SlideShare a Scribd company logo

MCB Akademija controllinga

1 of 2
Download to read offline
CONTROLLER AKADEMIE MUNICH (CA)
Controller Akademie Munich (CA) je osnovana 1971. godine i najveća je svetska kompanija
specijalizovana za obuke iz controllinga. CA ima više od 50 različitih treninga iz controllinga
a najpoznatija je po Diploma programu od 5 nivoa. CA obuke je prošlo više od 50.000
controllera i CA je sinonim za “controlling na nemački način”. Diploma program je opšte
prihvaćeni standard za controllere u nemačkim kompanijama.
www.controllerakademie.de
ICV INTERNATIONAL CONTROLLER VEREIN
ICV je Međunarodno udruženje controllera sa sedištem u Nemačkoj. ICV ima preko 8.000
članova, profesionalnih controllera. ICV Srbija je osnovana 2011. godine i ima 183 člana.
ICV Srbija je najveće udruženje controllera izvan Nemačke. Predsednik ICV Srbija je Bojan
Šćepanović, trener na Akademiji controllinga i direktor MCB Menadžment Centra Beograd.
www.icv.rs
O AKADEMIJI CONTROLLINGA
Akademija Controllinga je napravljena po licenci nemačke Controlling Akademie Munich i ona
odgovara njihovom Diploma programu. Diploma program je standard za nemačke controllere.
Akademija Controllinga se sastoji od 5 treninga po 3 dana:
Tehnika u controllingu
+ Nivo 1– Controlling sistem
+ Nivo 2 – Alati controllinga
+ Nivo 3 – Controlling planiranje
Ljudi u controllingu
+ Nivo 4 – Psihologija u controllingu i Izveštavanje
+ Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija
NAČIN RADA NA AKADEMIJI CONTROLLINGA
+	Akademija Controllinga odgovara Diploma programu Controlling Akademie Munich.
Svi materijali su prevedeni na srpski i prilagođeni domaćoj terminologiji i okruženju.
Način rada i metodologija je 100% ista kao i u Minhenu s tom što su sve obuke u
Beogradu. Troškovi treninga u Beogradu su 70% niži u odnosu na troškove u Minhenu.
+	Nivo 1, 2 i 3 se bave tehničkim alatima controllinga (upravljačko računovodstvo) dok
se Nivo 4 i 5 bave ljudima u controllingu.
+	Moguće je odvojeno pohađati tehnički deo (Nivo 1, 2, 3) odnosno deo oko ljudi (Nivo
4, 5). Polaznik može da pohađa i pojedinačne nivoe po svom izboru, s tim što nije
moguće preskakanje (na primer, ne može se direktno slušati Nivo 2 pre Nivoa 1).
+	Veličina grupe je do 12 polaznika što garantuje visoku interaktivnost.
+	Specifičnost Akademije je što ne postoje PowerPoint slajdovi, već trener aktivno crta
i vizuelizuje. Ovaj metod se pokazao kao daleko najbolji način za prenošenje znanja.
+	Pored crtanja, Akademija controllinga je izuzetno praktična tako da ćete na treningu
imati prilike da vidite i veoma efektne controllerske izveštaje urađene u Excelu (Nivo
IV – Psihologija u controllingu i Izveštavanje).
IGC INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING
IGC je osnovan 1995. Osnovna misija IGC je promocija funkcije contro-
llinga, uspostavljanje opšte prihvaćenih standarda u controllingu kao i
razvoj koncepta controllinga. MCB je jedini član IGC koji dolazi iz Srbije.
www.igc-controlling.org
KO SU POLAZNICI?
Akademija je namenjena svim profesionalcima u controllingu i
finansijama. Controlleri, šefovi controllinga, plan i analiza, reporting,
ekonomika, performance management, izveštavanje, reporting,
analitika, budžetiranje, sales controlling, CAPEX controlling, fabrički
controlleri, IT controlling, business inteligence analitičari, SAP owner...
Akademija je posebno korisna finansijskim direktorima (CFO) koji žele
da prodube svoje znanje iz controllinga.
Controlling sistem
Alati controllinga
Controlling planiranje
Psihologija u
controllingu
Timski rad, analiza
problema i prezentacija
Akademija Controllinga
količina
EUR
Varijaiblni
Prodaja
Fiksni
Imamo nekoliko problema u BIH: sve četiri SBU
su ispod Budžeta više od 28%
Atlantida trade dd
Neto Prodaja u mEUR po SBU i zemljama
2012: ACT, BUD i ΔBUD, ΔBUD%
Piće Sport
