Mental calculation

1,004 views

Published on

Membantu anak murid untuk skor markah yang tinggi.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Mental calculation

 1. 1. PENGIRAAN SECARA MENTAL
 2. 2. <ul><li>Pengiraan matematik yang dilakukan </li></ul><ul><li>Dengan menggunakan akal fikiran semata-mata, </li></ul><ul><li>Tanpa bantuan alatulis dan alat mengira, </li></ul><ul><li>Tanpa ‘terikat’ kepada algoritma. </li></ul>Definisi Pengiraan Mental
 3. 3. <ul><li>Nombor difahami sebagai suatu perkaitan antara kuantiti, bukannya digit. </li></ul><ul><li>Pengiraan yang kelihatan serupa boleh diselesaikan dengan menggunakan pelbagai strategi. </li></ul>Ciri-ciri Pengiraan Mental
 4. 4. <ul><li>Murid dapat memahami perkaitan nombor dengan lebih baik. </li></ul><ul><li>Murid dapat memahami nilai tempat dengan lebih kukuh. </li></ul><ul><li>Murid lebih yakin terhadap nombor dan sistem nombor. </li></ul>Apakah Kelebihan Pengiraan Mental?
 5. 5. <ul><li>Menyatakan hasil tambah dua nombor secara membilang terus </li></ul><ul><li>Menyusun semula nombor </li></ul><ul><li>Mencerakinkan nombor </li></ul>Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penambahan 1 2 3
 6. 6. <ul><li>Membilang terus dari mana-mana nombor </li></ul><ul><ul><li>4 + 8 membilang terus dari 4 atau 8 </li></ul></ul><ul><li>Membilang terus dari nombor yang lebih besar </li></ul><ul><li>4 + 8 membilang terus dari 8 </li></ul>Menyatakan Hasil Tambah Dua Nombor Secara Membilang Terus 1
 7. 7. <ul><li>Menyusun nombor mengikut sebarang susunan dalam operasi penambahan </li></ul><ul><li>5 + 13 = 13 + 5 </li></ul><ul><li>Nombor disusun untuk memudahkan perkaitan antara nombor </li></ul><ul><li>34 + 27 + 46 = 34 + 46 + 27 </li></ul>Menyusun Semula Nombor 2
 8. 8. <ul><li>Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000 </li></ul><ul><li>Ikatan melalui gandaan 10 </li></ul><ul><li>Penggantian nombor </li></ul><ul><li>Penghampiran gandaan nombor </li></ul><ul><li>Mengimbangkan nombor </li></ul>Mencerakinkan Nombor 3
 9. 9. <ul><li>30 + 47 = 30 + 40 + 7 </li></ul><ul><li>23 + 45 = 20 + 3 + 40 + 5 </li></ul><ul><li>= 20 + 40 + 3 + 5 </li></ul><ul><li>540 + 280 = 500 + 40 + 200 + 80 </li></ul><ul><li>= 500 + 200 + 20 + 20 + 80 </li></ul><ul><li>= 700 + 100 + 20 </li></ul>Penggunaan Gandaan 10, 100 dan 1000
 10. 10. <ul><li>6 + 7 = 6 + 4 + 3 atau 3 + 3 + 7 </li></ul><ul><li>49 + 32 = 49 + 1+ 31 atau 41 + 8 + 32 </li></ul><ul><li>296 + 134 = 296 + 4 + 130 atau 290 + 6 + 134 </li></ul>Ikatan Melalui Gandaan 10
 11. 11. <ul><li>5 + 9 = 5 + 10 − 1 </li></ul><ul><li>52 + 21 = 52 + 20 + 1 atau 50 + 2 + 21 </li></ul><ul><li>138 + 69 = 138 + 70 − 1 atau 140 − 2 + 69 </li></ul>Penggantian Nombor
 12. 12. <ul><li>5 + 6 = 5 + 5 + 1 atau 6 + 6 − 1 </li></ul><ul><li>18 + 16 = 16 + 16 + 2 atau 18 + 18 − 2 </li></ul><ul><li>160 + 170 = 150 + 150 + 10 + 20 </li></ul><ul><li>380 + 380 = 400 + 400 − 40 </li></ul>Penghampiran Gandaan Nombor
 13. 13. <ul><li>6 + 8 = 6 − 2 + 8 + 2 </li></ul><ul><li>79 + 24 = 79 + 1 + 23 − 1 </li></ul><ul><li>255 + 95 = 255 + 5 + 95 − 5 </li></ul>Mengimbangkan Nombor Cara lain melalui strategi ini?
 14. 14. <ul><li>Menyatakan hasil tolak dua nombor secara membilang menurun </li></ul><ul><li>Menyusun semula nombor </li></ul><ul><li>Mencerakinkan nombor </li></ul>Asas Kemahiran Pengiraan Mental Dalam Penolakan 1 2 3
 15. 15. <ul><li>Membilang menurun dari nombor yang lebih besar </li></ul><ul><ul><li>8 − 3 membilang menurun dari 8 </li></ul></ul><ul><ul><li>sebanyak 3 langkah </li></ul></ul>Menyatakan Hasil Tolak Dua Nombor Secara Membilang Menurun 1
 16. 16. <ul><li>Nombor disusun untuk memudahkan </li></ul><ul><li>perkaitan antara nombor </li></ul><ul><li>58 + 47 – 38 = 58 – 38 + 47 </li></ul><ul><li>12 – 7 – 2 = 12 – 2 – 7 </li></ul>Menyusun Semula Nombor 2
 17. 17. <ul><li>Penggunaan gandaan 10, 100 dan 1000 </li></ul><ul><li>Ikatan melalui gandaan 10 </li></ul><ul><li>Penggantian nombor </li></ul><ul><li>Penghampiran gandaan nombor </li></ul>Mencerakinkan Nombor 3
 18. 18. <ul><li>78 – 40 = 70 + 8 – 40 </li></ul><ul><li>= 70 – 40 + 8 </li></ul><ul><li>680 – 320 = 600 + 80 – 300 + 20 </li></ul><ul><li>= 600 – 300 +80 + 20 </li></ul><ul><li>276 – 153 = 276 – 100 – 50 – 3 </li></ul>Penggunaan Gandaan 10, 100 dan 1000
 19. 19. <ul><li>23 – 9 = 23 – 3 – 6 </li></ul><ul><li>584 – 176 = 584 – 184 + 8 </li></ul>Ikatan Melalui Gandaan 10
 20. 20. <ul><li>70 – 9 = 70 – 10 + 1 </li></ul><ul><li>84 – 19 = 84 – 20 + 1 </li></ul><ul><li>405 – 398 = 405 – 400 + 2 </li></ul>Penggantian Nombor
 21. 21. <ul><li>18 – 9 > 9 + 9 = 18 </li></ul><ul><li>Jadi, 18 – 9 = 9 </li></ul><ul><li>9 – 5 > 10 – 5 = 5 </li></ul><ul><li>9 adalah kurang 1 dari 10. </li></ul><ul><li>Jadi, 5 – 1 = 4 </li></ul>Penghampiran Gandaan Nombor
 22. 22. Selamat Mencuba. Sabar Pasti Berhasil!

×