Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contra la retallada de pensions 2011

735 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Contra la retallada de pensions 2011

 1. 1. Latac contra les pensions públiquesAntecedents de latac contra les pensions públiquesQue no ens enganyin: les trampes dels argumentsQuines pensions?Quin futur?
 2. 2. A lEstat Espanyol, les pensions tenen 3 pilars:Assistencial: prestacions no contributives, per a qui no té accés a lescontributivesRepartiment: pensions contributives, cada any les cotitzacions delstreballadors en actiu paguen les pensions. La contribució genera el dret apensió.Capitalització: plans de pensions privats, les contribucions es dipositenen un fons amb el qual es fan inversions financeres, i el partícep rebràaquest capital juntament amb el seu rendiment
 3. 3. Antecedents de latac contra les pensions públiquesReformar les pensions ve de molt lluny... Antecedents: Recomenacions del Banc Mundial, Chile privatitza el sistema de pensions (81) El 1995 el BM va publicar el primer estudi alarmant de la insostenibilitat financera de les pensions del sistema de repartiment Averting the old age crisis A lEstat Espanyol, múltiples estudis anuncien larribada dun dèficit de la Seguretat Social, una major part dels finançats per entitats financeres (La Caixa, BBVA, Funcas), i daltres per part dorganismes clarament decantats als interessos del capital (Banc dEspanya, UE, BM,...). El 1995 es firmen els Pactes de Toledo.
 4. 4. Que no ens enganyin: les trampes dels argumentsSallarga lesperança de vida i cau la natalitatHi haurà més gent major de 65 anys i menys població en edat laboralNo hi haurà prou diners per a pagar les pensions públiques i ens quedaremsense pensions, per això cal reduir-les.Aquests pronòstics han fallat, i per molt. Però es reformulen mantenintintactes els supòsits.Estudi Previsió RealitatLa Caixa (Herce 1995) Dèficit: -2,6% PIB (any Superàvit: 0,33% PIB 2005) (només pàrtBBVA (Barea) Dèficit: -1,61% PIB (any contributiva: 3,39%) 2005)FUNCAS (2007) 2011 comença dèficit 2010: superàvit 0,9 % PIB (9,48 milions €)
 5. 5. És cert que hi haurà un envelliment demogràfic, però..Les projeccions demogràfiques fallen en quantificar les pautesDivergeixen sobre la intensitat de lenvellimentTrampa! Traslladar la pauta demogràfica al mercat laboralEl que importa és el nombre docupatsTaxa docupació: fan hipòtesis sense un escenari econòmic i laboralEstà determinada per factors econòmics, i políticsHi ha una llarga població aturada, inactiva (estudiants, dones,...), retiradaanticipadament o que podria venir (immigració) que poden cobrir els llocs detreball que abandonin els jubilats La demografia importa poc, limportant és locupació Millorar locupació amplia el finançament de les pensions
 6. 6. Més trampes! El número dactius per jubilats no és lúnic que comptaEl sistema es nodreix de les cotitzacions, el que importa són les rendessalarials (salari indirecte) Si milloren els salaris, samplia el finançament de les pensions. Si els salaris perden pes en la distribució de la renda, una menor part dels recursos de leconomia participaran en el finançament de les pensions.
 7. 7. El debat està esbiaixat! Si no hi ha diners per a pensions públiques, per què síque nhi ha per a les privades?Trampes!. No es poden pujar les cotitzacionsPujant una mica les cotitzacions, samplia el finançament de les pensionsEs baixen les cotitzacions empresarials!. Les pensions shan de finançar únicament amb cotitzacionsCap altra política ha està vinculada a un ingrés concretSi creix la renda per càpita, hi haurà més diners per a pensions.El repartiment és horitzontal (entre treballadors), i no participen els sectors dela societat que acaparen la riquesa. El conflicte no és generacional! Fer participar altres instruments de finançament públic (impostos generals) seria just i ampliaria els recursos per a pensions Seria just que les pensions no estiguessin vinculades al treball, més quan hi ha tanta precarietat
