1.  За коло приказано на слици је: Е1 = 24 V; Е2 = 12 V; R1 = 120 Ω; R2 = 80Ω. Израчунати јачину струје у колу.     ...
5. У колу приказаном на слици јачина струје у грани са отпорникомелектричне отпорности R2 има вредност 2А. Израчунати:а) е...
A                   V9. У колу приказаном на слици израчунати електромоторну силу извора, акоје: R1=5Ω,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zadaci za vežbu

1,187 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zadaci za vežbu

 1. 1. 1. За коло приказано на слици је: Е1 = 24 V; Е2 = 12 V; R1 = 120 Ω; R2 = 80Ω. Израчунати јачину струје у колу. + R1 E2 I R2 + E12. За коло приказано на слици је: Е1 = 20 V; R1 = 100 Ω; R2 = 50 Ω. Aкo jejачина струје у колу је I = 100 mA, израчунати електромоторну силу Е2. + R1 E2 I R2 + E13.За коло приказано на слици је Е1 = 20V; Е2 = 10V; R1 = 75Ω; R2 =25Ω.Израчунати Џулове губитке на отпорнику R1. + R1 E2 R2 + E14. Генератори електромоторних сила Е1 = 25 V; Е2 = 5 V и непознате Е3као и пријемници отпорности R1 = 100 Ω, R2 = 150 Ω, R3 = 450 Ω и R4 = 300 Ωвезани су у коло као на слици. Интензитет електричне струје у колу је I = 10mA, према означеном референтном смеру. Непозната емс Е3 је:а) Е3 = 10 V; + +б) Е3 = -10 V; E1 R2 E2в) Е3 = 20 V; Iг) Е3 = -20 V. R1 R3 + R4 E3
 2. 2. 5. У колу приказаном на слици јачина струје у грани са отпорникомелектричне отпорности R2 има вредност 2А. Израчунати:а) електромоторну силу идеалног генератора на који је коло прикључено иб) јачину струје у грани са отпорником R5 Бројни подаци: R1=22Ω, R2=30Ω, R3=60Ω, R4=120Ω, R5=80Ω.6. Пет генератора електромоторних сила 120V и унутрашњих отпорности20Ω су везани паралелно и напајају електричном енергијом два пријемникаелектричних отпорности 12Ω и 24Ω, који су везани редно. Нацртатиелектрично коло и израчунати:а) параметре еквивалантног генератора и еквивалентну отпорностпријемника;б) јачину укупне струје у колу;в) напон на крајевима пријемника електричне отпорности 24Ω .7. У колу приказаном на слици су познате отпорности отпорника: R1=5Ω,R2=6Ω и R3=3Ω. Струја у грани са отпорником R3 има вредност 2А.Израчунати снагу генератора.8. У колу приказаном на слици је позната електромоторна сила генератораЕ=120V и отпорности отпорника R3=20Ω и R4=25Ω. Идеални амперметарпоказује струју од 2А, а идеални волтметар напон од 40V. Одредитиотпорност отпорника R1 и R2.
 3. 3. A V9. У колу приказаном на слици израчунати електромоторну силу извора, акоје: R1=5Ω, R2=8Ω, R3=10Ω, R4=6Ω, R5=3Ω, а струја у грани са отпорником R5има вредност 10mA.10. У колу приказаном на слици су познате следеће вредности: R1=5kΩ,R2=15kΩ, R3=2kΩ, R4=15kΩ, R5=12kΩ, R6=18kΩ. Израчунатиелектромоторну силу извора и напон између тачака F и С, ако напон измеђутачака А и В има вредност 30V. R1 А B R2 Е R3 D R5 R6 F C R4

×