Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ՆարեկՀունանյան<br />Միջինդպրոց7-2 դասարան<br />
1.Ուսումնական Ճամփորդություններ<br />Այսկիսամյակիընթացքումմասնակցելենքմիշարքճանապարհորդությունների: ՄենքգնացելենքԱշտարակիձ...
2.Դպրոց այցելածհյուրեր<br />ԱյսկիսամյակիընթացքումդպրոցենայցելելհյուրերԱրգենտինայից, Չեխիայից,Վրաստանից: Դեկտեմբերամսինդպրո...
3.Դպրոցական կյանքիփոփոխությունները<br />Սեպտեմբերամսինմեզզգուշացրեցին, որսովորականգրատախտակիփոխարենունենալուենքէլեկտրոնայի...
4.Ընտրածգործունեությանժամանակձեռքբերումները<br />Եսընտրելեմանգլերենառարկան, իսկսպորտից՝ բասկետբոլը: Եսշատգոհեմանգլերենիիմո...
5.Ինչպես եմպատրաստվումսկսելհաջորդկիսամյակը<br />Հաջորդկիսամյակինկաշխատեմավելիլավսովորել, լինելպարտաճանաչ և միշտպատրաստիմառ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Կիսամյակային հաշվետվություն

742 views

Published on

Նարեկ Հունանյան
7-2 դամարան
2010-2011

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Կիսամյակային հաշվետվություն

  1. 1. ՆարեկՀունանյան<br />Միջինդպրոց7-2 դասարան<br />
  2. 2. 1.Ուսումնական Ճամփորդություններ<br />Այսկիսամյակիընթացքումմասնակցելենքմիշարքճանապարհորդությունների: ՄենքգնացելենքԱշտարակիձոր,Գոշավանք,Ստեփանավան և այլվայրեր,որտեղանցկացրելենքլավժամանակ և տեղեկացելենքտվյալվայրիպատմությանը:<br />
  3. 3. 2.Դպրոց այցելածհյուրեր<br />ԱյսկիսամյակիընթացքումդպրոցենայցելելհյուրերԱրգենտինայից, Չեխիայից,Վրաստանից: Դեկտեմբերամսինդպրոցհյուրենեկելնաևարվեստիավագաշակերտները և այլք:<br />
  4. 4. 3.Դպրոցական կյանքիփոփոխությունները<br />Սեպտեմբերամսինմեզզգուշացրեցին, որսովորականգրատախտակիփոխարենունենալուենքէլեկտրոնայինգրատախտակ: Այդփոփոխությունըմեզ` աշակերտներիս, շատուրախացրեց: <br />Մեզնաևմաքուրջուրենբերում։ <br />
  5. 5. 4.Ընտրածգործունեությանժամանակձեռքբերումները<br />Եսընտրելեմանգլերենառարկան, իսկսպորտից՝ բասկետբոլը: Եսշատգոհեմանգլերենիիմուսուցչուհուց, ովաշխատում է ավելինսովորացնելմեզ:<br />
  6. 6. 5.Ինչպես եմպատրաստվումսկսելհաջորդկիսամյակը<br />Հաջորդկիսամյակինկաշխատեմավելիլավսովորել, լինելպարտաճանաչ և միշտպատրաստիմառաջդրվածխնդիրներըլուծելու: <br />

×