Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Nieuw Subsidiereglement

809 views

Published on

Alles wat je moet weten over het nieuwe subsidiereglment voor de jeugd.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Nieuw Subsidiereglement

 1. 1. Stedelijk subsidiereglement voor de jeugd
 2. 2. inhoud <ul><li>Uitgangspunten </li></ul><ul><li>Afgelegde weg </li></ul><ul><li>Startende verenigingen </li></ul><ul><li>Verschillende werkvormen </li></ul><ul><li>Keuze erkenningsmoment </li></ul><ul><li>Aankopen groot materiaal </li></ul><ul><li>Infrastructuursubsidie </li></ul><ul><li>Projectsubsidie </li></ul><ul><li>Vormingssubsidie </li></ul><ul><li>Overgangsmaatregelen </li></ul>
 3. 3. Uitgangspunten <ul><li>Vereenvoudigen van het reglement </li></ul><ul><li>Minder administratie voor iedereen </li></ul><ul><ul><li>Minder aanvragen (integreren van vervoers- en kampsubsidie in de erkenning) </li></ul></ul><ul><li>Meer tijd voor ondersteuning (ondersteuningstrajecten) </li></ul><ul><li>Gelijkheidsprincipe </li></ul><ul><li>Grotere autonomie voor de verenigingen </li></ul><ul><li>Definitie van jeugdwerk is de basis : jeugdwerk = groepsgericht, voor en door jongeren, in de vrije tijd. </li></ul>
 4. 4. Afgelegde weg <ul><li>Besprekingen op werkgroep ondersteuning jeugdwerk </li></ul><ul><li>Cel jeugdwerkbeleid in actie </li></ul><ul><li>Ontwerp subsidiereglement </li></ul><ul><li>advies stedelijke jeugdraad </li></ul><ul><li>Definitieve versie : </li></ul><ul><ul><li>goedkeuring college : 21 augustus 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedkeuring gemeenteraad : 21 september 2009 </li></ul></ul>
 5. 5. Begrippen <ul><li>Jeugd : kinderen en jongeren van 6 tot 26 jaar </li></ul><ul><li>Jeugdwerk : </li></ul><ul><ul><li>groepsgerichte activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>voor en door kinderen en jongeren </li></ul></ul><ul><ul><li>in de vrije tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>onder educatieve begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>op basis van niet-commerciële doelen </li></ul></ul><ul><ul><li>deelname op vrijwillige basis </li></ul></ul>
 6. 6. Begrippen <ul><li>Gekwalificeerde begeleider : </li></ul><ul><ul><li>tot 26 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursus animator in het jeugdwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Of minstens 20 jaar en 3 jaar ervaring </li></ul></ul><ul><li>Ondersteuningstraject : (ot) </li></ul><ul><ul><li>Initiatief bij jeugddienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Samen met alle relevante partners </li></ul></ul><ul><ul><li>Afgebakend in de tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Op maat van de vereniging </li></ul></ul><ul><ul><li>Doel : voldoen aan de voorwaarden </li></ul></ul>
 7. 7. Begrippen <ul><li>Leden/gemiddeld aantal deelnemers : </li></ul><ul><ul><li>als voor de leden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk letsel op naam wordt afgesloten, wordt er gewerkt met leden. Anders : gemiddeld aantal deelnemers. </li></ul></ul>
 8. 8. Opbouw nieuw reglement <ul><li>Startende verenigingen </li></ul><ul><li>Subsidies aan “bestaande” verenigingen </li></ul><ul><ul><li>Erkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullende subsidies </li></ul></ul><ul><li>Subsidies aan individuen </li></ul><ul><ul><li>Projectsubsidies </li></ul></ul><ul><ul><li>Vorming </li></ul></ul>
 9. 9. Algemene erkenningsvoorwaarden <ul><li>Jeugdwerk </li></ul><ul><li>Privé initiatief </li></ul><ul><li>Minstens 1 jaar werking hebben gehad </li></ul><ul><li>Minstens 50 % van de leden komt uit Antwerpen (tussen 33 % en 50 % bewijzen dat je een Antwerpse vereniging bent) </li></ul><ul><li>Geen selectie of toelatingsproeven </li></ul><ul><li>Begeleiders zijn vrijwilligers ( + 16 jaar),minstens 50 % van de begeleiders is jonger dan 26 jaar (ot) </li></ul><ul><li>Hoofdverantwoordelijke is minstens 18 jaar </li></ul><ul><li>Indien vzw : AV en RvB minsten 50 % jonger dan 26 jaar (ot) </li></ul><ul><li>Verzekering BA </li></ul><ul><li>Minstens de Nederlandse taal gebruiken in de werking </li></ul>
 10. 10. Startende verenigingen <ul><li>Definitie : </li></ul><ul><ul><li>binnen de 11 maanden na de start van de activiteiten. </li></ul></ul><ul><li>Voldoen aan alle “algemene voorwaarden” behalve “minstens 1 jaar werking hebben”. </li></ul><ul><li>Werkingssubsidie : € 1000 + na 6 maanden € 500 bij positieve tussentijdse evaluatie. </li></ul><ul><li>Geen recht op infrastructuursubsidies en aankopen groot materiaal. </li></ul>
 11. 11. Bestaande jeugdverenigingen <ul><li>Verschillende werkvormen : </li></ul><ul><li>breed jeugdwerk </li></ul><ul><li>specifiek jeugdwerk </li></ul><ul><li>Jeugdhuizen en jeugdhuizen + </li></ul>
 12. 12. Breed jeugdwerk <ul><li>Definitie : </li></ul><ul><ul><li>Kinderen, tieners en jongeren (leeftijdscategorieën met doorgroeimodel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gevarieerd aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijna wekelijks aanbod </li></ul></ul>
 13. 13. Breed Jeugdwerk <ul><li>Voorwaarden : </li></ul><ul><ul><li>Minstens 3 leeftijdsgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 30 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 30 dagen jeugdwerkactiviteiten per leeftijdsgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteit duurt minstens 150 minuten </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider van 18 jaar of ouder per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 2 begeleiders per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider per 12 deelnemers (ot) </li></ul></ul>
