Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PowerPointPresentatie Dorpen van Aa tot hunZe 19 april 2017

192 views

Published on

Bijeenkomst ‘Van geld voor een idee tot hulp bij het schrijven van een plan’
19 april 2017
Dorpscentrum café Homan Eext

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PowerPointPresentatie Dorpen van Aa tot hunZe 19 april 2017

 1. 1. Een vraag vooraf
 2. 2. Mentimeter inlog
 3. 3. Waarom bent u hier en niet thuis op de bank of in uw tuin?
 4. 4. Wethouder Henk Heijerman
 5. 5. De projectgroep
 6. 6. Programma • Pitches fondsen • Koffie/thee • Tweede ronde: carrousel • Afsluiting • Netwerken & vragen stellen
 7. 7. Oranjefonds
 8. 8. Carolien Brugman Projectadviseur
 9. 9. Oranje Fonds Algemeen Film: https://youtu.be/Qzt1Pvc9KJs
 10. 10. Wie? Organisaties met een sociaal-maatschappelijke doelstelling: Stichting Vereniging Buurtcomité/buurtinitiatief: kleine initiatieven voor een kleine(re) bijdrage
 11. 11. Wanneer?  Start  Doorontwikkeling  Niet: exploitatie, reguliere activiteiten
 12. 12. Waarvoor? Bijvoorbeeld:  Ontmoetingsruimtes: beter benutten, soms ook onderhoud  Buurtmoestuinen  Initiatieven ten aanzien van informele zorg: logeerhuizen, respijtzorg  Maatjesprojecten / mentoringprojecten  Armoedebestrijding  Participatie vluchtelingen
 13. 13. Waar letten we op? Sociaal-maatschappelijke aanleiding Aantoonbare behoefte en draagvlak, inclusief cofinanciering Overwegend vrijwillige inzet
 14. 14. Aanvraag doen? Quickscan Mijn Oranje Fonds: kies het juiste aanvraagformulier Onduidelijkheden: BELLEN! www.oranjefonds.nl Nieuwsbrief Facebook
 15. 15. Oranjefonds
 16. 16. Rabofonds
 17. 17. Rabobank Assen en Noord-Drenthe Lammy Kobes Rabofonds
 18. 18. 20 Werkwijze van onze coöperatie 1 miljoen euro in ons werkgebied in 2016
 19. 19. Per jaar: Sponsoring € 250.000 Coöperatief dividend € 750.000 21 Verdeling Coöperatief dividend: Rabobank Foundation (landelijk) : € 100.000 Rabobank Clubkas Campagne (lokaal): € 100.000 Marktteams van de bank (lokaal 4) : € 100.000 Rabofonds (lokaal) : € 450.000 Totaal : € 750.000
 20. 20. 22 Werkwijze van ons Rabofonds €
 21. 21. 23 •Waar staat het Rabofonds voor? Voor initiatieven die gericht zijn op het versterken van het maatschappelijke, economische sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap. •Hoe vaak kun je aanvragen? 4 keer per jaar en je mag ieder jaar een verzoek doen! (1 maart/1 juni/1 september/1 december) •Wat kan je maximaal aanvragen? Kan tot maximaal € 25.000
 22. 22. Voorwaarden o.a. 24 • De organisatie heeft minimaal 6 maanden een rekening bij de bank • De organisatie is een vereniging of stichting. • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. • Het project is binnen 12 maanden afgerond. • Het project is financieel haalbaar.
 23. 23. Wij doneren niet aan (bijv.): 25 •Reünies, jubileumfeest en uitstapjes. •Milieuonvriendelijke en risicovolle sporten. •Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding. •Politieke of religieuze activiteiten. •Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij. •Projecten die al gerealiseerd zijn. •Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen. Exacte voorwaarden staan op onze website!
 24. 24. Wat gaat jullie helpen? 26 • Goed projectplan. • Begroting (uitgebreid eventueel met offertes). • Meerdere geldverstrekkers. • Verbinden van meerdere partijen. • Draagvlak voor het project. • Zelfredzaamheid van de instantie bij het project.
