CDA 2010-2014

869 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CDA 2010-2014

 1. 1. ! HELDER EN BETROKKEN Verkiezingsprogramma 2010 - 2014 CDA ALPHEN-CHAAM
 2. 2. ! 2 FINANCIEEL ALPHEN-CHAAM INHOUD INLEIDING 1! 3! ! BESTUURLIJK ALPHEN-CHAAM COMMUNICATIEF ALPHEN-CHAAM 4! DIENSTVERLENEND ALPHEN-CHAAM 9 6! SPORTIEF ALPHEN-CHAAM LEEFBAAR ALPHEN-CHAAM 7! WELZIJN IN ALPHEN-CHAAM 8! RECREATIEF ALPHEN-CHAAM 10 ! OUDEREN IN ALPHEN-CHAAM 11 ! JONGEREN IN ALPHEN-CHAAM 5 12 ! AGRARISCH ALPHEN-CHAAM 13 ! ECONOMISCH ALPHEN-CHAAM NAWOORD colofon SOCIAAL ALPHEN-CHAAM 14 VEILIG ALPHEN-CHAAM 1
 3. 3. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 3 HELDER EN BETROKKEN INLEIDING Het CDA Alphen-Chaam is een partij voor de hele gemeente. Wij hebben vertegenwoordigers uit alle kernen en samen maken wij onze beloftes waar. Door die houding is de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Zo zijn bijvoorbeeld alle punten uit het regeerakkoord 2006-2010 gerealiseerd. In een tijd waarin alle gemeenten de komende jaren moeten bezuinigen is een helder financieel beleid noodzakelijk. Het CDA Alphen-Chaam wil de lasten niet geheel bij de burger leggen en de kosten van bijvoorbeeld de OZB zo laag mogelijk houden. Dat betekent dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden maar het CDA Alphen-Chaam zal in elk geval deze discussie niet uit de weg gaan. Het CDA Alphen-Chaam staat voor verbondenheid tussen onze dorpen en onderlinge samenwerking. We laten ons daarbij inspireren door de wijze waarop verenigingen en stichtingen in Alphen-Chaam met elkaar samenwerken. We zien dat in Alphen-Chaam mensen en gemeenschappen hun verantwoordelijkheid nemen waarbij menselijke waarden als zorg en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Het CDA Alphen-Chaam wil sneller en op een andere manier communiceren met de burgers en vindt dat de gemeente moet participeren in initiatieven van haar burgers. Het CDA Alphen-Chaam zal zich de komende jaren hier weer voor inzetten.
 4. 4. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 4 HELDER EN BETROKKEN WAT HEBBEN WE BEREIKT? Mede door het CDA is de afgelopen raadsperiode veel bereikt en in gang gezet. Een overzicht van de meest in het oog springende zaken: • de OZB is de afgelopen jaren alleen trendmatig verhoogd en de woonlasten zijn nagenoeg gelijk gebleven • een flink aantal wegen is opgeknapt • er is een evenwichtig bouwprogramma voor alle kernen • de bestemmingsplannen buitengebied en kernen zijn geactualiseerd • niet noodzakelijke gemeentelijke eigendommen zijn verkocht en er worden twee brandweerkazernes gebouwd • Chaam heeft een geactualiseerd centrum plan en Alphen staat aan het begin van een nieuw centrum. Galder / Strijbeek heeft zijn Idop (dorpsplan) • het CDA Alphen-Chaam heeft ervoor gezorgd dat er een educatief-centrum komt met prachtige parkeergelegenheid rond de Leeuwerik in Galder • het Sociaal Fonds (ondersteuning minima) is een initiatief van het CDA Alphen-Chaam • tijdens de realisatie van de Geerhof (Wozoco Chaam) is er veel overleg geweest met de omwonenden • de bouw van de Wozoco in Alphen verloopt voorspoedig • er is beleid geformuleerd voor het buitengebied (Buitengebied in ontwikkeling) dat er voor zorgt dat de vrijstaande agrarische gebouwen (VAB’s) nieuwe functies kunnen krijgen • er zijn sloopvergunningen afgegeven zodat door de bouw van nieuwe woningen in het buitengebied groene projecten kunnen worden gerealiseerd • de wethouder van het CDA Alphen-Chaam heeft door het (slim) aankopen van grond ervoor gezorgd dat er een gymzaal bij de school in Alphen kan worden gebouwd Het CDA Alphen-Chaam heeft hard gewerkt aan een cultuuromslag binnen het gemeentehuis en in de de raad. We hebben mede vorm gegeven aan het dualisme en een flinke bijdrage geleverd aan de goede sfeer in de raad. Met uw steun gaan we daar de komende raadsperiode mee door. ALLE ZAKEN UIT HET REGEERAKKOORD ZIJN GEREALISEERD
