Advertisement
Eerstelijns Mei 2010
Upcoming SlideShare
Digital marketing trends en voorspellingen 2013 door BrandWebbingDigital marketing trends en voorspellingen 2013 door BrandWebbing
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Eerstelijns Mei 2010

  1. MAG IK EVEN IN UW SLIMMER ORGANISEREN TELEFOON HOESTEN? De smariphonc is in opkomst - de meest Jeroen Cornelissen. doorgaan? Nog eentje dan: een program- bekende daarvan is de iPhone van Apple. is eigenaar van iC25 BV en matje dat van uw iPhone een iStethoscoop Mooi aan de buitenkant en slim van binnen. werkt op het snijvlak van maakt - voor maar ¤ 0,75. Het mooiste is misschien wel het bedrijfs- zorg, logistiek en techniek aan model van Apple omdat ze daarmee een slirruner organiseren. Wereldwijd hebben sinds begin 2007 tien- heleboel softwaremakers geprikkeld hebben duizenden ontwikkelaars ongeveer 80.000 fraaie dingen te maken. applicaties (apps) voor de iPhone gebouwd die al meer dan 2 miljard keer verkocht Wat dacht u van een hoestherkenner? Het zijn. Apple ontvangt 30% (Amerika) tot program mat je kost ¤ 80 en is in staat allerlei 40% (Europa) van de verkoopprijs voor hoestsoorten te onderscheiden: een rokers- het gebruik laten maken van haar (virtuele) hoestje, een natte hoest, een droge hoest en winkel. Niet slecht. Doen wij het met de een kuchje om vandaag vooral niet naar het introductie van Zorg op Afstand een stuk werk te hoeven gaan. Als nu iemand u hoes- minder. Zorg op Afstand: iedereen zou het tend en proestend belt voor het maken van moeten omarmen, maar het wil allemaal een afspraak, dan leest u van uw scherm af niet erg lukken. Natuurlijk geven we dan de of u uw tijd beter kunt besteden. Handig? overheid de schuld die allerlei barrières in stand houdt, zoals gebrekkige beleidsregels De mobiele telefoon (die nog maar zelden en financiële drempels waardoor grootscha- alleen een telefoon is) is in opmars. Niet lige investeringen uitblijven. Is dat het hele alleen hebben we er in Nederland meer verhaal? Of weten we eenvoudigweg niet dan dat er inwoners zijn, we doen er ook wat hulpbehoevenden nu werkelijk nodig steeds meer mee. Ook (para)medici hebben hebben om langer thuis te kunnen blijven er steeds meer baat bij, omdat juist door die wonen en schermt ieder z'n eigen markt- grote aantallen verkochte apparaten het voor aandeel af? Een ding is zeker: de echte een groeiend aantal bedrijven interessant is doorbraak zal moeten komen van commer- geworden om er software voor te ontwikke- ciële bedrijven die in staat zijn rendabele len. Zo zit de gehele Merck Manual in dat bedrijfsmodellen voor de zorg te ontwikke- glimmende doosje, een landkaart met alle len. Net als Apple die anderen in hun tele- dichtst bijzijnde AED of Eerste Hulpposten, foon laat hoesten. ~ medische zakkaartjes (per vakgebied een overzicht van anamnese en onderzoek in Tekst: Jemen Cornelissen een notendop, aangevuld met handige prak- tijkwectjcs), een aan de smartphone gekop- pelde gl ucosemeter die de meetwaarden online naar het gezondheidscentrum door- stuurt, oefenmateriaal (bijvoorbeeld: hoe klinkt welke hartafwijking), ondersteuning om van het roken af te komen, mobiele tele- conferentie met een collega en is het EPD mobiel opvraagbaar: Hoe lang zal ik nog 13 # 4 ~ mei 2010
Advertisement