Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMIKIRAN LATERAL DE BONO      KUMPULAN 12     JENRY SAIPARUDIN      SULTAN MUSA       RAZIDI MAT ...
DEFINISI DAN KONSEPDEFINISI: Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksudcara menyelesaikan masalah dengan mengguna...
DR EDWARD DE BONOPemikiran lateral ini diasaskan oleh Dr Edward de Bono yangjuga merupakan seorang pakar dalam bidang peru...
KEPENTINGAN PEMIKIRAN LATERALTerdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateralantaranya ialah:• Pembinaan Idea Baru.•...
TEORI BERFIKIR ( ALAT BERFIKIR)Dalam CoRT Cognitive Research Trust iaitu salah satu teknik alatberfikir yang telah diperke...
TEORI BERFIKIR 1PMI ( PLUS, MINUS,INTERESTING)PMI ( Plus , Minus , Interesting )PMI ialah perkara-perkara yang baik , buru...
TEORI BERFIKIR 2AGO ( AIMS, GOALS, OBJECTIVESAGO ( Aims , Goals , Objectives )AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .A...
TEORI BERFIKIR 3APC ( ALTERNATIVES, POSSIBILITIES,CHOICEAPC ( Alternatives , Possibilities , Choice )APC merupakan alterna...
TEORI BERFIKIR 4CAF ( CONSIDER ALL FACTORS )CAF ( Consider All Factors )CAF adalah mengambil kira semua faktor.CAF digunak...
TEORI BERFIKIR 5OPV ( OTHER PEOPLE’S VIEWSOPV ( Other People’s Views )OPV adalah pandangan orang lain .OPV dapat membantu ...
TEORI BERFIKIR 6C & S ( CONSEQUENCE AND SEQUEL )C&S ( Consequence and Sequel )C&S ialah kesan dan akibatnya .C&S dapat mem...
TEORI BERFIKIR 7FIP ( FIRST IMPORTANT PERIORITIES )FIP ( First Important Periorities )FIP adalah keutamaan-keutamaan yang ...
KAEDAH BERFIKIR ( 6 WARNA TOPI )     PUTIH  HIJAU   HITAM      KUNING    MERAH  BIRU
TOPI PUTIH (WHITE HAT)Topi putih melambangkan pemikiran objektif.Warna putih melambangkan kebersihan yagbermakna tiada pre...
TOPI HITAM (BLACK HAT)Topi hitam melambangkan pemikiran yang kritikal dannegatif.Warna hitam melambangkan kegelapan yang b...
TOPI BIRU (BLUE HAT)Topi biru melambangkan pemikiran untukmengawal dan menguasai.Warna biru melambangkan langit yangbermak...
TOPI HIJAU (GREEN HAT)Topi hijau melambangkan pemikiran yang kreatif.Warna hijau melambangkan otak yang suburdengan ida-id...
TOPI KUNING (YELLOW HAT) Topi kuning melambangkan pemikiran yang konstrukktif. Warna kuning melambangkan kecerahan yang be...
TOPI MERAH ( RED HAT )Topi merah melambangkan pemikiran yangemosional.Warna merah melambangkan perasaan yangghairah.Topi m...
CORAK PEMIKIRAN LATERALDr Edward de Bono telah memberikan sumbangan dalam corak pemikiran lateral iaitudengan memberikan d...
KESIMPULANDalam pemikiran lateral termasuk juga pemikirankreatif. Pemikiran kreatif merupakan satu bentukpenyelesaian masa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pemikiran lateral de bono

