Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jana Bennet

179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jana Bennet

  1. 1. intervju london ”Synen på dagsaktuell popu­ lär­ ultur tenderar alltid att k vara nedvärderande. I själva verket är det ur ett historiskt perspektiv ofta just light entertainment, med rötter i vaudeville, som speglar ett lands kultur och utveckling.” Det säger Jana Bennett, BBC-chefen bakom succéer som Top gear och Strictly come dancing, svenska Let’s dance. Di Weekends Jan Gradvall har träffat henne i London. Jan Gradvall jan.gradvall@bredband.net, 08-573 650 00 » Inne i entrén i BBC:s legendariska l ­okaler i White City i västra London syns fotspår av dinosaurier på golvet. Det visar sig vara uppklistrad reklam för Planet dinosaur, en ny storsatsning typisk för BBC. Nya vetenskapliga rön om dino- saurier presenteras som andlöst spännan- de underhållning med John Hurt som ­berättarröst. Dinosauriefotspåren påminner också om att vi rör oss i tv-mediets motsvarighet till kritaåldern. Det var här på BBC allting bör- jade. Grundat 1927 är BBC världens mest kända och respekterade varumärke inom public service. Komplexet i White City – en halv stads- »Tro det bästa om tittarna« del ägnad åt television – är i sig en utrot- ningshotad dinosaurie. Stora delar av verk- samheten håller på att utlokaliseras till B ­ irmingham och Manchester. Dessa kul- turhistoriska byggnader ska troligen säljas eller rivas. Men denna höstdag pågår produktionen Möt Jana Bennett, BBC-chefen bakom succéerna top gear och brittiska Let’s dance i tv-fabriken fortfarande som vanligt. Ett par våningar upp i studio fyra spelas det in nya comebackavsnitt av Absolutely fabulous. Hos grannen, den legendariska studio tre där pophistoriens alla stora namn ­mimat i Top of the pops, har man just rul�- lat in spisar för inspelning av ett matlag- ningsprogram. MEDALJ AV DROTTNINGEN. En nyckelper- son på BBC – både för företagets förflutna och framtid – är Jana Bennett, född 1956. Under hennes ledning har BBC genom- fört allt från internationella supersuccéer som Top gear och Strictly come dancing (för- lagan till svenska Let’s dance) till banbrytan- de dramaserier som Life on Mars, Sherlock och den ­ olitiska satiren The thick of it. p Hon har även via BBC Films varit ansva- rig för filmer som An education, Fish tank och dokumentären Man on wire. Vid millennieskiftet blev Jana Bennett av drottningen tilldelad en OBE-medalj, The Most Excellent Order of The British Empire,­ för sina insatser för vetenskapsprogram i tv. Hennes årslön på 5,4 miljoner kronor (källa: The Guardian) vittnar också om hen- nes betydelse för BBC. Att det var just Jana Bennett som i febru- ari fick det nya jobbet som chef för BBC Worldwide vittnar om att BBC menar all-TV-KLIPPET. ”BBC har det var med sin utökade internationella sats- foto: Jeff Gilbertstörsta audiovisuella arkivet ning. I ett globalt medieklimat måste mani världen”, säger Jana Bennett, även agera globaltchef för BBC Worldwide. Jana Bennet har också varit drivande36 D i W E E K E N D # 3 9 | f r edag 2 8 o kt o b e r 2 0 1 1 D i W E E K E N D # 3 9 | f r edag 2 8 o kt o b e r 2 0 1 1 37
  2. 2. intervju Mångsidiga FORD S-MAX BUSINESS Oavsett om du kör många mil i tjänsten eller fyller din fritid med aktiviteter tillsammans med familj och vänner, är det skönt med en bil som är flexibel och kan anpassas till dina behov för stunden. Med Ford S-MAX Business får du en bil med mycket hög utrustningsnivåBBC-framgångar. Under Jana Bennetts ledning har BBC producerat, uppifrån från vänster: internationalla succén Top gear, dramaserierna Sherlock och Life on Mars och politiska satiren The thick of it. – t.ex. Bi-xenon strålkastare, exklusiv läder- eller alcantaraklädsel och eljusterbara säten. Dessutom finns sittplatser för sju personer, eller möjlighet att få med mer utrustning för din fritid än vad någon vanlig kombimodell kan erbjuda. Ändå kan du välja S-MAX Business redan inom 7 basbelopp. Rek. pris från 284.000 kr. Välkommen in till Ford och provkör. ford.se foto: bbc (samtliga bilder) i utvecklingen av BBC:s nya globala Iplay- naden att bilderna är klickbara tv-program. beskriver i sin utmärkta biografi On the airer. En app för Ipad, nu tillgänglig i Sverige, Skillnaden mot en vanlig tablå är inte bara att det inte fanns någon regelbok när handär betalande prenumeranter får tillgång till att tittaren