Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mrp job 2013 Fundraiser

Opis ogłoszenia rekrutacyjnego w MRP na pozycję Fundraisera

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mrp job 2013 Fundraiser

  1. 1. Młodzi Reformują Polskę, Reformują ogłasza konkurs na Szefa Fundraisingu Czym jest Projekt MRP? Kto jest w zespole? Kto nas wspiera? Co udało się osiągnąć? Jakie mamy plany? Projekt Młodzi Reformują Polskę jest innowacyjnym projektem raportu w którym młodzi raportu, ludzie piszą o reformach potrzebnych aktualnie w Polsce. Raport ma pokazać, że młodzi ludzie (przy wsparciu ekspertów) potrafią w naukowy sposób wskazać problemy polskiej gospodarki i przedstawić skuteczne rozwiązania Obecnie mamy na pokładzie 20 studentów, doktorantów i absolwentów, którzy piszą raport. adzie Wspomaga ich 11 ekspertów – polskich ekonomistów z najwyższej półki Mamy wsparcie Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Banku Światowego. Zabiegamy o wsparcie instytucji związanych z naszymi ekspertami Zgromadziliśmy wokół naszego projektu wybitnych młodych ludzi i ekspertów i połączyliśmy ich zapał i wiedzę. W kwietniu przyszłego roku publikujemy raport, po czym kilka tygodni później podsumować , cały projekt dużą konferencją. Następnie, w ramach utwierdzenia naszej pracy uzgodnimy . z jednym z dzienników, że co tydzień będziemy opisywać pokrótce jedną reformę w specjalnej kolumnie poświęconej projektowi Zakres obowiązków Przygotowywanie materiałów fundraisngowych Pozyskanie dodatkowego finansowania na projekt Poszukiwanie dodatkowych sponsorów i partnerów, nawiązywanie i utrzymywanie z nimi relacji biznesowych oraz spotkania z partnerami oraz z darczyńcami projektu Wymagania Student pierwszych trzech lat studiów (dowolny kierunek) Zainteresowanie zarządzaniem, konsultingiem i strategią (nie jest wymagane doświadczenie) Dostępność minimum 10 h tygodniowo Co oferujemy? Bezpłatny okres próbny na 3 miesiące Możliwość dalszego rozwoju w projekcie Zdobycie doświadczenia w interesującej dziedzinie Praca z wyjątkowymi ludźmi Możliwość współtworzenia eduacyjnej inicjatywy na skalę europejską Kontakt Jeśli Jeś masz pytania, pisz lub dzwoń: Jerzy Toborowicz Lider & Koordynator Projektu MRP jerzy.toborowicz@gmail.com tel. +48 665 999 993 Kamil Pruchnik Pomysłodawca Projektu MRP kpruchnik@gmail.com tel. +48 691 044 408 © 2013

×