 25. 25. Tot slot 27 Meer informatie is te verkrijgen via: www.rabobank.nl/assen-nd Succes met jullie projecten en zijn er vragen stel ze gerust straks!
 26. 26. Rabofonds
 27. 27. Crowdfunding
 28. 28. 19 april 2017 Burgerinitiatieven, verdienmodellen en fondsen
 29. 29. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut Van BBQ, buurtbankje en begraafplaats tot buurtsuper, buurthuis, beheer openbare ruimte Burgerkracht in vele vormen
 30. 30. Verdienmodellen / verdienmodelsessie • Wat wil je en is er draagvlak voor • Bestaande exploitatie of nieuw initiatief • Minder uitgaven en meer inkomsten: out of the box • Uitgangspunt: eigen broek ophouden Aandachtspunten • Wie doet het werk/wie stuurt aan • Word je marktpartij • Rechtsvorm • Belastingen • Bij taakoverdracht: subsidie of substitutie; burgerbegroting • Aanvullend: fondsen (particulier/bank/overheid), crowdfunding Verdienmodellen of waar komt het geld vandaan
 31. 31. Crowdfunding
 32. 32. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut Crowdfunding Geld verzamelen van dorp/wijk of onbekenden voor een goed doel, een project, een initiatief, een onderneming, een kunstwerk, een uit te geven boek, enz. Enkele kreten over crowdfunding • Combinatie geld en verbinden • Concreet en urgent • Direct belang • Kost tijd en energie Wat is het?
 33. 33. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut Online • Bijvoorbeeld via Voor je Buurt of Geeferom • Ook anderen dan buurtgenoten • Hulp bij campagne • No cure no pay (5%) Persoonlijk • Gezamenlijk doel van dorp/wijk • Initiatiefnemers informeren dorp/wijk • Uitnodigen – groot startevenement • Eerste slag slaan • Deur aan deur vragen En hoe doe je het?
 34. 34. Vormen • Gever hoeft geld niet terug • Gever sponsort: bordje sportveld, men koopt bij hem, enz. • Gever geeft geld en mag een keer per jaar gratis eten, enz. • Gever geeft geld en ontvangt in natura terug • Gever leent geld en ontvangt al of niet met rente terug, bijvoorbeeld middels obligaties • Gever participeert in het project, bijvoorbeeld in de vorm van aandelen of een partnerschap • NB Geef ruimte voor grote maar ook kleine bedragen, vraag ook grote gevers zoals lokale ondernemers
 35. 35. Crowdfunding
 36. 36. LEADER
 37. 37. LEADER ZO-Drenthe
 38. 38. AANPAKKEN LOKALEONTWIKKELINGSSTRATEGIE ZUIDOOST-DRENTHE 2015-2022 BOUWEN OP LOKALE KRACHT
 39. 39. • Europees subsidieprogramma 2015-2022 • Vitaal platteland, burgerkracht en ondernemerschap • Borger-Odoorn, Coevorden, dorpen van Emmen en veengebied van Aa en Hunze: samen hebben ze de LAG met vier wethouders en vijf burgerleden • 60% overheid – 40% privaat (eigen bijdrage) • Maximaal 150.000 LEADER (60%) • Twee tenders per jaar, plafond per tender 5 ton • Komende tenders: -15 sept/16 okt 2017 -1 mrt/30 mrt 2018 -17 sept/15 okt 2018 Wat is LEADER ZO-Drenthe?
 40. 40. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut Belangrijk • Bottom-up, burgerkracht • Verdienmodel (i.p.v. structureel) • Samenwerking • Voorbeeldfunctie Scoren op 1 of meer van 5 doelen: • Versterken lokale samenwerking • Versterken toeristische sector • Versterken MKB • Verbeteren woon- en leefomgeving • Optimaliseren (digitale) bereikbaarheid Waaraan moet je voldoen?
 41. 41. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut • Draagvlak/samenwerking • Projectplan en begroting • E-herkenning aanvragen • LEADER-waardigheidstoets indienen • Projectplan en begroting uploaden SNN- webomgeving • Oordeel LAG, SNN, RVO.nl: minimaal 60 punten • Ondertussen mag je op eigen risico starten • Lange wachttijd • Beschikking • NB je moet eerst alles zelf voorschieten • NB bij eerste voorschotnota moet cofinanciering geregeld zijn • NB verantwoording/accountant • NB vraag offertes • NB je mag vrijwilligersuren voor 22/uur als cofinanciering opvoeren Hoe dien je in?