8,147 views

Published on

 • Be the first to comment

Pemikiran lateral de bono

 1. 1. PEMIKIRAN LATERAL DE BONO KUMPULAN 12 JENRY SAIPARUDIN SULTAN MUSA RAZIDI MAT RASDIH JAILUN MOHD BAKRI AMAT
 2. 2. DEFINISI DAN KONSEPDEFINISI: Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksudcara menyelesaikan masalah dengan menggunakan dayaimaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-carapemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagaipendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luarbiasa sedikit) tetapi amat berkesan.KONSEP: Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaianmasalah dengan menggunakan daya imaginasi bukansecara logik atau tradisional. Ia adalah pemikiran yangmenitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan iadigunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lamadan sudah biasa diamalkan. Pada masa yang sama ia jugabertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.
 3. 3. DR EDWARD DE BONOPemikiran lateral ini diasaskan oleh Dr Edward de Bono yangjuga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan danpemikiran. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelahmelihat setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corakpemikiran konvensional. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corakpemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corakpemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnyaia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteriayang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. Pemikirannya dapatdirumuskan dalam kata-kata di bawah:“ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempat-tempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supayalebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 1996).
 4. 4. KEPENTINGAN PEMIKIRAN LATERALTerdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateralantaranya ialah:• Pembinaan Idea Baru.• Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.• Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan.• Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia dab konsep.
 5. 5. TEORI BERFIKIR ( ALAT BERFIKIR)Dalam CoRT Cognitive Research Trust iaitu salah satu teknik alatberfikir yang telah diperkenalkan oleh Dr Edward de Bono. Beliautelah memperkenalkan beberapa alat berfikir. Antaranya ialah:• PMI ( Plus , Minus , Interesting )• AGO ( Aims , Goals , Objectives )• APC ( Alternatives , Possibilities , Choice )• CAF ( Consider All Factors )• OPV ( Other People’s Views )• C&S ( Consequence and Sequel )• FIP ( First Important Periorities )
 6. 6. TEORI BERFIKIR 1PMI ( PLUS, MINUS,INTERESTING)PMI ( Plus , Minus , Interesting )PMI ialah perkara-perkara yang baik , burukdan menarik.PMI adalah bertujuan untuk meluaskanpersepsi.PMI memaksa seseorang berhenti dan berfikirsejenak sebelum cepat-cepat membuatkeputusan .
 7. 7. TEORI BERFIKIR 2AGO ( AIMS, GOALS, OBJECTIVESAGO ( Aims , Goals , Objectives )AGO adalah matlamat , tujuan dan objektif .AGO dapat meluaskan sudut pandangan .AGO dapat membantui dalam mengingatkantujuan asal.AGO juga dapat membantu seseorang berfikirsecara terfokus.
 8. 8. TEORI BERFIKIR 3APC ( ALTERNATIVES, POSSIBILITIES,CHOICEAPC ( Alternatives , Possibilities , Choice )APC merupakan alternatif , kemungknan danpilihan .APC membolehkan seseorang melihat perkarayang sama dari pelbagai sudut pandangan .APC membuatkan seseorang memikirkanbeberapa tindakan yang patut dibuat .APC membolehkan seseorang mencari caralain bagi menyelesaikan masalah yang sama .
 9. 9. TEORI BERFIKIR 4CAF ( CONSIDER ALL FACTORS )CAF ( Consider All Factors )CAF adalah mengambil kira semua faktor.CAF digunakan oleh seseorang untukmeluaskan sudut pandangan .CAF dapat membantu seseorangmengarahkan minda ke semua arah yangpenting.
 10. 10. TEORI BERFIKIR 5OPV ( OTHER PEOPLE’S VIEWSOPV ( Other People’s Views )OPV adalah pandangan orang lain .OPV dapat membantu seseorang untukmemahami sudut pandangan orang lain.OPV juga dapat membantu seseorang dalammeluaskan lagi pandangannya.
