NDB:s kundgränssnitt<br />Utmaningar och nya möjligheter<br />Vasa 21.10.2010<br />
Agenda<br />NDB:s kundgränssnitt<br />Europeanavskundgränssnittet<br />Kundgränssnittetstjänster<br />Utmaningarochmöjligh...
Utgångspunkter<br />Ett gemensamtgränssnitt<br />Samarbetemellanmuseer, arkivochbibliotek<br />Ersätternuvarandegränssnitt...
Utgångspunkt: För kunderna …<br />Förändrar det nuvarandetankesättetsomutgårfrånorganisations-ochmaterialtyper<br />Kunden...
Utgångspunkt: … och för biblioteken?<br />En centraliserad tjänst<br />Klar arbetsfördelning (servers, applikationer, tjän...
Systemet som valdes för kundgränssnittet heter<br />65% funktionalitet,25% pris,10% service<br />Avtalet undertecknades i ...
 obegränsad mängd poster
 ca 400 vyer (obegränsat)
 obegränsad mängd samtidiga användare</li></li></ul><li> Separata gränssnitt<br />Databaser<br />
Samsökning<br />Databaser<br />Nelli<br />Licenserade material<br />
Kundgränssnittet Primo<br />Databaser<br />Licenserade material<br />Metadata kopieras<br />
Höstning av metadata till kundgränssnittet<br />Back end system<br />Gränssnitt<br />Höstning<br />Gränssnitt<br />METADAT...
Kundgränssnittet - Primo<br />Egna Index (material som man äger)<br />Primo Central Index (licenserade material)<br />Sams...
Gränssnittstjänster<br />Varjebibliotekhar/kanfåettegetkundgränssnitt<br />Påolikaspråk<br />En nationellvy/vyer per sekto...
Identifikation av användare<br />Gäster, oregistrerade<br />Enkelinloggning, exempelvismedOpenID<br />För bibliotekenskund...
Gränssnittstjänster: sökningar<br />Enkel och avancerad sökning<br />Sökningar och avgränsningar <br />Fasetter<br />Berik...
Att ordna sökresultat<br />Ordna enligt fasett<br />Avgränsning av sökningen<br />Rankning av relevans, möjlighet att påve...
Andra tjänster<br />Plattform för användargenererad metadata<br /> taggar/etiketter<br /> betygsättning (stjärnor, text)<b...
Tjänster som kan integreras<br />Reservering, förnyande av lån, kontroll av egna uppgifter<br />Betalning<br />Beställning...
Andra tjänster<br />Berikande av metadata<br />I samband med normalisering<br />Ad hoc<br />Överföring av metadata till an...
Europeana<br />Version Rheinsommaren 2010 <br />10 milj. poster<br />Version Danubesommaren 2011<br />20 milj. poster<br />
Konceptjämförelse<br />Europeana<br />Representativt urval av det europeiska kulturarvet<br />Sökgränssnitt<br />Gemensamt...
Innehållet<br />Europeana<br />Representativturval<br />~20 milj. poster 2011<br />Endastdigitalamaterial<br />Öppnasystem...
Teknik<br />Europeana<br />Open Source<br />ESE/EDM-format<br />Semantiskt format<br />Formatkonvertering görs av de lever...
NDB och Europeana <br />NDB nationell aggregator i Finland<br />Skild teknisk lösning för konvertering av metadata<br />Fä...
Tidtabell<br />Avtaliaugusti2010<br />Pilot 6 mån – till februari<br />I bruktagandefebruari – juli 2011<br />Produktion 2...
Piloten 6 mån<br />Landskapsbiblioteket i Åbo <br />Helsingfors stadsbibliotek<br />Jyväskylä universitets bibliotek<br />...
Material i pilotprojekt 1<br />Voyager - Jyväskylä universitet<br />Dspace - Jyväskylä universitet<br />Helmet – Helsin...
Material i pilotprojektet 2<br />Muusa  - Tusby museum<br />Musketti - Museiverket<br />Museot Online - Museoverket<br ...
Administration<br />Centraliseradfinansieringfrån UKM<br />Administrationsmodell: nationelltkonsortium<br />Nationalbiblio...
Tjänster för kunder<br />Programutveckling av Ex Libris<br /> globalt användarnätverk - El Commons<br />Gemensam utvecklin...
Utmaningar och möjligheter<br />Flera kundgränssnitt<br /> Även en möjlighet<br /> Millenium OK<br /> Axiell förhandlingar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NDB:s kundgränssnitt

757 views

Published on

Information för bibliotek

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Csc, operativsystem, primo… bbiblioteken svarar för tjänster
 • NDB:s kundgränssnitt