Kafa Zdravlje i nega
+2
+2
+1
+6
+3
+16
+13
+7
+6
+35
+23
+160
19
18
25
10
17
23
16
10
26
-4
-18
-7
-17
-65
-41
►►►
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+1
+7
+3
+1
+1
+4
+5
+29
+21
+6
+8
+67
20
23
30
26
17
17
14
5
10
-3
-10
-5
-12
-28
-50
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+3
+3
+1
+3
+6
+2
+1
+14
+12
+5
+23
+35
+15
+24
24
25
28
31
15
23
15
1
6
-12
-4
-28
-80
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+2
+1
+3
+0
+1
+17
+25
+50
+11
+70
14
5
4
13
8
3
5
1
3
-1
-14
-1
-1
-20
-52
-17
-50
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
EBIT u 2012 je bio 1 mEUR
dok je YTD Forecast za maj 2013 -4 mEUR
Delta korporacija
EBIT u mEUR
Jan'12...Maj'13 BUD, ACT i FC, ΔBUD
a) mesečno, b) ytd/mesečno
CO-MG, Milica Karan, 2013-04-10
45 50 51 51 52 52
J _F _M _A _M _J _J _A _S _O _N _D J _F _M _A _M
2012 2013 ACT FC
+0 +1 +1
+3 +3
-1 -3 -4
-6 -6 -6
-5
-4 -3 -2 -1 -1
_ΔBUD/m
ytd/month
_ΔBUD/m
_BUD/m40 40 40 41 42 43 43 43 43 44 44
50 52 52 52 52
J F M A M J J A S O N D J F M A M
+2 +3 +3 +4 +4
+6 +6
+8
+3 +2
-8 -8
-10
-6 -6 -7
-2
ΔBUD
mesečno
ΔBUD
BUD40 40 41 44 45 45 45 45 46 47 48 48
Controlling sistem
Alati controllinga
Controlling planiranje
Psihologija u
controllingu
Timski rad, analiza
problema i prezentacija
Akademija Controllinga
količina
EUR
Varijaiblni
Prodaja
Fiksni
Imamo nekoliko problema u BIH: sve četiri SBU
su ispod Budžeta više od 28%
Atlantida trade dd
Neto Prodaja u mEUR po SBU i zemljama
2012: ACT, BUD i ΔBUD, ΔBUD%
Piće Sport
Kafa Zdravlje i nega
CO-NBA, Pavle Lebron, 2013-01-12
+2
+2
+1
+6
+3
+16
+13
+7
+6
+35
+23
+160
19
18
25
10
17
23
16
10
26
-4
-18
-7
-17
-65
-41
►►►
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+1
+7
+3
+1
+1
+4
+5
+29
+21
+6
+8
+67
20
23
30
26
17
17
14
5
10
-3
-10
-5
-12
-28
-50
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+3
+3
+1
+3
+6
+2
+1
+14
+12
+5
+23
+35
+15
+24
24
25
28
31
15
23
15
1
6
-12
-4
-28
-80
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
+2
+1
+3
+0
+1
+17
+25
+50
+11
+70
14
5
4
13
8
3
5
1
3
-1
-14
-1
-1
-20
-52
-17
-50
Srbija
Hrvatska
Slovenija
BIH
Rusija
Makedonija
Italija
Nemačka
Ostalo
ACT, BUD ΔBUD ΔBUD%
EBIT u 2012 je bio 1 mEUR
dok je YTD Forecast za maj 2013 -4 mEUR
Delta korporacija
EBIT u mEUR
Jan'12...Maj'13 BUD, ACT i FC, ΔBUD
a) mesečno, b) ytd/mesečno
CO-MG, Milica Karan, 2013-04-10
45 50 51 51 52 52
J _F _M _A _M _J _J _A _S _O _N _D J _F _M _A _M
2012 2013 ACT FC
+0 +1 +1
+3 +3
-1 -3 -4
-6 -6 -6
-5
-4 -3 -2 -1 -1
_ΔBUD/m
ytd/month
_ΔBUD/m
_BUD/m40 40 40 41 42 43 43 43 43 44 44
50 52 52 52 52
J F M A M J J A S O N D J F M A M
+2 +3 +3 +4 +4
+6 +6
+8
+3 +2
-8 -8
-10
-6 -6 -7
-2
ΔBUD
mesečno
ΔBUD
BUD40 40 41 44 45 45 45 45 46 47 48 48
AKADEMIJA
CONTROLLINGA
Akademija Controllinga
3. Controlling planiranje
5. Timski rad, analiza
problema i prezentacija
4. Psihologija u
controllingu
2. Alati controllinga
1. Controlling sistem
Fiksni troškovi
EUR
Prodaja
količina
Varijabilni troškovi
Contribution 1
BEP Break Even Point
MENADŽMENT CENTAR BEOGRAD | T: 011 3047 126 | M: 063 8500 991 | E: mcb@eunet.rs | W: http://www.mcb.rs | 11050 Beograd | Ustanička 189 / II
• Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke.
Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom, dajemo vam garanciju – 100% povraćaja novca.
• 100% garancija – ukoliko niste zadovoljni obukom, vraćamo Vam novac.
Nivo 1 – Controlling sistem
+ Controlling sistem
• Postavljanje ciljeva, planiranje i navigacija
• Principi controllinga
• Holistički pristup controllingu
• Određivanje ROI targeta
• Odnos menadžera i controllera
+ Upravljačko računovodstvo
• Controllerska kocka troškova
• Full costing (DM, DL, MOH) ili
marginal costing (VT, FT)
• Planiranje troškova za cost centre
• Cene koštanja (product costing)
• Contribution 1 i contribucioni P&L
+ Donošenje odluka u controllingu
• Miks proizvoda
