Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biznes plani-bazat-e-biznesit 3

6,907 views

Published on

 • Be the first to comment

Biznes plani-bazat-e-biznesit 3

 1. 1. UNIVERSITETI Ilirija (dega ne Pejë) BIZNES PLANI (Nga lënda BAZAT E BIZNESIT)Anëtarët e grupit:1.Adelina Kajtazi.2.Valbon Berisha.3.Vjosa Ahmeti. Mr.sc.Bashkim Nurboja Ass. Arta Selmanmusa
 2. 2. Prezantimi i ekipitAdelina Kajtazi ka experienc më tepër si shitëse, kjo më shumë ka aftësi bindësedhe kontaktë të mirë me konsumatorët, si dhe aftesi tjera kreative.Ndërsa Valboni dhe Vjosa kanë aftësi dhe eksperienc të merren me mallin nëpërgjithesi, importimin, exportin e tii, modelet, se qka përbush nevojat ekonsumatorëve si dhe kualitetin e tyre.Aftësia e këti është e duhur, sa i përket njohurisë teknike kemi njohuri të bollshme,që na nevojitet ta kryejm këtë punë, dhe ti përmbushim obligimet ndajkonsumatorëve.Ndërsa eksperience të themë ashtu nuk ësht edhe aç e madhe sa i nevojitet këtibiznesi, se ne ende jemi filllestar në këtë biznes, por besoj që në të ardhmën do tëavancohemi që të jemi të aftë ti përmbushim gjitha ato mangesit që kanë eksistuartekë ne si grup.Do të përballemi më shumë sprova dhe do te marrim mësim nga ato, dhe nga atandërmares te suksesshëm që ishin para neshë..
 3. 3. Formulimi i misionitIdeja dhe punimi i këtij biznes plani është në bashkëpunim në mesë të grupit. Ne sigrup kemi ardhur në përfundim të zgjedhim këtë ide për shitjen e disa nga paisjet etaknikës digjitale.Pas përfundimit të shumë konsultimeve në mesë veti erdhëm me këtë ide përhapjen e një biznes i cili mundë të jetë real dhe mundë të na nxjerrë përfitime, sidhe ersperiencë në fushën e këti biznesi.Ne si grupë punojmë në nji shitore ose të themë në nji kiosk të madhë ku bëjmëshitjen e teknikës digjitale ku hyn, Telefonat mobil, Video kamerat, Monitorat memadhësi të ndryshme, si dhe DVD-e etj.Ato impotrohen nga jasht si p,sh Hungaria, Suedia dhe BelgjikaNe kemi lidhje të ngusht me pronaret e këtyre firmave të cilët i prodhojnë, andajkemi edhe qmime të lira nga të tjerët konkurrent në treg.Duke ndjerë nevojen time fillimisht, dhe ambientit ku jetojë edhe konsumatorëvenë përgjithësi kemi vendos të bëjmë shitjen e këtyre teknikave, ngase tek ne janëshumë te përdorura dhe kërkohen në mas të madhe këto teknika e sidomos nga tërinjët.Kjo ishte qëllimi ynë kryesorë që na shtyu të merremi më këtë aktivitet si dhe anatjetër janë përfitimet përsonale.Ne kemi planifikuar dhe besojmë se mundë ti përballojmë edhe rreziqet të cilatmundë të paraqiten ndër kohë, po ne do të ballafaqohemi me ato derisa te arrijmqellimin tonë.Këto janë afësit tona për këtë llojë biznesi.
 4. 4. Hulumtimi i tregutDuke ndjerë nevojën time përsonale fillimisht, e pastaj duke qenë në kontakt mekonsumatorët kemi ardhur në përfundim të sjellim në tregë disa produkte të cilatdo ti përmbush nevojat e tyre.Ne një gjë e kemi vërejtur gjatë hulumtimit, ajo është se përveq llojeve tëndryshme të moshave, edhe kërkesa për këta artikujë është e lart apo mesme.Ne gjatë hulumtimit kemi realizuar synimet dhe objektivat ne treg. Pyetsori i përgatitur për këtë hulumtim1.Si quheni dhe sa vjeqar-e jeni ?2.Do të ishit të ineresuar për blerjen e ndo njërës prej këtyre produkteve digjitaleqë ne shesim.3.A dëshironi që në Aikon – EX të gjeni edhe produkte tjera PO - JO.4.çfar kualiteti dëshironi ta gjeni ?-Te lartë-Te mesëm5.çfar mëndoni për hapjen e këti dyqani i cili ofronë këtë lloj produkte, mos kenideshirë ti ndroni, dhe si kishin me qenë ato etj. Hulumtimi i industrisëKonkurenca në këtë drejtim mundë të jetë e madhe pasi që për mendimin timëjanë edhe disa vende tjera të cilat shesin të njejtat produkte sikurse ne porë meqmime më të larta, përparësia ynë ndaj tyre është mundësia që kemi ofruar ne porme produkte më të mira dhe qmime më të volitshme. Plani ynë është qëfurnizohemi jashtë vendit tonë, ndërsa produktet tjera brenda vendit do ti marrimato produkte që janë më sasi më të vogël. Ne do ti shikojmë edhe katalogjet tjerënëse mund të gjejmë qmime më të volitshme.
