Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordina Folder Lean6sigma

759 views

Published on

Uw klanten beter bedienen én kosten reduceren lijken tegenstrijdige doelen.
Dat zijn het echter niet. Uw organisatie hoeft enkel de juiste dingen te doen,
op de juiste manier. Wat de juiste dingen zijn? Luister naar uw klanten.
En de juiste manier? Daar helpt Ordina u bij met Lean Six Sigma.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ordina Folder Lean6sigma

  1. 1. ORDINA LEAN SIX SIGMA Continu verbeteren van uw bedrijfsprocessen
  2. 2. CONTINU VERBETEREN DOE JE MET ORDINA Uw klanten beter bedienen én kosten reduceren lijken tegenstrijdige doelen. Dat zijn het echter niet. Uw organisatie hoeft enkel de juiste dingen te doen, op de juiste manier. Wat de juiste dingen zijn? Luister naar uw klanten. En de juiste manier? Daar helpt Ordina u bij met Lean Six Sigma. Met Lean Six Sigma verhoogt u het bedrijfsresultaat door Uw voordeel zeer nauwkeurig aan klantverwachtingen te voldoen. In zes maanden tijd kunt u al belangrijke verbeteringen De prestaties van uw bedrijfsproces bepalen de tevreden- realiseren door de goede dingen op de juiste manier heid van uw klanten en daarmee uw bedrijfsresultaat. te doen. Eén van onze opdrachtgevers zag de klant- tevredenheid met 40% toenemen en realiseerde gelijk- Met Lean Six Sigma heeft u de mogelijkheid uw bedrijfs- tijdig een kostenbesparing van meer dan 30%. Met Lean proces structureel te verbeteren. Metingen zijn daarin Six Sigma kunt u ook deze winst behalen. In twee belangrijk. Daarmee kunt u het gedrag van processen jaar wordt uw bedrijf een self supporting Lean Six Sigma echt analyseren en vaststellen wat de kernoorzaak van een bedrijf en verwerven uw medewerkers waardevolle probleem is. Het wegnemen van de kernoorzaak baant de Lean Six Sigma kennis. weg voor de oplossing. Hierin is Lean Six Sigma uniek. De valkuil van veel projecten is dat er te snel in oplossin- Samengevat is uw voordeel dat uw klanttevredenheid gen wordt gedacht. Hierdoor blijft het gewenste resultaat aantoonbaar omhoog gaat, uw kosten lager worden en de uit en gaat veel geld en energie verloren. Met Lean Six doorlooptijd van uw bedrijfsproces substantieel afneemt. Sigma blijft deze teleurstelling u bespaard. Bovendien is de Lean Six Sigma methodiek branche- onafhankelijk. De Lean Six Sigma diensten die Ordina haar klanten aanbiedt zijn: • Uitvoering van Lean Six Sigma projecten door Ordina Continu verbeteren Black Belts en Green Belts. • Trainingen op diverse niveaus: Black Belt training; Green Belt training; Yellow Belt training; Management training (workshop). • Ondersteuning en advisering bij implementatie van uw IN ZES MAANDEN TIJD DE KLANT- Lean Six Sigma programma. • Coaching van Black Belts en Green Belts in uw projecten TEVREDENHEID MET 40% LATEN door een Ordina Master Black Belt. STIJGEN EN EEN KOSTENBESPARING VAN MEER DAN 30% REALISEREN.
  3. 3. Concrete resultaten van een GDR-sessie Waarom Ordina? • Ordina kent veel aandacht voor de menselijke factor Ordina biedt een verbeteraanpak die de belangrijkste (Change Management) bij het implementeren van valkuilen bij verbeter- en dus veranderprogramma’s ver- verbeteringen. Hierdoor worden resultaten echt verankerd mijdt door een op uw bedrijf toegesneden combinatie van in de organisatie en is de verandering structureel; verandermanagement, verbetermethodieken, begeleiding • Ordina heeft een groot eigen team van Lean Six Sigma & training, programmamanagement en communicatie. specialisten in huis, waaronder ervaren Master Black Belts, Black Belts, Green Belts en Change Management Wij verschuilen ons niet achter jargon en maken zaken niet specialisten, die dezelfde ‘taal’ spreken en een eenduidige onnodig ingewikkeld. Wij beschikken over senior adviseurs aanpak garanderen; met jarenlange ervaring in het verbeteren van bedrijfs- • Ordina heeft Lean Six Sigma opleidingsmateriaal ont- processen en resultaten, die als geen ander bekend zijn wikkeld dat is toegesneden op Nederlandse bedrijven en met de noodzakelijke aandacht voor de menselijke factor de Nederlandse bedrijfscultuur; bij verandering. • Naast kennis van de methode en veranderkunde is in de opleidingen de “Fun-Factor” belangrijk, waardoor Ordina heeft een bewezen trackrecord in het begeleiden verbeteren en veranderen ook echt leuk wordt. van bedrijven bij het implementeren van Lean Six Sigma. Hierbij zijn de volgende succesfactoren naar voren Meer weten? gekomen: Wij maken graag een afspraak met u om de toegevoegde • Ordina laat klanten de methodiek zelf leren en − onder waarde van onze dienstverlening naar uw situatie te begeleiding van coaches − meteen toepassen. Hierdoor vertalen. kunnen verbetertrajecten uiteindelijk geheel zelfstandig worden uitgevoerd en wordt Lean Six Sigma een “way of Rodney Schaap working”; Telefoon: 030 663 75 00 E-mail: leansixsigma@ordina.nl
  4. 4. Over Ordina Ordina werkt binnen de Benelux aan de verbetering van bedrijfsprocessen. Wij doen dit door te adviseren, ondersteunende applicaties te ontwikkelen of door complete processen, inclusief ICT, over te nemen. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt onderdeel uit van de Midkap Index. Ordina Ringwade 1 3439 LM Nieuwegein Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Telefoon: +31(0)30 663 70 00 www.ordina.nl

×