• Rabat-koliko je potrebno dodatne količine?
• Određivanje BEP Break Even Point
• Analiza varijansa
+ Korporativno planiranje
• Strateško, operativno i reaktivno planiranje
• BCG matrica
• Quo vadis matrica
• PLC Product Life Cycle
• SWOT analiza
• Konkurentni profil
• Strateški plan na 1 A4 strani
+ Uloga controllera
• Controller kao biznis partner menadžeru
• Organizacija sektora controllinga
Nivo 2 – Alati controllinga
+ Cena koštanja
• Formiranje cene koštanja
• Kupiti ili prozvoditi
• Target costing
• Target contribution
• KANO model
• Value i Cost drivers
• 4K za određivanje prodajne cene
+ CAPEX controlling
• NPV, IRR, Payback, DPP, PI
• Analiza osetljivosti i primena u Excelu
• 10 zapovesti za Business case
+ Controlling fiksnih troškova
• ABC Activity Based Costing
• ZBB Zero Based Budgeting
• Saveti za kontrolu fiksnih troškova
+ Sales controlling alati
• Portfolio kupaca
• ABC/1-2-3 matrica
• Prodajna platforma
• Koeficijenti transformacije
• Customer P&L
• Holistički pristup sales managera
+ Finansijski controlling
• 3 finansijska izveštaja (BU, BS, CF)
• 3 vrste Bilansa uspeha (cost summary, cost
of sales, contribucioni P&L)
• Međusobna povezanost izveštaja
• Finansijski trougao
(likvidnost, profitabilnost, zaduženost)
+ Value based controlling
• EVA Economic Value Added
• EV Enterprise Value
Nivo 3 – Controlling planiranje
+ SOF analiza kompanije
• Strategija
• Operativa (controlling)
• Finansije
+ Priprema za budžet
• Dizajn okvira za budžet
• Ključni elementi biznis plana
• Risk menadžment
• Formiranje cene koštanja
• Analiza prethodnih rezultata
+ Izrada budžeta
• Planirani MRA Management Result Account
• Planirani Bilans uspeha po dve metode
(cost summary i cost of sales)
• Planski bilans stanja, cash flow i racio analiza
• Organizovanje sastanka za budžet
• Finansijska analiza
+ Trendovi u controllingu
• Beyond budgeting
• Controller kao agent promene
+ Controlling controllera
• SWOT za controllera
• Konkurenti profil
• BSC
Nivo 4 – Psihologija u controllingu i
Izveštavanje
+ Holistički razmišljanje i delovanje u controllingu
• MOVE model
+ Psihologija u controllingu
• Komunikacija, timski rad i liderstvo
• Međuljudski odnosi
• Lični faktori koji utiču na odnose
• Uputstvo za efektan feedback menadžeru
• Planiranje promene ponašanja
• Vođenje zapisnika sa sastanka
+ Izveštavanje u controllingu
• Vizuelizacija u izveštavanju
• SUCCESS®
pravila
• Controllersko izveštavanje i timski rad
• 10 pravila za controllerske izveštaje
Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i
prezentacija
+ Timski rad i rešavanje kompleksnih problema
u timu
• Karakteristike visoko kvalitetnih timova
• Faze razvoja timova
• Smernice za uspešni timski rad
• KPI za takmičenje ili saradnju u timovima
+ Analiza problema
• Prepoznavanje strukture problema
• Vrste problema u kompaniji
• Viđenje problema i uticaj na rezultat
+ Prezentacija i moderacija
• Uloga prezentera i uloga moderatora
• Priprema prezentacije
• Tehnike vizualizacije
• Tehnike uveravanja i analize publike
• Tehnike postavljanja pitanja i koorijentacije
• Prepoznavanje, identifikovanje i upravljanje
grupnim procesima
• Predstavljanje pred publikom u malim grupama
i na plenarnim skupovima
www.mcb.rs/Blog /in/BojanScepanovic /MCBBeograd /MCBBeograd www.icv.rswww.igc-controlling.org
IN-HOUSE TRENING
Ukoliko vaša kompanija ima više zainteresovanih, naša prepo-
ruka je IN-HOUSE trening. Javite se za dodatne informacije oko
IN-HOUSE treninga.
DATUMI
INVESTICIJA (EUR)
+ CA pojedinačni nivo 690
+ CA Ljudi (4...5) 1.290
+ CA Tehnika (1...3) 1.890
+ CA Kompletna Akademija (1...5) 2.900
Plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS.
PDV na usluge treninga je 20% i porez možete da
odbijete u poslovnim knjigama.
+ 26-28. okt (21. generacija)
+ 23-25. nov (22. generacija)
+ 21-23. dec (23. generacija)
Ad