 5. 5. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 5 BESTUURLIJK ALPHEN-CHAAM 1 Het CDA Alphen-Chaam wil samenwerken met andere gemeenten en gebruik maken van elkaars expertise. Door samen te werken zijn we als gemeente minder kwetsbaar en kunnen we op bepaalde terreinen voordelen behalen. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Samenwerking met 19 andere gemeenten (inclusief Tholen) als dat financiële en economische voordelen oplevert bij grote projecten, infrastructuur en recreatie • Samenwerking met de gemeente Oosterhout op het gebied van ICT, waarbij wij vasthouden aan de taakstellende bezuinigingen uit de begroting 2010 • Het onder op regionaal niveau onder de aandacht houden van het LOG, Recreatieve Driehoek • Een eenvoudig ingerichte frontoffice op het gemeentekantoor • Een betrouwbaar en open bestuur Een maatschappelijke discussie over schaalvergroting van de gemeente gaan wij niet uit de weg hierbij is onze stelling “ zo klein als mogelijk en zo groot als noodzakelijk”. WIJ MAKEN ONS STERK VOOR SAMENWERKING
 6. 6. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 6 FINANCIEEL ALPHEN-CHAAM Ook de gemeente Alphen-Chaam voelt de gevolgen van de economische crisis. We weten nu al dat Alphen-Chaam de komende jaren minstens 1 miljoen euro moet bezuinigen. 2 De nieuwe gemeenteraad zal dus duidelijke keuzes moeten maken. Dat weerhoudt ons er niet van onze wensen en ideeën kenbaar te maken, maar we zullen wel steeds de vraag stellen: wat willen we, wat kost het en kunnen we dat betalen. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Duidelijkheid over de kosten van gemeentelijke heffingen en de bestuurlijke keuzes die daaraan te grondslag liggen. Tarieven die in rekening worden gebracht moeten worden toegelicht • Het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke heffingen. We zijn daarbij afhankelijk van de inkomsten vanuit het Rijk. Voor het CDA is het een uitdaging om de lokale lasten (riool- afvalstoffenheffing, OZB) op de nullijn houden en het OZB tarief zo laag mogelijk. • Het kritisch blijven op het inzetten van externe bureaus. Wij zijn wel voorstander om tijdelijk deskundigheid in te huren mits dat een besparing oplevert. En alleen dan als de eigen ambtenaren niet over de juiste deskundigheid beschikken en er geen personeel hoeft te worden aangenomen • Het formuleren van criteria voor het gebruikmaken van reserves en voorzieningen. Interne financieringsmogelijkheden gelden hierbij als uitgangspunt. Ook dient het weerstandsvermogen minimaal het predicaat voldoende tot goed te hebben • De zelfwerkzaamheid en creativiteit van verenigingen stimuleren door taakstellende budgetten beschikbaar stellen waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd. • Het kritisch beoordelen van subsidieverzoeken van verenigingen • Onderzoek naar de mogelijkheden voor vrijstelling van OZB voor gebouwen van verenigingen en stichtingen. • Subsidies voor verenigingen en stichtingen die het daadwerkelijk nodig hebben • Gezamenlijke aanbestedingen met andere gemeente (zoals bij de huishoudelijke hulp) en projecten koppelen (zoals bij de aanbesteding van de twee brandweerkazernes) WWIJ MAKEN ONS STERK VOOR LAGE HEFFINGEN
