Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 24 jenny eriksson

398 views

Published on

Potentialen av olika åtgärder för en säkrare cykling. Transportforum 2014

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Session 24 jenny eriksson

 1. 1. Potentialen av olika åtgärder för en säkrare cykling Transportforum 2014 Jenny Eriksson, utredare/statistiker
 2. 2. Dataunderlag Resultatet baseras i huvudsak på data från akutsjukhusen (Strada-sjukvård) för åren 2007-2012. I början av 2007 var 40 akutsjukhus anslutna. I slutet på 2012 var 68 av 69 anslutna. Betydande undertäckning, vårdcentraler ej med och akutsjukhusen rapportera inte in allt. Konsekvens: Siffror som presenteras i antal ska alltså ses som ett minimum.
 3. 3. Definitioner Mycket allvarligt skadad Person med skada/skador som ger medicinsk invaliditet på 10 % eller mer (PMI 10 %) Allvarigt skadad Person med skada/skador som ger medicinsk invaliditet på 1 % eller mer (PMI 1 %) Svårt skadad Risken att dö vid olyckstillfället, (AIS 9+)
 4. 4. Omkomna cyklister
 5. 5. Omkomna cyklister per 1 000 000 invånare 25 20 15 9.3 10 8.2 5 1.3 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 NO EL UK IE LU 2.4 2.6 FR SE 3.3 3.3 PT CY 4.0 4.7 5.3 5.3 IT CH DE AT 5.9 CZ PL 10.1 10.7 8.4 8.0 5.0 9.5 8.0 LV RO BE* SI* 6.4 0 ES FI SK DK Figur 16 Antal omkomna cyklister i trafik per 1 000 000 invånare uppdelat på de europeiska länderna, åren 2008-2010 (* 2007-2009). Egen sammanställning av data presenterade i ETSC, 2012a. HU NL
 6. 6. Omkomna cyklister per cykelkilometer 25 Omkomna cyklister per billion cykelkm GB 20 SE** 15 NL DK 10 NO* 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Cykelkm per person och år Figur 17 Antal omkomna per billion cykelkm (y-axel) plottade mot cykelkm per person (x-axel). NL (2008-2010), GB (2008-2010), DK (2008-2010), NO* (2009, 13 år och äldre), SE** (2006). Källa: ETSC, 2012a. 700 800 900 1000
 7. 7. Omkomna cyklister, 2007-2012, N=152 100% 90% 80% 100% 1% 2% 4% 3% 3% Cykel-tåg 80% 22% Cykel-gående 70% 90% 60% 60% Cykel-traktor 70% 68% Cykel-bil/mc Cykel-moped 50% 50% Cykel-cykel 40% 69% Cykellastbil/buss 30% 30% Cykel singel 20% 40% 20% 29% 10% 10% Cykel-motorfordon 0% 0% Alla omkomna Cykel-motorfordon Källa: TRV djupstudiematerial
 8. 8. Åtgärdspotential – omkomna Avvikelse från normal körning Ann-alkande kritisk situation Drift och underhåll Bortagande av lösgrus/löv Bra barmarksunderhåll (gropar/sprickor) Säker användning Användning av cykelhjälm Nykter cykling Kritisk situation Krasch oundviklig 5-10 % 5-10 % 25% 10-15 % Gröna rutor= säker bedömning Infrastruktur Flytta över till separerade bilfria cykelbanor - tätort Flytta över till separerade bilfria cykelbanor – ej tätort Säkra cykelöverfarter Vägbelysning för synbarhet Justera kantstenar Säkra cyklar Cykelbelysning och reflexer för synbarhet Säkra motorfordon Kombination av nödbroms och krockkudde Lastbilar med varningssystem för cyklister i döda vinkeln 5-10 % Gula rutor= viss osäkerhet 15-20 % 5-10 % 0-5 % 0-5 % 5% max 30 % 5-10 %
 9. 9. Allvarligt skadade cyklister 2007-2012, n=8 411, dvs. ca 1400 per år
