Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FD 22 augustus, pagina 2: Hans Beerlage teamleider Clifford Chance bij América Móvil bod op KPN

622 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FD 22 augustus, pagina 2: Hans Beerlage teamleider Clifford Chance bij América Móvil bod op KPN

  1. 1. 22 augustus 2013 © Het Financieele Dagblad DuivelsdilemmavoorKPN- b- beleggers Telecom Overnamestrijd Van onze redacteuren Amsterdam Zelden zal een aandeelhouders- vergadering zoveel vuurwerk gaan geven als de bijeenkomst van 2 oktober die KPN gisteren uitschreef. Het telecombedrijf koerst aan op verzilvering van het duitse kroonjuweel E-Plus voor € 8,3 mrd. de langgekoesterde Europese ambities van KPN moeten opgegeven worden voor een duurzame toekomst in eigen land, betoogde het bedrijf giste- ren in een veertig pagina’s tellend document. Iedere alinea is zorgvuldig geconstrueerd om de geesten van beleggers rijp te maken voor een kleiner, stabieler KPN, met minder schuld op de balans en vrij van duitse investeringsbe- hoefte. Een weinig perspectiefvol verhaal, maar de garantie op een keurig dividend is het lokkertje dat hevig twijfelende beleggers over de streep moet trekken. Lijnrecht tegenover het KPN-bestuur staat Carlos Slim, die vastbesloten lijkt om het duit- se avontuur wel aan te gaan. Waar KPN wijdlopig communiceert, was een persbericht van krap 300 woorden gisteren genoeg voor de Mexicaan. Hij dendert door op weg naar een formeel bod op KPN in september tegen € 2,40 per aandeel. de financiering is al rond. Beleggers kunnen uitstap- pen tegen een bescheiden pre- mie, of een ongewisse toekomst tegemoet gaan in de bijrijderstoel van een Mexicaans vehikel. Mogelijk komt het KPN-be- stuur nog tot een vergelijk met América Móvil. Maar als de KPN- top volhardt in de verkoop van E-Plus, is het lastig te voorspellen wie op 2 oktober het gelijk aan zijn kant zal krijgen. Slim bezit 29,77% van KPN en zou in theorie de stemming kunnen domine- ren. Het opkomstpercentage bij KPN-vergaderingen is traditio- neel laag (onder de 60%), en het aandeelhoudersbestand is ver- snipperd zodat verzet moeilijker te organiseren is. daar tegenover staat dat dit een historische ver- gadering zal blijken, waarbij ze- ker KPN iedere stem zal proberen te mobiliseren. Bepalend voor de stemverhou- dingen is het meetmoment van 4 september: de aandeelhouders- mix na afloop van die handelsdag bepaalt wie er hoeveel stemrecht heeft. Het is hoe dan ook uitge- sloten dat América Móvil zijn belang dan verder uitgebouwd zal hebben: overschrijdt het bedrijf de magische grens van 30% dan zijn de Mexicanen gedwongen een openbaar bod op alle reste- rende aandelen uit te brengen. dat moet tegen een ‘billijke’ prijs, oftewel de hoogste prijs die Slim een jaar voorafgaand aan zijn bie- ding heeft betaald. dat is niet wat de Mexicaan wil. Wat tegen KPN werkt, is de mate van onzekerheid waarmee zijn plannen zijn omgeven. Zo valt niet te zeggen of de voorge- nomen verkoop van E-Plus aan ri- vaal Telefónica deutschland wel door de beugel kan bij de duitse toezichthouder. Laatstgenoemde zei gisteren ‘iedere nuance’ van de fusie onder een vergrootglas te zullen leggen. En zelfs als de deal mag passeren, wie zegt dat een nationaal Nederlands kam- pioentje zonder duitse groei- belofte niet verder afglijdt in een telecomsector waar tegenwoor- dig alles draait om schaal? Het toekomstperspectief dat Slim zelf biedt, is even schimmig. De synergiebelofte blijft bij een vage schets van Mexicaans/Ne- derlandse werkgroepen die inter- continentaal kennis uitwisselen. Concrete Mexicaanse plannen blijven met opzet