Advertisement

Kreativno preduzetnistvo

BizDev @ Strawberry energy LLC at Strawberry energy
Apr. 4, 2014
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Kreativno preduzetnistvo

 1. Kreativno preduzetništvoKreativno preduzetništvo - Šta jedna FDUovka radi u inženjerskom startapu -- Šta jedna FDUovka radi u inženjerskom startapu - Kristina Jazinka NikolićKristina Jazinka Nikolić LINK Grupa Beograd, SRBLINK Grupa Beograd, SRB 29/03/201429/03/2014
 2. Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja ekonomske i društvene dobiti. Obuhvata sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje ideje i obogaćuje ljudske potrebe. Billi Gates
 3. Posvećenost. Odlučnost. Istrajnost. Liderstvo. Okrenutost prilikama. Rizik. Neizvesnost. Kreativnost. Samopouzdanje. Prilagođavanje. Padovi i neuspesi. Učenje na sopstvenim greškama. Sloboda. Nezavisnost. Avantura. Buntovništvo. Vrednosti. Rchard Branson
 4. PRONALAZAČPRONALAZAČ TVORAC ITVORAC I PROIZVO AĐ ČPROIZVO AĐ Č OTKRIĆEOTKRIĆE INVENCIJAINVENCIJA INOVACIJAINOVACIJA Nove ideje: - znanja - koncepti I RAZVOJ NOVIH IDEJARAZVOJ NOVIH IDEJA II SVRSISHODNASVRSISHODNA IMPLEMENTACIJAIMPLEMENTACIJA IDEJAIDEJA III EKSPOLATACIJAEKSPOLATACIJA INVENCIJA U CILJUINVENCIJA U CILJU STVARANJASTVARANJA EKONOMSKE IEKONOMSKE I DRUŠTVENE DOBITIDRUŠTVENE DOBITI Invencije: - Tehnologija - Biznis modeli Korisna i prakti nač implementacija: - robe, - usluge - IskustvaCooger et al. (1990).
 5. • Sprovođenje procesa namernih i planiranih promena, sa ciljem da se stvore nove vrednosti i iskoriste prilike u okruženju. • Inovacija je uvođenje novih ideja, dobara, usluga i praksi koje se mogu komercijalno ekspolatisati. To je proces kojim se stvaraju novi značajni poduhvati. • Inovacija je posebna funkcija preduzetništva (P. Durcker) ŠTA JE INOVACIJA?ŠTA JE INOVACIJA?
 6. Biznis model Inovacija Marketing Inovacija Organizaciona Inovacija Proizvod Inovacija Lanac snadbevnja Inovacija
 7. • Sposobnost opažaja novih i neobi nih spojeva izme uč đ prvobitno odvojenih delova – to su novi na ini opažanjač starih, poznatih stvari. • „Kreativni pojedinac je onaj iji jedinstveni sklop crtač omogućava da u odre enim okolnostima stvara noveđ proizvode (materijalne i duhovne) od šireg društvenog zna aja”. Milinković (1973)č • To je kreativni svet pronalaza a, istraživa a.č č • Think Different a ne Think Differently – Misli drugo, a ne Misli druga ije. Važno je napomenuti da je biti kreativan nije istoč što i biti druga iji.č ŠTA JE KREATIVNOST?ŠTA JE KREATIVNOST?
 8. To su preduzetnici vođeni željom da kreiraju neverovatne stvari i procese.To su preduzetnici vođeni željom da kreiraju neverovatne stvari i procese. - Umetnici i kreativci koji žive od svog umetničkog rada- Umetnici i kreativci koji žive od svog umetničkog rada - Preduzetnici koji se služe kreativnim pristupom u svom poslu- Preduzetnici koji se služe kreativnim pristupom u svom poslu - Slobodni pojedinci koji žele da stvore jedinstven način života za sebe i svoje porodice- Slobodni pojedinci koji žele da stvore jedinstven način života za sebe i svoje porodice Steve Jobs
 9. ŽIVOTNE FAZE RAZVOJRAZVOJ STARTAPSTARTAP OPSTANAOPSTANA KK BRZI RASTBRZI RAST ZRELOSTZRELOST PRELOMNE TA KEČ IDEJAIDEJA ŠANSEŠANSE PROTOTIP IPROTOTIP I TESTIRANJETESTIRANJE 1.1. PORUDŽBINAPORUDŽBINA 2.2. PORUDŽBINAPORUDŽBINA OSNIVANJEOSNIVANJE FIRMEFIRME 1.1. PRIHODIPRIHODI BREAKBREAK EVENEVEN PROFITABILNOSTPROFITABILNOST PRIHODI:PRIHODI: IPOIPO PRODAJA,PRODAJA, SPAJANJESPAJANJE ……
 10. It is about seeing the world inIt is about seeing the world in a new way, and turning thata new way, and turning that vision into realityvision into reality
 11. 1900.1900.