 10. 10. Varför inträffar cykelolyckorna? 100% 90% 1% 2% 100% 1% 7% 12% 80% 10% Cykel - moped 90% Cykel - gående 80% 70% Cykel - övrigt 70% 60% Cykel - cykel 14% 60% 50% 40% Cykelmotorfordon 78% 50% 15% Vägutformning 40% Cyklisten i interaktion med cykeln 30% 20% 20% 10% 10% 0% 44% 0% Allvarligt skadade Cyklistens beteende och tillstånd 16% Cykel singel 30% Samspel med övriga trafikanter Cykel singel, huvudorsak Drift och underhåll C-mf: Vanligaste kollision (90%) personbil C-c: Ca 65% cyklat i samma riktning, ca 25% frontalkrock C-g: Få olyckor (1%). Lika många som väjt som kolliderat. C-moped: Drygt hälften inträffade på GCbana/väg Källa: Strada-sjukvård
 11. 11. Var sker cykelolyckorna? 100% 2% 5% 90% 2% 1% 52% 2% 3% 3% 2% 13% 80% 1% 1% 54% 1% 1% 7% 37% 70% 40% Övrigt 68% 60% 1% 40% 6% 1% 50% 7% 1% 40% 9% Gång- och Cykelbana (-väg) 1% I Cirkulationsplats/Rondell 15% 30% 1% 20% 10% 0% 7% 45% 37% 34% Gångbana/Trottoar 50% Gatu-/Vägkorsning Gatu-/Vägsträcka 29% 19%
 12. 12. När under året sker cykelolyckorna? 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
 13. 13. När under dygnet sker cykelolyckorna? 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tid på dygnet 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 14. 14. Vilka, uppdelat på män och kvinnor? Man Kvinna Allvarligt skadad (n) Cykel singel 55 % 45 % 6 550 Cykel - Motorfordon 54 % 46 % 987 Cykel - Cykel 49 % 51 % 620 Cykel - Moped 55 % 45 % 61 Cykel - Gående 55 % 45 % 66 Cykel - Övrigt 63 % 37 % 127 Totalt 55 % 45 % 8 411 RVU Sverige 2011-2012 Personkilometer med cykel 58% män och 42 % kvinnor
 15. 15. Vilka, uppdelat på ålder? 3.5% 3.0% Alla skadade 2.5% n= ca 44 000 2.0% 1.5% Mycket allvarligt skadade 1.0% n= ca 1 100 0.5% 0.0% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 Ålder
 16. 16. Halt - is/snö Halt - grus Halt - löv Halt - Lera Halt - grusväg Halt - Övrigt/okänt Ojämnt underlag Kört på tillfälligt föremål Kommit utanför vägen/vägkant Singelolyckor Klassificering av 4000 slumpade olyckstexter i Strada-s Ca 30 % hade ingen användbar beskrivning 20% 10% 2% 0.1% 1% 8% 3% 3% 11% Kört mot/över kant Kört på fast föremål Kört mot räls Utformning 7% 2% 6% 6% 5% 5% 4% Fastn med ngt i cykeln/ transport föremål Klivit av/på cykeln Fel på cykeln Tvärstopp pga handbroms Inbromsning Cyklisten i interaktion med cykeln 5% 4% 4% Handhavandefel Hög fart Lekt under cykling Bisyssla (ej mobil)/ distraktion Alkoholpåverkad Egen hund Blåsigt väder Från fest/pub/liknande Uppförsbacke Bländad av solen Använt mobiltelefon Väjt/samspel ej fungerat Annat djur, inkl koppel Bländad av fordon DoU 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0.3% 0.2% Cyklistens beteende och tillstånd Samspel med övriga trafikanter 9% 1% 0.01% 9% Svängt/kurva Mörkt Låg fart Nedförsbacke 1% 1% Övrigt 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 17. 17. VTI/Katja Kircher VTI/Katja Kircher
 18. 18. DoU – typ av halkolyckor under året 100% 0.14 90% 20% Ej halka 20% 25% 31% 1% 80% 70% 2% 57% 64% 0.1 76% 8% 82% 82% 84% 87% 83% 0.08 7% 70% 77% 4% 2% 11% 43% 20% 2% 0% 20% 6% 0% Feb Mar Apr Grus 50% 0.04 6% 3% 0% 4% 15% 16% Hela Jan året 0.06 7% 77% 10% Löv 3% 50% 40% Övrigt/okänt 3% 22% 10% 3% 1% 3% 60% 30% 0.12 33% 14% 0% 0% 0% 9% 0% 10% Maj Jun Jul Aug Sep Is/snö 6% 0% 10% 4% 7% 1% 0.02 19% 0 0% Okt Nov Dec Olycksfördelning över året (allvarligt skadad)
