Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dorpscooperatie Hollandscheveld Verbindt

Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dorpscooperatie Hollandscheveld Verbindt

 1. 1. BEZOEK UIT DE GEMEENTE AA EN HUNZE MAANDAG 8 MEI 2017 Waarom in Hollandscheveld een Dorpscoöperatie?
 2. 2. Het begin In 2012: Grote veranderingen in de zorg zijn op komst:  Minder overheid en meer burgerkracht  Naar een andere samenleving  Decentralisaties, gepaard gaande met efficiency maatregelen Wat wil Hollandscheveld? Kansen pakken, regie nemen; verbinden van inwoners aan elkaar en aan zorg; verbinden van informele zorg met formele zorg: IN SOLIDARITEIT NAAR ELKAAR OMZIEN
 3. 3. Oriëntatie 2013: Oriëntatie en verkenning van kansen en mogelijkheden  Bij anderen in de keuken gekeken  Gesprekken met de wethouder  Terugkoppeling naar organisaties en instellingen in het dorp (kerken, humanitas, ouderenbonden, WZC Beatrix, welzijnswerk)  Startsubsidie gevraagd en gekregen van de provincie Drenthe en VSB
 4. 4. Inzicht na oriëntatie Belangrijke factoren:  “wij – gevoel”, draagvlak; bindend en verbindend  Een dorpsregisseur met een zo geïntegreerd mogelijk takenpakket als aanspreekpunt  De dorpsregisseur als “oog en oor” van het dorp  Volwaardige en gelijkwaardige positie vrijwilligers en professionals  Snel, slagvaardig en efficiënt handelen; minder bureaucratische rompslomp
 5. 5. Peilen draagvlak Peilen van draagvlak en medewerking  Onder de inwoners door middel van een bewonersenquête en informatieavonden  Bij de kerkelijke en maatschappelijke organisaties die als klankbord fungeren  Bij het gemeentebestuur
 6. 6. Vrijwilligers en leden Uitkomsten draagvlakpeiling 2014:  Inwoners: o respons 26% (524 formulieren) o een zorgorganisatie van de leden in het dorp is belangrijk zegt 93% o 60% wil direct lid worden o 38% wil vrijwilliger worden  Instellingen en organisatie: o Positief om de zorg zelf te regelen en verbinding te leggen tussen formele en informele zorg
 7. 7. Overleg gemeente 2013, 2014 en 2015 overleg gemeente over:  Aanstelling dorpsregisseur die de verbinding legt tussen informele en formele zorg Wmo  Mandatering van de dorpsregisseur voor de Wmo - taken Per 1 oktober 2015 is Jacomijn de Jong als volledig gemandateerde dorpsregisseur aangesteld voor een
 8. 8. Een jaar dorpsregisseur  Positieve reacties door de korte lijnen, de directe bereikbaarheid, zowel fysiek aanwezig (in het ‘t Anker) als telefonisch (06 nummer), persoonlijke benadering en adequate afdoening door één functionaris, de dorpsregisseur  Kengetallen (okt 2015 tot okt 2016) 205 meldingen/aanvragen Wmo 95 informele klussen en diensten 83 “ombudsvragen” met verwijzingen  746 leden
 9. 9. O Het ideale plaatje:  Streven naar verdere organisatorische en financiële ontschotting en integrale zorgpakketten  Eén functionaris i.c. de dorpsregisseur die alle informele en formele zorg verbindt en op elkaar afstemt  Bij de nieuwe ontwikkeling hoort o.i. het credo, dat de zorg van ons allemaal is en dat de burger/cliënt echt centraal staat. Ontschotten en verbinden
 10. 10.  NNCZ / WZC Betatrix in Hollandscheveld heeft in coproductie met de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt in het kader van het project “Waardigheid en trots” van VWS een plan ingediend  Amvb in voorbereiding t.a.v. domeinoverstijgende samenwerking te komen voor de doelgroep beginnend dementerenden  Overleg gemeente (Wmo) Zilveren Kruis (Zvw) en DC (informeel) integraal zorgpakket Nog een stap voorwaarts

×