op dit linkje  De Vader in de Hemel houdt van je, zelfs als je nu in zonde leeft.  Als je jouw zonden belijdt en Gods vergeving aanvaardt dan is er verlossing van de onreinheid en dus ook geen toegang meer voor de boze.
  8. 8. Beat the enemy • Onderwerp u aan God Jac. 4:7a • Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten Jac. 4:7b • Marcus 16 zegt: de gelovigen zullen… boze geesten uitdrijven • Spreek de boze aan, gebied hem te weg te gaan uit je leven in Jezus naam • Bid voor jezelf en voor anderen Beat the enemy!

×