 7. 7. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 7 COMMUNICATIEF ALPHEN-CHAAM 3 Het CDA Alphen-Chaam wil graag in gesprek met de inwoners van onze gemeente. De voorbije raadsperiode hebben we daar al aan gewerkt en hebben u betrokken bij plan- en besluitvorming. Voorbeelden: de centrumplannen, Idop Galder, de inrichting van het buitenterrein van de Geerhof en speelterreintje in Chaam. Nu willen we verder met een cultuuromslag binnen het gemeentehuis. Onze stelling is “ ja, mits“ inplaats van “tenzij”. De komende tijd moet er een bestuurscultuur ontstaan waarin het vanzelfsprekend is dat u meedenkt en meepraat. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Een nieuw communicatie beleid op basis van Waarderend Vernieuwen1 • Een dorpsraad per kern met duidelijke taakomschrijving. De dorpsraden van alle kernen praten mee over belangrijke en kernoverstijgende thema’s. De dorpsraden dienen een afspiegeling te zijn van de inwoners van de kernen en mogen niet politiek actief zijn • De invoering van dorpsgesprekken bij vraagstukken als woningbouw, inrichting- en onderhoud van openbare ruimte en accommodaties. Naast direct belanghebbenden worden de leden van de dorpsraden uitgenodigd • Een open dialoog met de inwoners van onze gemeente • Een moderne en transparante manier van besturen 1 Waarderend vernieuwen gaat uit van een positieve grondhouding zaken om te verbeteren. Inwoners krijgen de kans te vertellen wat ze graag willen. Samen bespreken we de mogelijkheden. Zo hebben inwoners en de gemeentelijke organisatie baat bij waarderend vernieuwen. WIJ MAKEN ONS STERK VOOR EEN OPEN DIALOOG MET DE INWONERS VAN ONZE GEMEENTE
 8. 8. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 8 DIENSTVERLENEND ALPHEN-CHAAM 4 Het CDA Alphen-Chaam vindt dat de gemeente er is voor de burgers en niet andersom. Daarom moet de gemeentelijke organisatie dienstverlenend en voorwaardenscheppend zijn. Het gaat om een positieve basishouding. Om de service naar de burgers te vergroten is er een nieuwe gemeentelijke website in de lucht, maar deze moet nog verder worden aangepast. Het is belangrijk dat bezoekers van de website snel de juiste informatie vinden. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Een integrale benadering van de klantvraag. Dat betekent dat u in principe uw vraag maar 1 keer hoeft te stellen. De gemeentelijke afdelingen zorgen ervoor dat u aanvraag bij de juiste afdeling(en) terecht komt en u niet langer van het kastje naar de muur wordt gestuurd • Samenwerking met achttien gemeenten in West Brabant waardoor we de de ICT dienstverlening kunnen verbeteren (ook kostenreductie) • Het uitbreiden van de mogelijkheden om via de gemeentelijke aanvragen in te dienen • Het gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijk website waardoor informatie sneller te vinden is • Het eenvoudiger maken van procedures en het afschaffen van onnodige regelgeving • Het opheffen van de commissie Welstand WIJ MAKEN ONS STERK VOOR HET AFSCHAFFEN VAN DE COMMISSIE WELSTAND
 9. 9. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 9 SOCIAAL ALPHEN-CHAAM 5 De samenleving verandert snel. Door de economische crisis dreigen meer mensen (en vooral de minima) uit de boot te vallen. Onderzoek toont aan dat ook in onze gemeente ouderen zich eenzaam voelen en niet meer mee doen in de maatschappij. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Het CDA Alphen-Chaam heeft de vorige raadsperiode het initiatief genomen voor het Sociaal Fonds. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld de contributie voor een sportclub betaald als u een laag inkomen heeft. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Een ruimhartig minimabeleid met extra aandacht voor gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden die langdurig rond moeten komen met een laag inkomen. Hierbij willen we (daar waar het kan) de zwakkeren in onze samenleving behoeden voor de gevolgen van de economische crisis. Om mensen met een klein inkomen beter te informeren en van dienst te zijn heeft de gemeenteraad vorig jaar opdracht gegeven om het automatiseringsprogramma Liaan aan te schaffen. Hiermee worden verschillende bestanden aan elkaar gekoppeld waardoor de gemeente sneller in beeld heeft wie voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. • Een BE-PART pas voor iedereen met een laag inkomen. Op vertoon van de pas ontvangen mensen met een minimum inkomen een flinke korting op sport en culturele activiteiten. BE-PART staat voor meedoen en er bij horen • Intensieve samenwerking met organisaties en instellingen om de WMO handen en voeten te geven en het betrekken van direct belanghebbenden bij de uitwerking van onderdelen uit de WMO (naast de WMO raad) • Een effectief en praktisch functionerend Wonen Zorg Service in de Wijk (WZSW) met een aantal basis taken. Het CDA zal WZSW kritisch blijven volgen zowel inhoudelijk als op financieel gebied WIJ MAKEN ONS STERK VOOR EEN RUIMHARTIG MINIMABELEID