 12. 1950.1950.
 13. 2950. ? 21952195..
 14. IdejaIdeja Šanse&Prilike iz okruženjaŠanse&Prilike iz okruženja
 15. 1° Strawberry Drvo,1° Strawberry Drvo, Obrenovac, 2011Obrenovac, 2011
 16. + energija Dodatna uslugaDodatna usluga
 17. Strawberry Drvo,Strawberry Drvo, Beograd 2012Beograd 2012
 18. 23 Strawberry Tree BlackStrawberry Tree Black Beograd 2012Beograd 2012
 19. 24 Strawberry Tree BlackStrawberry Tree Black Beograd zima 2012Beograd zima 2012
 20. Upoznajte „Jagodice“!Upoznajte „Jagodice“! 10 entuzijasta – od ideje do realizacije 2 godine timskog rada - 12 Drveća u 2 zemlje Upoznajte „Jagodice“!Upoznajte „Jagodice“! 10 entuzijasta – od ideje do realizacije 2 godine timskog rada - 12 Drveća u 2 zemlje
 21. Kikinda, 2012 Bor, 2012Valjevo, 2012 Obrenovac, 2010 Novi Sad, 2011Belgrade, 2011 Vranje, 2012 Belgrade 2, 2012 Belgrade 3, 2012 Bijeljina, RS, 2013 Bijeljina, RS, 2013 Još uvek brojimo… :) Praćenje rezultataPraćenje rezultata Stvaranje zajednice korisnikaStvaranje zajednice korisnika
 22. 300.000 korisnika300.000 korisnika
 23. POTVRDA KONCEPTAPOTVRDA KONCEPTA MEDIJSKA PAŽNJAMEDIJSKA PAŽNJA
 24. POTVRDA KONCEPTAPOTVRDA KONCEPTA PRIZNANJA I NAGRADEPRIZNANJA I NAGRADE
 25. Strawberry ekosistemStrawberry ekosistem Uskoro
 26. 32 Strawberry Mini, 2012
 27. Strawberry Mini Rural, 2013
 28. Brend, Uverenja & SvrhaBrend, Uverenja & Svrha - Organizacije sa svrhom postojanja -- Organizacije sa svrhom postojanja -
 29. Za svaki kupljeni par slušalica LSTN pomaže osobama saZa svaki kupljeni par slušalica LSTN pomaže osobama sa oštećenim sluhom kroz rad fondacijeoštećenim sluhom kroz rad fondacije Starkey Hearing Foundation.Starkey Hearing Foundation.
 30. JEDAN ZA JEDANJEDAN ZA JEDAN Za svaki kupljeni parZa svaki kupljeni par obuća, TOMS ćeobuća, TOMS će pokloniti par novihpokloniti par novih cipela detetu u ruralnimcipela detetu u ruralnim područijma kojima jepodručijma kojima je pomoć potrebna.pomoć potrebna.
 31. Za svako kupljenoZa svako kupljeno Strawberry Drvo,Strawberry Drvo, Strawberry energy ćeStrawberry energy će pokloniti jedan porodici svojpokloniti jedan porodici svoj ure aj namenjen ruralnimđure aj namenjen ruralnimđ podru jima bez pristupačpodru jima bez pristupač elektri noj energijičelektri noj energijič
 32. PRVI STRAWBERRY „OFFICE“PRVI STRAWBERRY „OFFICE“
 33. 39 PRVA STRAWBERRY PROIZVODNJAPRVA STRAWBERRY PROIZVODNJA
 34. PRVI STRAWBERRY PROTOTIPPRVI STRAWBERRY PROTOTIP
 35. 1976.1976.
 36. 1976.
 37. Gde i kako da počnem!?Gde i kako da počnem!?
 38. Uz pomoUz pomoć koga/čega?ć koga/čega?
 39. Kada da počnem?Kada da počnem? Koji je pravi trenutak??Koji je pravi trenutak??
 40. 46 1963.1963. BeatlemaniaBeatlemania
 41. Rođen 1984.Rođen 1984. Lansirao FB 2004Lansirao FB 2004
 42. 1975.1975.
