Pwp secundaria singuerlin 1-2

505 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pwp secundaria singuerlin 1-2

 1. 1. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA COL·LEGI SINGUERLIN CURS 2011 - 2012
 2. 2. L’educació secundària obligatòria dins del sistema educatiu
 3. 3. Característiques de la Secundària <ul><li>De caràcter obligatori (12 i 16 anys) </li></ul><ul><li>Comprèn 4 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>Organitzat en diferents matèries (obligatòries). Oportunitat d’estudiar allò que més atrau a l’alumne (optatives i complementàries). </li></ul><ul><li>El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. </li></ul>Objectiu interdisciplinari
 4. 4. Característiques de la Secundària: <ul><li>Autonomia i responsabilitat </li></ul><ul><li>Formació en valors : esperit de superació, voluntat, respecte, solidaritat... </li></ul><ul><li>Puntualitat </li></ul><ul><li>Entrades i sortides </li></ul><ul><li>Reutilització de llibres </li></ul><ul><li>Sortides culturals : </li></ul><ul><li>-1r trimestre: Arxiu Joan Maragall (tots els cursos). </li></ul><ul><li>- 2n trimestre: Auditori de Barcelona </li></ul>
 5. 5. <ul><li>- un desenvolupament personal sòlid </li></ul><ul><li>l’adquisició d’ habilitats i de competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul,... </li></ul><ul><li>resoldre problemes de la vida quotidiana . </li></ul><ul><li>l'autonomia personal , la corresponsabilitat i la interdependència personal </li></ul>L’ESO HA DE PERMETRE...
 6. 6. Presentació de tutors i professors: <ul><li>Llengua Catalana: Anna Colell (Cap d’Estudis / Tutora 1r ESO) i Verónica Riesgo </li></ul><ul><li>Llengua Castellana: Bea Campreciós </li></ul><ul><li>Llengua Anglesa: Marta Tarroja </li></ul><ul><li>Matemàtiques: Albert Ceña (Tutor de 3r d’ESO) </li></ul><ul><li>Tecnologia: Albert Ceña </li></ul><ul><li>C. Socials: Alba Garcia (Tutora de 4t d´ESO) i Anna Colell </li></ul>
 7. 7. Presentació de tutors i professors: <ul><li>C. Naturals: Rosa de los Inocentes </li></ul><ul><li>Educació Física: Jose Luis Barcia (Tutor 2n d’ESO) </li></ul><ul><li>Visual i Plàstica: Roxana Biglia </li></ul><ul><li>Música: Judit Padilla </li></ul><ul><li>Religió: Judit Padilla </li></ul>
 8. 8. Estructura dels cursos <ul><li>Primer d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la naturalesa 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Música 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries Optatives 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>(Expressió teatral i Expressió plàstica) </li></ul></ul>+ Treball de Síntesi (1h) + Complementàries (5h): Tècniques d’estudi Naturals en anglès Musical Biblioteca Taller d’expressió
 9. 9. Estructura dels cursos <ul><li>Segon d’ESO </li></ul><ul><ul><li>Llengua Catalana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Castellana i literatura 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua Estrangera 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències de la naturalesa 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciències Socials, Geografia i Història 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Física 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Plàstica 3h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia 2h </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoria 1h </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries Optatives 3h </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audicions musicals, Ceràmica, Esports </li></ul></ul></ul>+ Treball de Síntesi (1h) +Complementàries (5h) Naturals en anglès Biblioteca Musical Taller d´expressió Tècniques d’estudi
 10. 10. NORMATIVA <ul><li>Aplicació del Reglament de Règim Intern (Decàleg de disciplina): </li></ul><ul><li>Absències: s’han d’avisar prèviament. </li></ul><ul><li>Indumentària: pírcings, arracades nens, roba d’esport, ...) </li></ul><ul><li>Tracte: Professor/a, Srta </li></ul><ul><li>Respecte i diàleg </li></ul><ul><li>L’assistència a les sortides és obligatòria </li></ul>
 11. 11. SISTEMA D’AVALUACIÓ A L’ESO <ul><li>Com? </li></ul><ul><li>Contínua: inicial, formativa i sumativa per cursos i trimestrals </li></ul><ul><li>Promoció – Repetició: </li></ul><ul><li>-Promoció per curs no per cicle </li></ul><ul><li>- Es tindrà en compte les notes globals de cada àrea (comunes, optatives, treball de síntesi) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>- Aprovar totes les àrees per promocionar </li></ul><ul><li>- Proves de suficiència (objectius mínims que marca el Projecte curricular) al mes de Juny després d’acabar el curs pels alumnes amb alguna àrea suspesa. </li></ul><ul><li>- La Junta d’Avaluació decidirà, la promoció d’un alumne amb dues àrees suspeses sempre que no siguin instrumentals. </li></ul>
 13. 13. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de l'alumne/a. En especial, l’assoliment d'un bon nivelld’expressió i comprensió orals, d’expressió escrita i de comprensió lectora, d’habilitat smatemàtiques bàsiques i d'autonomia en l'aprenentatge. Així mateix, la consolidació d'un hàbit de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text. </li></ul><ul><li>El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. </li></ul>