 14. 14. Breed jeugdwerk <ul><li>Werkingssubsidie : </li></ul><ul><ul><li>Basisbedrag : € 750 </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 per lid </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 15 extra per gekwalificeerde begeleider </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 extra per persoon met een handicap </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 1500 indien 60 % mee op kamp met 4 overnachtingen (+ € 1000 per extra kamp) uitzondering 1 e kamp : % deelnemers </li></ul></ul><ul><li>Bedrag uitbetaald in 2 schijven </li></ul>
 15. 15. Specifiek jeugdwerk <ul><li>Definitie : jeugdwerk dat zich richt naar 1 thema, doelgroep of periode </li></ul>
 16. 16. Specifiek jeugdwerk <ul><li>Voorwaarden : </li></ul><ul><ul><li>Minstens 10 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 10 dagen jeugdwerkactiviteiten (per leeftijdsgroep) </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteit duurt minstens 90 minuten </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider van 18 jaar of ouder per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 2 begeleiders per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider per 12 deelnemers (ot) </li></ul></ul>
 17. 17. Specifiek jeugdwerk <ul><li>Werkingssubsidie : </li></ul><ul><ul><li>Basisbedrag afhankelijk van aantal dagen activiteit : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 – 20 dagen : 150 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>21 – 40 dagen : 300 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>41 – 60 dagen : 450 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>61 – 90 dagen : 600 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ 90 dagen : 750 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 per lid </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 15 extra per gekwalificeerde begeleider </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 extra per persoon met een handicap </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 1500 indien 60 % mee op kamp met 4 overnachtingen (+ € 1000 per extra kamp) uitzondering 1 e kamp : % deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrag uitbetaald in 2 schijven </li></ul></ul>
 18. 18. Jeugdhuizen <ul><li>Definitie : </li></ul><ul><ul><li>Functies : ontmoeten, activering en educatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelgroep 14 tot 26 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontmoetingsruimte die jongeren zelf kunnen inrichten en beheren </li></ul></ul><ul><ul><li>Werking en beleid worden voornamelijk door jongeren bepaald </li></ul></ul>
 19. 19. Jeugdhuizen <ul><li>Algemene voorwaarden : </li></ul><ul><ul><li>Ontmoetingsruimte minstens 10 maanden per werkingsjaar geopend (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 30 regelmatige bezoekers </li></ul></ul><ul><ul><li>minstens 2/3 van de medewerkers zijn jonger dan 26 jaar (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>In alle beleidsorganen / uitvoerende organen en of werkgroepen zijn jongeren, jonger dan 26 jaar vertegenwoordigd. (ot) </li></ul></ul>
 20. 20. Jeugdhuizen <ul><li>Voorwaarden per niveau : </li></ul><ul><ul><li>Niveau 1 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 1 dag per week open </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 6 uur per week (uren tussen 3 en 9 uur tellen niet mee) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 8 recreatieve activiteiten (max 2 fuiven) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vzw niet verplicht </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Jeugdhuizen <ul><li>Voorwaarden per niveau : </li></ul><ul><ul><li>Niveau 2 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 2 dagen per week open </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 8 uur per week (uren tussen 3 en 9 uur tellen niet mee) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 10 recreatieve activiteiten (max 3 fuiven en min 2 educatieve activiteiten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 2 vrijwilligers volgen samen minstens 20 uur externe kadervorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vzw verplicht </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Jeugdhuizen <ul><li>Voorwaarden per niveau : </li></ul><ul><ul><li>Niveau 3 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 2 dagen per week open </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 12 uur per week (uren tussen 3 en 9 uur tellen niet mee) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 15 recreatieve activiteiten (max 4 fuiven, min 4 educatieve activiteiten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 2 vrijwilligers volgen samen minstens 30 uur externe kadervorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vzw verplicht </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Jeugdhuizen <ul><li>Voorwaarden per niveau : </li></ul><ul><ul><li>Niveau 4 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 3 dagen per week open </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 12 uur per week (uren tussen 3 en 9 uur tellen niet mee) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 24 recreatieve activiteiten (max 5 fuiven, min 6 educatieve activiteiten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minstens 3 vrijwilligers volgen samen minstens 60 uur externe kadervorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vzw verplicht </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Jeugdhuizen <ul><li>Werkingssubsidie : </li></ul><ul><ul><li>Basisbedrag (alles in) afhankelijk van het niveau : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niveau 1 : 1500 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niveau 2 : 2000 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niveau 3 : 2625 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niveau 4 : 3500 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen kampsubsidie </li></ul></ul><ul><li>Bedrag uitbetaald in 2 schijven </li></ul>
