Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Måltidsansvarig 2014

321 views

Published on

Vision för måltidssituationen i Stockholms läns landsting
2012-07-01 LS 1104-0575

”År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.”

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Måltidsansvarig 2014

  1. 1. Måltidsansvarig Vision för måltidssituationen i Stockholms läns landsting 2012-07-01 LS 1104-0575 ”År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.”
  2. 2. Slutrapport från måltidsutredningen Mat och måltider med patienten i centrum Måltidsutredning 2011-2012 Måltidens fem aspekter FAMM (Five Aspects of Meal Model, Gustafsson, 2006).
  3. 3. FAMM Modellen bygger på ett tänkt besök på en restaurang där gästens helhetsupplevelse av måltiden påverkas av rummet, mötet och produkten (mat och dryck) som tillsammans med styrsystemet bildar den helhet som kallas för "stämning" eller måltidsmiljö. Rummet Mötet Produkten Styrsystemet
  4. 4. Uppdateringar i AIVO Alla rätter blir sockerfria, därför ingen speciell diabeteskost Minskat rull-listan från 34 till 23 val, införs December Avvikelselistan, minskat antal allergener SNR-kosten omarbetas, ej söta desserter Ny uppdatering av AIVO under nästa år (2015), med innehållsförteckning SNR- Endast färsk frukt, eller bär med mjölk till dessert SNR-LT, A-kost eller E-kost i stället
  5. 5. Ledningsbeslut Måltidsansvarig i alla avdelningskök 2014-2015 ● Rätt person på rätt plats Rätt kost till rätt patient, ökat energiintag Säkerställa rätt beställningar- patientsäkerhet SöS övergripande arbetsbeskrivning, med egna rutiner avdelningsvis
  6. 6. 2015 två olika nätverk Ett för Måltidsansvariga och ett för Ssk och Usk som nutritionsansvariga
  7. 7. 2015 två olika nätverk Ett för Måltidsansvariga och ett för Ssk och Usk som nutritionsansvariga

×