Recommended

MCB-Akademija-controllinga
MCB-Akademija-controllingaMCB-Akademija-controllinga
MCB-Akademija-controllingaFilip Jovasevic
 
MCB-Akademija-controllinga
MCB-Akademija-controllingaMCB-Akademija-controllinga
MCB-Akademija-controllingaFilip Jovasevic
 
14.ICV sastanak Srbija, Ivan Anđelković, ATLANTIC GRUPA
14.ICV sastanak Srbija, Ivan Anđelković, ATLANTIC GRUPA14.ICV sastanak Srbija, Ivan Anđelković, ATLANTIC GRUPA
14.ICV sastanak Srbija, Ivan Anđelković, ATLANTIC GRUPAMenadžment Centar Beograd
 
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...Menadžment Centar Beograd
 
07. ICV sastanak (SAP i controlling) šta je ICV
07. ICV sastanak (SAP i controlling) šta je ICV07. ICV sastanak (SAP i controlling) šta je ICV
07. ICV sastanak (SAP i controlling) šta je ICVMenadžment Centar Beograd
 

More Related Content

Similar to MCB Akademija controllinga

MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014
MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014
MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014Menadžment Centar Beograd
 
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014Menadžment Centar Beograd
 
KPI u Jugoimport-SDPR-u
KPI u Jugoimport-SDPR-uKPI u Jugoimport-SDPR-u
KPI u Jugoimport-SDPR-uSlobodanKrstic
 
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02Menadžment Centar Beograd
 
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
 
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanja
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanjaUnapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanja
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanjaMiodrag Kostic, CMC
 
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...Menadžment Centar Beograd
 
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, SiemensMenadžment Centar Beograd
 
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, HenkelMenadžment Centar Beograd
 
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsMaksim Sestic
 
MCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaMCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaJelena Ristic
 
MCB-Katalog-Treninga (1)
MCB-Katalog-Treninga (1)MCB-Katalog-Treninga (1)
MCB-Katalog-Treninga (1)Filip Jovasevic
 
MCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaMCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaSlavica Vuji?i?
 

