Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaiak

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jaiak

  1. 1. B A L M A S E D A M E R C A D O M E D I E B A L A Balmaseda mercado mediebala maiatzaren 14 eta 15ean ospatzen da. Dendak asko dauda eta berak egiten dute:kristalak, herradurak,aranok admiestradoreak etb. Jende asko joaten dira egun horretan eta jenda asko iglesia joaten dira oso polita da.

×