 19. 19. När is/snö-singelolyckor? Tid på dygnet 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 20. 20. Halt - is/snö Halt - grus Halt - löv Halt - Lera Halt - grusväg Halt - Övrigt/okänt Ojämnt underlag Kört på tillfälligt föremål Kommit utanför vägen/vägkant Singelolyckor 20% 10% 2% 0.1% 1% 8% 3% 3% 11% Kört mot/över kant Kört på fast föremål Kört mot räls 2% 6% 6% 5% 5% 4% Cyklisten i interaktion med cykeln 5% 4% 4% Handhavandefel Hög fart Lekt under cykling Bisyssla (ej mobil)/ distraktion Alkoholpåverkad Egen hund Blåsigt väder Från fest/pub/liknande Uppförsbacke Bländad av solen Använt mobiltelefon Väjt/samspel ej fungerat Annat djur, inkl koppel Bländad av fordon Utformning 7% Fastn med ngt i cykeln/ transport föremål Klivit av/på cykeln Fel på cykeln Tvärstopp pga handbroms Inbromsning Klassificering efter läsning av 4000 slumpade olyckstexter i Strada-s DoU 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0.3% 0.2% Cyklistens beteende och tillstånd Samspel med övriga trafikanter 9% 1% 0.01% 9% Svängt/kurva Mörkt Låg fart Nedförsbacke 1% 1% Övrigt 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 21. 21. VTI/Hejdlösa Bilder AB VTI/Hejdlösa Bilder AB Krister Isakssons blogg ”Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till?”
 22. 22. Halt - is/snö Halt - grus Halt - löv Halt - Lera Halt - grusväg Halt - Övrigt/okänt Ojämnt underlag Kört på tillfälligt föremål Kommit utanför vägen/vägkant Singelolyckor 20% 10% 2% 0.1% 1% 8% 3% 3% 11% Kört mot/över kant Kört på fast föremål Kört mot räls 2% 6% 6% 5% 5% 4% Cyklisten i interaktion med cykeln 5% 4% 4% Handhavandefel Hög fart Lekt under cykling Bisyssla (ej mobil)/ distraktion Alkoholpåverkad Egen hund Blåsigt väder Från fest/pub/liknande Uppförsbacke Bländad av solen Använt mobiltelefon Väjt/samspel ej fungerat Annat djur, inkl koppel Bländad av fordon Utformning 7% Fastn med ngt i cykeln/ transport föremål Klivit av/på cykeln Fel på cykeln Tvärstopp pga handbroms Inbromsning Klassificering efter läsning av 4000 slumpade olyckstexter i Strada-s DoU 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0.3% 0.2% Cyklistens beteende och tillstånd Samspel med övriga trafikanter 9% 1% 0.01% 9% Svängt/kurva Mörkt Låg fart Nedförsbacke 1% 1% Övrigt 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 23. 23. Åtgärdspotential – allvarligt skadade cyklister Avvikelse från Ann-alkande normal kritisk körning situation Drift och underhåll Bra halkbekämpning Bortagande av lösgrus Bra barmarksunderhåll (gropar/sprickor) Säker användning Användning av cykelhjälm Skyddsjacka och byxor Nykter cykling Rätt hastighet Infrastruktur Flytta över till separerade bilfria cykelbanor Säkra cykelöverfarter Justera kantstenar Ta bort fasta föremål Säkra spårvagnsspår Vägbelysning för synbarhet Säkra cyklar Vinterdäck ABS-bromsar eller liknande Stabilisering eller lägre insteg (säker av/påstigning) Cykelbesiktning Cykelbelysning och reflexer för synbarhet Säkra motorfordon Kombination av nödbroms och krockkudde Kritisk situation Krasch oundviklig 15-20 % 10-15 % 10% 10% max 30 % Gröna rutor= säker bedömning 5% 5% 5% 5% 5-10 % 5% 0-5 % 0-5 % Gula rutor= viss osäkerhet Röda rutor= stor osäkerhet 15-20 % 5% 5% 5% 0-5 % 0-5 %
 24. 24. Tack för mig! Fördjupning Trafikverket (publ. 2014:030): Säkrare cykling – gemensam strategi för år 20142020, version 1.0 VTI (rapport 801): Statistik över cyklisters olyckor – faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling

×