FD Outlook: Cyber security compliance door wereldwijde expertise

456 views

Published on

Inge Hamstra, specialist in financieel recht en Jaap Tempelman, ICT-advocaat, adviseren financiële instellingen bij complexe vraagstukken met betrekking tot cyber security en compliance.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FD Outlook: Cyber security compliance door wereldwijde expertise

  1. 1. C lifford Chance telt zo’n 3400 advocaten in 25 landen. Haar advocaten ondersteunen cliën- ten overal ter wereld bij de meest complexe vraagstukken met betrekking tot cyber security en compliance. Inge Hamstra, specialist in financieel recht en Jaap Tempelman, ICT-advocaat, adviseren financiële instellingen op dit gebied. “In de wet- en regelgeving staan in dit verband allerlei verplichtingen voor financiële dienstverleners, maar ook voor bijvoor- beeld energie- en telecombedrijven,” legt Hamstra uit. “Organisaties dienen de veiligheid, integriteit en continuïteit van hun systemen en processen ade- quaat te waarborgen. De uitdaging is te bepalen wat adequaat is, zeker als internationaal uiteenlopende eisen gelden. Als advocaten zijn wij betrokken bij het opstellen van een deugdelijk compliance raamwerk.” Tempelman benadrukt dat cyber security topprioriteit heeft in alle sectoren. “Bedrijven zijn kwetsbaar door de onderlinge verbondenheid en online toegankelijk- heid van ICT-systemen, en de afhankelijkheid daarvan voor primaire bedrijfsprocessen. De wet stelt eisen om het risico op ICT-inbreuken te beperken en legt verplichtingen op als deze toch plaatsvinden. Als be- drijf moet je weten waar je aan toe bent. Wij adviseren bijvoorbeeld bij herstructurering en outsourcing over de te treffen maatregelen in het licht van de wet en ter bescherming van cliënten, zeker nu cloud computing ook in de financiële wereld een vlucht neemt.” Kennis van toezichtwetgeving en ICT-recht is nodig om cyber security vraagstukken het hoofd te bieden. “Onze toe- gevoegde waarde ligt in onze gezamenlijke expertise op deze rechtsgebieden, maar ook in onze praktische, wereldwijde ervaring met cyber security aangelegen- heden in de betrokken sectoren”, aldus Hamstra en Tempelman. • www.cliffordchance.com/amsterdam Quanza Engineering B.V. THEMA: integraal veiligheidsbeleid B ijna wekelijks gaan er in Nederland com- plete serverparken uit de lucht door aanvallen vanaf het internet. Een DDoS-aanval schudt je ­akelig wakker. Als leverancier van de betrouwbaarste ICTinfrastructuren is Quanza specialist in het 24x7 afslaan van DDoS-aanvallen. Maar de dataveiligheid en beschikbaarheid van toepassingen omvat een veel breder gebied. Quanza neemt zijn zorgplicht en geeft klanten een compleet advies om te komen tot een integraal beschikbaarheids- en veiligheidsbeleid. Wie down gaat, blijkt meestal in meer opzichten kwets- baar. Een betrouwbare ICT-infrastructuur voert het integrale beschikbaarheids- en veiligheidsbeleid door op alle lagen van het netwerk: binnen de firewall; met apparatuur om binnendringers te weren (IPS); op de besturingssystemen; binnen het datamodel van de toepassingen; en met dubbel uitgevoerde verbin- dingen en geografisch gescheiden datacenters. Alle schakels zijn belangrijk voor totale cyber security, oftewel het succesvol afslaan van DDoS-aanvallen en het weren van indringers die informatie willen stelen of vernietigen. Frans ter Borg, directeur van Quanza zegt: ”Investeren in een goede ICT-infrastructuur levert veel meer op dan alleen cyber security. Het gaat om de beschikbaarheid en veiligheid van toepassingen en informatie. Als de infrastructuur dat borgt, voldoe je aan alle eisen en wensen. Een aanval moet niet de aanleiding zijn om je zaken op orde te krijgen. We zijn blij met nieuwe klanten die onze 24uursdienst bellen, maar eigenlijk zouden ze door de voordeur moeten binnenkomen.” • www.quanza.net Clifford Chance THEMA: cyber security compliance door wereldwijde expertise thematorial 92

×