Franska revolutionen

928 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Franska revolutionen

 1. 1. Franska revolutionenen sammanfattning
 2. 2. Orsakerna till revolutionen1. Frankrike var orättvist styrt.• Kungen (Ludvig XVI) hade all makt.• Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hadeinte gjort det på 175 år!• I ståndsriksdagen hade adeln 200 representanter,prästerna 200 representanter och tredje ståndet(bönder och borgare) hade 600 representanter.• Tredje ståndet, som var fattigaste och somrepresenterade 98% av frankrikes befolkning, hademinst makt.
 3. 3. 2. Tredje ståndet var missnöjda med adelnsprivilegier• Adeln betalade ingen skatt, de var skattebefriade.• De fick driva in skatt från tredje ståndet.• Adeln hade mer makt i de lokala råden ochdomstolarna.• Rätt att jaga på allas mark.• Rätt att ta ut avgifter på kvarnar, bagarbodar ochvinpressar från bönderna.
 4. 4. 3. Finanskris• Det var slut på pengar i statskassan för kungenhade spenderat dem på krig, hovet (som var väldigtkostsamt) och på att betala av skulder.• Högre skatter begärdes in eftersom det var slut istatskassan.• Det hade varit missväxt, vilket gjorde att det vardåligt med mat. Jordbruket drevs småskaligt ochineffektivt.
 5. 5. 4. Missnöje med kungen• Brydde sig inte om folket, mer om att vinna krig.• Levde i lyx trots att bönderna svalt.5. De nya idéerna• Idéer om frihet, jämlikhet och broderskap.• Att alla är lika mycket värda och har rätt att varamed och bestämma.
 6. 6. • Kungen kallar in ståndsriksdagen i maj 1789på slottet i Versaille.• Det bråkas om hur man ska rösta. Kungenklarar inte av att lösa konflikten.•Tredje ståndet beger sig till Bollhuset, där debildar Nationalförsamlingen.•Där svär de en ed om att inte lämna förrän dekommit överrens om ett sätt att styra Frankrikepå.•Adeln och kyrkan ansluter sig tillNationalförsamlingen och går med på tredjeståndets krav.Eden i Bollhuset
 7. 7. Stormningen av Bastiljen• Bastiljen stormades för att folket trodde att kungenskulle försöka stoppa Nationalförsamlingen.• Man var rädd att det fanns militärer inne på Bastiljensom skulle sättas in mot folkmassorna.• Folket bröt sig in i Bastiljen för att man trodde att detfanns vapen där. Man trotsade kungen.•Stormningen skedde den 14 juli 1789. Dettadatum är fortfarande Frankrikes nationaldag.
 8. 8. •Nationalförsamlingen skriver”Deklarationen om demänskliga rättigheterna” därdet står att alla är jämlika frånfödseln och att alla ska hapolitisk frihet, yttrandefrihetoch tryckfrihet.• Adeln ger upp sinaprivilegier. Alla ska betalaskatt!• Tredje ståndet stärker sinmakt och samhället blir merrättvist.•Revolutionen sprids ut pålandsbygden. Adelsmän runtom i Frankrike, flyr landet iskräck.
 9. 9. De nya idéer som kom IN:• Vetenskap, dvs. att man baserade sina kunskaperpå erfarenhet (empiri).• Människan skall använda sitt förnuft;tänka själv och ifrågasätta det som alla säger är sant.• Jämlikhet och rättvisa i samhället!De gamla idéer som åkte UT:•En uppfattning om hur världen är som bygger påvad som står i Bibeln.•Ett sätt att organisera samhället som bestäms avGud, och att förändringar endast kan ske om Gudgriper in.•Censur, dvs. att man inte fick skriva vad man ville.
 10. 10. •Kungen, Ludvig XVI, harnu egentligen ingen makt.Hans enda uppgift är attsätta sitt namn på alla nyalagar.• Eftersom det nu fannstryckfrihet så kom detmycket mer böcker ochtidningar.•Olympe de Gouges skrev”Deklarationen omkvinnans rättigheter”, dåhon tyckte att det var dåligtatt de mänskligarättigheterna inte gälldekvinnor.
 11. 11. • I Oktober 1789, parisarna kräver bröd, priserna stigit ihöjden. Ett stort tåg av kvinnor går mot Versailles för attkräva att kungen gör något åt matbristen.• Tränger in i slottet i Versailles. Kungen lovar följa med,kungafamiljen förs till Paris som folkets fångar.
 12. 12. •Svensken Axel vonFersen fick uppdragetatt hjälpakungafamiljen fly.•Kungaparet stoppasnära gränsen, i Varenne,grips av soldater ochförs tillbaka till Paris.
 13. 13. • Revolutionens ledaretror att revolutionenkan spridas vidare tillövriga Europa.• 1792 förklararFrankrike krig motÖsterrike, Spanien,Nederländerna ochStorbritannien.• Usel organisation göratt de måste ge upp.• Efter detta införsallmän värnplikt föralla män mellan 18-25år.
 14. 14. Skräckväldet• Hösten 1792 valdes en ny riksdag somkallas för KONVENTET.• De inrättade REPUBLIKEN, vilketbetydde att man inte längre hade någonkung.• Revolutionsledarna som hette: Marat,Danton och Robespierre samlade på sigså mycket makt att de kunde göra vad deville.• De hävdade att i krig och kris krävs detatt alla följer ledarna.• De blev väldigt misstänksamma mot allasom inte tyckte samma som dem. Undertiden som de styrde i Frankrike sådödades 40 000 personer för att de intetyckte som revolutionsledarna.
 15. 15. • Att halshuggas i giljotinen var detvanligaste dödstraffet.• Den dödsdömdes hals låstes fastoch en tung skära av stål släpptesner från ett par meters höjd.Huvudet föll ner i en korg ochvisades sedan upp för publiken.• Att beskåda avrättningarna var ettvanligt folknöje.• Eftersom kungen hade försökt flytill sina rika vänner i Österrike, sådömdes han för landsförräderi avkonventet.• Kungen halshöggs i Paris 1793.• Giljotinering ansågs vara ettsnällare sätt att döda någon.Vad tycker du?Kungensavrättning
 16. 16. Folkets besvikelse• De hårda tagen under skräckväldet varinte riktigt det som de franska folket hadegjort revolution för.• Det som revolutionsledarna kallat för detnya samhället bestod av krig, svält ochelände.• Lagarna hade ändrats och det var intelängre så att alla fick rösta, utan man vartvungen att vara tillräckligt rik.• Då dyker en av generalerna i armén uppoch tar över Frankrike med hjälp av sinasoldater: Napoleon.• Tio år efter revolutionen är Frankrikeåterigen ett envälde, men många av deförändringar som innebar mer rättvisa förde med minst makt blev kvar.
 17. 17. Följderna av revolutionen• Alla betalade skatt till staten. Tidigare var det baratredje ståndet. Man hade inte längre olika rättigheterberoende om man var t.ex. adelsman eller bonde.• Livegenskapen avskaffades. Man var som bonde intelängre tvingad att vara bunden och beroende av enadelsman.• Revolutionen leder till mer demokrati på längre sikt.Efter revolutionen var det självklart att ett land skullestyras av folkvalda representanter.• Hur tror du att det varit i Sverige om franskarevolutionen inte hade ägt rum?

×