  1. 1. NDB:s kundgränssnitt<br />Utmaningar och nya möjligheter<br />Vasa 21.10.2010<br />
  2. 2. Agenda<br />NDB:s kundgränssnitt<br />Europeanavskundgränssnittet<br />Kundgränssnittetstjänster<br />Utmaningarochmöjligheter<br />
  3. 3. Utgångspunkter<br />Ett gemensamtgränssnitt<br />Samarbetemellanmuseer, arkivochbibliotek<br />Ersätternuvarandegränssnitt= skavara bättre<br />Egnalokalavyermöjliga<br />Användbarhetengod, enkelochsnabbattanvända<br />
  4. 4. Utgångspunkt: För kunderna …<br />Förändrar det nuvarandetankesättetsomutgårfrånorganisations-ochmaterialtyper<br />Kundenbehöverinte vara expert<br />Germöjlighetattsöka i storasplittradematerial<br />T ex Albert Edelfelt<br />För kunden<br />
  5. 5. Utgångspunkt: … och för biblioteken?<br />En centraliserad tjänst<br />Klar arbetsfördelning (servers, applikationer, tjänster)<br />Satsningar på utveckling (applikationer och tjänster)<br />Den europeiska infrastrukturen för informationssökning Europeana<br />Internationell synlighet och publik<br />
  6. 6. Systemet som valdes för kundgränssnittet heter<br />65% funktionalitet,25% pris,10% service<br />Avtalet undertecknades i augusti 2010<br />Nationell licens:<br /><ul><li> bibliotek, arkiv och museer
  7. 7. obegränsad mängd poster
  8. 8. ca 400 vyer (obegränsat)
  9. 9. obegränsad mängd samtidiga användare</li></li></ul><li> Separata gränssnitt<br />Databaser<br />
  10. 10. Samsökning<br />Databaser<br />Nelli<br />Licenserade material<br />
  11. 11. Kundgränssnittet Primo<br />Databaser<br />Licenserade material<br />Metadata kopieras<br />
  12. 12. Höstning av metadata till kundgränssnittet<br />Back end system<br />Gränssnitt<br />Höstning<br />Gränssnitt<br />METADATAINDEX<br />Höstning<br />Normalisering av metadata<br />Höstning<br />Höstning<br />Gränssnitt<br />Gränssnitt<br />
  13. 13. Kundgränssnittet - Primo<br />Egna Index (material som man äger)<br />Primo Central Index (licenserade material)<br />Samsökning (Meta Search)<br />
  14. 14. Gränssnittstjänster<br />Varjebibliotekhar/kanfåettegetkundgränssnitt<br />Påolikaspråk<br />En nationellvy/vyer per sektor<br />Anpassningavkundgränssnitt<br />Integreringavkundgränssnitt<br />Integrering med webbsidor, webbläsare<br />fönsterapplikationer (widgets)<br />Mobilgränssnitt<br />
  15. 15. Identifikation av användare<br />Gäster, oregistrerade<br />Enkelinloggning, exempelvismedOpenID<br />För bibliotekenskundregister<br />För högskolornaskundregister, t ex<br />HAKA<br />VIRTU och VETUMA<br />Avgränsning av tillgångenligt IP<br />Licenserade material<br />Material med förbehåll<br />
  16. 16. Gränssnittstjänster: sökningar<br />Enkel och avancerad sökning<br />Sökningar och avgränsningar <br />Fasetter<br />Berikande av sökresultat<br />Sökningar med hjälp av kartor och tidsaxel<br />Behandling av sökresultaten<br />Spara<br />Dela<br />FRBR<br />Stöd för ontologier<br />Morfologisk behandling<br />
  17. 17. Att ordna sökresultat<br />Ordna enligt fasett<br />Avgränsning av sökningen<br />Rankning av relevans, möjlighet att påverka den<br />Begreppskartor<br />Tagg/etikettmoln<br />Sökresultat på karta<br />
  18. 18. Andra tjänster<br />Plattform för användargenererad metadata<br /> taggar/etiketter<br /> betygsättning (stjärnor, text)<br />Rekommendationer (bX) globalt<br />Att spara och dela sökreslutat<br />
  19. 19. Tjänster som kan integreras<br />Reservering, förnyande av lån, kontroll av egna uppgifter<br />Betalning<br />Beställning, köp<br />När- och fjärrlån<br />Fråga bibliotekarien<br />Öppna gränssnitt för produktion av nya tjänster<br />Statistik<br />
  20. 20. Andra tjänster<br />Berikande av metadata<br />I samband med normalisering<br />Ad hoc<br />Överföring av metadata till andra tjänster<br />Europeana<br />Google<br />