 25. 25. Jeugdhuizen + <ul><li>Definitie : </li></ul><ul><ul><li>Erkenning als jeugdhuis </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra aanbod voor kinderen en/of tieners (maximum van 40 % van de werking) </li></ul></ul>
 26. 26. Jeugdhuizen + <ul><li>Voorwaarden : </li></ul><ul><ul><li>Minstens 10 leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 10 dagen jeugdwerkactiviteiten per leeftijdsgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteit duurt minstens 90 minuten </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider van 18 jaar of ouder per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 2 begeleiders per leeftijdsgroep (ot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minstens 1 begeleider per 12 deelnemers (ot) </li></ul></ul>
 27. 27. Jeugdhuizen + <ul><li>Werkingssubsidie : </li></ul><ul><ul><li>Basisbedrag afhankelijk van aantal dagen activiteit : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 – 20 dagen : 100 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>21 – 40 dagen : 200 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>41 – 60 dagen : 300 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>61 – 90 dagen : 400 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ 90 dagen : 500 euro </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 per lid </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 15 extra per gekwalificeerde begeleider </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 10 extra per persoon met een handicap </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 1500 indien 60 % mee op kamp met 4 overnachtingen (+ € 1000 per extra kamp) uitzondering 1 e kamp : % deelnemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrag uitbetaald in 2 schijven </li></ul></ul>
 28. 28. Subsidies aan verenigingen : aanvullende subsidies <ul><li>Aankopen en herstellingen groot materiaal : </li></ul><ul><ul><li>80 % van de aankoop 100 % bij brandblussers, branddekens, … </li></ul></ul><ul><ul><li>1 aanvraag / 3 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Max € 1200 </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet meer op voorhand aanvragen (advies kan) </li></ul></ul><ul><li>Infrastructuursubsidie : </li></ul><ul><ul><li>1 aanvraag per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>80 % van de kosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Max € 20 500 </li></ul></ul><ul><ul><li>prioriteitenlijst </li></ul></ul><ul><li>Vormingssubsidie voor verenigingen. </li></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsverhoging van het jeugdwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrag : Met stadswerker : € 250, Zonder stadswerker : € 500 </li></ul></ul>
 29. 29. Keuze erkenningsmoment <ul><li>Vrije keuze : </li></ul><ul><ul><li>Werking Januari – december </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkenningsaanvraag : tussen 01/01 en 01/03 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Werking september – augustus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkenningsaanvraag tussen 01/09 en 01/11 </li></ul></ul></ul>
 30. 30. Subsidies aan individuen : Projectsubsidie <ul><li>Maximum € 5000 </li></ul><ul><li>Wederkerende projecten : tot € 10 000 </li></ul><ul><li>Drempels in het jeugdwerk : tot € 25 000 </li></ul><ul><li>Talentenbeurzen/troef : tot € 25 000 </li></ul>
 31. 31. Subsidie aan individuen : Vormingssubsidie <ul><li>€ 150 per persoon per jaar </li></ul><ul><li>Leeftijdsgrens : tot 26 jaar (deelnemers instructor en hoofdinstructor in het jeugdwerk tot 30 jaar) </li></ul><ul><li>Voorschieten door jeugdvereniging kan </li></ul><ul><li>Uitbreiding lijst met relevante vormingen </li></ul>
 32. 32. Overgang <ul><li>Erkenning werking september – augustus : </li></ul><ul><ul><li>voor aanvraag 2009 : periode erkenningsaanvraag met 1 maand verlengd, tot eind november. </li></ul></ul><ul><li>Garantieregeling : </li></ul><ul><ul><li>1e jaar minstens 100 % en max 300 % (gem. van 2006, 2007 en 2008) </li></ul></ul>
 33. 33. Formulieren <ul><li>Aanvragen via formulierengenerator, bijlagen per mail, per post of via de districtsjeugddienst </li></ul><ul><li>Papieren versie = afdruk formulier uit de formulierengenerator </li></ul><ul><li>Vanaf februari 2010 aanvragen digitaal via dossieropvolgingssysteem </li></ul>
 34. 34. Info ? <ul><li>Voor alle teksten en linken naar fomulieren : www.jeugd.antwerpen.be </li></ul><ul><li>Voor alle vragen : </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Over de inhoud van het reglement : bij Christel of Dominique </li></ul></ul><ul><ul><li>Over de formulieren en aanvragen : Dominique </li></ul></ul><ul><ul><li>Over het dossieropvolgingssysteem (in de toekomst) : bij Sonja en Dominique. </li></ul></ul>

×