 11. 11. TEORI BERFIKIR 6C & S ( CONSEQUENCE AND SEQUEL )C&S ( Consequence and Sequel )C&S ialah kesan dan akibatnya .C&S dapat membantu seseorang melihat jauhke hadapan .C&S digunakan untuk sseorang membuatpenilaian .
 12. 12. TEORI BERFIKIR 7FIP ( FIRST IMPORTANT PERIORITIES )FIP ( First Important Periorities )FIP adalah keutamaan-keutamaan yang perludiutamakan atau didahulukan .FIP juga mengingatkan seseorang mengambilkira perkara-perkara yang penting.FIP dapat membantu seseorang untuk berfikirsecara terfokus.
 13. 13. KAEDAH BERFIKIR ( 6 WARNA TOPI ) PUTIH HIJAU HITAM KUNING MERAH BIRU
 14. 14. TOPI PUTIH (WHITE HAT)Topi putih melambangkan pemikiran objektif.Warna putih melambangkan kebersihan yagbermakna tiada prejudis.Topi putih digunakan untuk mencari fakta ,angka dan maklumat semata-mata.Topi putih dipakai sebelum membuat sebarangkeputusan memilih alternatif.
 15. 15. TOPI HITAM (BLACK HAT)Topi hitam melambangkan pemikiran yang kritikal dannegatif.Warna hitam melambangkan kegelapan yang bermakatiada harapan.Topi hitam digunakan untuk mencari segala yang salah ,sukar , berisiko dan berbahaya.Topi hitam berguna untuk menghasilkan rancangankecemasan dan keselamatan.Topi hitam dipakai sebelum membuat sebarang tindakandengan memikirkan segala kebuurukan dan kerugian yangakan dialami.
 16. 16. TOPI BIRU (BLUE HAT)Topi biru melambangkan pemikiran untukmengawal dan menguasai.Warna biru melambangkan langit yangbermakna paling atas.Topi biru mengawasi topi-topi lain bekerja.Orang yang paling sesuai untuk memakai topiini ialah sesorang yang menjadi ketua.
 17. 17. TOPI HIJAU (GREEN HAT)Topi hijau melambangkan pemikiran yang kreatif.Warna hijau melambangkan otak yang suburdengan ida-idea.Top hijau digunakan bagi mencari idea-ideaalternatif berdasarkan maklumat yang ada.Topi hijau digunakan pada waktu mula-mulaberfkir.Situasi yang paling penting bagi menggunakantopi hijau ialah ketika ingin menyelesaikanmasalah.
 18. 18. TOPI KUNING (YELLOW HAT) Topi kuning melambangkan pemikiran yang konstrukktif. Warna kuning melambangkan kecerahan yang bermakna positif. Topi kuning digunakan bagi mencari segala faedah daripada sebarang idea alternatif yang dikeluarkan oleh topi hijau. Situasi yang paling baik bagi menggunakan topi kuning ialah apabila mendapati idea-idea yang banyak kelemahan .
 19. 19. TOPI MERAH ( RED HAT )Topi merah melambangkan pemikiran yangemosional.Warna merah melambangkan perasaan yangghairah.Topi merah membenarkan pemikiran emosidan intuisi sewaktu berfikir.Masa yang paling sesuai memakai topi iniialah selepas mengambil kira semua faktayang ada.
 20. 20. CORAK PEMIKIRAN LATERALDr Edward de Bono telah memberikan sumbangan dalam corak pemikiran lateral iaitudengan memberikan dan memperkenalkan. Untuk menjadi panduan kepada orang ramaidalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah:Sentiasa bersikap positif dan konstruktif.Fikir perlahan-lahan dan secara mudah; jangan memudahkan sesuatu perkara.Lupakan ego; jangan biarkannya masuk campur bila berfikir.Tentukan tujuan berfikir.“Tukar gear otak”; tentukan bila untuk pemikiran logik dan bila untuk pemikiran kreatif.Tentukan hasil yang hendak dicapai.Sentiasa fikirkan alternatif yang lain.Beri tempat kepada perasaan.Tukar ganti pemikirann secara luas dan secara terperinci.Bezakan antara yang sepatutnya dengan yang mungkin.Ambil kira semua pendapat.Semua jenis tindakan melibatkan nilai.
 21. 21. KESIMPULANDalam pemikiran lateral termasuk juga pemikirankreatif. Pemikiran kreatif merupakan satu bentukpenyelesaian masalah yang potensi penyelesaianamat berkesan untuk melakukan penyelesaianmasalah.Kini dalam apa jua persidangan, forum dan bengkelpemikiran kreatif amat ditekankan seumpama ia amatpenting dalam kehidupan dan sememangnya menerusikajian ia amat penting dalam kehidupan. Ini keranapenyelesaian masalah secara kreatif akanmeninggalkan impak yang cukup berkesan danmembanggakan.

×