kan styra själv, utan även möj- i televisionens barndom började på BBC.stora delar av BBC:s arkiv. ligheterna till fördjupning. De fick uppfinna ett medium från grunden. ”BBC har det största audiovisuella arki- I och med att David Attenborough och flera­ SOM ETT TIDNINGSMAGASIN. Di Weekend vet i världen”, säger Jana Bennett. andra pionjärer hade en naturvetenskapligträffar Jana Bennett i det kontorslandskap där ”Vi vill levandegöra arkivet och göra det bakgrund – de tog helt enkelt med sig sinascener från The thick of it spelades in. relevant genom att ge det en redaktionell intressen till jobbet – satte det sin prägel Hon inser att hon har glömt sin Ipad och kontext. Vi kan också se till att det hela tiden på hela BBC:s utveckling och har gjort attmedan hon rusar i väg för att hämta den – känns dagsaktuellt, ge bakgrund till olika Storbritannien än i dag är världsledande på”Sorry, just a minute” – informerar en händelser.” faktabaserad television. Medan amerikansk­assistent om att detta endast är tredje gång- Hennes engelska bär svaga spår av att tv tvärtom är präglad av att många pion­ en som den kroniskt upptagna Jana Ben- hon är född i USA, hennes familj flyttade järer hade en bakgrund i underhållning.” nett tagit sig tid till att bli intervjuad av en till England när hon var tolv år. utländsk tidning. ”Två saker är slående när man går ige- ”Okej, titta här”, säger Jana Bennett när hon kommer tillbaka med sin Ipad. Hon nom vårt arkiv. Den ena är hur viktig popu­ lärkulturen alltid har varit för att spegla »Det är alltid ett misstag att under- ­navigerar med ena handen på skärmen, sam- samhället. Många underhållningsprogram tidigt som hon balanserar en ångande Star- bucks-mugg med den andra. från 1950- och 1960-talen finns dock tyvärr inte sparade utan har raderats, ingen för- skatta människor. Tittare är enormt (Att det inne på BBC-omårdet i dag finns ett Starbucks är en annan bild av en global utsåg deras historiska betydelse.” Samma sak hände i Sverige. Av det vikti- vetgiriga. Tv är också det medium som värld.) Jana Bennett visar med sitt pekfinger hur gaste underhållningsprogrammet i Sverige (Hylands hörna) finns endast tio avsnitt når alla samhällsklasser.« man i BBC:s app kan navigera sig fram och bevarade i arkivet från hela 1960-talet. titta på fem decennier av tv-serier som Dr ”Det understryker verkligen hur synen Who. Dokumentärer och vetenskapspro- på dagsaktuell populärkultur alltid tende- Internationellt kan man i dag se en utveck- gram är inte sorterade efter sändningstider rar att vara nedvärderande. I själva verket ling från tv med en folkbildande ambition utan efter ämnen. är det ur ett historiskt perspektiv ofta just till underhållning enbart för underhållning- Denna globala BBC Iplayer-app ska inte light entertainment, med rötter i vaude­ville, ens skull. förväxlas med den Iplayer som är brittiska som speglar ett lands kultur och utveck- ”Vårt motto på BBC är Inform, educate tv-tittares motsvarighet till SVT Play, även ling.” and entertain. Nyckelordet där är ’and’. om namnet tyvärr inbjuder till den sam- Är inte det också essensen av tv-mediet, att Med andra ord: att inte dela upp det, utan manblandningen. det inte gör någon skillnad mellan high art fokusera på hur man gör de tre sakerna och low art? samtidigt, att se till att till exempel tungaUNDERHÅLLNING RADERAD. Upplägget ”Exakt. Och det andra som slår en när faktaprogram görs så lättillgängliga somi den globala appen påminner om ett tid- man går igenom BBC-arkivet är hur BBC:s möjligt. Att göra relevant tv betyder att göraningsmagasin, ett journalistiskt urval med tv-program redan från början hade en folk- tv som finns där i människors liv. Vi ser interubriker och ingresser, fast med den skill- bildande ambition. David Attenborough våra vetenskapsprogram som separera- Bränsleförbrukning: 5,2–9,7 l/100 km (1,6 TDCi 115 hk, 2,0 EcoBoost 240 hk). 139–194 g CO2/km. Bilen på bilden är extrautrustad.38 D i W E E K E N D # 3 9 | f r edag 2 8 o kt o b e r 2 0 1 1 D i W E E K E N D # 3 9 | f r edag 2 8 o kt o b e r 2 0 1 1 39
