Tz20006b rph50mwithpict

187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tz20006b rph50mwithpict

  1. 1. Mata pelajaran MatematikKelas 3Bil.murid 10 orangBidang NombordanOperasiTajuk PecahanStandard pembelajaran 6.1 (ii) (a),(b)Objektifpembelajaran Mengenaldanmenentukanpecahansebagaisebahagiandaripadasatuk umpulanmenggunakan a) Objek b) GambarFasa/ KSSR Aktivitipengajarandanpembelajar Catatan an Persediaan Kemahiran BBMPemerhatiandanAnalisis Pendekatan; PermainanNota: -Pecahanialahsebahagiandaripadasatukumpulan yang merangsangpembelajaranmuriddibahagisama-rata; untukmenarikminatmerekamensamaadaberbentukbulat,segiempatatausegitiga. genalitajukpembelajaran Kaedah; Puzzl Penyelesaianmasalah e Nilai-nilaimurni; BeranidanyakinGuru mengeluarkanpermainan puzzledanmemintasalahseorangmuriduntukmengambilsampulsurat.Muridmembukasampulsuratdanmengikutiarahan yangdiberikanMuridmelakukanaktivititersebut ( rujukgambar xx)Guru memintamuridmengemukakanjawapanmerekaMuridmemberikanjawapan ( rujukgambarxx)Gurumengaitkanjawapanmuriddengantajukpembelajaranpadahariini.Guru memperkenalkantajukpembelajaraniaitu‘PecahanSebagaiSebahagianDaripadaSatu Kumpulan’ pula. Imaginasi Kemahiran BBM
  2. 2. Penjanaan idea Guru mengedarkankadwarna Kaedah; (bulat) InkuiriNota;Kaitanpecahansebahagia Dalamkumpulanpasangan,gurum Pendekatan; Kadndarikumpulan yang emintamuridmembahagikankad Penyiasatan warnbesardengankadwarnate warnatersebutkepada 1/6 - arsebutmuridsecaralanngs membantumencaripenyelesaianungdapatmenyebut ‘per’ Guru memintamuridmemotong dalam proses inkuiridalamayatmatematik 1/6 daripadabahagian yang pecahantersebutNombor yang berada diatas ‘per’ Muriddimintamenunjukkanhasil Pendekatan;disebutpengangkamanak mereka (rujukgambar xx) permainanalanombor di bawah‘per’ adalahpenyebut Guru Kit membimbingmuridmenyebutdal peca ambentukpecahaniaitudua per han enam. Aktivititersebutdiulangdenganme nggunakan kit pecahandankadgambar. Perkembangan Kemahiran BBMPenambahbaikan Guru Kaedah; Kit memintamuridmencaripasangan Projek,inkuiri pecaLembaranaktiviti; untukmelakukanaktiviti - proses pengajarandan han‘Pecahansebahagiankum pembelajaran yangpulan yang besar’ AktivitiPermainanBerkumpulan berorientasikanmencari (rujukgambarxx) maklumat, KertaMelabelkan menyoaldanmengkaji. swarMewarna Dalamkumpulanberpasanganmur naMemadankan iddiberikanlembaranaktiviti yang Pendekatan; melibatkanaktivitimelabel,mewa Permainan, rnadanmemadankan. Pembelajarankoperatif Puzzl e Guru menerangkanarahankepadamuri dsebelummelakukanaktivititerse but Guru memintamuridmempamerkanha silaktiviti yang telahdilakukan. Muridmenunjukkanaktiviti yang telahdisiapkan (Rujukgambar xx) Bagikumpulan yang dapatmenyiapkandenganbetuldi berikanganjaran Tindakan Kemahiran BBM
  3. 3. Perlaksanaan Guru memberikanarahanuntukkembaliAmalanberterusan kepadakedudukanasal di tempatmasing-masing Kaedah; LemLembarankerja; Inkuiri, baraRujukgambar xx Guru Penyelesaianmasalah nkerj menerangkansekalilagisebelumm a emberikanlembarankerjabagituju anpemberian band Tajuk; ‘Pecahanadalahsebahagiandariku mpulan yang besar’ Guru mengedarkanlembarankerja. Guru memantaumuridmenyiapkanlem barankerjatersebut Guru membimbingbagimurid yang kurangmenguasai; Murid LINUS Pentaksiran Kemahiran BBMMengikutkeupayaanmuri Guru mengumpullembarankerja Klasifikasi band;ddanpenutup yang telahdisiapkanolehmurid Guru menyemakdanmeletakkan band yang sesuaidengankeupayaanmurid Bagimurid yang mendapat band 5 dan 6 menunjukkantahappenguasaand alampembelajaran Guru menyimpanevidenkedalam fail murid

×