 5. 5. SWOT Analiza Përparësit DobësitNe kemi përparësi nga të tjerët në tregësepse gjendemi ne qendër të qytetit, vlerën Si dobësi kisha me cekë mungesë n emë të lartë të kualitetit, si dhe kemi eksperiencës, por do ta fitojmë eksperiencënshenjën dalluese. duke mësuar nga biznismenët e suksesshëm. Mundësit RreziqetSi mundësi tekë ne janë edhe qmimet e Rrezik kishë me qenë vetë konkurrenca nevolitshme si dhe nëse konsumatori tregë se ndoshta dikush në të ardhmën do të viposedon garancion për produktinë ne e me diqka më të mir dhe me qmime me tendrojmë me një të re, si dhe marketingun volitshme se ne.elektronik.
 6. 6. Analiza e konsumatorëve50%45%40%35% Prej moshës 1930% deri në 35 vjet Prej moshës 3525% deri në 50 vjet20% Prej moshes 5015% e tutje10% Të huajtë5%0% 19-35 35-50 50.. Të tjer
 7. 7. Çmimi dhe bruto profiti- Telefonat mobil: prejë 560€ deri në 25€.- Video kamerat: prejë 600€ deri në 100€.- DVD recorder: prejë 275€ deri në 40€.- Monitora prej 12inç deri ne 40inç: prejë 1400€ deri në195€.- Si dhe paisje tjera siç janë CD-të, USB-të: prej 10€ e mëposhtë. Kosto e prodhimit të një njësie- P,sh tekë telefonat mobil kosto e prodhimit silet diku50€ ose 40€ më lirë se çmimet të cilat ne i mbajm.- P,sh tekë video kamerat kosto e prodhimit sillet diku 20€ose 25€ më lire se çmimet të cilat ne i mbajm.- P,sh tekë monitorat në përgjithësi çmimi i kostos silletdiku rrethë 70€ deri në 100€.- Si dhe tek paisjet tjera më të imta kosto e prodhimitështë simbolike diku 1.50€ deri ne 2.70€ për produkt. Bruto profiti për një njësi- P,sh tekë telefonat mobil bruto profiti nuk kalon mbi 20€eventualisht 25€.- P,sh tekë video kamerat bruto profiti është 10€ ose 15€maksimumi.- Tekë monitorat bruto profiti për njësi është 50€ ose 65€.- Si dhe tekë paisjet tjera bruto profiti është 1€ deri në1.70€.
 8. 8. Logo dhe SlloganiPËRVOJ - CILËSI – GARANCIÇDO GJË PËR JU !GJITHMONË PRAN JUSH
 9. 9. Qëllimet/ E ArdhmjaDëshira jonë është se nëse është e nevojshme dhe kemi mundësi financiareqë ky llojë biznesi të shtrihet edhe më shumë, domethënë mbijetesa dhefitimi të jenë ashtu siç ne deshirojmë dhe planifikojmë.Ne parashikojm aspiratat tona dhe të jemi të aftë për të menaxhuaraktivitetin tonë biznesor. Qëllimet afat shkurtëra - Zhvillimi I veprimtaris sonë biznesore gjatë vitit. - Neto perfitimi për 6 muajtë e par të bëhet diku 6000€. - Në fund të vitit të pare investim në këtë biznes në forma të ndryshme për ta bërë më fitimprurës p, sh mund të përdorim paisje që janë të pelqyera nga konsumatorët sidomos nga ata të rinjët dhe të rejat. Qëllimet afat gjata - Zgjërimi i biznesit. - Neto fitimi për 2 vite diku 16000€. - Ndarja e Neto përfitimit për blerjen e nevojave tjera se çka duhet dhe çka ka nevoj biznesi ynë, apo për shpenzimet përsonale. Qëllimet përsonale - Krijimi i një biznesi tjetër privat. - Të jemi te aftë në profesion dhe ti ndihmojmë të tjerët për të menaxhuar një aktivitet biznesor. - Mbarimi I fakulltetit dhe vazhdimi i studimeve master.
 10. 10. MarketinguShumë ndërmarje të vogla apo të mëdha suksesin e tyre e kan arritur në përmjetMarketingut.Me anë të Marketingut ndërmarjet i njohin më mirë nevojat e konsumatorëve përtë zhilluar produkte ose shërbime që do të preferohen nga konsumatorët..Ndërmarjet e orientuara sipas parimeve të marketingut niset nga nevoja eksistuesedhe të mundëshme të konsumatoreve në mënyrë që duke zhvilluar produkt adekuatdhe aktivitete të marketingut është që të thjeshtësojë raportin midis produktit dhekonsumatorit deri në atë masë që produkti vetë të shesë vetën.Marketingu i suksesshëm e bënë produktin e ndërmarjes të parapelqyer ngakonsumatori në përpjekje minimale te promocionit (nxitjes se shitjes).Ndërmarja jonë Aikon-EX menyrën e marketingut e ka zgjedhur që ta bëjë me anësllajteve të internetit.Aryeja: sepse kohët e fundit është më i përdorëshëm nga të gjitha moshat, si dheme shpenzime më të vogla, ku aty ceken qmimet e produktit, kualiteti i tij,prodhuesi si dhe garancioni për të, dhe në fund edhe çmimi.Është e sigurt se mendimet e reja hapin mundësi të reja për aktivitet e promocionit,jo vetëm gjatë zgjidhjes se kombinimit të mëndimeve që do të përdorën, por nemënyrë se si do të bohët sherbimi i porosisë reklamuese.Metoda tjetër të cilën ne e përdorim si metodë merketingu janë edhe visit kartelattë cilat çdo konsumator që vi tek ne të blejë produkt, ne ja japin vizit kartelën, kuaty janë të cekura informata shtes për produktet tona, pastaj nr i tel etj..

×