Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Kim Putters directeur SCP

172 views

Published on

25 januari 2018
Bijeenkomst Levendige dorpen van Aa tot hunZe
gemeente Aa en Hunze

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Kim Putters directeur SCP

 1. 1. Meedoen in het dorp! Kim Putters Sociaal en Cultureel Planbureau 25 januari 2018
 2. 2. Even voorstellen: wat is het SCP? • Onafhankelijk onderzoeksinstituut voor beleid • Missie: we onderzoeken het leven van burgers om daarmee bij te dragen aan een goed geïnformeerd overheidsbeleid en een betere samenleving • Ongeveer 80 medewerkers, voornamelijk onderzoekers • Ongeveer 40-45 onderzoeksrapporten per jaar • Eén van drie planbureaus: andere twee zijn CPB en PBL Sociaal en Cultureel Planbureau 2
 3. 3. 1. Sociale staat van Nederland
 4. 4. Hoe gaat het met de bevolking van Nederland? Gemiddeld gaat het nu vaak veel beter dan in 1990, maar niet met iedereen, en we zien ook risico’s en bedreigingen. Sociaal en Cultureel Planbureau 4
 5. 5. Met wie gaat het goed, met wie niet? Hoog totaal hulpbronnen Laag totaal hulpbronnen 29% 71% 1. Gevestigde bovenlaag 2. Jonge kansrijken 3. Werkende middengroep 4. Comfortabel gepensioneerden 5. Onzekere werkenden 6. Achterblijvers (precariaat) Sociaal en Cultureel Planbureau 5
 6. 6. 2. Trends en ontwikkelingen
 7. 7. 1. Megatrend: vergrijzing Aantallen ouderen tot 2060 (in miljoenen) Bron: CBS 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020* 2030* 2040* 2050* 2060* > 85 jaar 75-84 jaar 65-74 jaar Sociaal en Cultureel Planbureau 7
 8. 8. 2. Meer informele hulp – maar er is een grens Mantelzorg Allen 4 miljoen > 8 uur en > 3 maanden 1,1 miljoen Vrijwilligers in zorg Enquêtes 1,5 miljoen Registraties 450.000 8 Sociaal en Cultureel Planbureau
 9. 9. Wie geven er hoeveel informele hulp? Het geven van mantelzorg naar leeftijd (%) 4 7 8 7 6 24 35 24 12 27 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar ≥ 75 jaar totaal ≤ 8 uur > 8 uur Sociaal en Cultureel Planbureau 9
 10. 10. Gaan we nog meer voor elkaar zorgen? (Oldest old support ratio) Sociaal en Cultureel Planbureau 10
 11. 11. 3. Deelname arbeidsbeperkten blijft achter Arbeidsdeelname • Zonder arbeidshandicap: ca. 80% • Met arbeidshandicap (niet arbeidsongeschikt): ca. 45% (gedaald in 10 jaar tijd met ca. 15%). Waar werken mensen met arbeidsbeperkingen? • Jongeren werken vooral bij reguliere werkgevers. • Ouderen werken vaker bij beschermde omgeving WSW bedrijven. • Banenafspraken zijn nog `werk in uitvoering’. 11 Sociaal en Cultureel Planbureau
 12. 12. 4. Verhouding stad en platteland verandert Sociaal en Cultureel Planbureau 12
 13. 13. Vergrijzing aan de ‘randen’ Bron: PBL/CBS Sociaal en Cultureel Planbureau 13
 14. 14. Intermezzo: gaat het de goede kant op met de dorpen? Sociaal en Cultureel Planbureau 14
 15. 15. 5. Complexiteit samenleving neemt toe Oorzaken: • Ingewikkelde regelgeving voorzieningen • Overvloed aan informatie • Minder eenvoudig werk; meer flexibilisering • Minder structuur en hogere eisen in onderwijs • Minder acceptatie afwijkend gedrag • Gezondheids- en schoonheidsideaal in onze samenleving (stigma)  Steeds meer: scheidslijn tussen cans en cannots. 15 Sociaal en Cultureel Planbureau