 10. 10. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 10 SPORTIEF ALPHEN-CHAAM 6 Sport draagt natuurlijk bij aan een goede gezondheid, maar is ook een sociale bezigheid. De vele vrijwilligers in onze gemeente die zich inzetten voor de sport verdienen daarom alle steun. Goede sportvoorzieningen zijn nodig en verenigingen moeten worden ondersteund door bijvoorbeeld een cursus of training. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Het ondersteunen van alle sportieve initiatieven en evenementen en in het bijzonder die activiteiten die de kernen overstijgen, zoals bijvoorbeeld het Sportement • Samen met de sportverenigingen een sportbeleid opzetten en zelfwerkzaamheid stimuleren. • Stimuleren van vrijwilligerswerk in sport • Geen leges vorderen bij (niet- commercieel) sportactiviteiten, wel dienen de verenigingen de activiteit melden te bij de gemeente • Het stimuleren van de jeugd om te sporten • Een goed accommodatiebeleid WIJ MAKEN ONS STERK VOOR HET AFSCHAFFEN VAN LEGES BIJ NIET-COMMERCIELE EVENEMENTEN
 11. 11. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 11 WELZIJN IN ALPHEN-CHAAM 7 De gemeente krijgt steeds meer taken op het gebied van gezondheid en welzijn. Omdat de financiële middelen beperkt zijn is samenwerking met onder andere woningbouwverenigingen, ouderenbonden, ouderen platvorm en WMO raad erg belangrijk. Op die manier kan de gemeente handen en voeten geven aan de sociale samenhang, prestatieveld 1 uit de WMO. Er moet efficiënt en resultaat gericht gewerkt worden bij de uitvoering van de WMO. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Samenwerking tussen de welzijnsaccommodaties en de wozoco’s • Het (financieel) steunen van initiatieven vanuit de bevolking die bijdragen aan de sociale samenhang • Goede peuterspeelzalen en een brede school in alle kernen • Stimuleren van kunst-en cultuur projecten • Waarborgen dat alle inwoners gebruik kunnen blijven maken van een bibliotheekvoorziening • Ondersteuning van (maatschappelijke en sociale) evenementen door personen en verenigingen • Afronding van het harmoniseren van het subsidiebeleid • Een subsidiebeleid waarbij steeds wordt afgewogen wat een vereniging zelf kan doen. Soms kan een vereniging werkzaamheden goedkoper (laten) uitvoeren (voorbeeld van zelfwerkzaamheid is de Leeuwerik in Galder) • Ondersteuning en erkenning van vrijwilligers en vereniging- en stichtingsbesturen met daarbij bijzondere aandacht voor de grote groep vrijwilligers die onze ouderen ondersteunen. • De kwaliteit van de deeltaxi waarborgen WIJ MAKEN ONS STERK VOOR DE BREDE SCHOOL
 12. 12. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 12 RECREATIEF ALPHEN-CHAAM 8 Alphen-Chaam heeft het in zich te groeien als toeristische trekpleister. In onze gemeente valt nog heel veel moois te ontdekken. Ontwikkelingen in de toeristische sector zijn zeker ook belangrijk voor de werkgelegenheid. Een actieve houding van de gemeente ten opzichte van de recreatieve sector is belangrijk. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Het in eigendom houden van het Zand (waterplas), zorgdragen voor een goede toegankelijkheid en het behouden van deze dagrecreatievoorziening • Ontwikkeling van de recreatieve driehoek • Het belevingsconcept van Alphen-Chaam goed in de markt zetten • Het ontwikkelen van Alphen-Chaam tot een Cittaslow2 gemeente • We staan voor het verbinden van initiatieven die zorgen voor behoud van het karakter en de verbetering van de Kerkdreef in Chaam • De ontwikkeling van zogenaamde “Ommetjes” (wandelroutes in en rondom de kernen), het aanleggen en goed onderhouden fietspaden en routes • Het gebruiken van landschapssubsidies • Het ontwikkelen van hoogwaardige verblijfsgebieden in alle kernen om zo aantrekkelijk te blijven voor (dag)toerisme • Het verplaatsen van “de wielrenner” in Chaam naar een meer in het hoogspringende locatie • Een kunstwerk op de rotonde in Chaam 2 Cittaslow, is een internationaal keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. WIJ MAKEN ONS STERK VOOR HET IN EIGENDOM HOUDEN VAN HET ZAND
 13. 13. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 13 LEEFBAAR ALPHEN-CHAAM 9 Door vergrijzing van onze dorpen en door het wegtrekken van de jeugd komen de leefbaarheid en sociale samenhang in onze gemeente onder druk te staan. Het zal moeilijk zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden. In elk geval is een actieve en daadkrachtige houding van de gemeente noodzakelijk om de problemen die op ons af komen te lijf te gaan. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Verblijfskwaliteit in alle kernen door bijvoorbeeld goede verlichting, goed onderhouden speelpleintjes en het groenonderhoud op een goed niveau houden. Op tijd snoeien van bomen en struiken en voorkomen van obstakels op fiets en wandelpaden. Ook in de kernen • Snel herstel van graffiti en vernielingen • De realisatie van de 2e fase van de Brouwerij in Chaam door een actieve houding naar investeerders • Een verbinding (wandel- voetpad) tussen Eekhof en Centrum Chaam waardoor de oudere bewoners sneller de voorzieningen kunnen bereiken • Een kwalitatief aanbod van woningen die aansluiten op de woonwensen van jongeren en ouderen en meer betaalbare huurwoningen • Verdere uitwerking Idop’s in Alphen en Galder • Het steunen van commerciële initiatieven als blijkt dat deze bijdragen om non-profit functies te behouden die anders verloren dreigen te gaan, zoals bijvoorbeeld een zwembad of sportvoorziening • In samenwerking met het kerkbestuur van Alphen de oude begraafplaats veranderen in een open en parkachtige omgeving • Bestrijding van (kleine) criminaliteit • Regelmatig contact met de mobiliteitswerkgroep over de toegankelijkheid in de verschillende kernen WIJ MAKEN ONS STERK VOOR MOOIE DORPSKERNEN
 14. 14. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 14 OUDEREN IN ALPHEN-CHAAM 10 Het CDA Alphen-Chaam vindt dat ouderen zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Daarom moeten we goed luisteren naar wat ouderen willen en goed samenwerken met de ouderenorganisaties en de verschillende platforms. Het CDA Alphen-Chaam vindt dat er rekening moet worden gehouden met de specifieke wensen van ouderen. Goede voorzieningen en accommodaties horen daar vanzelfsprekend bij. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Clustering van “ haal-en breng functies” in de wozoco’s3 • Goede begeleiding en het facilliteren van vrijwilligers binnen de wozoco’s • Het inzetten van (jonge) vrijwilligers en (langdurige) werkelozen bij de ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Hier ligt een bemiddelingsrol voor het WZSWen HOOM • Ondersteuning van mantelzorgers door goede voorlichting en een actieve benadering van mantelzorgers door samenwerking met gemeente, ketenpartners en WMO raad • Een actief minima beleid waarbij ouderen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van financiële tegemoetkomingen: extra uitkeringen (bijzondere bijstand) en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dat ouderen (65 plussers) die geen aanvullend pensioen ontvangen inkomensondersteunende hulp krijgen. Samenwerking met Stichting Ouderenwerk