Similar to MCB Akademija controllinga (20)

MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014
MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014
MCB-Menadžment Centar Beograd - Proleće 2014
 
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014
MCB Otvoreni treninzi za menadžere proleće 2014
 
KPI u Jugoimport-SDPR-u
KPI u Jugoimport-SDPR-uKPI u Jugoimport-SDPR-u
KPI u Jugoimport-SDPR-u
 
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02
Slobodan Žepinić - Controlleri su biznis partneri, Controlling magazin 02
 
14.ICV sastanak Srbija, Lucija Vesić, HENKEL
14.ICV sastanak Srbija, Lucija Vesić, HENKEL14.ICV sastanak Srbija, Lucija Vesić, HENKEL
14.ICV sastanak Srbija, Lucija Vesić, HENKEL
 
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
 
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanja
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanjaUnapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanja
Unapredjenje prodaje trening obuka menadzera poslovna znanja
 
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
 
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens
1. ICV Kongres controllera Srbije, 17.5.2013, 03. Natalija Mihajlović, Siemens
 
CM-01
CM-01CM-01
CM-01
 
CM-01
CM-01CM-01
CM-01
 
CM-01
CM-01CM-01
CM-01
 
CM 01
CM 01CM 01
CM 01
 
CM-01
CM-01CM-01
CM-01
 
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel
2. ICV Kongres controllera, Slobodan Žepinić, finansijski direktor, Henkel
 
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
 
MCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaMCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treninga
 
MCB-Katalog-Treninga (1)
MCB-Katalog-Treninga (1)MCB-Katalog-Treninga (1)
MCB-Katalog-Treninga (1)
 
MCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaMCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treninga
 
MCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treningaMCB Katalog in-house treninga
MCB Katalog in-house treninga
 

More from Jelena Ristic

More from Jelena Ristic (7)

CM 08
CM 08CM 08
CM 08
 
MCB Katalog otvorenih treninga Proleće 2016
MCB Katalog otvorenih treninga Proleće 2016MCB Katalog otvorenih treninga Proleće 2016
MCB Katalog otvorenih treninga Proleće 2016
 
CM-07-Upravljanje-troškovima
CM-07-Upravljanje-troškovimaCM-07-Upravljanje-troškovima
CM-07-Upravljanje-troškovima
 
CM-06-Strateško-planiranje-1.2
CM-06-Strateško-planiranje-1.2CM-06-Strateško-planiranje-1.2
CM-06-Strateško-planiranje-1.2
 
