Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie dorpsregisseur Hollandscheveld

Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie dorpsregisseur Hollandscheveld

 1. 1. Kracht van Hollandscheveld De anholder wint? Jacomijn de Jong Dorpsregisseur
 2. 2. Vereniging Hollandscheveld 2012 Formele en informele zorg Zorg en welzijn Minder overheid Kracht van uit de samenleving 4400 inwonersDorpsbudget
 3. 3. Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt 2014 750 leden 120 vrijwilligers WMO voorzieningen • Klussen in en om huis • Vervoer • Contactpersoon • Tuinonderhoud • Wandelen, fietsen • Voorlezen • Boodschappen doen • Administratie • Computer Wlz en Zorgverzekerings wet dorpsbudget
 4. 4. Analyse interne zaken sterktes zwaktes • Ontstaan vanuit de burgers, groot draagvlak • Kleinschalig waardoor korte lijnen • Dorpsregisseur heeft een “gezicht” in het dorp • Dorpsregisseur “ogen en oren” in het dorp • Saamhorigheid • Inzet van vrijwilligers • Klant en zijn hulpvraag is leidend ipv proces • Snel en slagvaardig afhandelen van meldingen / aanvragen en snel in kunnen zetten / leveren van zorg en hulpmiddelen • Continuïteit : geen vervangende dorpsregisseur bij ziekte, vakantie • Kennisniveau van vrijwilliger • Geen integraal pakket door structuur van juridische en financiële schotten • Te weinig beroep hoeven doen op vrijwilligers kan betrokkenheid doen afnemen • Angst voor waarborging van privacy • ICT: printer / registratiesysteem
 5. 5. Externe ontwikkelingen kansen bedreigingen • Bereidheid tot samenwerken tussen zorgprofessionals, welzijnsorganisaties en vrijwilligers, voorkomen van versnippering van zorg • Uitwisseling van kennis en kunde met zorgprofessionals • Project Waardigheid en Trots, woonzorgcentrum Beatrix • Vergroten van “samenredzaamheid” • Verschil in visie bij samenwerking met diverse zorgorganisaties • Commerciële belangen zorgaanbieders • Onzekerheid over de inrichting van de Wmo op de lange termijn • Afhankelijkheid van de lokale politiek
 6. 6. Project Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor ouderen  ● samenwerking met zorgcentrum Beatrix : verbinding informele en formele zorg: zowel intramuraal als extramuraal ● eigenaarschap van de zorg (de zorg moet weer van ons allen worden en niet alleen van mantelzorgers en professionals)  ● domein overstijgende bekostiging: vermindering van regeldruk  ● indicatie voor WMO / WLZ / Zorgverzekerings Wet : 1 aanspreekpunt  ● intensieve samenwerking met wijkverpleegkundige van Hollandscheveld: in eerste instantie van NNCZ, later ook van andere zorgaanbieders
 7. 7. Project Heel Hollandscheveld Telt  ● 5 Wijkgerichte bijeenkomsten  ● gesprek over : het welbevinden van de inwoners : wat gaat er goed, waar liggen eventuele behoeftes en wat kan de coöperatie hierin betekenen  ● Individuele gesprekken met vrijwilliger : vragen geënt op vragenlijst van Pythia (gezondheid, sociale activiteiten, leefbaarheid, woonomgeving)  ● zomer 2017 : samenvatting gesprekken en aanbevelingen.
 8. 8. Wmo aanvragen 2016 56 73 15 20 10 27 1 47 67 11 15 8 22 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 thuishulp begeleiding vervoer rolstoel scootmobiel woning respijtzorg Aanvraag Totaal: 202 toekenning: totaal: 171
 9. 9. Inzet vrijwilligers oktober 2015 – april 2017: totaal 147 14 55 31 32 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 KLUSSEN IN EN OM HUIS VERVOER BEZOEK - WANDELEN TUINONDERHOUD COMPUTER BOODSCHAPPEN OPPASSEN
 10. 10. Hollandscheveld Een prachtig dorp waar de Anholder Wint !

×