 14. 14. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>La importància de l'aprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixen les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d'acord amb el Marc europeu comú de referència. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de l'educació primària. </li></ul><ul><li>La identificació precoç dels trastorns de l’aprenentatge, de la comunicació i el llenguatge i de la conducta, i la seva adequada atenció metodològica i personalitzada. </li></ul><ul><li>L'ús de les TIC i dels recursos digitals ha d’afavorir la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a l'atenció a les necessitats educatives específiques i a la diversitat dels alumnes. </li></ul>
 15. 15. OBJECTIUS PEDAGÒGICS: <ul><li>Consolidació d’hàbits d’esforç d’estudi i disciplina </li></ul><ul><li>Desenvolupar la iniciativa personal </li></ul><ul><li>L’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>L’acció tutorial </li></ul>
 16. 16. OBJECTIUS PEDAGÒGICS <ul><li>Les avaluacions censals de competències bàsiques de 6è d'educació primària i de 4t d'educació secundària obligatòria aportaran dades significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre cada alumne en particular i sobre cada centre educatiu. </li></ul><ul><li>L'atenció específica als alumnes amb altes capacitats, perquè puguin, dins del marc curricular establert, desenvolupar al màxim el seu talent, en benefici d’ells mateixos i dels seus companys. </li></ul>
 17. 17. Continuïtat del Projecte 1x1 <ul><li>Pissarres digitals interactives </li></ul><ul><li>Ordinadors portàtils pels alumnes </li></ul><ul><li>Connexions a la xarxa elèctrica </li></ul><ul><li>Majors recursos i intervenció de les noves tecnologies a l’aula </li></ul>
 18. 18. Canvi en l´organització: <ul><li>Establir una normativa </li></ul><ul><li>Canvi en la metodologia: </li></ul><ul><ul><li>Resolució d’activitats col·lectives </li></ul></ul><ul><ul><li>Es potencia el treball en grup </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Exposició de power points </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Webquest </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participació a blogs i fòrums </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: s’afegeix la informació de les activitats virtuals, les participacions als fòrums i debats, seguiment dels blogs de l’alumnat etc. </li></ul></ul>
 19. 19. Què ens permet? <ul><ul><ul><li>La introducció d’un recurs molt vistós i engrescador. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proporciona major dinamisme en alguns continguts. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potencia les competències digitals així com la resta de competències bàsiques. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Permet l’accés a una quantitat d’informació enorme a la qual abans no s’hi accedia amb tanta facilitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alta implicació per part del professorat. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Potenciar i promocionar l’anglès: <ul><li>Hores de dedicació: </li></ul><ul><li>- Matèries comunes ( només es parlarà en anglès). </li></ul><ul><li>- Matèries complementàries (Science in English). </li></ul><ul><li>Preparació d’exàmens oficials (extraescolars). </li></ul>
 21. 21. 3. Atenció a la Diversitat <ul><li>Existència de Desdoblaments / Reforços </li></ul><ul><ul><li>Atenció setmanal en les àrees de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CATALANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LLENGUA CASTELLANA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MATEMÀTIQUES </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NATURALS </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Reforços Individualitzats </li></ul><ul><ul><li>Atenció individualitzada a aquells alumnes amb dificultats educatives </li></ul></ul><ul><li>Servei Psicopedagògic del Centre </li></ul>
 22. 22. L´Acció tutorial <ul><li>Orientació escolar </li></ul><ul><li>Desenvolupament personal </li></ul><ul><li>Orientació académica i professional </li></ul><ul><li>Convivència i participació </li></ul>
 23. 23. Assoliment per part de l’alumnat de: <ul><li>Bon nivell de comprensió i d’expressió oral i escrita. </li></ul><ul><li>Agilitat en l’ús d´estratègies i instruments de càlcul </li></ul><ul><li>L’ús d’estratègies en la resolució de problemes </li></ul><ul><li>Autonomia en l’aprenentatge </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Desenvolupar i consolidar </li></ul><ul><li>hàbits d’esforç, d’estudi </li></ul><ul><li>i de disciplina. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Desenvolupar l’esperit emprenedor, la creativitat, la participació, la iniciativa personal, la confiança en un mateix, la responsabilitat. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>COL·LEGI SINGUERLÍN </li></ul><ul><li>www.singuerlin.cat </li></ul>

×