Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

уводни час 8 разред

486 views

Published on

1. ЧАС

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

уводни час 8 разред

  1. 1. Јелена Арсеновић, проф. технике и информатике
  2. 2.  I Табеларни прорачуни - EXCEL  II HTML  II Пројекат - Презентације на мрежи  III Програмирање – Visual Basic  Вежба МУЛТИМЕДИЈА  Изборни модул - графика и анимација
  3. 3.  Радна свеска и радни лист  Утврђивање градива  Унос података у ћелију  Форматирање ћелија  Рад са формулама  Утврђивање градива  Коришћење уграђених функција  Рад са графичким објектима  Израда графикона  Штампање
  4. 4.  Основни елементи језика HTML  Боја и слика за позадину  Рад на тексту  Рад на слици  Хиперлинк (текст, слика, e-mail)  Креирање табела  Могућности специјализованих програма за израду презентација на мрежи  Критеријуми за вредновање веб страница  Утврђивање градива
  5. 5. Избор теме за самостални пројекат Израда плана рада на пројекту Избор средстава за реализацију пројекта Израда пројекта Вредновање пројекта
  6. 6.  Појам  Класе  Потпрограми  Низови  Напредне операције са низовима  Напредне операције са низовима  Утврђивање градива  Програмирање у графичком окружењу  Утврђивање градива  Фазе израде проблемских задатака  Фазе израде проблемских задатака
  7. 7.  Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић: «Информатика и рачунарствоза 8 разред», Завод за издавање уџбеника Београд. 2010.  Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић: «Информатика и рачунарство за 8 разред – вежбанка», Завод за издавање уџбеника Београд. 2010.
  8. 8. http://informatikastepa.blogspot.rs/

×