 43. www.www.strawberry.comstrawberry.com www.jazinka.comwww.jazinka.com @JazinkaK@JazinkaK kristina@senergy.rskristina@senergy.rs kristina@jazinka.comkristina@jazinka.com Hvala na pažnjiHvala na pažnji

Editor's Notes

 1. Dobar dan..Hvala sto ste dosli na predavanje…Moje ime je KN, dolazim ispred SE… Moje predavanje ce trajati 30 minuta, Q&A na mail… Bavicemo se pricom o SE ali buduci da je ovo prvo predavanje u nizu volela bih da ukratko zajedno predjemo neke definicije i osnovne pojmove kako bismo svi bili na istom…
 2. Tema ovog predavanja je Kreativno preduzetnistvo, pa hajde onda da vidimo sta je to Preduzetnistvo… Preduzetništvo je sposobnost preduzetnika, zasnovana na znanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz preuzimanje određenog rizika, u svrhu postizanja određenog cilja, prvenstveno stvaranja novog tržišta. Preduzetništvo je način razmišljanja, rezonovanja i delovanja koje je okrenuto iskorišćavanju prilika i rešavanju problema. Šta konkretno znaci ova definicija? Preduzetnistvo kao proces posmatrajte kao proces u kome jedan smeli pojedinac uočava problem iz okruzenja, dobija ideju kako taj problem da resi, uvidja biznis potencijal te ideje, okuolja ljude oko sebe koji ce mu pomoci da tu ideju realizuje, koristeci resurse, koristeci se inovacijom i kreativnoscu, izbacuje svoj proizvod okrenut novom trzistu sa ciljem da ostvari ekonomsku i drustvenu dobit.
 3. To su hrabri i istrajni pojedinci koji sa svojim timom i pored svih rizika padova i poteskoca rade na ostavrivanju sopstvene vizije i svojim delovanjem rade na menjanju stvari – uticu da svet postane bolje mesto… Dakle, preduzetništvo ima za glavni cilj stvaranje nove vrednosti, uključuje sve delatnosti usmerene na ulaganje i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača, novih tehnologija i tehnoloških rešenja. Preduzetništvo je u neposrednoj vezi sa raspoloživim resursima, jer od raspoloživih resursa, ljudske kreativnosti i inovativnosti, zavisi nivo proizvodnje određenih proizvoda i usluga, kao i nivo zadovoljenja ljudskih potreba.
 4. Tokom navedenih definicija preduzetnistva pomenila sam vam neke pojmove koje cemo koristi i i nadalje… Pojmovi otkriće , invencija, inovacija i kreativnost spadaju među najvažnijim sastojcima za uspešne aktivnosti preduzetnika, konkurentske prednosti novog poduhvata u budućnosti, kao i održivog rasta pojedinaca, preduzeća , pa čak i cele jedne nacije. Otkriće, Invencija, Inovacija i KreativnostU okviru lanca vrednosti inovacija, možemo sledeće reći: otkrića rezultiraju kroz rad na novim idejama u vidu znanja i koncepata, invencije nastaju u okviru novih tehnologija i biznis modela a inovacija eksploatise invenciju kako bi omogućilo kreiranje novih vrednosti kroz robe, usluge i iskustva.
 5. Ova kratka definicija ima nekoliko ključnih elemenata koji su vredno razmatranja: Proces: Inovacija je proces (što podrazumeva , između ostalog , da može da se nauči i vodi) Namerno: Taj proces se sprovodi s određenom namerom i planomPromena: Proces rezultira u vidu neke promene u zajednici, društvu Vrednost: Poenta promena je stvaranje vrednosti u ekonomiji, društvu i/ili u pojedincu Prilika : Svojim radom, preduzetnici stvaraju vrednosti za rešavanje problema i potreba zajednice: oni imaju ideje , koje pretvaraju u korisne podatke i tragaju za novim načinima da odgovore na šanse iz okruženja.
