FD: Europese markt nog altijd in trek voor fusies en overnames

201 views

Published on

Het Financieele Dagblad bericht over het M&A rapport dat Clifford Chance publiceerde naar aanleiding van een onderzoek onder bijna 400 grote bedrijven uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit (EIU).

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
201
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FD: Europese markt nog altijd in trek voor fusies en overnames

  1. 1. 25 juni 2013 © Het Financieele DagbladVermogensbeHeerAandelenuitgifteAandelenuitgiftetoegenomenAmsterdam Wereldwijd is indeeerste helft van 2013 voor$383,2mrd aan nieuweaandelenuitgegeven, 29% meerdan in deeerste helftvan 2012.Dat blijktuit onderzoek van Dealogic, eenplatform voor vermogensbeheer-ders. Deuitgifte van bedrijfsobli-gaties daaldemet 6%naar $3,2biljoen. fdfusies en oVernAmesEuropesemarktnogaltijdintrekvoorEuropesemarktnogaltijdintrekvoorfusiesenovernamesAmsterdam De Europese fusie-enovernamemarkt blijft populaironderinvesteerders. Dat blijktuiteen onderzoek vande Econo-mist Intelligence Unit (EIU)inopdracht vanadvocatenkantoorClifford Chance. Van de groteinternationalebedrijven ziet 42%groei- en overnamekanseninEuropa. AlleenAzië-Pacificis alsregiomeerin trek.Bijnaeen derdevan de onder-vraagde bedrijvenkiestWest-Eu-ropaals topbestemming voor fu-sies en overnamesin de komendetwee jaar.Nederlandneemt dederde plaatsop delijst in,naDuitsland en Frankrijk.Daarbijmoetwel worden opgemerkt datEIU het VerenigdKoninkrijkniettot West-Europa rekent.Als naargeheel Europa wordtgekeken,danvoerthet VerenigdKoninkrijk de lijst van meestgewilde bestemmingen aan. Ne-derland komt dan op de achtsteplaats, na Duitsland, de Scandi-navische landen, Frankrijk enRusland.Europa ispopulair vanwegede sterkontwikkelde infrastruc-tuur, hoogwaardige technischekennisen het stabiele wet- en re-gelgevingklimaat. Jeroen Koster,partner bijde fusie- en overname-praktijk van Clifford Chance:‘Zonder twijfel heeft de Europesefusie- en overnamemarkt eenaantal moeilijke jaren doorge-maakt. De resultaten geven aanwaarom we nu mogelijk een keer-punt naderen.’Slechts5% van de responden-ten in het onderzoek vindt Eu-ropa onaantrekkelijk voor fusiesen overnames.fdetf-fonDsen‘Populariteitbeleggingsfondsendie‘Populariteitbeleggingsfondsendiealleeninindextrackersbeleggengroeit’Amsterdam Beleggingsfondsendie uitsluitend inindextrackersbeleggenzijn inde VS zeer intrek.OokEuropese beleggerszullenwarmlopenvoordezezogenoemdeETF-fondsen.DatverwachtMarkWiedman, hoofdvaniShares, ’swerelds grootsteaanbieder vanindextrackers, te-gen Fondsnieuws.iShares zietinETF-fondseneen belangrijke aanjager voordeverdere groeivan de totalemarktvoorbeursgenoteerde indextrac-kers (exchange-traded funds).Inde VSis ditsegmentde afgelopenvijf jaar metgemiddeld 40 % perjaar gegroeidtot$250 mrd.Hetbedrijf ziet ookkansen inde obligatiemarkt.Wereldwijdwordtin de aandelenhandel zo’n3 %in trackers belegd,bijobliga-tiesis dat0,3%.fondsnieuws❛❛‘Hetnemenvanslimmerisico’sisgeenkeuze,hetwordteennoodzaak’Foto: colourBoxDe lage rente dwingt beleg-gers steeds risicovoller te gaanbeleggen om aan de eigenrendementseisente voldoen, zegtJames Dilworthvan Allianz Gl opFondsnieuwsMarc Wiedman Foto: ishares

×