  21. 21. Europeana<br />Version Rheinsommaren 2010 <br />10 milj. poster<br />Version Danubesommaren 2011<br />20 milj. poster<br />
  22. 22. Konceptjämförelse<br />Europeana<br />Representativt urval av det europeiska kulturarvet<br />Sökgränssnitt<br />Gemensamt användargränssnitt<br />Endast fritt tillgängligt material<br />En europeisk identitet<br />NDB-kundgränssnittet<br />Alla material<br />Kundgränssnitt(=helhetstjänst)<br />Lokalagränssnittenligtbehov (ocksånationelltgränsnitt)<br />Materialmedförbehåll<br />Informationstjänster för kunderna<br />
  23. 23. Innehållet<br />Europeana<br />Representativturval<br />~20 milj. poster 2011<br />Endastdigitalamaterial<br />Öppnasystem<br />NDB-kundgränssnitt<br />Alla material<br />~100 milj. poster 2011<br />Även tryckt material<br />Öppen metadata<br />Öppna gränssnitt<br />
  24. 24. Teknik<br />Europeana<br />Open Source<br />ESE/EDM-format<br />Semantiskt format<br />Formatkonvertering görs av de levererande organisationerna<br />NDB-kundgränssnittet<br />Kommersiell produkt<br />Eget format, rikare<br />En serviceenhet som ansvarar för normalisering av metadata<br />
  25. 25. NDB och Europeana <br />NDB nationell aggregator i Finland<br />Skild teknisk lösning för konvertering av metadata<br />Färdig under 2010<br />Undervisnings- och kulturministeriet finansierar<br />Målsättningar<br />Höstning från Europena<br />Samsökning med Europeana<br /> OAI-PMH?<br />Europeana till Primo Central Index?<br />
  26. 26. Tidtabell<br />Avtaliaugusti2010<br />Pilot 6 mån – till februari<br />I bruktagandefebruari – juli 2011<br />Produktion 2011<br />Den andravågenpåhösten 2011<br />
  27. 27. Piloten 6 mån<br />Landskapsbiblioteket i Åbo <br />Helsingfors stadsbibliotek<br />Jyväskylä universitets bibliotek<br />Nationalbiblioteket<br />Museiverket<br />Lusto-skogsmuseum<br />Tusby museums avdelning för konst<br />Riksarkivet<br />
  28. 28. Material i pilotprojekt 1<br />Voyager - Jyväskylä universitet<br />Dspace - Jyväskylä universitet<br />Helmet – Helsingfors stadsbiblioket<br />Vaski – Turun kaupunginkirjasto<br />Linda Aleph<br />Licenserade material MetaLib/SFX, NB<br />Digitaliserade monografier DigiTool, NB<br />Det historiska tidningsbiblioteket, KK<br />Raita, Industribroschyrer, NB<br />Fennica, Viola (delar), NB<br />
  29. 29. Material i pilotprojektet 2<br />Muusa - Tusby museum<br />Musketti - Museiverket<br />Museot Online - Museoverket<br />Kantapuu (E-kuva) – Lusto skogsmuseum<br />Vakka - Riksarkivet<br />Aarre - Riksarkivet<br />Digiarkisto - Riksarkivet<br />
  30. 30. Administration<br />Centraliseradfinansieringfrån UKM<br />Administrationsmodell: nationelltkonsortium<br />Nationalbiblioteketsköter<br />Programvaran<br />Det nationellakundgränssnittet<br />DataexporttillEuropeana<br />Utbildningochstöd<br />Utbildningsektorvistillattbörjamed<br />CSC servers<br />Linux<br />säkerhet<br />
  31. 31. Tjänster för kunder<br />Programutveckling av Ex Libris<br /> globalt användarnätverk - El Commons<br />Gemensam utveckling av tjänster<br />Gränssnitt<br />Höstningsgränssnitt<br />Sökgränssnitt<br />Gränssnitt för tjänster<br />Utbildning<br />Uppdateringar<br />Stöd<br />
  32. 32. Utmaningar och möjligheter<br />Flera kundgränssnitt<br /> Även en möjlighet<br /> Millenium OK<br /> Axiell förhandlingar om pris och modell<br />Användarproducerad metadata<br />Öppen metadata och gränssnitt möjliggör samarbete<br />Eget index<br />Primo Central Index<br />
  33. 33. Upphovsrättsfrågor<br />All metadata fritt tillgänglig för återanvändning<br />Öppna gränssnitt<br />Metadata till ex.vis Google<br />De digitala objekten rör sig inte<br />Större synlighet<br />
  34. 34. Thank You! <br />

  ×