Zadaci za pismeni i3

1,318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zadaci za pismeni i3

  1. 1. Zadaci za pismeni I 3
  2. 2. 1.  Тачкаста наелектрисања од  30μС  и  10nС  се налазе у ваздуху на растојању од  5сm. а) Израчунати интензитет сила које делују на наелектрисања. б) Силе графички приказати.   2.  У хомогеном електричном пољу се налази негативно тачкасто наелектрисање, наелектрисано са  50рС . Сила која делује на наелектрисање има интензитет  200nN . а) Графички приказати електрично поље, наелектрисање у њему и силу која на то наелектрисање делује. б) Израчунати колика је јачина електричног поља.   3.   На ком растојању тачкасто наелектрисање од  16рС  ствара, у ваздуху, електрично поље јачине  4 kN/С ?   4.   Два тачкаста наелектрисања су наелектрисана са  50рС  и - 150рС . Додирну се, па се после тога ставе на растојање од  10mm . а) Израчунати интензитет сила које делују на наелектрисања после додира. б) Силе графички приказати пре и после додира.   5.   Две куглице занемарљивих димензија се наелектришу додиром, при чему је наелектрисање једне куглице  60рС . После наелектрисавања се куглице поставе у два суседна темена квадрата странице  10mm . а) Израчунати и графички приказати силе које делују на куглице. б)  Израчунати јачину електричног поља и графички приказати вектор јачине електричног поља у тачки која се налази у пресеку дијагонала.
  3. 3. 6.  Тачкаста   наелектрисања +Q1 и -Q2 се налазе у два наспрамна темена квадрата. У једном од преостала два темена наелектрисање Q1 ствара електрично поље јачине  20 kN/С , а наелектрисање Q2 ствара електрично поље јачине  15 kN/С . Графички приказати наелектрисања, векторе јачеиа електричних поља  и израчунати интензитет резултантне јачине електричног поља .   7.  Раван кондензатор има правоугаоне плоче, дужине  5cm  и ширине  4mm , које се налазе на растојању  1mm . Између електрода је диелектрик релативне диелектричне константе  10 . Израчунати: а) капацитет кондензатора б) напон између електрода,  ако је оптерећење кондензатора  20µC  в) јачину електричног поља у диелектрику.   8.     Раван кондензатор има квадрадне електроде странице  10 mm  , које се налазе на растојању  5mm . Између електрода је диелектрик чија диелектрична константа   има вредност 2·10-10F/m . Кондензатор је прикључен на напон од  20 V . Израчунати: а) капацитет кондензатора б) оптерећење кондензатора    в) енергију ел. поља у диелектрику.    9.  Плочасти кондензатор има капацитивност  25рF . Диелектрична константа диелектрика у кондензатору је  25рF/m . Када се кондензатор прикључи на напон од  150V , јачина електричног поља у диелектрику је   50kV/m . Израчунати: а) површину електрода кондензатора; б) релативну диелектричну константу диелектрика; в) енергију оптерећеног кондензатора..
  4. 4. 10.  a)Израчунати капацитет еквивалентног кондензатора, којим се могу заменити кондензатори приказани датом шемом.        б) Израчунати напон на кондезатору капацитивности  С1 , ако је коло прикључено на напон од  20V . C1=140 μF      C2=40 μF       C3=60 μF           C4=30 μF                C5=58μF   11.  а) Израчунати капацитет еквивалентног кондензатора, којим се могу заменити кондензатори приказани датом шемом. C1=20nF          C2=30nF             C3=18nF                C4=10nF        C5=50nF        б) Израчунати оптерећење кондензатора капацитивности  С2 , ако је коло прикључено на напон од  1 20V .   12.  Израчунати напон на кондензатору  С3  у датом колу, ако је:   C1=30μF     C2= 44μF       C3=80μF      C4=20μF     и         U=30V.    13.  У колу приказаном на слици су познате капацитивности свих кондензатора и оптерећење кондензатора  C3,  које износи  60 μС . Израчунати прикључени напон и оптерећење кондензатора капацитивности  C1.                  C1=5μF       C2= 30μF           C3=20μF           C4=10μF    14.  у колу приказаном на слици, оптерећење кондензатора капацитивности  C4  има вредност 60μC . Израчунати прикључени напон и оптерећење кондензатора капацитивности  C5. C1=140 μF      C2=40 μF       C3=60 μF           C4=30 μF                C5=58μF     15.  Израчунати оптерећење кондензатора  С1  у датом колу и прикључени напон ако оптерећење кондензатора  C2  има вредност  660μС .   C1=30μF     C2= 44μF       C3=80μF      C4=20μF    
  5. 5. 10. 11. 12. 13. 14. Šema za 15. zadatak je ista kao za 12.

×