Pp1 jav

215 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pp1 jav

  1. 1. Els sistemes operatius
  2. 2. Els sistemes operatius: <ul><li>Un sistema operatiu és un programa (software) que s'inicia en encendre l'ordinador, s'encarrega de gestionar els recursos del sistema (tant de hardware com de software) i permet la comunicació de l'usuari amb l'ordinador. </li></ul>
  3. 3. Grafica
  4. 4. Tipus de sistemes operatius <ul><li>Segons la quantitat de tasques que realitza </li></ul><ul><li>el sistema simultàniament : Monotasca </li></ul><ul><li>Multitasca </li></ul><ul><li>Segons la quantitat d'usuaris que poden </li></ul><ul><li>treballar simultàniament: Monousuari </li></ul><ul><li>Multiusuari </li></ul><ul><li>Segons la quantitat d'equips que són capaços </li></ul><ul><li>de controlar: Centralitzat o monopuesto Distribuït o multípuesto </li></ul>
  5. 5. Els sistemes operatius més utilitzats: <ul><li>En telèfons mòbils, MP3 i MP4 són Symbian, Windows mobile, Linux </li></ul><ul><li>i Java. </li></ul><ul><li>En ordinadors que actuen com a servidors en grans empreses, els sistemes operatius que més s 'utilit- zen són UNIX o evolucions de Windows serven </li></ul><ul><li>En els ordinadors personals, actualment destaquen tres famílies de sistemes operatius: Windows , Macintosh , i Linux </li></ul>
  6. 6. Principals funcions del sistema operatiu <ul><li>Gestiona els recursos : Dirigix el funcionament de tots els recursos deí </li></ul><ul><li>nostre ordinador: </li></ul><ul><li>Presenta la interfície d'usuari:. Ens proporciona una eina de comunicació entre l'usuari i la màquina. </li></ul><ul><li>Tipus gràfic, </li></ul><ul><li>Tipus menú </li></ul><ul><li>Tipus comandament </li></ul><ul><li>Administra els arxius. El sistema operatiu s'encarrega d'emmagatzemar </li></ul><ul><li>les dades de la memòria en unitats d'emmagatzemament Í a més, conté un </li></ul><ul><li>registre per a conèixer on es troba ubicat cada arxiu . </li></ul><ul><li>Administra les tasques </li></ul>
  7. 7. Index <ul><li>1- Portada </li></ul><ul><li>2- Definició </li></ul><ul><li>3- Grafica </li></ul><ul><li>4- Tipus </li></ul><ul><li>5- Els mes utilitzats </li></ul><ul><li>6- Funcionament </li></ul>

×