onbesproken. Zo plaatst Slim de KPN-belegger voor een duivels dilemma: uit- stappen met zekerheid op een kleine opslag, of blijven zitten met het gevaar dat hij machteloos moet toezien hoe ieder sprankje hoop op een overnamepremie vervliegt. Het feit dat Slim al genoegen neemt met iets meer dan 50% van KPN, vergroot de onzekerheid alleen maar: een kleine groep opportunistische uitstappers is al genoeg om de rest buitenspel te zetten. Hoe spannender de wedloop de komende weken wordt, des te groter is de rol die mogelijk weg- gelegd is voor gespecialiseerde lobbypartijen zoals Georgeson. Zij bewerken stemgerechtigden in de aanloop naar aandeelhou- dersvergaderingen, in opdracht van partijen als Shell, ING, Unile- ver en chipmachinemaker ASMI. Het Australische Georgeson werktondermeervoorovername- prooien die bij vijandige biedin- gen steun willen werven onder aandeelhouders, en tussentijds hun opinie willen peilen. Binnen het juridische steek- spel kan ook de onafhankelijke Stichting Administratiekantoor de zaken nog naar haar hand zetten met een ultiem wapen, een beschermingswal tegen de over- name. Dat kan door preferente aandelen uit te geven, waardoor het belang van vijandige partijen verwatert. ‘Wij laten onze mind daar over gaan en zijn alert. Wij moeten bepalen of ons iets te doen staat’, zegt bestuurder Jan Klaassen van de stichting. Hij geeft verder geen commentaar. Een belangrijke vraag die hem en zijn collega’s dezer dagen be- zighouden: zal Carlos Slim zich voldoende bekommeren om het Nederlandse bezit? Of zal hij alle investeringsruimte doorsluizen naar zijn bruggenhoofd E-Plus, dat de Mexicaanse entree tot Eu- ropa moet worden? Toeslaan Met verkopen kiezen beleggers voor kleine overnamepremie Afwachten Gevaar bestaat dat beleggers machteloos moeten toekijken vertrouwen Plannen van KPn-top zijn omgeven met veel onzekerheid Hoofdrolspelers Voormalig partner bij De Brauw, PeterWakkie Voormalig partner bij De Brauw, opende in 2010 tweemanskan- toor Spinath+Wakkie. Commissa- ris bij onder meer Wolters Kluwer en ABN. Assisteerde ondernemin- gen veelvuldig bij verzet tegen activistische aandeelhouders. JanLouisBurggraaf Belangrijkste juridisch adviseur van KPN, partner bij advocaten- kantoor Allen & Overy en een van de meest prominente Nederland- se specialisten op het gebied van fusies en overnames. HansBeerlage Een van de belangrijkste advi- seurs van América Móvil en part- ner bij advocatenkantoor Clifford Chance. Leidt vanuit Amsterdam een team dat de Mexicanen bij- staat. HansBeerlage 7.30 uur: KPN doet een tegenzet en prikt datum voor bava op 2 oktober 23 juli 13 aug 21 augustus 201321 augustus 2013 4 sept 2 okt KPN kondigt intentie aan om kroonjuweel E-Plus te verkopen Stichting Administratiekantoor KPN uit haar bezorgdheid, schermt met ‘nucleaire optie’ om overname KPN te blokkeren 7.30 uur: KPN doet een tegenzet en prikt datum voor bava op 2 oktober Sluitingstermijn voor melden stemrechten E-Plus-bava Bava over verkoop E-Plus Eelco Blok, KPN 29 juli 9 aug 21 augustus 201321 augustus 2013 6 sept * 5 nov * Carlos Slim zegt zijn samenwerking met KPN op Carlos Slim doet een bod op geheel KPN 7.04 uur: America Movil meldt dat de financiering rond is, zet door met biedingsbe- richt dat in september moet verschijnen 7.04 uur: América Móvil meldt dat de financiering rond is, zet door met biedingsbe- richt dat in september moet verschijnen Carlos Slim, América Móvil Eerste optie voor Slim om aanmeldings- termijn te melden voor beleggers Sluitingstermijn voor aanmelding KPN-stukken aan Slim RJM. Foto: Bloomberg* Schatting op basis van juridische termijnen

×