 8. 8. Estan deixant de banda els raonaments que ens porten a:Deduir que no serà tan costós pagar més pensions contributivesHi ha maneres dampliar els recursos per a pensions que són justes... per què shan de retallar les pensions?Saprofita la crisi del deute per a reformar les pensions amb tanta urgència i tantaduresa, sense que les pensions hi tinguin cap relacióLacord polític i dels “agents socials” (Pactes de Toledo) es queden curts, i elgovern obeeix als mandats de les institucions internacionals i els mercats Cal estar ben informat!
 9. 9. Principals punts de la reforma proposada de la Seguretat SocialPrestació fins ara proposta de reforma proposta CEOEJubilacióEdat ordinària de jubilació 65 anys 67 anys 70 anysMínim cotització per jubilació 15 anys 20 anys 25 / 30 anysCotització per tenir 100% jubilació 35 anys 40 anys 50 anysCotitzacions per calcular jubilació 15 anys 20/25 anys Tota la vidaJubilació parcial augment requisits, restriccionsViduïtatDret a la prestació casats no cal dependència han de dependre econòmicament (importantreducció)InvalidesaDret a la prestació es farà dependre la pensió de les cotitzacionsSubsidi d’atur majors 52 anysDret a la prestació augment requisits, restriccionsRecàrrec manca de mesures en Accidents de Treball
 10. 10. Però, son realment generoses les nostres pensions? La pensió mitjana és de 778,3€ (x14 pagues)
 11. 11. Però, son realment generoses les nostres pensions? El 27,5% dels pensionistes, cobren la pensió mínima amb complements. Les quanties mínimes més freqüents estan en els 557,5€ i 725,2€, per a jubilació, i 587,8€, per viduïtat.Les pensions cobreixen, de mitjana, el 81,2% dels ingressossalarials previs
 12. 12. Però, son realment generoses les nostres pensions?La despesa en pensions alEstat Espanyol és del 9%del PIB, a la UE 12%.
 13. 13. La Seguretat Social té superàvitLa Seguretat Social ha perdut un 7% dafiliats respecte el 2008.La Seguretat Social no ha tingut mai dèficit, i el setembre havia obtingut un superàvitdel 0,9% del PIB (+9.476 M€). Es preveu que el 2011 tanqui amb superàvit.Les desgravacions fiscals fan perdre a lerari públic el 4% de la recaptació de lIRPFLes pensions privades s’esfumenA lEstat Espanyol, el patrimoni dels fons de pensions és del voltant dels 82.000 M€.El seu valor va caure un 9% el 2008, es va recuperar parcialment el 2009, i el 2010torna a caure (-2,6%).Tan sols els plans de més de 15 anys dantiguitat han donat rendibilitats superiors ala inflació (la minoria).Daltra banda, es paguen comissions elevades (2% de les aportacions).
 14. 14. Les pensions privadesLes pensions públiques es retallen per a que es facin més pensions privades.Les implicacions polítiques són grans.Es diu que les pensions privades són més eficients, no generen dèficit i queajuden al creixement econòmic.Les pensions privades són sostenibles, perquè cadascú posa de la sevabutxaca i no hi ha garantiesLes pensions privades poden ser plans individuals o plans dempresaÉs impossible privatitzar tot el sistema de pensionsEls fons de pensions són els capitals financers més grans del món Es capitalitza lestalvi salarial Centralitza el capitalDictadura financera: es rescata la banca, es retallen les pensions. Argentina harenacionalitzat les pensions privades.
 15. 15. Qui decideix ledat de jubilació?Qui decideix l’edat de jubilació?
 16. 16. Quin futur?No hi haurà pensions si auto-compleixen la profecia: retallar-les.Cadascú rep el que posa de la seva butxaca no és cap solució, iés injust.Retallar les pensions no és cap solució, és acabar amb un dretsocial i convertir els nostres diners en un negoci per al capitalEl sistema de repartiment vinculat al treball és menys solidariÉs necessari que es recuperi locupació, reduir la precarietat i queels salaris reals creixinPerò les mesures dausteritat perjudiquen les pensions doblement
 17. 17. Més informació: http://pensionspubliques.wor
 18. 18. I el 27 – G : VAGA GENERAL

×