 42. 42. “ JA héél veel bureaucratie maar vooral indienen! Even doorzetten en… elke gehonoreerde aanvraag is een overwinning op de bureaucratie!
 43. 43. Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut adviseur j.vanderbij@cmostamm.nl 06 55 82 65 33 Jan van der Bij
 44. 44. LEADER
 45. 45. KERN MET PIT
 46. 46. KNHM laat burgerinitiatieven groeien
 47. 47. Historie 1888 Oprichting KNHM 1972 Splitsing ideëel deel (KNHM) en commercieel ingenieursbureau (Heidemij) 1982 Heidemij failliet en doorstart 1988 KNHM voor 30% aandeelhouder van nieuwe Heidemij 1997 Heidemij wordt Arcadis 2015 KNHM is voor 4% aandeelhouder van Arcadis Historie
 48. 48. KNHM is vertegenwoordigd in alle provincies We zijn geen fonds, maar richten ons juist op het geven van advies Onze adviseurs zetten zich vrijwillig in voor jouw project Er zijn meer dan 400 professionals actief voor KNHM De begeleiding is naar wens: van eenmalig advies tot intensieve samenwerking KNHM is onafhankelijk We kunnen gemakkelijk de kennis van Arcadis-medewerkers inzetten
 49. 49. • KNHM laat burgerinitiatieven en sociale ondernemingen groeien • Onze adviseurs zitten aan tafel en geven kosteloos kennis, inspiratie en toegang tot ons netwerk • Maatwerk: van eenmalig advies tot een intensieve samenwerking Wat we doen
 50. 50. •Voor burgerinitiatieven advies aan burgers bij het vormgeven van hun idee •Voor sociaal ondernemers adviseren en investeren via KNHM Participaties •Voor buurten jaarlijkse wedstrijd Kern met Pit •Voor jongeren •techniek- en kunstwedstrijd Artcadia voor havo/vwo 2 Wat we doen
 51. 51. • • Dit is KNHM! • Adviesteams Circa 200 adviseurs die op vrijwillige basis burgerinitiatieven adviseren • Arcadis • Circa 200 medewerkers die samen met KNHM aan tafel zitten bij burgerinitiatieven • Bureau 10 medewerkers voor ondersteuning • Bestuur 11 leden, verantwoordelijk voor het algehele beleid van de vereniging
 52. 52. • Arcadis is een design- en consultancy bureau die oplossingen levert in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving • Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) adviseren Arcadis-medewerkers samen met KNHM bij burgerinitiatieven • Dus: waar nodig kunnen we burgerinitiatieven • met meer kennis op weg helpen Samenwerking met Arcadis
 53. 53. • Initiatiefnemer: Historische Kring Anloo • Doel: inventariseren en zichtbaar maken geschiedenis onderduikershol • Rol KNHM: • Structureren ideeën • Inbreng archeologische kennis Arcadis Onderduikershol Anloo: “We wilden het verhaal over de onderduikers weer boven water krijgen.” Joke Benjamins, vereniging Historisch Anloo
 54. 54. • Initiatiefnemer: Dorpshuis Echten • Doel: verbeteren akoestiek dorpshuis • Rol KNHM: • Inventariseren wensen • Inbreng akoestisch kennis Arcadis. Akoestisch advies Echten: “Met dit advies kunnen wij de kerk nog geschikter maken voor de dorpshuisfunctie”.
