Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WIJ presentatie LEESZAAL 1.2 web

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WIJ presentatie LEESZAAL 1.2 web

 1. 1. WIJDelfshaven
 2. 2. WAT IS DE MACHT VAN BURGER- KRACHT? WIJDelfshaven
 3. 3. OPGELET VOOR HET PARTICIPATIE- PALET! WIJDelfshaven
 4. 4. POLITIEK ZONDER POLITICI WIJDelfshaven
 5. 5. DAKPARK | ANNEMIEKE WESTERINK
 6. 6. SCHAPEN IN SPANGEN | JELLE VAN DER MOLEN
 7. 7. SINGELDINGEN | MARIEKE HILLEN
 8. 8. 2E SCHANSSTRAAT | ROBBERT DE VRIEZE
 9. 9. HET BEGIN VAN WIJ DELFSHAVEN | MOSSELEN EN BIER
 10. 10. DELFSHAVEN
 11. 11. OUD MATHENESSE SPANGEN BOSPOLDER TUSSENDIJKEN NIEUWE WESTEN MIDDEL- LAND DELFSHAVEN SCHIEMOND LLOYDKWARTIER MERWE-VIERHAVENS
 12. 12. VRIENDEN VH DAKPARK SINGELDINGEN 2E SCHANSSTRAAT BUURTOUDERS SCHIEMOND MADE IN 4HAVENS WIJKONDERNEMING MATH ATELIER SPANGENSEKADE SCHAT VAN SCHOONDERLOO SPEELTUIN BINNENSTEBUITEN SPOORTUIN BUREAU SPANGEN UIT JE EIGEN STAD ST BOULEVARD VOEDSELTUIN PROEFPARK WOONKAMER V/D BURGEMEESTER BUURTATELIER ZWAERDECROONSTRAAT TUIN AAN DE MAAS BUURT BRUIST/KRACHTGROEN MATHENESSERDIJK B.O. OUD MATH./WITTE DORP BOTU TUIN OP DE PIER SPAANSE VLOOT PIER 80 POST WEST PLUKTUIN EEN SELECTIE VAN BEWONERSINITIATIEVEN EN ZELFORGANISATIES
 13. 13. IEDER INITIATIEF HEEFT HAAR EIGEN LOKALE NETWERK IN DE WIJKEN
 14. 14. IEDER NETWERK HEEFT HAAR EIGEN KARAKTER EN KRACHT
 15. 15. WIJDelfshaven IN DE VERBINDINGEN TUSSEN DE NETWERKEN STAAT WIJ
 16. 16. PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE PORTO ALLEGRE
 17. 17. COMMUNITY ENTERPRISES & DEVELOPMENT TRUSTS COMPENDIUM FOR THE CIVIC ECONOMY
 18. 18. LOKALEDEMOCRATIE.NL | MANIFEST
 19. 19. LOKALEDEMOCRATIE.NL | ROTTERDAM LANGS DE MEETLAT
 20. 20. GEMEENTERAAD COLLEGE B&W DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DELFSHAVEN +40 AMBT. STAD DEEL WIJK HET HUIDIGE ROTTERDAMSE POLITIEKE BESTEL
 21. 21. GEMEENTERAAD COLLEGE B&W GEBIEDSCOMMISSIE GEBIEDSDIRECTEUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DELFSHAVEN +15 AMBT. STAD DEEL WIJK DEELGEMEENTERAAD WORDT GEBIEDSCOMMISSIE
 22. 22. GEBIEDSCOMMISSIE GEBIEDSDIRECTEUR DELFSHAVEN +15 AMBT. TAKEN GEBIEDSCOMMISSIE 1. GEBIEDSPLAN - BUITENRUIMTE - VEILIGHEID - WIJKWELZIJN 2. PARTICIPATIE ORGANISEREN EN FACILITEREN 3. TOEZIEN OP UITVOERING GEBIEDSPLAN 4. VERDELEN FONDS VOOR BEWONERSINITIATIEVEN 5. BESLISSEN OVER 40 VERGUNNINGEN WAT KOMT ER OP JE AF?
 23. 23. GEMEENTERAAD COLLEGE B&W GEBIEDSCOMMISSIE GEBIEDSDIRECTEUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DELFSHAVEN +15 AMBT. ? STAD DEEL WIJK HOE BEREIKT DE GEBIEDSCOMMISSIE DE MENSEN IN DE WIJKEN?
 24. 24. GEMEENTERAAD COLLEGE B&W GEBIEDSCOMMISSIE GEBIEDSDIRECTEUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DELFSHAVEN +15 AMBT. STAD DEEL WIJK TUSSEN DE SYSTEEMWERELD EN DE LEEFWERELD
 25. 25. GEMEENTERAAD COLLEGE B&W STAD DEEL WIJK GEBIEDSCOMMISSIE GEBIEDSDIRECTEUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTERAAD DAGELIJKS BESTUUR DELFSHAVEN +15 AMBT. GEBIEDSCOMMISSIE ALS FORUM TUSSEN POLITIEK EN MAATSCHAPPIJ
 26. 26. DISCUSSIE IN DRIE VRAGEN 1. DE KERN VAN WIJ DELFSHAVEN IS ... VERBINDEN EN BENUTTEN VAN DE ERVARING, HET NETWERK EN DE SLAGKRACHT VAN COLLECTIEF PARTICULIER INITIATIEF VOOR DELFSHAVEN 2. DE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VAN WIJ ZIJN ... - IEDERE BUURT EEN VERZAMEL- EN BROEDPLAATS VOOR LOKAAL INITIATIEF - PARTICIPATIEF EN TRANSPARANT BEGROTEN IN GEBIEDSCOMMISSIES - ‘COMMUNITY RIGHT TO CHALLENGE’; INITIATIEVEN KUNNEN OVERHEIDSTAKEN OVERNEMEN ALS ZE DAT BETER KUNNEN 3. DE BESTE MANIER OM WIJ TE ORGANISEREN IS ... - VERENIGD NETWERK ALS LEVENDIGE CLUB - LIJST MET GOEDE ONDERNEMENDE KANDIDATEN
 27. 27. HOE NU VERDER? 1. VUL DE ENQUETE IN EN LEVER DEZE VOOR 10 DECEMBER 2013 IN 2. INSCHRIJVEN NAAM BEWEGING/PARTIJ VOOR 23 DECEMBER 2013 3. OPRICHTEN CLUB WIJ DELFSHAVEN, SAMENSTELLEN KANDIDATENLIJST 4. INLEVEREN KANDIDATENLIJST OP 20 JANUARI 2014 5. CAMPAGNE VOEREN TOT DE VERKIEZINGEN OP 19 MAART 2014
 28. 28. WIJDelfshaven BEDANKT

×