Breda, KBO’s, ouderenplatvorm en WMO raad is noodzakelijk • Goede informatievoorziening voor ouderen over gezondheid en welzijn en betaalbare woningen • Meer gebruik maken van kennis en kunde van eigen bewoners (ouderen- platforms, verenigingen) voordat we externe bureau’s inschakelen • Blijvende aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking 3 Haalfuncties: hoogwaardig wonen, informatie & advies, educatie en onderwijs, gezellig kunnen eten in een restaurant, eerstelijns zorg, en dergelijke. Brengfuncties: zorg en service diensten aan huis zoals maaltijden, tuinonderhoud, klussendienst, etc. WIJ MAKEN ONS STERK VOOR INSPRAAK EN GOEDE INFORMATIE VOOR OUDEREN
 15. 15. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 15 JONGEREN IN ALPHEN-CHAAM 11 Het jongeren of jeugdbeleid beleid in Alphen-Chaam omvat een groot aantal thema’s en beleidsvelden. Denkt aan de zorg voor baby’s, kinderen en hun ouders. Maar ook sport, wonen, alcohol en drugspreventie en het kunnen volgen van een maatschappelijke stage horen daarbij. Het CDA Alphen-Chaam wil jongeren meer betrekken bij het maken van beleid. Daar hebben we ideeën over en daar willen graag met de jeugd over in debat. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • De oprichting van een JONGEREN PLATFORM voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Het principe is voor jongeren en door jongeren. Het platform kan nieuwe activiteiten ontwikkelen en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. De activiteiten variëren van een politiek debat tot het maken van een website voor jongeren. Maar ook het bouwen in eigen beheer of het organiseren van een sportief of cultureel event zijn mogelijkheden. • Met voorrang bouwen voor jongeren (starters) en zorgen voor betaalbare huurwoningen en zo proberen de doorstroming te bevorderen • Ondersteunen van initiatieven van CPO’s (bouwen in eigen beheer) • Doorlopend voorlichtingsprogramma over alcohol en drugs op scholen maar bijvoorbeeld ook bij tentfeesten, in cafe’s en in samenwerking met alle verenigingen WIJ MAKEN ONS STERK JONGEREN TE BETREKKEN BIJ HET BELEID
 16. 16. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 16 AGRARISCH ALPHEN-CHAAM 12 Eén van de pijlers van de gemeente is landbouw, daarom is een goed gemeentelijk beleid ten behoeve van de agrarische sector noodzakelijk. Nog meer dan vroeger dragen land- en tuinbouw bij aan het verbeteren van het aanzien van het buitengebied. Echter agrariërs zijn hier alleen toe bereid bij een win-win situatie. Het CDA Alphen-Chaam is van mening dat de gemeente met de ondernemer mee dient te denken en zo te komen tot kwaliteitsverbetering. Het CDA Alphen-Chaam blijft kritisch tegenover het teruggeven van landbouwgronden aan de natuur. Onze stelling is “boerenland in boeren hand” omdat de landbouw een belangrijke functie inneemt in de voedselproductie. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Het soepel en positief benaderen van verzoeken tot aanpassen van bouwblokken en het verlenen van milieu- en bouwvergunningen waardoor bedrijfsontwikkeling mogelijk is. Het LOG (landbouwontwikkelingsgebied) heeft daarbij een belangrijke functie. Van de ondernemer mag verlangd worden, dat hij zijn nieuwe bedrijf inpast in het landschap en de uitstoot van geur- en fijnstof tot een zo laag mogelijk niveau terugbrengt. • Het tijdig bestrijden van onkruiden als de akkerdistel en Jacobskruiskruid Vooral deze laatste zorgt voor veel hinder (snelle verspreiding en giftig voer) • Onderzoek naar de mogelijkheid tot compostering van het maaisel uit de bermsloten • Toezicht op huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten op agrarische bedrijven. Tijdelijk inpandig wonen moet mogelijk worden gemaakt. Natuurlijk moet er op worden toegezien dat dit veilig gebeurt en geen permanent karakter krijgt. • Rekening houden bij herinrichting van wegen met het (steeds zwaarder wordende) landbouwverkeer en wij pleiten voor het toelaten van landbouwverkeer op de rondweg Alphen • Het toestaan van tijdelijke teeltondersteuning (bij gewassen die een vervroeging of verlenging van het groeiseizoen nodig hebben) toe te staan. (Model Zundert) • Samenwerking tussen gemeente, agrariërs en natuurverenigingen om te komen tot kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De samenwerking moet een win-win situatie opleveren. WIJ MAKEN ONS STERK VOOR HET SOEPEL TOEPASSEN VAN REGELS
