Advertisement
BOW-I-ESP.docx
BOW-I-ESP.docx
Upcoming SlideShare
WLP_Q4_G7-G10.docxWLP_Q4_G7-G10.docx
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

More Related Content

Advertisement

BOW-I-ESP.docx

  1. Department of Education Region I Schools Division Office I Pangasinan Bugallon District II PORTIC INTEGRATED SCHOOL Learning Area:_ EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO__ Grade _ONE__ BUDGET OF WORK QUARTER CODE MOST ESSENTIAL LEARNING COMPETENCIES (MELCS) NUMBER OF DAYS TAUGHT SECOND EsP1P- IIa-b – 1 Nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang 5 EsP1P- IIc-d – 3 Nakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon lalo na sa oras ng pangangailangan 5 EsP1P- IIe-f– 4 Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng: a. pagmamano/ paghalik sa nakatatanda b. bilang pagbati c. pakikinig habang may nagsasalita d. pagsagot ng “po" at “opo” e. paggamit ng salitang “pakiusap” at “salamat” 15 EsP1P- IIg-i– 5 Nakapagsasabi ng totoo sa magulang/ nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang 15
  2. maging maayos ang samahan 10.1.kung saan papunta/ nanggaling 10.2.kung kumuha ng hindi kanya 10.3. mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan TOTAL 40 Prepared by: Grade I Teachers DIONISIA B. FERNANDEZ, Ed.D. Master Teacher II JENNY N. CALUGAY Teacher III Noted: ARLENE V. UNTALAN, Ed.D. Principal II
Advertisement