Successfully reported this slideshow.

Nederlandspresentatie1

497 views

Published on

over het milieu

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nederlandspresentatie1

 1. 1. Het Milieu <br />Informatie en verklaringen<br />
 2. 2. Definitie<br />Hetmilieu betekent in de brede zin van het woord de omgeving waarin iemand of iets leeft. (Wikipedia)<br />
 3. 3. Inhoudsopgave<br />De milieubescherming<br /><ul><li>Oorsprongen
 4. 4. De goede gewoonten</li></ul>Biologische voeding<br /><ul><li>Definitie
 5. 5. De producten
 6. 6. Genetisch Gemodificeerd voedsel: Schadelijk of nuttig?
 7. 7. Quiz</li></ul>De politieke milieubescherming<br /><ul><li>“Ecolo” en “Groen”
 8. 8. Hun idealen
 9. 9. Hun populariteit</li></ul>Het milieu en de jongeren<br /><ul><li>“Jongeren Milieu Actief”
 10. 10. Debat</li></li></ul><li>1. De milieubescherming<br />De milieubescherming is een recente wetenschap. Het maakt deel van de biologische basiswetenschappen uit die het geheel van de levende wezens betreffen. Historisch blijkt het woord “milieubescherming” in 1866 in Duitsland dank zij de bioloog Ernst Haeckel<br />De milieubescherming bestaat onder andere uit dagelijkse daden om beter met de planeet te leven.<br />Enkele voorbeelden: <br /><ul><li>Het selectieve sorteren van de afvalstoffen
 11. 11. Het openbaar vervoer of een fiets gebruiken
 12. 12. Zijn verpakkingen beperken
 13. 13. De douche aan het bad verkiezen
 14. 14. Plaatselijke producten kopen</li></li></ul><li>Beeld van de film, “Het syndroom van Titanic”<br />
 15. 15. 2. Biologische voeding <br />Het biologische voedsel is het resultaat van de biologische landbouw. De biologische landbouw is een systeem van landbouwproductie dat op de naleving van levend en de natuurlijke cycli is gebaseerd, die de productie globaal beheren door agrosystem maar ook de biodiversiteit, de biologische activiteiten van de bodems en de biologische cycli te bevorderen.<br /> Om deze doelstellingen te verwezenlijken, verbieden de biologische landbouwers zich het gebruik van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en ook van genetisch gewijzigde organismen.<br />De biologische producten zijn niet moeilijk om te vinden. Men kan ze kopen een beetje overal, bijna bij zichzelf. Men vindt ze bij de boeren, in gespecialiseerde winkels, op de markten en vooral in de supermarkten. Ze zijn vaak een beetje duurder dan de andere producten.<br />
 16. 16.
 17. 17. Genetisch Gemodificeerd voedsel <br />De voordelen: <br /><ul><li>De bebouwen versterken tegenover de natuurlijke roofvissen
 18. 18. Met minder belangrijke behoeften in water bebouwen
 19. 19. De productie vergroten</li></ul>De nadelen:<br /><ul><li>We negeren de gevolgen op het milieu en onze gezondheid
 20. 20. Als de productie voornamelijk via genetisch gemodificeerd organismen, zou men de afwisselingen tot enkele planten beperken door de anderen te vergeten </li></li></ul><li>Voorlichtingsactie tegen de firma Monsanto.<br />
 21. 21. Quizz<br />Het biologische bebouwen laat het gebruik van bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers toe. Juist of verkeerd? Faux<br />
 22. 22. Welk element maakt niet deel uit van de lijst van biologische producten die bij de kruidenier kan terugvinden?<br /><ul><li>Pizza?
 23. 23. Yoghurt?
 24. 24. Groenten?
 25. 25. Gasvormige dranken? (Bonneréponse)
 26. 26. Vlees?</li></li></ul><li>De substanties van welk dier getroffen door een ziekte aan de hersenen hebben de gekkekoeienziekte bij de runderen gebracht?<br /><ul><li>De paarden?
 27. 27. De muggen? (les moustiques)
 28. 28. De schapen? (les moutons) bonneréponse
 29. 29. De geiten?(les chèvres)
 30. 30. De konijnen?</li></li></ul><li>4) Wat is een hormoon van groei?<br /><ul><li>Een chemische stof die de groei van een plant of een dier versnelt (bonneréponse)
 31. 31. Een geneesmiddel dat de achterstand van groei voorkomt
 32. 32. Een natuurlijk product dat ontwikkelingshulp van de planten en de dieren</li></li></ul><li>Naar welk jaar heeft het biologische voedsel beginnen de mannen te interesseren?<br /><ul><li>Alleen maar enkele jaren geleden. In het begin van het jaar 2000
 33. 33. In het begin van de twintigste eeuw hoeweel het nu meer populair is. (bonneréponse)
 34. 34. Dit jaar. Het gaat om een recente bezorgdheid.
 35. 35. De mannen van de prehistorie aten bio!</li></li></ul><li>3. De politieke milieubescherming<br />“Ecolo” is een Franstalige, groene politieke partij in België. De geboorte van Ecolo dateert van het eind jaren zeventig. De olieongevallen van AmocoCadix in 1978 of nucléairesThreeMileIsland in 1979 Ecolo toe om zich uit te breiden.<br /> “Groen” is een Vlaamse, progressieve en groene politieke partij in België. De politieke partij werd opgericht in 1981.<br />“Ecolo” en “Groen” delen dezelfde waarden zoals duurzame oplossingen voor de planeet dank zij een solidaire samenleving tegenover de klimatologische opwarming.<br />Men merkt op dat is de populariteit van de ecologische partijen in Europa sterk sinds 2005 gestegen.Trouwens, bij de laatste Regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009, is de stand van Ecolo in Brussel, in Waals gewest en in Europa verdubbeld.De leiders van de partij zijn momenteel Jean-Michel Javaux en Isabelle Durant.<br />
 36. 36. Men merkt op dat is de populariteit van de ecologische partijen in Europa sterk sinds 2005 gestegen. Trouwens, bij de laatste Regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009, is de stand van Ecolo in Brussel, in Waals gewest en in Europa verdubbeld. De leiders van de partij zijn momenteel Jean-Michel Javaux en Isabelle Durant.<br />
 37. 37. 4. Het milieu en de jongeren<br />“Jongeren Milieu Actif” (JMA) is een jongeren milieuorganisatie van Nederland voor en door jongeren tussen 12 en 28 jaar.Op een creatieve, ludieke en positieve manier gaat JMA aan de slag met thema&apos;s als klimaatverandering, ontbossing of duurzame consumptie! Wij geven jongeren, bedrijfsleven en de overheid alternatieven voor een schone en duurzame wereld.(http://www.jma.org)<br />Debat<br /><ul><li>Wat denken jullie over de milieubescherming?
 38. 38. Wat doen jullie voor het milieu?
 39. 39. Zijn jullie klaar om jullie gewoonte te veranderen? Zo ja, welke? </li></li></ul><li>Dank U<br />Allemaal!<br />

×