Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

de wereld als leeromgeving

629 views

Published on

Synthese van het artikel 'de wereld als leeromgeving'.
J.HUIZINGA, R. HORDIJK & A. LUBSEN. De wereld als leeromgeving. Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs. SURFnet in samenwerking met Kennisnet, Creative Learning Lab van Waag Society, Universiteit van Amsterdam, 44pagina's

www.mobieleonderwijsdiensten.nl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

de wereld als leeromgeving

 1. 1. Speels en creatief gebruik van gps en mobiele techniek in het onderwijs
 2. 2. Mobiel leren Theoretische context Locatiegebaseerd leren door GPS Game-based learning
 3. 3. <ul><li>Mobiel leren </li></ul><ul><li>Onderdeel van het e-leren </li></ul><ul><li>Draadloos en plaatsonafhankelijk </li></ul><ul><li>Locatiegebaseerd leren door GPS* </li></ul><ul><li>Onderdeel van het mobiel leren </li></ul><ul><li>Leren in authentieke context wordt mogelijk </li></ul><ul><li>(ter plaatse leren) </li></ul><ul><li>Verbindt de fysieke en virtuele wereld van </li></ul><ul><li>de leerling </li></ul>*GPS Global Positioning System
 4. 4. <ul><li>*Een game bevat </li></ul><ul><li>doel </li></ul><ul><li>Competitie </li></ul><ul><li>Hindernissen </li></ul><ul><li>regels </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>verschillende rollen/karakters </li></ul><ul><li>Game based learning </li></ul><ul><li>leren met ‘games*’ </li></ul><ul><li>Motiverend </li></ul><ul><li>betrokkenheid </li></ul><ul><li>beleving van leerinhouden </li></ul><ul><li>Biedt uitdaging </li></ul><ul><li>Fantasie en nieuwsgierigheid </li></ul><ul><li>effect op de sociale vaardigheden bij samenspel </li></ul><ul><li>Onderwijskundige context </li></ul><ul><li>Het ‘nieuwe leren’ is een actief proces van kennisconstructie </li></ul><ul><li>richt zich op de échte wereld </li></ul><ul><li>De technologie is niet het doel, maar het middel tot leren </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Voordelen en valkuilen </li></ul><ul><li>van mobiel leren </li></ul><ul><ul><li>tijd-en plaatsonafhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Snelle communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegang tot diverse bronnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kans tot veilig experimenteren </li></ul></ul><ul><li>van GPS-gebruik </li></ul><ul><ul><li>Locatiegebonden </li></ul></ul><ul><ul><li>Intensere beleving </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer directe context </li></ul></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Bij Mobiel/GPS- leren </li></ul><ul><ul><li>Kostenplaatje </li></ul></ul><ul><ul><li>Soms moeilijk in lessenpakket te passen </li></ul></ul><ul><ul><li>Technologie als middel of als doel? </li></ul></ul>
 6. 6. Lager onderwijs Naam project Vakgebied Website Apparatuur/ technologie Zingende stad Muziek, variabel www.zingendestad.nl Mobiele telefoon met PDA Lopend leren Vak- overschrijdend www.lopendleren.nl PDA Create-a-scape Vak overschrijdend www.createascape.org.uk PDA met GPS Veenquest Biologie www.veenquest.com PDA met GPS
 7. 7. Middelbaar onderwijs Naam project Vakgebied Website Apparatuur/ technologie Veenquest Biologie www.veenquest.com PDA met GPS Time lab Natuurweten-schappen http://Education.mit.edu/drupal/ar PDA met GPS Soundwalk Projectonder-wijs www.digitalplayground.nl MP3-speler Camera, laptop Frequentie 1550 Geschiedenis www.frequentie1550.nl www.gamesatelier.nl Mobiele telefoon, PDA met GPS Games Atelier Vakoverschrijdend www.gamesatelier.nl Mobiele telefoon, GPS Mobile Math Wiskunde www.mobilemath.nl Mobiele telefoon met GPS
 8. 8. Hoger onderwijs Naam project Vakgebied Website Apparatuur/ technologie Biocaching Biologie www.biocaching.nl PDA met GPS Mobile Learning Game Kit Vak-overschrijdend www.mlgk.nl Mobiele telefoon en GPS [email_address] Variabel http://education.mit.edu/ar/oatmit.html PDA met GPS
 9. 9. Reflectie <ul><li>Doelen </li></ul><ul><li>Duidelijk vooropstellen WAAROM je als docent kiest voor mobiele technologie. </li></ul><ul><li>Doelgroep </li></ul><ul><li>Het soort activiteit/de spelvorm is afhankelijk van de doelgroep. </li></ul><ul><li>Lager onderwijs : Spanning en een sterk verhalend aspect </li></ul><ul><li>Secundair onderwijs : Aansluiting bij de belevingswereld, competitie, actief met kennis omgaan en kennis creëren </li></ul><ul><li>Hoger onderwijs : zelfstandig, overal en altijd kunnen leren is van belang. Student wil invloed op de content. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Werkvormen </li></ul><ul><li>Spelstructuur motiveert </li></ul><ul><li>Werkvormen combineren zonder de game-flow te verstoren </li></ul><ul><li>Variaties binnen een game </li></ul><ul><ul><li>Alleen of in teams </li></ul></ul><ul><ul><li>Route volgen of zelf maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Leraar als deelnemer, coach of observator </li></ul></ul><ul><li>Meerwaarde </li></ul><ul><li>Geleerde wordt beter onthouden door actief deel te nemen </li></ul><ul><li>Mogelijkheid om dingen te beleven die in het echt niet mogelijk zijn </li></ul><ul><li>Motivatie door samenwerking en competitie </li></ul><ul><li>Data kunnen op verschillende momenten verzameld worden en over langer tijd worden geanalyseerd </li></ul>

×