CM-05
CM-05CM-05
CM-05
 
CM-03
CM-03CM-03
CM-03
 
CM-02
CM-02CM-02
CM-02
 

MCB Akademija controllinga

  • 1. CONTROLLER AKADEMIE MUNICH (CA) Controller Akademie Munich (CA) je osnovana 1971. godine i najveća je svetska kompanija specijalizovana za obuke iz controllinga. CA ima više od 50 različitih treninga iz controllinga a najpoznatija je po Diploma programu od 5 nivoa. CA obuke je prošlo više od 50.000 controllera i CA je sinonim za “controlling na nemački način”. Diploma program je opšte prihvaćeni standard za controllere u nemačkim kompanijama. www.controllerakademie.de ICV INTERNATIONAL CONTROLLER VEREIN ICV je Međunarodno udruženje controllera sa sedištem u Nemačkoj. ICV ima preko 8.000 članova, profesionalnih controllera. ICV Srbija je osnovana 2011. godine i ima 183 člana. ICV Srbija je najveće udruženje controllera izvan Nemačke. Predsednik ICV Srbija je Bojan Šćepanović, trener na Akademiji controllinga i direktor MCB Menadžment Centra Beograd. www.icv.rs O AKADEMIJI CONTROLLINGA Akademija Controllinga je napravljena po licenci nemačke Controlling Akademie Munich i ona odgovara njihovom Diploma programu. Diploma program je standard za nemačke controllere. Akademija Controllinga se sastoji od 5 treninga po 3 dana: Tehnika u controllingu + Nivo 1– Controlling sistem + Nivo 2 – Alati controllinga + Nivo 3 – Controlling planiranje Ljudi u controllingu + Nivo 4 – Psihologija u controllingu i Izveštavanje + Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija NAČIN RADA NA AKADEMIJI CONTROLLINGA + Akademija Controllinga odgovara Diploma programu Controlling Akademie Munich. Svi materijali su prevedeni na srpski i prilagođeni domaćoj terminologiji i okruženju. Način rada i metodologija je 100% ista kao i u Minhenu s tom što su sve obuke u Beogradu. Troškovi treninga u Beogradu su 70% niži u odnosu na troškove u Minhenu. + Nivo 1, 2 i 3 se bave tehničkim alatima controllinga (upravljačko računovodstvo) dok se Nivo 4 i 5 bave ljudima u controllingu. + Moguće je odvojeno pohađati tehnički deo (Nivo 1, 2, 3) odnosno deo oko ljudi (Nivo 4, 5). Polaznik može da pohađa i pojedinačne nivoe po svom izboru, s tim što nije moguće preskakanje (na primer, ne može se direktno slušati Nivo 2 pre Nivoa 1). + Veličina grupe je do 12 polaznika što garantuje visoku interaktivnost. + Specifičnost Akademije je što ne postoje PowerPoint slajdovi, već trener aktivno crta i vizuelizuje. Ovaj metod se pokazao kao daleko najbolji način za prenošenje znanja. + Pored crtanja, Akademija controllinga je izuzetno praktična tako da ćete na treningu imati prilike da vidite i veoma efektne controllerske izveštaje urađene u Excelu (Nivo IV – Psihologija u controllingu i Izveštavanje). IGC INTERNATIONAL GROUP OF CONTROLLING IGC je osnovan 1995. Osnovna misija IGC je promocija funkcije contro- llinga, uspostavljanje opšte prihvaćenih standarda u controllingu kao i razvoj koncepta controllinga. MCB je jedini član IGC koji dolazi iz Srbije. www.igc-controlling.org KO SU POLAZNICI? Akademija je namenjena svim profesionalcima u controllingu i finansijama. Controlleri, šefovi controllinga, plan i analiza, reporting, ekonomika, performance management, izveštavanje, reporting, analitika, budžetiranje, sales controlling, CAPEX controlling, fabrički controlleri, IT controlling, business inteligence analitičari, SAP owner... Akademija je posebno korisna finansijskim direktorima (CFO) koji žele da prodube svoje znanje iz controllinga. Controlling sistem Alati controllinga Controlling planiranje Psihologija u controllingu Timski rad, analiza problema i prezentacija Akademija Controllinga količina EUR Varijaiblni Prodaja Fiksni Imamo nekoliko problema u BIH: sve četiri SBU su ispod Budžeta više od 28% Atlantida trade dd Neto Prodaja u mEUR po SBU i zemljama 2012: ACT, BUD i ΔBUD, ΔBUD% Piće Sport Kafa Zdravlje i nega +2 +2 +1 +6 +3 +16 +13 +7 +6 +35 +23 +160 19 18 25 10 17 23 16 10 26 -4 -18 -7 -17 -65 -41 ►►► Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +1 +7 +3 +1 +1 +4 +5 +29 +21 +6 +8 +67 20 23 30 26 17 17 14 5 10 -3 -10 -5 -12 -28 -50 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +3 +3 +1 +3 +6 +2 +1 +14 +12 +5 +23 +35 +15 +24 24 25 28 31 15 23 15 1 6 -12 -4 -28 -80 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +2 +1 +3 +0 +1 +17 +25 +50 +11 +70 14 5 4 13 8 3 5 1 3 -1 -14 -1 -1 -20 -52 -17 -50 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% EBIT u 2012 je bio 1 mEUR dok je YTD Forecast za maj 2013 -4 mEUR Delta korporacija EBIT u mEUR Jan'12...Maj'13 BUD, ACT i FC, ΔBUD a) mesečno, b) ytd/mesečno CO-MG, Milica Karan, 2013-04-10 45 50 51 51 52 52 J _F _M _A _M _J _J _A _S _O _N _D J _F _M _A _M 2012 2013 ACT FC +0 +1 +1 +3 +3 -1 -3 -4 -6 -6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 _ΔBUD/m ytd/month _ΔBUD/m _BUD/m40 40 40 41 42 43 43 43 43 44 44 50 52 52 52 52 J F M A M J J A S O N D J F M A M +2 +3 +3 +4 +4 +6 +6 +8 +3 +2 -8 -8 -10 -6 -6 -7 -2 ΔBUD mesečno ΔBUD BUD40 40 41 44 45 45 45 45 46 47 48 48 Controlling sistem Alati controllinga Controlling planiranje Psihologija u controllingu Timski rad, analiza problema i prezentacija Akademija Controllinga količina EUR Varijaiblni Prodaja Fiksni Imamo nekoliko problema u BIH: sve četiri SBU su ispod Budžeta više od 28% Atlantida trade dd Neto Prodaja u mEUR po SBU i zemljama 2012: ACT, BUD i ΔBUD, ΔBUD% Piće Sport Kafa Zdravlje i nega CO-NBA, Pavle Lebron, 2013-01-12 +2 +2 +1 +6 +3 +16 +13 +7 +6 +35 +23 +160 19 18 25 10 17 23 16 10 26 -4 -18 -7 -17 -65 -41 ►►► Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +1 +7 +3 +1 +1 +4 +5 +29 +21 +6 +8 +67 20 23 30 26 17 17 14 5 10 -3 -10 -5 -12 -28 -50 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +3 +3 +1 +3 +6 +2 +1 +14 +12 +5 +23 +35 +15 +24 24 25 28 31 15 23 15 1 6 -12 -4 -28 -80 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% +2 +1 +3 +0 +1 +17 +25 +50 +11 +70 14 5 4 13 8 3 5 1 3 -1 -14 -1 -1 -20 -52 -17 -50 Srbija Hrvatska Slovenija BIH Rusija Makedonija Italija Nemačka Ostalo ACT, BUD ΔBUD ΔBUD% EBIT u 2012 je bio 1 mEUR dok je YTD Forecast za maj 2013 -4 mEUR Delta korporacija EBIT u mEUR Jan'12...Maj'13 BUD, ACT i FC, ΔBUD a) mesečno, b) ytd/mesečno CO-MG, Milica Karan, 2013-04-10 45 50 51 51 52 52 J _F _M _A _M _J _J _A _S _O _N _D J _F _M _A _M 2012 2013 ACT FC +0 +1 +1 +3 +3 -1 -3 -4 -6 -6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 _ΔBUD/m ytd/month _ΔBUD/m _BUD/m40 40 40 41 42 43 43 43 43 44 44 50 52 52 52 52 J F M A M J J A S O N D J F M A M +2 +3 +3 +4 +4 +6 +6 +8 +3 +2 -8 -8 -10 -6 -6 -7 -2 ΔBUD mesečno ΔBUD BUD40 40 41 44 45 45 45 45 46 47 48 48 AKADEMIJA CONTROLLINGA Akademija Controllinga 3. Controlling planiranje 5. Timski rad, analiza problema i prezentacija 4. Psihologija u controllingu 2. Alati controllinga 1. Controlling sistem Fiksni troškovi EUR Prodaja količina Varijabilni troškovi Contribution 1 BEP Break Even Point
  • 2. MENADŽMENT CENTAR BEOGRAD | T: 011 3047 126 | M: 063 8500 991 | E: mcb@eunet.rs | W: http://www.mcb.rs | 11050 Beograd | Ustanička 189 / II • Mi smo sigurni da ćete dobiti najviši nemački kvalitet obuke. Sa druge strane, ako ne budete zadovoljni sa obukom, dajemo vam garanciju – 100% povraćaja novca. • 100% garancija – ukoliko niste zadovoljni obukom, vraćamo Vam novac. Nivo 1 – Controlling sistem + Controlling sistem • Postavljanje ciljeva, planiranje i navigacija • Principi controllinga • Holistički pristup controllingu • Određivanje ROI targeta • Odnos menadžera i controllera + Upravljačko računovodstvo • Controllerska kocka troškova • Full costing (DM, DL, MOH) ili marginal costing (VT, FT) • Planiranje troškova za cost centre • Cene koštanja (product costing) • Contribution 1 i contribucioni P&L + Donošenje