 17. 17. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 17 ECONOMISCH ALPHEN-CHAAM 13 Het is belangrijk dat de gemeente zich economisch blijft ontwikkelen. De gemeente zal ruimte moeten creëren en voorwaarden moeten scheppen voor het bedrijfsleven. Dat is niet altijd even eenvoudig. Toch wil het CDA Alphen-Chaam proberen soepel om te gaan met regelgeving en zorgen voor korte lijnen binnen het gemeentehuis. Samenwerken met de buurgemeenten, KvK, werkgevers- en werknemersorganisaties hoort er vanzelfsprekend ook bij. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Het verder ontwikkelen van (nieuwe) bedrijventerreinen in de kernen en onderhouden/verbeteren van bestaande terreinen in overleg met ondernemers • Goed en intensief contact met ondernemersorganisaties • Goede voorlichting over vergunningsvoorwaarden en procedures • Het zoeken naar stageplaatsen voor jongeren bij plaatselijke bedrijven • Het meedenken met ondernemers en voorwaardenscheppend om (winkel)voorzieningen in stand te houden WIJ MAKEN ONS STERK VOOR EEN GOED ONDERNEMERSKLIMAAT
 18. 18. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 18 VEILIG IN ALPHEN-CHAAM 14 De gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om de veiligheid van de inwoners. Het CDA Alphen-Chaam vindt goede straatverlichting belangrijk, maar ook veilige oversteekplaatsen, fiets- en wandelstroken, het verwijderen van obstakels langs de weg of het veiliger maken van een onoverzichtelijk kruispunt. Ook de wijkagent draagt een steentje bij aan de veiligheid in de gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk dat de wijkagent zich regelmatig laat zien in de verschillende wijken, dorpen en op scholen. Het CDA Alphen-Chaam staat voor: • Fietspaden langs de Ulicotenseweg en Alphensebaan • Meer aandacht voor diefstal op boer- en tuinderijen. Door het open karakter van de bedrijven komt dit relatief vaak voor • Aanpak gevaarlijke verkeerssituaties:, kruising Oude baan/Ulicotenseweg Chaam, Strijbeekseweg en Oude Bredase baan en de kruising Geersbroekseweg/Chaamseweg • Het Hart Safe maken van de gemeente (AED’s) • Het onderhouden van het openbaar groen en zorg dragen voor goede verlichting in de dorpskernen zodat onze burgers zich veilig voelen op straat • Het in orde maken van de wegen in het buitengebied die nog niet zijn opgeknapt • Het snel herstellen van schade na vernielingen • De aanleg van Kiss and Ride zones bij onze scholen W I J Z E T T E N O N S I N V O O R D E A A N PA K VA N GEVAARLIJKE VERKEERSSITUATIES
 19. 19. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 19 NAWOORD COLOFON U heeft kennis kunnen nemen van het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het AUTEUR: Jenny Schram CDA Alphen-Chaam. Wij hopen van harte dat de onderwerpen in het verkiezingsprogramma u aanspreken waardoor u op 3 maart 2010 voor het CDA Foto’s: Alphen-Chaam zult kiezen. Ilse de Roij Harrij Timmermans U weet waar wij voor staan. Wessel Keyer Erwin Goossens Michel Luijben www.leukopdefoto.nl SGW, maart 2009 alphen-chaam.nederland-web.nl www.breda-en-alles-daaromheen.nl volg ons via: Twitter: cdaalphenchaam Website: www.cda-alphen-chaam.nl Op de website kunt u uw reactie op het verkiezingsprogramma kwijt
 20. 20. Verkiezingsprogramma " 2010-2014" 20
 21. 21. Verkiezingsprogramma 2010-2014" 21

×