230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />	สมมติว่าในขณะนี้  คุณเป็นนักศึกษาฝึกสอนในยุคปฏิร...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ญ. ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก   เธอบอก...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่  ชอ...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียน จา...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เ...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <b...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <b...
230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project5

435 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Project5

  1. 1. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br /> สมมติว่าในขณะนี้  คุณเป็นนักศึกษาฝึกสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้  และได้ทำการฝึกสอนที่โรงเรียนสาระวิทยา หลังจากที่คุณทำการสอนในระยะหนึ่งแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่านักเรียนของคุณมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ <br />นายศิลา ศรีคำมุง<br />นายธีรพัฒน์อุทธกรี<br />
  2. 2. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ญ. ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก   เธอบอกว่าชอบทำความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ หรือเอกสารมากกว่า ฟังครูอธิบาย <br />สื่อการสอน<br />ควรใช้สื่อการสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความสนใจของผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมการร่วมศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้มีการฝึกแก้ปัญหาร่วมกัน และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม<br />
  3. 3. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่  ชอบค้นคว้า ชอบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถ  เพราะยิ่งท้าทายและตื่นตามากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งจดจ่อกับ สิ่งนั้นมากและทำให้เขาเกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดี <br />สื่อการสอน<br />ควรเน้นการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ทำให้ผู้เรียนได้ ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ เช่นการทดลอง การตั้งโจทย์ปัญหา สถานการณ์จำลอง ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการคิด และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น<br />
  4. 4. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ช. มรกต เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียน จากการมองเห็นหรือภาพของจริง เวลาครูสอนในชั้นก็นึก ภาพตามไม่ทัน ส่งผลทำให้เขาเรียนรู้ได้ช้าและไม่ทันเพื่อน<br />สื่อการสอน<br />ควรเน้นการใช้สื่อการสอนที่มุ่งเน้นให้ ที่ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือทำปฏิบัติจากของจริง เนื่องจากผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้ากว่าเพื่อนในชั้นเรียนอาจทำให้ผู้เรียนขาดความสนใจในชั้นเรียน เช่น การทดลอง การออกไปศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้จริง การทัศนศึกษา ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดมโนมติ และความคิดร่วมยอดได้ด้วยตนเอง<br />
  5. 5. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 1<br />ด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือ ตัวอักษร เพราะในเวลาเรียนเขาจะตั้งใจฟังครูอธิบายเนื้อหา ทำความเข้าใจและพยายามจับประเด็น ที่สำคัญให้ได้ภายในตอนที่เรียน เช่น กระบวนการในการแก้โจทย์ เขาจะต้องเข้าใจตอนนั้น โดยไม่ต้องกลับไปอ่าน หนังสืออีก เป็นต้น <br />สื่อการสอน<br />ควรสื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ เกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา จากเรื่องที่เรียนรู้ โดยการตั้งสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งการทำกิจกรรม ในระหว่างการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนจดจำและคิดวิเคราะห์ และสามรถสรุปเป็นความเข้าใจของตนเองได้ดียิ่งขึ้น<br />
  6. 6. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <br />" สื่อการเรียนรู้" <br />
  7. 7. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <br />" สื่อการเรียนรู้" <br />สื่อการสอน คือสิ่งใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน หรือทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มนุษย์รู้จักนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาให้เป็นสื่อการสอน ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1930 เป็นต้นมา ด้วยความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ทำให้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตลอดจนวิธีการแปลก ๆ ถูกนำมาใช้เป็นสื่อการสอนกันอย่างกว้างขวาง เช่น การใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทั้งในระบบวงจรปิด และในระบบทางไกล หรือการใช้ชุดการสอนเพื่อการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นต้น <br />
  8. 8. 230301 sec5 <br />TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL MEDIA<br />ภารกิจที่ 2<br />ความแตกต่าง <br />" สื่อการสอน" <br />กับคำว่า <br />" สื่อการเรียนรู้" <br />สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรือ แนวความคิด อาจอยู่ในลักษณะที่ถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดศักยภาพทางความคิด (Cognitive tools) ตลอดจนสิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้แสวงหาความรู้และมีทักษะในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง <br />

×