 16. 16. Gevolg (onder meer): andere ideeën over democratie Stelling ‘Burgers moeten meer meebeslissen in een directe democratie’. Eens: 18% van de hoger opgeleiden 70% van de lager opgeleiden 55% van de gehele bevolking Sociaal en Cultureel Planbureau 16
 17. 17. 3. Op welke wijze voelen dorpsbewoners zich betrokken?
 18. 18. • Traditioneel gebonden (14%) • Sociaal gebonden (9%) • Sociale rustzoekers (25%) • Goede bekenden (17%) • Rustzoekers (24%) • Ongebonden bewoners (9%) • Rustmijders (2%) Sociaal en Cultureel Planbureau 18
 19. 19. Ongebonden (9%) Rustzoekers (24%) Rust- mijders (2%) Goede buren (17%) Sociale rustzoekers (25%) Sociaal gebonden (9%) Traditioneel (14%) Landschappelijke binding Sociale binding Sociaal en Cultureel Planbureau 19
 20. 20. Ongebonden (9%) Rustzoekers (24%) Rust- mijders (2%) Goede buren (17%) Sociale rustzoekers (25%) Sociaal gebonden (9%) Traditioneel (14%) ‘Alles. Ik ben hier geboren en zal hier ook wel sterven’ (man, 72 jaar) ‘Plaats waar ik ben opgegroeid en waar een groot deel van mijn sociale leven zich afspeelt’ (vrouw, 18 jaar) Sociaal en Cultureel Planbureau 20
 21. 21. Ongebonden (9%) Rustzoekers (24%) Rust- mijders (2%) Goede buren (17%) Sociale rustzoekers (25%) Sociaal gebonden (9%) Traditioneel (14%) ‘Mijn kinderen zitten er op school en het is makkelijk voor een boodschapje’ (vrouw, 44 jaar) ‘Ik vind het dorp gezellig, de meeste mensen ken je van gezicht’ (vrouw, 54 jaar) Sociaal en Cultureel Planbureau 21
 22. 22. Ongebonden (9%) Rustzoekers (24%) Rust- mijders (2%) Goede buren (17%) Sociale rustzoekers (25%) Sociaal gebonden (9%) Traditioneel (14%) ‘Lucht, licht, ruimte, natuur, schoonheid en (soms) stilte’ (vrouw, 64 jaar) ‘Weinig meer, de omgeving is prachtig. Ik heb een scootmobiel en geniet daarvan, maar de buren zijn ingekomen en tonen weinig of geen interesse’ (vrouw, 83 jaar) ‘Niet veel, wij zijn 50+ en hebben dus geen kinderen intern’ (vrouw, 53 jaar) ‘Vooral veel contacten met naastgelegen stad’ (man, 90 jaar) ‘Ik vind dit dorp gezellig, maar ik prefereer de stad’ (vrouw, 17 jaar) Sociaal en Cultureel Planbureau 22
 23. 23. 4. Participatie in het dorp: wat doen dorpsbewoners voor de gemeenschap?
 24. 24. Draagvlak voor bewonersinzet in alle groepen 0 20 40 60 80 100 Traditioneel gebonden Sociaal gebonden Sociale rustzoekers Goede buren Rustzoekers Ongebonden Rustmijders Bewonersinzet Dorpsraad Sociaal en Cultureel Planbureau 24
 25. 25. Sociaal en Cultureel Planbureau 25
 26. 26. Sociaal en Cultureel Planbureau 26
 27. 27. Uitdagingen komende gemeenteraadsperiode 1. Hoge kwaliteit van leven, maar ook hardnekkige scheidslijnen. 2. Traditioneel gebonden bewoners in krimpgebieden kwetsbaar voor ‘verplicht’-vrijwilligerswerk (geen keuze). 3. Meeste sociale cohesie in kleinste dorpen, maar meest kwetsbare mensen hebben de kleinste netwerken. 4. Samenhang voorzieningen tussen stad en platteland steeds belangrijker. 5. Nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap nodig. Sociaal en Cultureel Planbureau 27
 28. 28. Dank voor uw aandacht!

×