odluka u controllingu • Miks proizvoda • Rabat-koliko je potrebno dodatne količine? • Određivanje BEP Break Even Point • Analiza varijansa + Korporativno planiranje • Strateško, operativno i reaktivno planiranje • BCG matrica • Quo vadis matrica • PLC Product Life Cycle • SWOT analiza • Konkurentni profil • Strateški plan na 1 A4 strani + Uloga controllera • Controller kao biznis partner menadžeru • Organizacija sektora controllinga Nivo 2 – Alati controllinga + Cena koštanja • Formiranje cene koštanja • Kupiti ili prozvoditi • Target costing • Target contribution • KANO model • Value i Cost drivers • 4K za određivanje prodajne cene + CAPEX controlling • NPV, IRR, Payback, DPP, PI • Analiza osetljivosti i primena u Excelu • 10 zapovesti za Business case + Controlling fiksnih troškova • ABC Activity Based Costing • ZBB Zero Based Budgeting • Saveti za kontrolu fiksnih troškova + Sales controlling alati • Portfolio kupaca • ABC/1-2-3 matrica • Prodajna platforma • Koeficijenti transformacije • Customer P&L • Holistički pristup sales managera + Finansijski controlling • 3 finansijska izveštaja (BU, BS, CF) • 3 vrste Bilansa uspeha (cost summary, cost of sales, contribucioni P&L) • Međusobna povezanost izveštaja • Finansijski trougao (likvidnost, profitabilnost, zaduženost) + Value based controlling • EVA Economic Value Added • EV Enterprise Value Nivo 3 – Controlling planiranje + SOF analiza kompanije • Strategija • Operativa (controlling) • Finansije + Priprema za budžet • Dizajn okvira za budžet • Ključni elementi biznis plana • Risk menadžment • Formiranje cene koštanja • Analiza prethodnih rezultata + Izrada budžeta • Planirani MRA Management Result Account • Planirani Bilans uspeha po dve metode (cost summary i cost of sales) • Planski bilans stanja, cash flow i racio analiza • Organizovanje sastanka za budžet • Finansijska analiza + Trendovi u controllingu • Beyond budgeting • Controller kao agent promene + Controlling controllera • SWOT za controllera • Konkurenti profil • BSC Nivo 4 – Psihologija u controllingu i Izveštavanje + Holistički razmišljanje i delovanje u controllingu • MOVE model + Psihologija u controllingu • Komunikacija, timski rad i liderstvo • Međuljudski odnosi • Lični faktori koji utiču na odnose • Uputstvo za efektan feedback menadžeru • Planiranje promene ponašanja • Vođenje zapisnika sa sastanka + Izveštavanje u controllingu • Vizuelizacija u izveštavanju • SUCCESS® pravila • Controllersko izveštavanje i timski rad • 10 pravila za controllerske izveštaje Nivo 5 – Timski rad, analiza problema i prezentacija + Timski rad i rešavanje kompleksnih problema u timu • Karakteristike visoko kvalitetnih timova • Faze razvoja timova • Smernice za uspešni timski rad • KPI za takmičenje ili saradnju u timovima + Analiza problema • Prepoznavanje strukture problema • Vrste problema u kompaniji • Viđenje problema i uticaj na rezultat + Prezentacija i moderacija • Uloga prezentera i uloga moderatora • Priprema prezentacije • Tehnike vizualizacije • Tehnike uveravanja i analize publike • Tehnike postavljanja pitanja i koorijentacije • Prepoznavanje, identifikovanje i upravljanje grupnim procesima • Predstavljanje pred publikom u malim grupama i na plenarnim skupovima www.mcb.rs/Blog /in/BojanScepanovic /MCBBeograd /MCBBeograd www.icv.rswww.igc-controlling.org IN-HOUSE TRENING Ukoliko vaša kompanija ima više zainteresovanih, naša prepo- ruka je IN-HOUSE trening. Javite se za dodatne informacije oko IN-HOUSE treninga. DATUMI INVESTICIJA (EUR) + CA pojedinačni nivo 690 + CA Ljudi (4...5) 1.290 + CA Tehnika (1...3) 1.890 + CA Kompletna Akademija (1...5) 2.900 Plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS. PDV na usluge treninga je 20% i porez možete da odbijete u poslovnim knjigama. + 26-28. okt (21. generacija) + 23-25. nov (22. generacija) + 21-23. dec (23. generacija)