 6. Verujem da ste sam termin čuli u vestima, u saopštenjima za javnost napisane od strane nekih kompanija, izjavama predstavnika univeriteta, nekih vladinih tela. To nije ništa začuđujuće, budući da njegovo značenje zavidi od konteksta. Iako se reč inovacija povezuje sa „sedim pametnim glavama“ u nekim laboratorijama high-tech industrije ili laboratorije univerziteta, inovacije ne bi trebalo da podrazumevaju samo aktivnost iz oblasti R&D-ja. Naprotiv, inovacija ima mnogo šire značenje i znatno šire funkcije – inovacija može biti u biznis modelu, marketingu, procesu, organizaciji, lancu snadbevanja, proizvodu, usluzi itd. Trivia: 20% ukupnog radnog vremena zaposleni u Google-u rade na sopstvenim projektima, dopušteno im je da rade ono što žele. Rezultat? 50% svih Google-ovih proizvoda je proisteklo iz baš tih 20% slobodnog vremena zaposlenih. 1. Business Model Innovation – Changing the way business is done in terms of capturing value • Dell’s build-to-order personal computers 2. Marketing Innovation – Development of new marketing methods with improvement in product design or packaging, product promotion or pricing • Nike’s Air Jordan 3. Organizational Innovation – Creation or alteration of business structures, practices, and models, and may therefore include process, marketing and business model innovation • Avon’s customer-based sales force 4. Process Innovation – Implementation of a new or significantly improved production or delivery method • Netflix mail order movie rentals 5. Product Innovation – Introduction of a new good or service that is new or substantially improved – May include improvements in functional characteristics, technical abilities, ease of use, or any other dimension • Apple’s iTunes 6. Service Innovation – Similar to product innovation except that the innovation relates to services • Zipcar car rentals 7. Supply Chain Innovation – Occur in the sourcing of input products from suppliers and the delivery of output products to customers • Alibaba web-based supplier directory
 7. Tejlor (1959) je analizirao preko stotinu definicija kreativnosti i razvrstao ih u 4 kategorije:1. Ekspresivna kreativnost (osnovna vrsta): slobodno izražavanje u kome su veština, originalnost i kvalitet nevažni (npr., spontani crtež deteta, „đuskanje“, slobodna igra itd.).2. Produktivna kreativnost: viši nivo u kome dolazi do ovladavanja određenim veštinama i tehnikama koje dovode do stvaranja proizvoda –to znači kontrolu i usmeravanje slobodne igre. Međutim, veština i tehnika, odn. zanat ne znače i originalnost i kreativnost. 3. Inventivna kreativnost:dosetljivost u rukovanju materijalima, tehnikama, metodima;sposobnost opažanja novih i neobičnih spojeva između prvobitno odvojenih delova; novi načini opažanja starih stvari; 4. Emergentna kreativnostU retkim slučajevima se javlja sasvim nov princip ili pretpostavka, npr. javljanje nove teorije u nekoj nauci ili novog pravca u filozofiji, umetnosti itd.Većina ljudi ima na umu ovaj viši nivo kad govori o kreativnosti.Emergentan: od lat. emergere – „izroniti, pojaviti se iz nečega” - nepredviđen, nenadan,koji nastaje, izlazi, izranja, iskrsava.
 8. Kreativnost u svim porama organizacije:- Rešavanje problema- Stvaranje novih mogućnosti- Projektovanje i inoviranje novih proizvoda, usluga i iskustva - Komunikacije i marketing kanali- Upotreba novih tehničko tehnoloških proizvoda i servisa - Socijalna preduzeća i socijalne prostori
 9. Životne faze i prelomne tačke kroz koje prolaze gotovo svi preduzetnici… U poslednjoj fazi, fazi zrelosti imate mnogo kul ljude koji su uspeli da svoje ideje pretoce u neke nove procese i da njihove ideje zive a da oni od njih zaradjuju… ko su ti ljudi?
 10. Kazu da su to pojedinici koji su uspeli da vide ovaj svet na jedan potpuno drugaciji nacin i da tu svoju viziju sveta pretoce u realnost… Ko si ti vizionari?
 11. Ford, US, prvi model automobila
 12. Prvi računari, US
 13. SF letelica i solarna energija
 14. Regularna kuca i solarni paneli dana
 15. Koncpet zero net home kuce
 16. Šta to SE vidi i resava?
 17. Na svetu postoji preko 7 milijaridi mobilnih telefona, i svima se barem jednom desila ta neprijatna situacija…
 18. * Ugrađeni originalni punjači Mobilni telefoni, iPod & iPad, MP3 plejeri, Digitalni foto-aparati * Bežični Wi-Fi internet * Dnevni email izveštaji * Sopstveno LED osvetljenje Energetska nezavisnost Dug životni vek Jednostavna upotreba Akumuliranje energije
 19. http://www.engadget.com/2014/03/23/lstn-headphones/?ncid=rss_truncated
Advertisement