 55. 55. Lekker Hip Borger • Initiatiefnemer: Stichting OXO • Doel: sociale onderneming in oud gemeentehuis • Rol KNHM: • Sparringpartner sociaal ondernemer • Inzet netwerk • Advisering bedrijfsplan
 56. 56. • Initiatiefnemer: KNHM • Doel: Landelijke leefbaarheidswedstrijd • Jaarlijks ca. 10 deelnemers in Drenthe • Rol KNHM: Stimulator en adviseur Kern met Pit “Deze initiatieven zijn de krenten uit de pap.” Margje van Spaendonck, Kern met Pit-coördinator
 57. 57. Kopje koffie? Onze adviseurs gaan graag met je om tafel! www.knhm.nl
 58. 58. Filmpje KNMH link
 59. 59. KERN MET PIT
 60. 60. Vitaal Platteland
 61. 61. Vitaal Platteland – dorpsinitiatieven De provincie Drenthe ondersteunt sinds 2013 Dorpsinitiatieven: initiatieven van Drentse inwoners die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te verbeteren. Vanaf 2016 zijn de Drentse gemeenten het loket voor aan te vragen subsidies voor dorpsinitiatieven en beslissen hier ook over. De gemeente Aa en Hunze ontvangt in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 50.000 van de provincie en zorgt voor de vereiste cofinanciering gedurende deze jaren met eveneens jaarlijks € 50.000.
 62. 62. Van het provinciaal geld, in combinatie met het gemeentelijk budget, kunnen dorpsinitiatieven gericht op het bevorderen van de leefbaarheid gefinancierd worden. Er is nadrukkelijk niet voor gekozen om op inhoud thema’s te bepalen waaraan het provinciaal budget per gemeente besteed moet worden. De provincie is van mening dat de lokale overheid het beste kan beoordelen welk initiatief lokaal van belang is.
 63. 63. Voorwaarden bij subsidietoekenning 1. De dorpsinitiatieven dragen bij aan het versterken van burgerkracht en verbeteren van de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen. 2. De dorpsinitiatieven zijn binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking gereed. 3. De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 4. De activiteit vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stadskernen van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel.
 64. 64. 5. Het (resultaat van het) dorpsinitiatief is overdraagbaar naar andere dorpen in Drenthe. 6. Aanvragers delen de opgedane kennis en ervaringen met andere geïnteresseerde dorpen. De minimumeis is dat de ervaringen worden geplaatst op de website www.burgerkrachtindrenthe.nl. 7. Het provinciale deel van de subsidie mag niet worden verstrekt om een bepaalde voorziening in stand te houden (aanvulling van exploitatietekorten). 8. De resultaten van het dorpsinitiatief komen ten goede aan de dorpsgemeenschap en niet slechts aan enkele individuen.
 65. 65. Voor de besteding van het provinciale budget wordt gekeken naar doel, draagvlak, bereidheid om kennis te delen en de instandhouding van het initiatief.
 66. 66. Vitaal Platteland
 67. 67. Leefbaarheidsfonds
 68. 68. Leefbaarheidsfonds Doelstelling Het gemeentelijke leefbaarheidsfonds beoogt initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale en culturele leefkwaliteit via een éénmalige financiële bijdrage te ondersteunen.
 69. 69. De aanvraag 1. Een aanvraag om subsidie voor initiatieven kan alleen worden ingediend door vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) binnen de gemeente Aa en Hunze. 2. De aanvraag moet geschieden vóór de aanvang van het initiatief. 3. De aanvrager overlegt bij de aanvraag in elk geval: a. Het initiatiefplan; b. Een bijbehorende begroting; c. Inzicht in de eigen financiële bijdrage en eventuele cofinanciering; d. De mate van zelfwerkzaamheid; e. De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag; f. Een motivering waaruit blijkt dat aan de doelstelling van het Leefbaarheidsfonds wordt voldaan. 4. Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend. 5. Er is geen voorgeschreven formulier voor het aanvragen.
 70. 70. Hoogte van de subsidie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van € 25.000
 71. 71. Leefbaarheidsfonds
 72. 72. PAUZE
 73. 73. Het Fondsenboek
 74. 74. De tweede ronde
 75. 75. Inlog mentimeter
 76. 76. Vraag 2
 77. 77. Bent u vanavond wijzer geworden? Was het de moeite waard?
 78. 78. Vraag 3
 79. 79. Heeft u verder nog iets nodig?
 80. 80. Wethouder Henk Heijerman
 81. 81. Bedankt voor uw komst! Vragen, ideeën, tips? We horen het graag!

×