  3. 3. INTERVJU de från våra underhållningsprogram. förändring i samhället är att man gör en Appassimento, Det är lika viktigt att ha populära program- dokumentär. Men i stället bör man alltid Palanca Ripasso ledare för vetenskapsprogram som för fråga sig: ’Hur berättar man det här bäst?’ & Amarone ­underhållningsprogram.” Ibland kan en dramaserie eller en komedi- Nyhet! Ett vanligt argument bland chefer i tv-värl- serie vara en bättre form för att skildra Tommasi Palanca Ripasso 2009 den är annars: ”Det där är för smalt för den n ­ ågot än en dokumentär.” Finns i Systembolagets beställningssortiment vanliga tittaren”. ”Och in i bilden trädde då Armando nr: 70620 (13%) 75 cl 149 kr ”Det är alltid ett misstag att underskatta ­Iannucci, en briljant manusförfattare. Han människor. Tittare är enormt vetgiriga. Tv fick höra talas om att pengarna fanns och är också det medium som når alla samhälls- hade en vision om vad han ville göra. Det Bästa klasser. Det är många som aldrig har varit var inte stora pengar det handlade om. Köp! på en klassisk konsert, men som åtmin­stone S ­ erien skrevs väldigt snabbt och spelades Allt om Vin, har sett klassiska konserter på tv.” in snabbt. Men det bidrog till att ge den ett 24/3 -11 Blir BBC:s roll som folkbildare ännu vikti- tempo och energi som passade ämnet och gare nu när kommunala bibliotek drabbas speglade tiden.” av kraftiga nedskärningar? Svenskt tv-drama har fått skarp kritik för ”Tv kan erbjuda fönster i en värld där du att kreativa beslut tas av chefer och inte av behöver fler fönster, inte färre. Viktiga tv- manusförfattare.Och innehållet känns sön- program för att förstå vad som händer derkompromissat. Hur har BBC lyckats? foto: Jeff Gilbert i världen behöver samtidigt inte vara ny- Hur skyddar man kreativitet? hetsprogram. Visserligen talar alltid poli- ”Genom uppmuntran. Genom att hitta tiker mest om nyhetsprogram; det är vad rätt manusförfattare till varje projekt och www.hermanssonco.se de själva tittar på. Men vad det gäller ’life sedan uppmuntra dem att göra bästa möj- skills’, kunskaper för att leva, kan en serie som Eastenders var minst lika viktig. East­ »Ibland kan en liga jobb. Vi har haft en debatt i Storbritan- nien om ’dumbing down’, att idéer vattnas enders har alltid tagit sig an svåra frågor ur med hänvisning till att den breda mas- Tommasi Appassimento 2009 och gjort dem begripliga för alla samhälls- klasser.” dramaserie eller san annars inte kan ta till sig innehållet. Men tänker man så missförstår man popu- nr: 5354, (13%) 75 cl 89 kr Tommasi Amarone 2008 Den politiska satiren The thick of it är en av många serier du sjösatt. (Långfilmen In the en komediserie lärkultur. Tittarna vill alltid ha mer, inte mindre. De bästa och mest populära dra- nr: 22350 (15%) 75 cl 269 kr PALANCA RIPASSO KAN BESTÄLLAS PÅ: loop bygger på samma karaktärer) Hur gick det till när den skapades? vara en bättre merna är de som ger mer än vad du hade väntat dig, som har mer kött på benen.” WWW.TOMMASI.SE ”Jag hade satt undan pengar till en poli- tisk komedi, utan att ha en aning om hur form för att ”Att sikta högt är motsatsen till elitism. Det handlar om att tro det bästa om titta- en sådan serie skulle se ut. Under Tony ren. Folk i dag är mer välinformerade och Varannan förare som Blair-eran talades det om politik på ett nytt skildra något än medievana än någonsin i historien. Så var- omkommer i singel- sätt. Varje dag läste man om spin doktorer. för tunna ut historierna? South park och olyckor i trafiken är Jag kände därför att vi behövde ett program som skildrade den utvecklingen. Som be- en dokumentär.« The wire (ingen av dem BBC-produktioner) är utmärkta exempel på serier med tugg- alkoholpåverkad. rättade för tittarna om det politiska spelet.” ”Det vanligaste när man vill skildra en motstånd. Kvalitet kan betyda att ge tittar- na mer än de visste att de ville ha.” SKÖNHET FINNS INTE BARA PÅ YTAN Under den nydesignade exteriören på Nya Jaguar XF återfinns ny innovativ ingenjörskonst i form av bl. a. ytterligare ett motoralternativ. Jaguar XF 2.2 i4D med en bränsleförbrukning på endast 0,54 liter/mil är Jaguars effektivaste motor någonsin. Nya Jaguar XF – Prisbelönt design, förstklassig prestanda.» U P P L EV X F 2012 HOS D IN JAG UA R-ÅTERFÖRSÄLJARE E L L E R P Å JAG UA R . S E N YA J A G U A R X F, F R Å N 428.900 KR © 2011 JAGUAR CARS LTD. 40 D i W E E K E N D # 3 9 | f r edag 2 8 o kt o b e r 2 0 1 1 Jaguar XF, från 428.900 kr, Fri service de 2 första servicetillfällena. Garantier: 3 års fabriksgaranti (obegr. miltal), 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti (obegränsat miltal) samt 3 års assistansförsäkring inom Europa. Miljöklass EU5, CO2 149 g/km, Bränsleförbr. bl. körn. 5,4 l/100 km.

×